Čo je nové v programe Microsoft Office PowerPoint 2007

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka : Táto téma je súhrn nových funkcií v Microsoft Office PowerPoint 2007. Informácie o staršie funkciách nájdete v téme Pomocník programu PowerPoint 2007-a-ako-na stránky na lokalite Office Online.

Čo je nové v aplikácii PowerPoint 2007

Ktoré vám pomôžu vytvoriť profesionálne prezentácie, PowerPoint 2007 predstavuje komplexný súbor funkcií, ktoré môžete použiť na vytvorenie a formátovanie informácií. Môžete vytvoriť a pridať kvality grafických prvkov SmartArt s len niekoľko kliknutí myšou.

Čo chcete urobiť?

Vytváranie a doručovanie dynamických prezentácií

Nové a intuitívne používateľské rozhranie

Motívy a rýchle priradenie štýlov

Vlastné rozloženia snímok

Grafika SmartArt na úrovni dizajnérskej kvality

Nové a vylepšené efekty

Nové možnosti textu

Vylepšenia tabuľky a grafu

Nástroje korektúry

Zobrazenie pre prezentujúceho

Efektívnejšie zdieľanie informácií

Knižnice snímok

Formáty súborov XML programu PowerPoint

Uloženie vo formáte PDF alebo XPS

Zabezpečenie a spravovanie informácií

Zabezpečenie prezentácií

Zakázanie zmien finálnej verzie dokumentu

Vyhľadanie a odstránenie skrytých metaúdajov a osobných informácií v dokumentoch

Pridanie digitálneho podpisu do prezentácie

Správa prístupových práv k informáciám

Správa vlastností dokumentu v informačnom paneli dokumentu

Diagnostické nástroje balíka Office

Obnovenie programu

Vytváranie a doručovanie dynamických prezentácií

Nové a intuitívne používateľské rozhranie

Office PowerPoint 2007 má nové intuitívne používateľské rozhranie s názvom používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent, ktorý vám pomôže vytvoriť lepšiu prezentácií rýchlejšie než by ste mohli v starších verziách PowerPointu. Office PowerPoint 2007 ponúka nové a vylepšené efekty, motívy, rozloženie a rozšírené možnosti formátovania, ktoré môžete použiť na vytváranie úhľadných a dynamických prezentácií za zlomok času, ktorý ste použili stráviť. Máte tieto možnosti:

 • Hľadať funkcie a príkazy na intuitívne kategorizovaných kartách a súvisiacich skupinách.

 • Ušetriť čas a vytvárať lepšie prezentácie pomocou jednoducho dostupných možností formátovania z galérií preddefinovaných Rýchle štýly, rozložení, formátov tabuľky, efektov a ďalších.

 • Využívať výhody funkcie živej ukážky na prezeranie možností formátovania pred ich použitím.

Na nasledujúcich ilustráciách je znázornený príklad pása s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania používateľské rozhranie Office Fluent.

Pás s nástrojmi

1. Karty sú navrhnuté tak, aby sa orientovali na úlohy.

2. Skupiny v rámci každej karty delia úlohy na čiastkové úlohy.

3. Tlačidlá s príkazmi v každej skupine vykonajú príkaz alebo zobrazia ponuku s príkazmi.

Informácie o umiestnení príkazov programu Microsoft Office PowerPoint 2003 v novom rozhraní programu PowerPoint 2007 nájdete v článku Odkaz: Umiestnenie príkazov programu PowerPoint2003 v programe PowerPoint2007.

Motívy a rýchle priradenie štýlov

Office PowerPoint 2007 súčasťou nové motívy, rozloženie a Rýchle štýly, ktoré vám ponúka širokú škálu možností pri formátovaní prezentácií. V minulosti formátovania prezentácie sa viac času, pretože ste mali vyberte požadované možnosti farby a štýlu jednotlivo pre tabuliek, grafov a grafických prvkov a uistite sa, že ich zhodu s vašimi úpravami. Motívy zjednodušujú proces vytvárania profesionálnych prezentácií. Vyberte požadovaný motív a program PowerPoint 2007 so zvyškom. S jediným kliknutím, pozadia, textu, grafiky, grafov a tabuliek, všetky zmeny tak, aby zodpovedali motív, ktorý ste vybrali, zabezpečiť, že všetky prvky v prezentácii vzájomne dopĺňajú. A čo najlepšie, môžete použiť rovnakú tému Microsoft Office Word 2007 dokumentu alebo Microsoft Office Excel 2007 hárka, ktorý použijete na prezentácii.

