Čo je šablóna programu PowerPoint?

Obsah tohto článku

Prehľad šablón programu PowerPoint

Prepojenia na ďalšie informácie o šablónach programu PowerPoint

Prehľad šablón programu PowerPoint

Poznámky   

Šablóna programu PowerPoint je vzorom alebo návrhom snímky alebo skupiny snímok a ukladá sa do súboru .potx. Šablóny môžu obsahovať rozloženie, farby motívu, písma motívu, efekty motívu, štýly pozadia a iný obsah.

Môžete vytvoriť a uložiť vlastné šablóny, znova ich použiť a zdieľať s inými používateľmi. Navyše nájdete mnoho rôznych typov bezplatných šablón zabudovaných do programu PowerPoint a stovky ďalších, ktoré môžete použiť v prezentácii, na lokalite Office.com a ďalších partnerských webových lokalitách.

Medzi niektoré príklady šablón na lokalite Office.com okrem iného patria:

Programy schôdzí

Certifikáty ocenení

Brožúry

Rozpočty

Vizitky

Kalendáre

Snímky s obsahom

Zmluvy

Databázy

Snímky s návrhmi

Diagramy

Obálky

Výkazy výdavkov

Faxové hárky

Letáky

Formuláre

Darčekové poukazy

Pozdravy

Inventáre

Pozvánky

Faktúry

Menovky

Listy

Zoznamy

Oznamy

Minúty

Bulletiny

Plány

Plánovače

Pohľadnice

Nákupné objednávky

Potvrdenky

Zostavy

Životopisy

Harmonogramy

Harmonogramy

Výpisy

Dokumenty

Pracovné výkazy

Väčšina šablón zahŕňa nasledovné súčasti:

Šablóna Futbal

1. Tematický obsah, ako napríklad Osvedčenie o dosiahnutom úspechu, Futbal a obrázok futbalovej lopty.

2. Formátovanie pozadia, ako napríklad obrázky, textúru, výplň prechodovou alebo plnou farbou a priehľadnosť. Nasledujúci obrázok je príkladom pozadia s výplňou plnou svetlomodrou farbou.

3. Farby, písma, efekty (3-D, čiary, výplne, tiene, atď.) a prvky návrhu motívov (ako napríklad farba a efekty prechodu v slove Futbal)

4. Text v zástupné objekty, ktorý vyzýva zadať špecifické informácie, ako napríklad Meno hráča, Meno trénera, Dátum prezentácie a iné premenné, ako napríklad rok (2007)

Na začiatok stránky

Prepojenia na ďalšie informácie o šablónach programu PowerPoint

Na začiatok stránky

Platí pre: PowerPoint 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk