Čo je nové v programe Microsoft Office Access 2007

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Čo je nové v programe Microsoft Office Access 2007

Program Microsoft Office Access 2007 poskytuje skupinu výkonných nástrojov umožňujúcich rýchle spustenie sledovania, oznamovania a zdieľania informácií. Pomocou prispôsobenia niektorej z preddefinovaných šablón, konvertovania existujúcej databázy alebo vytvorenia novej databázy možno rýchlo vytvoriť atraktívne a funkčné aplikácie sledovania bez nutnosti podrobnej znalosti databáz. S programom Office Access 2007 sa databázové aplikácie a zostavy jednoducho prispôsobujú podľa meniacich sa podnikateľských potrieb. Rozšírená podpora pre službu Windows SharePoint Services 3.0 v programe Office Access 2007 pomáha pri zdieľaní, správe, kontrole a zálohovaní údajov.

tlačidlo na stiahnutie bezplatnej skúšobnej verzie

Kúpiť Office

Obsah tohto článku

Ako rýchlejšie začať

Používateľské rozhranie zamerané na výsledky

Výkonnejšie nástroje tvorby objektov

Nové typy údajov a ovládacie prvky

Vylepšené nástroje návrhov a analýz

Vylepšené zabezpečenie

Nové spôsoby zdieľania údajov a spolupráce s ostatnými používateľmi

Lepšie spôsoby na riešenie problémov

Vylepšené nástroje korektúry

Ako rýchlejšie začať

Program Office Access 2007 obsahuje šablóny, pomocou ktorých možno jednoduchšie vytvárať databázy, tabuľky a polia. Okrem toho prináša nové nástroje návrhov a zobrazení, ktoré pomáhajú pri vytváraní nových databázových objektov a pri práci s údajmi.

Databázové šablóny na vytvorenie kompletných aplikácií

Program Office Access 2007 zahŕňa balík profesionálne navrhnutých databázových šablón na sledovanie kontaktov, úloh, udalostí, študentov a aktív medzi ostatnými typmi údajov. Možno ich použiť ihneď alebo ich možno rozšíriť a podrobnejšie definovať na sledovanie informácií presne požadovaným spôsobom. Môžete využiť stránku Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access, ktorá sa zobrazí pri každom spustení programu Office Access 2007, kde môžete rýchlo začať vytvárať databázu otvorením jednej zo šablón.

Aktíva späť PowerPointu pre iPhone s navrhnutý názov súboru

Každá šablóna predstavuje úplnú aplikáciu sledovania s prednastavenými tabuľkami, formulármi, zostavami, dotazmi, makrami a vzťahmi. Šablóny sú navrhnuté tak, aby boli okamžite pripravené na použitie a umožnili rýchly začiatok práce a spustenie. Ak návrh šablóny spĺňa požiadavky používateľa, môže hneď začať pracovať! V opačnom prípade je šablónu možné použiť ako výhodu pri začiatku tvorby databázy, ktorá spĺňa špecifické požiadavky.

Formulár Podrobnosti o položke

Ak chcete k šablónam, ktoré obsahuje program Office Access 2007, získať ďalšie šablóny, môžete ich prevziať po pripojení sa k lokalite Microsoft Office Online.

Šablóny polí a tabuliek

Trávite veľa času navrhovaním polí? Použite radšej nové šablóny polí. Sú to preddefinované polia, ktoré obsahujú názov, typ údajov, dĺžku a vopred nastavené vlastnosti. Potrebné polia môžete do údajového hárka presunúť pomocou myši priamo z tably Šablóny polí. Šablóny polí sú založené na formáte súborov XSD, takže pre oddelenie alebo pracovnú skupinu sa môžu nastaviť štandardné definície potrebné na zdieľanie.

Tabla Šablóna polí

Okrem toho program Office Access 2007 obsahuje šablóny tabuliek, ktoré sa bežne používajú v databázach. Šablónu tabuľky Kontakty možno použiť napríklad na pridanie tabuľky Kontakty do databázy. Tabuľka už obsahuje bežne používané polia, ako je Priezvisko, Meno a Adresa. Vlastnosti polí sú už nastavené, takže tabuľku možno okamžite používať. Dostupné sú aj ďalšie šablóny tabuliek – Úlohy, Problémy, Udalosti a Aktíva – obsahujúce špeciálne polia navrhnuté pre typ údajov, ktoré chcete uchovávať a sledovať.