Po použití motívu v prezentácii sa galérie rýchlych štýlov zmenia, aby sa prispôsobili danému motívu. Výsledkom je, že každá nová grafika SmartArt, tabuľky, grafy, objekty WordArt alebo text vložený do prezentácie sa automaticky zhoduje s existujúcim motívom. S konzistentnými farby motívu môžu materiály vyzerať konzistentne a profesionálne.

Vlastné rozloženia snímok

V programe Office PowerPoint 2007 už viac nemusíte používať preddefinované rozloženia. Teraz môžete vytvoriť svoje vlastné rozloženia, ktoré obsahujú požadovaný počet zástupné objekty, napríklad prvky ako sú grafy, tabuľky, filmy, obrázky, grafika SmartArt a obrázky ClipArt a dokonca viaceré sady predloha snímky s vlastnými rozloženiami pre rôzne témy snímky. Teraz môžete tiež ukladať rozloženia, ktoré ste prispôsobili a vytvorili na ďalšie používanie.

Informácie o štandardných a vlastných rozloženiach snímok nájdete v článku Prehľad rozložení.

Grafika SmartArt na úrovni dizajnérskej kvality

Ak ste v minulosti chceli vytvoriť diagramy a grafy na úrovni dizajnérskej kvality, museli ste si pravdepodobne najať profesionálneho návrhára. Diagramy od tohto návrhára sa uložili ako obrázky, ktoré ste nemohli upravovať. Teraz môžete pomocou grafiky SmartArt a bez pomoci profesionálneho návrhára jednoducho vytvárať upravovateľné ilustrácie informácií v prezentácii programu Office PowerPoint 2007. Do grafiky SmartArt, tvarov, objektov WordArt a grafov môžete pridávať úžasné vizuálne efekty, vrátane trojrozmerných efektov, podfarbenia, odrazov, žiar a ďalších.

Ďalšie informácie o grafike SmartArt nájdete v článku Vytvorenie grafiky SmartArt.

Nové a vylepšené efekty

Do tvarov, grafiky SmartArt, tabuliek, textu a do objektov WordArt v prezentáciách programu Office PowerPoint 2007 môžete pridávať efekty, ako napríklad tieň, odraz, žiaru, jemné okraje, zakrivenie, skosenie a trojrozmerné otáčanie. Na vytvorenie týchto efektov už nebudete potrebovať návrhára. V programe PowerPoint môžete namiesto toho priamo použiť efekty, ktoré sa dajú ľahko meniť.

Ďalšie informácie o pridávaní efektov nájdete v nasledovných článkoch:

Nové možnosti textu

Môžete vytvárať prezentácie s profesionálnym vzhľadom so širokým spektrom funkcií formátovania textu, vrátane obtekania textu v tvare, textu v stĺpcoch alebo prebiehajúceho zvislo na snímke a pravítka pre úrovne odseku. Teraz môžete vybrať i prerušovaný text.

Nové štýly znakov poskytujú viac možností týkajúcich sa textu. V programe Office PowerPoint 2007 si okrem všetkých štandardných štýlov z predchádzajúcich verzií programu PowerPoint môžete vybrať všetky písmená veľké alebo kapitálky, prečiarknutie alebo dvojité prečiarknutie a dvojité alebo farebné podčiarknutie. Do textu môžete pridávať výplne, čiary, tiene, žiaru, vytváranie previsu a priestorové efekty.

Pomocou motívov, môžete zmeniť vzhľad prezentácie pomocou kliknutia myšou. Výberom rôznych možností môžete upraviť písma motívu, farby motívu a efekty motívu.

Ďalšie informácie o tieto vylepšenia textu nájdete v článku Pridanie alebo odstránenie výplne, obrysu alebo efektu pre text alebo objekt WordArt. Ďalšie informácie o motívoch nájdete v článku Použitie motívu na predlohe snímky.

