Čo je nové v programe Microsoft InfoPath 2010

V programe Microsoft InfoPath 2010 je teraz jednoduchšie zostavovať formulárové aplikácie s množstvom funkcií pre platformu SharePoint Server 2010. Program InfoPath 2010 poskytuje optimálnu integráciu s inými programami a servermi systému produktov Microsoft Office 2010, čo pomáha zlepšiť spôsob zhromažďovania, organizovania a spravovania údajov. Nové funkcie zrýchľujú a uľahčujú navrhovanie skvelo vyzerajúcich a účinných formulárov slúžiacich na zhromažďovanie spoľahlivých údajov.

Nové používateľské rozhranie pása s nástrojmi

Nový pás s nástrojmi programu InfoPath 2010, ktorý je súčasťou rozhrania Microsoft Office Fluent, poskytuje prehľadnejšie a jednoduchšie používateľské rozhranie pre osoby, ktoré vypĺňajú a navrhujú formuláre. Príkazy sa totiž zobrazujú na kartách a sú usporiadané podľa úloh, ktoré súvisia s určitou aktivitou.

Po kliknutí na kartu Súbor sa zobrazí nové zobrazenie Microsoft Office BackStage. Zobrazenie BackStage predstavuje jedno centralizované miesto pre informácie a možnosti, ktoré sú pre vykonávané úlohy kľúčové. Ak teda chcete vykonať určitú akciu, napríklad publikovať formulár, namiesto preklikávania sa niekoľkými dialógovými oknami teraz môžete požadovanú úlohu vykonať s menším počtom krokov než pri použití ponúk a panelov s nástrojmi.

Na začiatok stránky

Šablóna na návrh formulárov

V programe InfoPath 2010 môžete vybrať typ formulára, ktorý chcete vytvoriť, a potom môžete formulár rýchlo navrhnúť a prispôsobiť. Formuláre programu InfoPath 2010 vám umožňujú zhromažďovať údaje od zamestnancov, partnerov, dodávateľov a ďalších subjektov, ktorí majú prístup k formulárom.

Výber typu formulára     Vyberte si niektorú z množstva šablón formulárov, ktoré vám pomôžu navrhovať formuláre zodpovedajúce požiadavkám. Pri kliknutí na určitú šablónu formulára sa zobrazí popis šablóny. Na zjednodušenie procesu navrhovania formulárov obsahujú niektoré šablóny predvolenú tabuľku rozloženia alebo automatickú konfiguráciu možností, ako je napríklad miesto na odoslanie formulára.

Vytvorenie rozloženia štruktúry formulára     Vložte vopred zostavenú šablónu rozloženia stránky, použite vopred zostavené tabuľky rozloženia  – možnosti pre stĺpce, zarovnania a označenia – a začnite zostavovať svoj formulár. Vyberte farby a štýly pre rozloženie, ktoré použijete na vytvorenie funkčných a zároveň aj vizuálne príťažlivých formulárov. Štýly rozloženia a farebné schémy sú zlúčené do galérie motívov na karte Návrh stránky.

Pridanie ovládacích prvkov formulára     Nová galéria ovládacích prvkov na páse s nástrojmi predstavuje rýchly spôsob, ako pridávať nové ovládacie prvky a upravovať ich vlastnosti. Medzi nové ovládacie prvky programu InfoPath 2010 patria:

 • Obrázkové tlačidlo     Umožňuje použiť vlastný obrázok ako tlačidlo.

 • Výber dátumu a času     Tento ovládací prvok používateľovi umožňuje zadať dátum a čas alebo vybrať dátum v zobrazení kalendára.

 • Hypertextové prepojenie     Umožňuje vkladať hypertextové prepojenia pri vypĺňaní formulára.

 • Výber osôb alebo skupín     Umožňuje zadať alebo vybrať osobu zo zoznamu lokality SharePoint.

 • Riadok pre podpis     Používatelia môžu digitálne podpísať formulár.

 • Výber externých údajov     Umožňuje zadávať alebo vyberať položky z externých systémov prostredníctvom služieb Business Connectivity Services (BCS).

Pridanie pravidiel k formulárom     Nové pravidlá s vopred zostavenými podmienkami a akciami umožňujú používať predvolené možnosti alebo vytvoriť vlastné pravidlá. Vylepšené používateľské rozhranie na správu pravidiel vám pomôže navrhovať formuláre s pravidlami na overenie platnosti údajov, formátovať formulár a vykonávať ďalšie akcie pomocou niekoľkých kliknutí a bez vytvárania kódu.