Vylepšené údajové zobrazenie

Vytváranie tabuliek je teraz jednoduchšie. Stačí kliknúť na položku Tabuľka na karte Vytvoriť a začať zadávať údaje. Program Office Access 2007 automaticky určí najvhodnejší typ údajov pre každé pole, takže môžete okamžite začať pracovať. Stĺpec Pridať nové pole ukazuje, kam pridať nové pole , a ak chcete zmeniť typ údajov alebo formát zobrazenia nového alebo existujúceho poľa, urobíte to jednoducho pomocou príkazov na páse s nástrojmi, ktorý je súčasťou používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent. Do údajového hárka možno tiež prilepiť údaje z tabuliek programu Microsoft Office Excel. Program Office Access 2007 automaticky vytvorí všetky polia a rozpozná typy údajov.

Datasheet in Access with Add New Field column

1. Stĺpec Pridať nové pole

Potrebujete pridať existujúce pole z inej tabuľky do vašej? Pole stačí presunúť z tably Zoznam polí do údajového hárka. Program Access automaticky vytvorí všetky potrebné vzťahy alebo vás vyzve v priebehu procesu.

Nové zobrazenie rozloženia pomáha urýchliť návrh formulárov a zostáv

Zobrazenie rozloženia sa používa na zmeny návrhov pri súčasnom zobrazení údajov vo formulári alebo zostave.

Formulár v zobrazení rozloženia ukazujúci živé údaje

Pole do mriežky návrhu možno napríklad pridať presunutím poľa pomocou myši z tably Zoznam polí alebo vlastnosti možno zmeniť pomocou hárka vlastností. Zobrazenie rozloženia podporuje nové navrstvené rozloženie a tabuľkové rozloženie – skupiny ovládacích prvkov, ktoré možno premiestňovať a meniť ich veľkosť ako jednotku, takže možno jednoducho meniť usporiadanie polí, stĺpcov, riadkov alebo celých rozložení. V zobrazení rozloženia možno tiež pole jednoducho premiestniť alebo pridať formátovanie. Návrhové zobrazenie je stále k dispozícii na detailnejšiu prácu a tiež je rozšírené o podporu navrstveného a tabuľkového rozloženia.

Na začiatok stránky

Používateľské rozhranie zamerané na výsledky

Nové používateľské rozhranie orientované na výsledky – používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent – uľahčuje prácu v programe Office Access 2007. Príkazy a funkcie, ktoré boli často „zahrabané“ v zložitých ponukách a na paneloch s nástrojmi, možno teraz jednoduchšie vyhľadať na kartách orientovaných na úlohy obsahujúcich logické skupiny príkazov a funkcií. Množstvo dialógových okien sa nahradilo galériami, ktoré zobrazujú dostupné možnosti. Popisné názvy tlačidiel alebo vzorové ukážky poskytujú pomoc pri výbere správnej možnosti. Bez ohľadu na to, akú činnosť v novom používateľskom rozhraní vykonávate  – či už ide o vytváranie zostavy alebo zadávanie údajov – program Access ponúka nástroje, ktoré sú na dokončenie úlohy najužitočnejšie.

používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent    Nové používateľské rozhranie používateľské rozhranie Office Fluent zahŕňa štandardnú oblasť nazývanú pás s nástrojmi, ktorá obsahuje skupiny príkazov usporiadaných podľa funkcií a funkčnosti. Pás s nástrojmi nahrádza vrstvy ponúk a panely s nástrojmi nachádzajúce sa v starších verziách programu Access.

Pás s nástrojmi programu Access

Pás s nástrojmi v rozhraní Office Fluent slúži na rýchlejšie vyhľadanie skupín súvisiacich príkazov. Ak chcete vytvoriť napríklad nový formulár alebo zostavu, nájdete ich na karte Vytvoriť. Nový dizajn uľahčuje hľadanie potrebných príkazov, pričom objavíte funkcie, ktoré ste si predtým ani nevšimli. Príkazy sú umiestnené bližšie k povrchu, takže sa nemusíte prekopávať ponukami a pamätať si ich umiestnenie.

Základné funkcie rozhrania používateľské rozhranie Office Fluent:

 • Karty príkazov – Karty zobrazujúce príkazy, ktoré sa bežne používajú spoločne, takže ich nájdete vtedy, keď ich potrebujete.

 • Karta s kontextovými príkazmi – karta s príkazmi zobrazovaná v závislosti od kontextu – objektu, na ktorom sa práve pracuje, alebo úlohy, ktorá sa práve vykonáva. Karta s kontextovými príkazmi obsahuje príkazy, ktoré sa najpravdepodobnejšie používajú v súvislosti s tým, na čom pracujete.