Vylepšenia tabuľky a grafu

V Office PowerPoint 2007, tabuľky a grafy boli prepracované oveľa jednoduchšie upraviť a pracovať s. Pás s nástrojmi ponúka veľa možností na vyhľadanie na úpravu tabuliek a grafov. Rýchle štýly galérie prezentujú všetky efekty a možnosti formátovania, ktoré potrebujete na vytvorenie tabuliek a grafov s profesionálnym vzhľadom. Môžete vystrihnutím a prilepením údajov, grafov a tabuliek z Microsoft Office Excel 2007 ľahšie. Pomocou motívov, prezentácií teraz môžete mať rovnaký vzhľad ako do hárkov.

Ďalšie informácie o vytváraní tabuliek a grafov s profesionálnym vzhľadom v programe Office PowerPoint 2007 nájdete v článkoch Pridanie tabuľky na snímku a Použitie grafov v prezentácii.

Informácie o používaní motívu, nájdete v článku Použitie motívu na predlohe snímky.

Nástroje korektúry

Nižšie je uvedených niekoľko nových funkcií kontroly pravopisu:

 • Kontrola pravopisu je teraz v programoch systému produktov systém Microsoft Office 2007 konzistentnejšia. Tejto zmeny zahŕňajú:

 • Kontrola pravopisu systém Microsoft Office 2007 obsahuje reformovaných francúzske slovníka. V balíku Microsoft Office 2003, to bolo doplnok, ktoré mali byť nainštalovaná samostatne. Ďalšie informácie nájdete v článku Výber fungovanie kontroly pravopisu a gramatiky.

 • Pri prvom použití slovníka pre jeden z dostupných jazykov sa automaticky vytvorí slovník výnimiek pre daný jazyk. Slovník výnimiek umožňuje funkcii kontroly pravopisu nastaviť príznak ku slovám, ktoré nechcete používať. Je to užitočné pri vyhýbaní sa neslušným výrazom alebo slovám, ktoré nesedia vášmu štýlu. Ďalšie informácie nájdete v článku Používanie slovníka výnimiek na určovanie uprednostňovaného spôsobu kontroly pravopisu slov.

 • Kontrola pravopisu, môžete vyhľadať a označiť príznakom niektoré kontextové pravopisné chyby. Zadali ste niekedy približne takto chybu? Budem vidieťich. V Office PowerPoint 2007 môžete zapnúť možnosť Použiť kontextovú kontrolu pravopisu na získanie pomoci pri hľadaní a chybu. Táto možnosť je k dispozícii pri kontrole pravopisu dokumentov v angličtine, nemčina alebo španielčine. Ďalšie informácie nájdete v článku Výber fungovanie kontroly pravopisu a gramatiky.

Zobrazenie pre prezentujúceho

Ak používate dva monitory, môžete spustiť prezentáciu v programe Office PowerPoint 2007 na jednom monitore (napríklad na pódiu), kým publikum ju sleduje na druhom monitore. Na uľahčenie prezentovania informácií poskytuje zobrazenie pre prezentujúceho nasledovné nástroje:

 • Na výber snímok mimo poradia môžete použiť miniatúry a vytvoriť tak prezentáciu prispôsobenú publiku.

 • Text ukážky zobrazí, čo sa po kliknutí pridá na obrazovku. Môže to byť nová snímka alebo ďalšia odrážka v zozname.

 • Poznámky lektora sú zobrazené veľkým zreteľným písmom, takže ich je možné použiť ako text k prezentácii.

 • Počas prezentácie je možné stmaviť obrazovku a neskôr pokračovať tam, kde ste prestali. Ak napríklad nechcete zobraziť obsah snímky počas prestávky alebo počas otázok a odpovedí.

Ďalšie informácie o zobrazení pre prezentujúceho nájdete v článku Premietanie prezentácie na dvoch monitoroch pomocou zobrazenia pre prezentujúceho.

Na začiatok stránky

Efektívnejšie zdieľanie informácií

Veľké veľkosti súborov v predchádzajúcich verziách programu PowerPoint komplikovali zdieľanie obsahu alebo odosielanie prezentácií prostredníctvom e-mailu. Zdieľanie prezentácií s ľuďmi, ktorí používali iné operačné systémy, nebolo spoľahlivé.

Teraz máte k dispozícii viacero nových spôsobov zdieľania a spolupráce s inými, ak potrebujete zdieľať prezentácie, vytvárať toky činností schválenia a kontroly alebo spolupracovať online s ľuďmi, ktorí nepoužívajú program Office PowerPoint 2007.