Publikovanie šablón formulárov     Nové tlačidlo Rýchle publikovanie v zobrazení BackStage vám umožní publikovať formuláre zoznamu lokality SharePoint jediným kliknutím. Pomocou novej funkcie rýchleho publikovania tiež môžete ľubovoľný formulár znova publikovať jediným kliknutím. Už nie je potrebné prechádzať viacerými dialógovými oknami pri každom aktualizovaní a opätovnom publikovaní formulára.

Vytvorenie formulárov pre zoznamy lokality SharePoint     Rozšírte a obohaťte formuláre lokality SharePoint, ktoré používate na vytváranie, upravovanie a zobrazovanie položiek v zozname lokality SharePoint. Môžete vytvoriť nové formuláre alebo upraviť existujúce zoznamy.

Môžete upraviť rozloženie, vytvárať ďalšie zobrazenia, nastavovať hodnoty polí, pridávať pravidlá na overovanie platnosti údajov a zobrazovať alebo skrývať sekcie formulára. Nová funkcia rýchleho publikovania umožňuje publikovať formulár lokality SharePoint jediným kliknutím.

Použitie programu SharePoint Workspace na vyplnenie formulárov zoznamu lokality SharePoint v režime offline     Pracovný priestor lokality SharePoint umožňuje používateľom previesť knižnice a zoznamy lokality SharePoint do režimu offline. Program InfoPath 2010 používa pracovný priestor lokality SharePoint ako svojho hostiteľa a slúži na zobrazovanie a zadávanie údajov do všetkých formulárov lokality SharePoint v režime offline. Informácie zadané do formulárov v režime offline sa po opätovnom pripojení k serveru automaticky synchronizujú.

Na začiatok stránky

Webové formuláre s väčším množstvom možností

Program InfoPath 2010 obsahuje viac podporovaných funkcií vo formulároch pre webový prehľadávač. Formuláre pre webový prehľadávač poskytujú používateľovi možnosť konzistentnej práce, porovnateľnej s konzistentnosťou pri používaní aplikácie InfoPath. Ovládacie prvky a funkcie podporované vo formulároch pre webové prehľadávače zahŕňajú nasledujúce položky:

Ovládacie prvky

 • Zoznamy s odrážkami, číslované zoznamy a obyčajné zoznamy

 • Polia so zoznamom viacnásobného výberu

 • Rozbaľovacie polia

 • Obrázkové tlačidlá

 • Možnosti hypertextových prepojení

 • Sekcia a skupina volieb

 • Ovládacie prvky dátumu a času

 • Výber osôb alebo skupín

Filtrovanie

Údaje zobrazené v ovládacích prvkoch formulárov pre webový prehľadávač je teraz možné filtrovať. Použitím filtrov môžete obmedziť počet položiek zobrazovaných v poliach so zoznamom, rozbaľovacích zoznamoch, rozbaľovacích poliach, opakujúcich sa tabuľkách a opakujúcich sa sekciách.

Na začiatok stránky

Hostiteľské služby pre formuláre na stránkach portálu používajúcich webovú časť formulára programu InfoPath

Poskytovanie hostiteľských služieb pre formuláre na webových stránkach používajúcich webovú časť formulára InfoPath je teraz vďaka programu SharePoint Server 2010 jednoduchšie. Používatelia, ktorí predtým chceli používať webové stránky ako hostiteľov svojich formulárov programu InfoPath, museli vytvoriť kód v programe Visual Studio. Teraz už môžete pridať webovú časť formulára programu InfoPath na stránku webovej časti a odkazovať na svoj publikovaný formulár aj bez nutnosti vytvárania kódu.

Webovú časť môžete použiť ako hostiteľa pre ľubovoľný formulár programu InfoPath pre webový prehľadávač, ktorý bol publikovaný v zozname lokality SharePoint alebo v knižnici formulárov. Môžete ju tiež pripojiť k iným webovým častiam na stránke na odosielanie alebo prijímanie údajov.

Na začiatok stránky

Štandardné formuláre kompatibilné s prehľadávačom

Formuláre programu InfoPath 2010 pre webový prehľadávač sú teraz kompatibilné so štandardom WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) AA, takže je možné vytvárať formuláre vhodné pre používateľov so zdravotným postihnutím.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×