 • Galérie – nové ovládacie prvky, ktoré zobrazujú ukážku štýlu alebo možnosti, vďaka čomu vidíte výsledky ešte predtým, ako sa rozhodnete pre výber. Galérie sa používajú v celom používateľskom rozhraní balíka systém Microsoft Office 2007.

 • Panel s nástrojmi Rýchly prístup – jediný štandardný panel s nástrojmi zobrazený na páse s nástrojmi, ktorý poskytuje okamžitý prístup pomocou jediného kliknutia k najpotrebnejším príkazom, ako sú napríklad príkazy Uložiť a Späť.

Stránka Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access    Táto stránka poskytuje rýchly prístup ku knižnici profesionálne navrhnutých databázových šablón doplňujúcich databázy, ktoré ste naposledy otvorili, a (ak je počítač pripojený na Internet) prepojenia na obľúbené články na lokalite Office Online.

Stránka Začíname pracovať s programom Microsoft Office Access

Navigačná tabla    Navigačná tabla obsahuje zoznam všetkých objektov v aktuálne otvorenej databáze a zároveň k nim poskytuje jednoduchý prístup. Navigačná tabla slúži na organizovanie objektov podľa typu objektu, dátumu vytvorenia, dátumu úpravy, súvisiacej tabuľky (záleží na závislostiach objektov) alebo vo vlastných skupinách, ktoré si vytvoríte. Potrebujete viac priestoru pri práci na návrhu formulára? Jednoducho zbaľte navigačnú tablu, aby zaberala málo miesta, pričom zostane stále dostupná. Navigačná tabla nahrádza okno databázy, ktoré sa používalo vo verziách predchádzajúcich programu Access 2007.

Objekty v navigačnej table

Objekty s kartami    Tabuľky, dotazy, formuláre, zostavy a makrá sa zobrazujú v okne programu Access ako objekty s kartami.

Objekt s kartami v Accesse 2007

Kliknutím na karty objektov môžete jednoducho prepínať medzi rôznymi objektmi.

Stavový riadok    Riadok v spodnej časti okna, ktorý zobrazuje informácie o stave a zároveň obsahuje tlačidlá na prepínanie zobrazení.

Miniatúrny panel s nástrojmi    Prvok podobný panelu s nástrojmi, ktorý sa prehľadne zobrazí nad vybratým textom a ktorý umožňuje jednoduché použitie formátovania, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva alebo zmena písma.

Okno Pomocníka    Na rozdiel od predchádzajúcich verzií programu Access program Office Access 2007 ponúka jednoduchý prístup k obsahu Pomocníka programu Access, ako aj k referenciám pre vývojárov z rovnakého okna Pomocníka. Vyhľadávanie je možné jednoducho zúžiť napr. len na obsah pre vývojárov. Bez ohľadu na nastavenie v okne Pomocníka, všetok obsah Pomocníka a referencie pre vývojárov vždy nájdete na lokalite Office Online.

Okno Pomocníka

Na začiatok stránky

Výkonnejšie nástroje tvorby objektov

Program Office Access 2007 poskytuje intuitívne prostredie na tvorbu formulárov a zostáv, pričom umožňuje rýchle vytvárať formuláre a zostavy zobrazujúce zoradené, filtrované a zoskupené informácie.

Karta Vytvoriť

Karta Vytvoriť slúži na rýchle vytváranie nových formulárov, zostáv, tabuliek, zoznamov služby Windows SharePoint Services, dotazov, makier a modulov. Ak sa v navigačnej table vyberie tabuľka alebo dotaz, možno vytvoriť nový formulár alebo zostavu založenú na tomto objekte iba jedným kliknutím pomocou príkazov Formulár alebo Zostava. Nové formuláre a zostavy vytvorené jedným kliknutím sú vizuálne zaujímavejšie a hneď k dispozícii, keďže ich návrh bol aktualizovaný. Automaticky vytvorené formuláre a zostavy majú profesionálny vzhľad s hlavičkami zahrňujúcimi logo a nadpis. Okrem toho automaticky vygenerovaná zostava tiež obsahuje informácie o dátume a čase, informačné päty a súčty.

Časť karty Vytvoriť na páse s nástrojmi

Zistíte, že objekty vytvorené pomocou novej možnosti rýchleho vytvorenia vás dovedú ďalej a s menším úsilím.

Nové zobrazenia: zobrazenie zostavy a zobrazenie rozloženia

Dve nové zobrazenia umožňujú prácu s formulármi alebo zostavami. Pomocou zobrazenia zostavy možno prehľadávať presné vykreslenie zostavy bez nutnosti tlače alebo zobrazenia ukážky pred tlačou. Ak sa chcete zamerať na určité záznamy, môžete použiť funkciu filtra alebo operáciu vyhľadávania na hľadanie zhodného textu. Ak chcete text skopírovať do schránky, môžete použiť príkaz Kopírovať. Ak chcete sledovať prepojenie v prehľadávači, kliknite na aktívne hypertextové prepojenia v zostave.