Knižnice snímok

V programe Office PowerPoint 2007 môžete zdieľať a znova využívať obsah snímok ukladaním jednotlivých súborov snímok v centrálne umiestnenej knižnici snímok na serveri, na ktorom je spustený program Microsoft Office SharePoint Server 2007. Z programu PowerPoint 2007 môžete publikovať snímky do knižnice snímok, tiež môžete pridávať snímky do prezentácie programu PowerPoint z knižnice snímok. Pomocou ukladania obsahu v knižnici snímok sa eliminuje potreba opätovného vytvorenia obsahu, pretože môžete jednoducho upraviť už existujúci obsah.

Ak používate knižnice snímok, môžete zabezpečiť aktualizáciu obsahu pomocou prepojenia snímok v prezentácii so snímkami uloženými na serveri. Ak sa zmení verzia servera, zobrazí sa výzva na aktualizáciu snímok.

Ďalšie informácie o používaní programu PowerPoint s knižnicami snímok nájdete v článku Zdieľanie a opätovné používanie obsahu snímok v programe PowerPoint 2007.

Formáty súborov XML programu PowerPoint

Formáty súborov XML programu PowerPoint sú zhustené, takže prinášajú podstatne menšie veľkosti súborov a znižujú požiadavky na priestor a pásmo. Segmentované ukladanie údajov umožňuje vo formáte Open XML obnoviť poškodené dokumenty. Ak sa poškodí jedna časť dokumentu, zvyšok dokumentu sa dá otvoriť.

Ďalšie informácie o nových formátov Open XML nájdete v článku Úvodné informácie o nových príponách a formáty Open XML.

Uloženie vo formáte PDF alebo XPS

Program Office PowerPoint 2007 podporuje exportovanie súborov do nasledujúcich formátov:

 • Formát PDF (Portable Document Format)     Formát PDF je formát elektronických súborov s pevným rozložením, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov. Formát PDF zabezpečuje, že súbor si pri zobrazení v režime online alebo po vytlačení zachová požadovaný formát, a že údaje v súbore sa nedajú ľahko zmeniť. Formát PDF je vhodný aj pre dokumenty určené na rozmnoženie komerčnými tlačiarenskými metódami.

 • Formát XPS (XML Paper Specification)     Formát XPS je formát elektronických súborov, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov. Formát XPS zabezpečuje, že súbor si pri zobrazení v režime online alebo po vytlačení zachová požadovaný formát, a že údaje v súbore sa nedajú ľahko zmeniť.

Ďalšie informácie nájdete v niektorom z nasledujúcich článkov:

Na začiatok stránky

Zabezpečenie a spravovanie informácií

Pri zdieľaní prezentácie s ostatnými si chcete byť istí, že k danej prezentácii nemá prístup nikto ďalší. Chcete tiež zabezpečiť, že sa v prezentácii nenachádza neoprávnený obsah, súkromné informácie alebo značky úprav zobrazujúce slová, ktoré slovník príjemcu nerozpozná. Navyše môžete chcieť obmedziť prístup k obsahu v prezentácii, aby sa potenciálne citlivé informácie verejne nedistribuovali.

Program Office PowerPoint 2007 poskytuje viacero spôsobov, ktoré umožňujú ochranu a spravovanie informácií.

Zabezpečenie prezentácií

Viaceré nové funkcie zabezpečenia v programe Office PowerPoint 2007 umožňujú zabezpečiť bezpečné spravovanie prezentácie. Po jej odoslaní program skryje meno autora, zabezpečí odstránenie všetkých komentárov a obmedzí prístup k vykonávaniu zmien.

Zakázanie zmien finálnej verzie dokumentu

Skôr než budete finálnu verziu prezentácie zdieľať s ostatnými používateľmi, môžete použiť príkaz Označiť ako finálnu verziu, pomocou ktorého zapnete režim prezentácie iba na čítanie a oznámite používateľom, že zdieľate finálnu verziu prezentácie. Keď je prezentácia označená ako finálna verzia, príkazy na zadávanie textu a úpravy, ako aj kontrolné značky, sú zakázané a používatelia, ktorí si dokument prezerajú, nebudú môcť daný dokument náhodne zmeniť. Príkaz Označiť ako finálnu verziu nie je funkciou zabezpečenia. Po vypnutí príkazu Označiť ako finálnu verziu môže prezentáciu upravovať každý používateľ.

