Čo je konto Microsoft Exchange?

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Konto Microsoft Exchange je pracovné alebo školské e-mailové konto. Organizácia, ktorá vám poskytla e-mailové konto Exchange, má IT oddelenie, ktoré prevádzkuje program s názvom Microsoft Exchange Server. Tento server poskytuje vašu e-mailovú službu.

Ľudia, ktorí prevádzkujú váš Exchange Server, mu priradili názov. Kontaktujte ľudí, ktorí vám poskytli e-mailovú adresu Exchange, a opýtajte sa ich na názov servera Exchange.

Keď nastavíte mobilné zariadenie, funkcia Automatická konfigurácia vyhľadá názov servera Exchange a poštovej schránky a nakonfiguruje Outlook za vás. Na vyhľadanie servera použije funkcia názov domény vo vašej e-mailovej adrese. Len v prípade zlyhania funkcie Automatická konfigurácia sa zobrazí výzva na zadanie názvu servera Exchange. V tomto momente zvyčajne niečo nefunguje správne a bude potrebné kontaktovať ľudí, ktorí vám poskytli e-mailovú adresu. Povedia vám názov Exchange Servera a pomôžu vám nastaviť Outlook.

Keď používate konto Exchange, vaše e-mailové správy sa doručujú a ukladajú do poštovej schránky na podnikovom serveri Exchange. Ukladajú sa tam aj vaše kontakty a kalendár.

Váš podnik alebo škola pri nastavovaní Exchange Servera určí metódu, ktorú bude vaše konto Exchange používať na prístup k e-mailu na serveri. Tým sa určí spôsob fungovania vášho e-mailu. Tu sú možnosti – opýtajte sa podniku alebo školy na spôsob nastavenia vášho konta Exchange:

  • Exchange ActiveSync; MAPI/HTTP sú metódy na prístup k e-mailu Exchange, a to zvyčajne z prenosného počítača, telefónu alebo tabletu. Pri prístupe k e-mailom a ich čítaní sa e-maily v skutočnosti nesťahujú ani neukladajú do mobilného zariadenia. Čítate ich z Exchange Servera. Vďaka tomu môžete získať prístup k e-mailu aj vtedy, keď nie ste pripojení na internet.

  • IMAP, ako je napríklad protokol Exchange ActiveSync, je metóda na prístup k e-mailu z ľubovoľného miesta a zariadenia. Keď čítate e-mailovú správu pomocou protokolu IMAP, správa sa nesťahuje ani neuchováva v počítači. Čítate ju z Exchange Servera.

    S protokolom IMAP sa e-maily v priečinkoch Doručená pošta, Odstránené položky a Odoslané položky synchronizujú medzi zariadením a serverom. IMAP umožňuje obmedzené ukladanie kalendára, no nepodporuje spoluprácu na kalendári s inými používateľmi.

  • POP e-mail sa sťahuje z Exchange Servera do počítača. Po stiahnutí do počítača sa e-mail odstráni zo servera. Na získanie prístupu k e-mailu po jeho stiahnutí je potrebné použiť ten istý počítač. Pri prístupe k e-mailu z iného počítača alebo zariadenia sa bude zdať, že niektoré zo správ stiahnutých v minulosti sa odstránili.

Keď používate e-mailové konto Exchange, môžete pracovať s e-mailovými správami aj vtedy, keď nie ste pripojení k Exchange Serveru prevádzkovanému na podnikovom IT oddelení. Nazýva sa to práca offline alebo použitie režimu Exchange s vyrovnávacou pamäťou.

Kópie e-mailov a položiek kalendára sú uložené v počítači v údajovom súbore Outlooku (.ost) v režime offline. Tento súbor sa pravidelne synchronizuje s položkami na serveri Exchange prevádzkovanom na podnikovom IT oddelení vtedy, keď ste k nemu pripojení. Ide o presnú kópiu vašej poštovej schránky na serveri Exchange.

Keďže údaje zostávajú na Exchange Serveri, tento údajový súbor Outlooku (.ost) v režime offline môžete znova vytvoriť v novom počítači bez toho, aby súbor bolo treba zálohovať.

Údajový súbor Outlooku (.ost) v režime offline možno otvoriť len pomocou profilu aplikácie Outlook v počítači, ktorý ho vytvoril.

Typy e-mailových kont vo svojom profile aplikácie Outlook si môžete pozrieť v dialógovom okne Nastavenie kont v Outlooku.

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenie kont.

  2. V stĺpci Typ na karte E-mail sú uvedené typy konta pre jednotlivé položky.

    Vlastnosti priečinka Kontakty v programe Outlook

Poznámka : Na získanie prístupu k niektorým outlookovým funkciám môže byť potrebné, aby sa vaše konto nachádzalo v konkrétnej verzii Exchange Servera. Ak chcete zistiť, ku ktorej verzii Exchange Servera sa vaše konto pripája, prečítajte si tému Určenie verzie servera Microsoft Exchange, ku ktorému sa pripája konto.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×