Zobrazenie zostavy prináša možnosť prehľadávania, zobrazenie rozloženia však umožňuje robiť tiež zmeny návrhov počas prehľadávania. Zobrazenie rozloženia umožňuje uskutočniť väčšinu najbežnejších zmien v návrhu počas zobrazenia údajov formulára alebo zostavy. Pole môžete pridať napríklad presunutím z novej tably Zoznam polí alebo môžete meniť vlastnosti pomocou hárka vlastností. Zobrazenie rozloženia podporuje nové skladané a tabuľkové rozloženia – skupiny ovládacích prvkov, s ktorými je možné manipulovať ako s jedným ovládacím prvkom, a takto ľahko zmeniť usporiadanie polí, stĺpcov, riadkov alebo celých rozložení. Zobrazenie rozloženia umožňuje jednoduché odstránenie poľa alebo pridanie formátovania. Návrhové zobrazenie je stále k dispozícii pre podrobnejšiu prácu a taktiež bolo rozšírené na podporu rozložení.

Zostava v zobrazení rozloženia

Usmernené vytváranie zoskupovania a zoraďovania v zostavách

Novinkou v programe Office Access 2007 je lepší a prístupnejší spôsob zoskupovania a zoraďovania v zostavách a pridanie súčtov. Novým používateľským rozhraním sa jednoduchšie prechádza a je zrozumiteľnejšie a pri používaní s novým zobrazením rozloženia sa okamžite zobrazí vplyv zmien.

Celkový table Zoskupenie, zoradenie a

Predpokladajme, že v zostave potrebujete zobraziť celkové tržby podľa oblasti. Zobrazenie rozloženia a novú tablu Zoskupenie, zoradenie a súčet možno použiť na pridanie úrovne skupiny a požadovanie súčtu – vykonávanie zmeny v zostave možno sledovať v reálnom čase. Nový riadok súčtu zjednodušuje pridávanie súčtu, priemeru, počtu, maxima alebo minima do hlavičiek alebo piat zostáv. Jednoduché súčty už nevyžadujú manuálne vytvorené výpočtové polia. Teraz stačí iba ukázať a kliknúť.

Vytvorenie súčtu v zostave

Nové rozloženia ovládacích prvkov pomáhajú vytvárať úhľadnejšie formuláre a zostavy

Formuláre a zostavy často obsahujú tabuľkové informácie, ako je napríklad stĺpec obsahujúci mená zákazníkov alebo riadok obsahujúci všetky polia zákazníka. Program Office Access 2007 možno použiť na zoskupenie týchto ovládacích prvkov do rozloženia, s ktorým sa pracuje tak ľahko ako s jedinou jednotkou, vrátane menovky.

Príkazy v skupine rozloženia ovládacieho prvku na karte Usporiadať

Keďže ovládacie prvky možno vyberať z rôznych sekcií, ako je napríklad menovka v hlavičke alebo päte sekcie, k dispozícii je významná flexibilita. Jednoducho možno:

 • Premiestniť alebo zmeniť veľkosť rozloženia, ako je napríklad presunutie stĺpca naľavo alebo napravo.

 • Formátovať rozloženie. Možno napríklad nastaviť stĺpec s menom zákazníka na tučné písmo, aby bolo odlíšené.

 • Pridať do rozloženia stĺpec (pole).

 • Odstrániť z rozloženia stĺpec (pole).

pohyblivého stĺpca v zobrazení rozloženia

Rozloženia sa uložia s požadovaným návrhom, takže zostávajú k dispozícii.

Nové rozdelené zobrazenie slúži na rýchle prehľadávanie údajov

Nové rozdelené zobrazenie na vytvorenie formulára spája údajové zobrazenie a formulárové zobrazenie. Vlastnosť je možné nastaviť tak, aby program Access vedel, či má umiestniť údajový hárok hore, dole, vľavo alebo vpravo.

Rozdelené zobrazenie

Vložené makrá vo formulároch a zostavách

Používanie nových, dôveryhodných vložených makier slúži na predchádzanie písania kódu. Vložené makro sa uloží do vlastnosti, pričom je súčasťou objektu, ku ktorému patrí. Návrh vloženého makra možno meniť bez obavy o ostatné ovládacie prvky, ktoré makro môžu používať  – každé vložené makro je nezávislé. Vložené makrá sú dôveryhodné, pretože majú automaticky zakázané vykonať určité, potenciálne nebezpečné operácie.