Vyhľadanie a odstránenie skrytých metaúdajov a osobných informácií v dokumentoch

Skôr než budete svoju prezentáciu zdieľať s inými používateľmi, môžete použiť kontrolu prezentácie a zistiť, či sa v nej nenachádzajú skryté metaúdaje, osobné informácie alebo iný skrytý obsah. Kontrola dokumentu dokáže vyhľadať a odstrániť informácie, akými sú napríklad komentáre, poznámky písané rukou, vlastnosti dokumentu, informácie zo servera správy dokumentov, neviditeľné objekty, obsah mimo snímky, poznámky týkajúce sa prezentácie a vlastné údaje XML. Kontrola dokumentu zabezpečí, že prezentácie, ktoré zdieľate s inými používateľmi, nebudú obsahovať žiadne skryté osobné údaje a ani žiadny skrytý obsah, ktorý vaša organizácia nechce distribuovať. Organizácia môže tiež prispôsobiť kontrolu dokumentov a pridať kontroly ďalších typov skrytého obsahu.

Ďalšie informácie o kontrole dokumentov nájdete v článku Odstránenie skrytých údajov a osobných informácií z dokumentov balíka Office.

Pridanie digitálneho podpisu do prezentácie

Pridaním neviditeľného digitálneho podpisu do prezentácie môžete zabezpečiť pravosť, integritu a pôvod svojej prezentácie. Digitálne podpisy poskytujú záznam o tom, čo presne bolo podpísané a umožňujú overovať podpisy aj v budúcnosti.

Správa prístupových práv k informáciám

Možno je potrebná kontrola prístupu k informáciám o spoločnosti, najmä pri vytváraní prezentácií s dôvernými informáciami. Pomocou programu Office, verzia 2007 so službou Microsoft Windows Rights Management Services pre systém Windows Server 2003 môžete priradiť prístupové povolenia, ktoré zabránia ostatným v kopírovaní, tlači alebo úprave prezentácie.

Ďalšie informácie o správe prístupových práv k informáciám nájdete v článku Obmedzenie povolenia pre dôverné informácie v súboroch balíka Office.

Správa vlastností dokumentu v informačnom paneli dokumentu

Informačný panel dokumentu zjednodušuje zobrazenie a úpravu vlastností dokumentu počas práce s prezentáciami programu Office PowerPoint 2007. Informačný panel dokumentu sa v programe Office PowerPoint 2007 zobrazuje v hornej časti dokumentu. Informačný panel dokumentu možno použiť na zobrazenie a úpravu štandardných vlastností dokumentu balíka Microsoft Office, ako aj vlastností súborov, ktoré sú uložené na serveri správy dokumentov. Ak použijete informačný panel dokumentu na úpravu vlastností dokumentu na serveri, aktualizované vlastnosti sa uložia priamo na server.

Diagnostické nástroje balíka Office

Diagnostické nástroje balíka Microsoft Office predstavujú skupinu diagnostických testov, ktoré pomáhajú zistiť, prečo počítač zlyháva. Diagnostické testy môžu priamo odstrániť niektoré problémy a môžu určovať spôsoby, ktorými možno odstrániť iné problémy. Diagnostické nástroje balíka Microsoft Office nahrádzajú nasledujúce funkcie balíka Microsoft Office 2003: Zistiť a opraviť a Obnovenie aplikácií balíka Microsoft Office.

Ďalšie informácie nájdete v článku Diagnostika a oprava zlyhávajúcich programov balíka Office pomocou diagnostických nástrojov balíka Office.

Obnova programov

Program Office PowerPoint 2007 má vylepšené schopnosti ako predchádzať strate práce pri neštandardnom ukončení programu. Ak je to možné, program Office PowerPoint 2007 sa po opätovnom spustení pokúsi obnoviť pôvodný stav súborov programu.

Keď napríklad pracujete v niekoľkých súboroch naraz, každý súbor je otvorený v inom okne a v každom okne sú zobrazené určité údaje. Program Office PowerPoint 2007 zlyhá. Po reštarte otvorí program Office PowerPoint 2007 súbory a obnoví okná do stavu, v ktorom boli pred zlyhaním programu Office PowerPoint 2007.

Ďalšie informácie nájdete v článku predchádzanie strate vykonanej práce pri neštandardnom ukončení programu balíka Office.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×