Priradenie vloženého makra k udalosti Pri dvojitom kliknutí

Na začiatok stránky

Nové typy údajov a ovládacie prvky

Program Office Access 2007 obsahuje nové rozšírené typy údajov a ovládacie prvky, ktoré umožňujú ukladať viac typov údajov a ich jednoduchšie zadávanie.

Polia s viacerými hodnotami pre zložité údaje

Vytvoriť možno pole obsahujúce viaceré hodnoty, ktoré sa nazývajú aj zložité údaje. Predpokladajme, že potrebujete priradiť úlohu jednému zamestnancovi alebo zmluvnému partnerovi, avšak viac ako jednej osobe. Ak túto činnosť chcete vykonať správne, vo väčšine systémov pre správu databáz a v starších verziách programu Access musíte vytvoriť vzťah „many-to-many". Program Office Access 2007 najťažšiu prácu urobí za vás, keď vyberiete pole, ktoré ste nastavili na prijatie viacerých hodnôt. Polia s viacerými hodnotami sú obzvlášť vhodné, keď program Office Access 2007 používate na prácu so zoznamom SharePoint, ktorý obsahuje jeden z typov polí s viacerými hodnotami používaných v službe Windows SharePoint Services. Program Office Access 2007 je kompatibilný s týmito typmi údajov.

Pole s viacerými hodnotami

Polia Príloha pre súbory

Nový typ údajov Príloha umožňuje jednoduché ukladanie všetkých typov údajov a binárnych súborov do databázy bez nevyhnutného rastu veľkosti databázy. Program Office Access 2007 automaticky komprimuje prílohy vždy, keď je to možné, čím minimalizuje použité miesto. Chcete do databázy priložiť dokument programu Microsoft Office Word 2007 k záznamu alebo uložiť sériu digitálnych obrázkov? Používanie príloh túto úlohu zjednoduší. K jednému záznamu môžete dokonca pridať viacero príloh.

Dialógové okno prílohy

Polia typu Memo teraz ukladajú text vo formáte RTF a podporujú históriu revízií

S novou podporou formátu RTF nie ste už v programe Office Access 2007 obmedzovaní obyčajným textom v záznamoch. Text možno formátovať pomocou možností (ako tučné, kurzíva, okrem rôznych písiem a farieb a iných bežných možností formátovania) a text uložiť do databázy. Text vo formáte RTF sa uloží do poľa typu Memo vo formáte založenom na jazyku HTML, ktorý je kompatibilný s textom vo formáte RTF, typom údajov v službe Windows SharePoint Services. Novú vlastnosť FormátTextu nastavíte na FormátRTF alebo ObyčajnýText, po čom sa informácia správne naformátuje v ovládacích prvkoch textového poľa a v údajovom zobrazení.

Polia typu Memo sú užitočné pri ukladaní veľkého množstva informácií. S programom Office Access 2007 možno nastaviť vlastnosť Len priložiť na uchovanie histórie všetkých zmien poľa typu Memo. Takto možno zobraziť históriu týchto zmien. Táto funkcia tiež podporuje funkciu sledovania v službe Windows SharePoint Services, takže program Access možno použiť na zobrazenie histórie obsahu zoznamu SharePoint.

Kalendár na výber dátumov

Polia a ovládacie prvky, ktoré používajú typ údajov Date/Time automaticky získavajú novú funkciu: podporu pre vstavaný interaktívny kalendár na výber dátumu. Tlačidlo kalendára sa automaticky zobrazí napravo od dátumu. Chcete vedieť ktorého bude budúci piatok? Kliknutím na tlačidlo sa kalendár zobrazí automaticky a umožní vyhľadať a vybrať daný dátum. Pomocou vlastnosti si možno zvoliť možnosť vypnúť kalendár pre pole alebo ovládací prvok.

Na začiatok stránky

Vylepšené nástroje návrhov a analýz

Nové nástroje v programe Office Access 2007 pomáhajú rýchlejšie vytvárať databázové objekty a následne jednoduchšie analyzovať údaje.

Rozšírená tabla Zoznam polí

Nová tabla Zoznam polí prináša viac ako v prípade výberu poľa v starších verziách programu Access, pretože zahŕňa polia z iných tabuliek. Polia z tabuľky v zdroji záznamov možno presunúť zo zdroja údajov, súvisiacich tabuliek alebo z nesúvisiacich tabuliek v databáze. Program Office Access 2007 je pripravený na vytváranie požadovanej infraštruktúry, takže ak je potrebný vzťah medzi tabuľkami, tak sa automaticky vytvorí alebo sa počas procesu zobrazí výzva.

Tabla Zoznam polí

Rozšírené nástroje pre zoraďovanie a filtrovanie

Predpokladajme, že potrebujete rýchlo vyhľadať zhodnú hodnotu alebo zoradiť stĺpec s údajmi. Nová funkcia automatického filtra programu Office Access 2007 rozširuje už aj tak výkonné možnosti filtrovania, takže sa možno rýchlo zamerať na potrebné údaje. Jednoducho možno vybrať z jedinečných hodnôt v stĺpci, čo je užitočné v situáciách, keď si neviete spomenúť na potrebný názov. Hodnoty tiež možno zoradiť pomocou možností kontextovej ponuky v jednoduchom jazyku, ako je možnosť Zoradiť od najstarších po najnovšie alebo Zoradiť od najmenších po najväčšie.

Automatický filter

Najbežnejšie možnosti filtrovania sú jasne viditeľné v príkazoch ponúk alebo na vymedzenie informácií založených na zadávaných typoch údajov možno využiť možnosti rýchlych filtrov. Možnosti rýchlych filtrov sa automaticky menia v závislosti od typu údajov, takže sa zobrazia vhodné výbery pre text, dátum a číselné informácie.

Menu filtre dátumu

Nové funkcie filtrovania a zoraďovania sú navrhnuté tak, aby poskytovali konzistentné možnosti bez ohľadu na to, či pracujete v programe Office Access 2007 alebo v programe Microsoft Office Excel 2007.

Súčty a alternatívne farby pozadia v údajových hárkoch

Novinkou v údajovom zobrazení je riadok súčtu, v ktorom možno zobraziť súčet, počet, priemer, maximum, minimum, smerodajnú odchýlku alebo rozptyl. Po pridaní riadku Súčet môžete ukázať na šípku v bunke stĺpca a vybrať požadovaný výpočet.

Riadok súčtu v údajovom hárku

Údajové hárky, zostavy a spojité formuláre podporujú v riadkoch alternatívnu farbu pozadia, ktorú je možné nastaviť nezávisle od predvolenej farby pozadia. Podfarbenie každého druhého riadka je jednoduché a môže sa vybrať ľubovoľná farba.

Údajový hárok používajúci alternatívnu farbu riadka

Na začiatok stránky

Vylepšené zabezpečenie

Vylepšené funkcie zabezpečenia programu Office Access 2007 a úzka integrácia so službou Windows SharePoint Services umožňujú efektívnejšiu správu a prinášajú bezpečnejšie aplikácie na sledovanie ako kedykoľvek predtým. Pomocou uloženia údajov aplikácie na sledovanie do zoznamov služby Windows SharePoint Services možno kontrolovať históriu revízií, obnovovať odstránené informácie a nastavovať povolenia na prístup k údajom.

S cieľom vylepšiť zabezpečenie programu Office Access 2007 a udržať konzistentnosť s ostatnými produktmi balíka Office, verzia 2007 program Office Access 2007 obsahuje nové a vylepšené funkcie zabezpečenia. Jednotné rozhodnutia o dôveryhodnosti sú súčasťou Centra dôveryhodnosti balíka Microsoft Office. Dôveryhodné umiestnenia uľahčujú dôveru v databázy uložené v zabezpečených priečinkoch. Aplikáciu programu Office Access 2007 je možné načítať s kódom alebo makrami, ktoré nie sú povolené, aby sa poskytla možnosť bezpečnejšieho karanténneho skriptu (nezabezpečené príkazy nemožno spustiť). Dôveryhodné makrá sa spúšťajú v režime karanténneho skriptu.

Na začiatok stránky

Nové spôsoby zdieľania údajov a spolupráce s ostatnými používateľmi

Pomocou nových funkcií na spoluprácu v programe Office Access 2007 teraz môžete efektívnejšie zbierať informácie od ostatných a zdieľať ich na webe v priestore s vylepšeným zabezpečením.

Integrácia so službou Windows SharePoint Services

Program Office Access 2007 je integrovaný so službou Windows SharePoint Services niekoľkými spôsobmi, čo pomáha využiť výhody funkcií na spoluprácu v službe Windows SharePoint Services.

Sledovanie revízie údajov    Pomocou služby Windows SharePoint Services je možné zobraziť históriu revízií na úrovni záznamu. Potrebujete vedieť, kto zmenil riadok alebo kedy sa to stalo? Zistíte to pomocou zobrazenia histórie revízií.

Nastavenie povolenia    Povolenia na prístup k zoznamom SharePoint možno nastaviť pomocou služby Windows SharePoint Services. Prístup môžete selektívne určitým používateľom povoliť alebo zamietnuť. Prideliť je možné povolenia obmedzené len na čítanie, ako aj plné práva na úpravu.

Získanie údajov z Koša    Nový Kôš služby Windows SharePoint Services je možné použiť na zobrazenie odstránených záznamov a na obnovu informácií, ktoré sa odstránili neúmyselne.

Otvorenie formulárov a zostáv programu Access v službe Windows SharePoint Services    Používatelia služby Windows SharePoint Services môžu otvoriť zoznamy v bohatých zobrazeniach programu Access priamo z lokality SharePoint. Formuláre, zostavy a údajové hárky programu Office Access 2007 sa môžu objaviť na lokalite SharePoint v zoznamoch spolu s inými zobrazeniami. Ak sa rozhodnete pre zobrazenie programu Access, program Office Access 2007 sa spustí a otvorí požadovaný formulár, zostavu alebo údajový hárok. Týmto spôsobom je spustenie bohatej zostavy programu Office Access 2007 na lokalite SharePoint jednoduchšie bez nutnosti najskôr spustiť program Office Access 2007. V programe Access môžete tiež otvoriť zoznam. Ak databáza neexistuje, vytvorí sa automaticky a v závislosti od zoznamu sa vyplní súpravou formulárov a zostáv.

Schopnosť premiestniť databázu na lokalitu SharePoint    Samostatnú databázu je možné jednoducho zmeniť na zdieľané riešenie služby Windows SharePoint Services, ktoré údaje ukladá do prepojených zoznamov SharePoint. Sprievodca prenesením na server SharePoint je inteligentný a hlavné kľúče a vzťahy automaticky premiestni zrozumiteľným spôsobom.

Okamžité výhody zdieľaného riešenia služby Windows SharePoint Services zahŕňajú zdieľaný prístup založený na prehľadávači, centralizované zálohovanie, databázové nasadenie založené na lokalite SharePoint a všetky ostatné výhody plynúce z používania bohatého klienta založeného na programe Access v riešení založenom na serveri. Oddelenia informačných technológií získavajú mieru predpovedateľnosti a kontroly pomocou uloženia zdroja prístupu k databáze na lokalite SharePoint. Používatelia sa môžu prihlásiť na odber e-mailových upozornení v prípade pridania, odstránenia alebo zmeny záznamov v zozname na lokalite SharePoint.

Integrácia s tokom činností služby Windows SharePoint Services    Program Office Access 2007 podporuje toky činností prostredníctvom služby Windows Workflow Services, ktorú obsahuje služba Windows SharePoint Services. Vytvárať možno riešenia využívajúce smerovanie toku činností a schválenie, ktoré napríklad automaticky priraďujú úlohy iným používateľom, informujú o stave projektu a zabezpečujú, aby boli úlohy včas dokončené.

Lepší výkon tabuliek prepojených na zoznamy SharePoint    Optimalizácie vykonané v interných spracovaniach tabuliek prepojených na zoznamy SharePoint umožňujú rýchlejšiu a jednoduchšiu prácu.

Všetky typy údajov služby Windows SharePoint Services sa teraz priradia k typom údajov programu Access    S novou podporou pre polia s viacerými hodnotami a pre prílohy program Office Access 2007 teraz podporuje všetky typy údajov nachádzajúcich sa v službe Windows SharePoint Services, čím sa zjednodušuje návrh a vytváranie zdieľaných aplikácií v službe Windows SharePoint Services.

Prenesenie zoznamov SharePoint na prácu v režime offline s programom Access    Ak si potrebujete zobrať prácu domov, môžete to urobiť pomocou jediného kliknutia a offline si vziať zoznamy SharePoint so sebou. Môžete pracovať na údajoch v programe Access, následne synchronizovať zmeny alebo sa neskôr opätovne pripojiť na lokalitu SharePoint.

Tip : Neviete, ktorú verziu vykonáte inováciu? Uistite sa, pozrite si tému o nových funkciách v programe Access 2010, ako sú napríklad databázy, ktoré sa spúšťajú v prehliadači, vypočítavané polia v tabuľkách a údajové makrá.

Zber údajov pomocou formulárov programu InfoPath a programu Outlook

Pomocou funkcie zhromažďovania údajov program Office Access 2007 dokáže automaticky vytvoriť formulár programu Microsoft Office InfoPath 2007 alebo formulár HTML a vložiť ho do tela e-mailovej správy. Formulár možno následne odoslať príjemcom vybratým spomedzi kontaktov programu Outlook alebo mien príjemcov uložených v poli v databáze programu Access.

Použitie e-mailovej správy na zhromaždenie údajov

Možno si vybrať, či chcete zbierať nové informácie alebo aktualizovať existujúce. Príjemcovia následne vyplnia a vrátia formulár. Program Office Outlook 2007 rozpozná prichádzajúce formuláre a automaticky údaje uloží do databázy programu Office Access 2007  bez nutnosti ich opätovného zadania.

Export do formátu súboru PDF alebo XPS

Teraz môžete exportovať údaje do formátu PDF (Portable Document Format) alebo formátu XPS (XML Paper Specification), ak ich chcete tlačiť, zverejniť alebo distribuovať pomocou e-mailov, najprv však nainštalujte doplnok Publikovať vo formáte PDF alebo XPS. Exportovanie formulára, zostavy alebo údajového hárka do formátu PDF alebo XPS umožňuje zachytenie informácií v ľahko šíriteľnom formulári, ktorý uchováva všetky vlastnosti formátovania a nevyžaduje, aby sa na tlač alebo ukážku výstupu do počítača nainštaloval program Access.

 • Formát PDF (Portable Document Format).    Formát PDF je elektronický formát súborov s pevným rozložením, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov. Formát PDF zabezpečuje, že súbor si pri zobrazení v režime online alebo po vytlačení zachová požadovaný formát, a že údaje v súbore sa nedajú ľahko kopírovať alebo zmeniť. Formát PDF je vhodný aj pre dokumenty určené na rozmnožovanie komerčnými tlačiarenskými metódami.

 • Formát XPS (XML Paper Specification).    Formát XPS je elektronický formát súborov, v ktorom sa zachováva formátovanie dokumentu a ktorý umožňuje zdieľanie súborov. Formát XPS zabezpečuje, že súbor si pri zobrazení v režime online alebo po vytlačení presne zachová požadovaný formát, a že údaje v súbore sa nedajú ľahko kopírovať alebo zmeniť.

Z programu Office Access 2007 možno údaje exportovať do formátu súboru .pdf alebo .xps iba po nainštalovaní doplnku. Ďalšie informácie nájdete v článku Umožnenie podpory iných formátov súborov, ako napríklad PDF a XPS.

Zjednodušenie práce s externými údajmi

Nové funkcie v programe Office Access 2007 uľahčujú import a export údajov. Operáciu importu alebo exportu je možné uložiť a opätovne použiť v budúcnosti pri vykonávaní rovnakej úlohy. Sprievodca importovaním z hárka umožňuje zmeniť typ údajov vybratý v programe Access, pričom nové formáty súborov programu Office Excel 2007 môžete importovať, exportovať alebo k nim vytvoriť prepojenie.

Na začiatok stránky

Lepšie spôsoby na riešenie problémov

Diagnostické nástroje balíka Microsoft Office predstavujú sériu diagnostických testov, ktoré pomáhajú zistiť, prečo počítač zlyháva. Diagnostické testy môžu priamo odstrániť niektoré problémy a môžu identifikovať spôsoby, ktorými možno odstrániť iné problémy. Diagnostické nástroje balíka Microsoft Office nahrádzajú nasledujúce funkcie balíka Microsoft Office 2003: Zistiť a opraviť a Obnovenie aplikácií balíka Microsoft Office.

Ďalšie informácie nájdete v téme Diagnostika a oprava zlyhávajúcich programov balíka Office pomocou diagnostických nástrojov balíka Office.

Na začiatok stránky

Vylepšené nástroje korektúry

Nové funkcie kontroly pravopisu:

 • Kontrola pravopisu je teraz v programoch systému produktov systém Microsoft Office 2007 konzistentnejšia. Príkladom zmeny je:

 • Kontrola pravopisu Office, verzia 2007 obsahuje reformovaných francúzske slovníka. V balíku Microsoft Office 2003, to bolo doplnok, ktoré mali byť nainštalovaná samostatne. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber fungovanie kontroly pravopisu a gramatiky.

 • Pri prvom použití slovníka pre jeden jazyk sa automaticky vytvorí slovník výnimiek pre tento jazyk. Slovník výnimiek umožňuje kontrole pravopisu nastaviť príznak k slovám, ktoré nechcete používať. Je to užitočné pri vyhýbaní sa neslušným výrazom alebo slovám, ktoré nezodpovedajú vášmu štýlu. Ďalšie informácie nájdete v článku Používanie slovníka výnimiek na určovanie preferovaného spôsobu písania slov.

tlačidlo na stiahnutie bezplatnej skúšobnej verzie

Kúpiť Office

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×