Úvodné informácie o službe Excel Online

Microsoft Excel Online rozšíril možnosti webového prehliadača o funkcie Microsoft Excelu, aby jeho prostredníctvom bolo možné pracovať so zošitmi priamo na webovej lokalite, na ktorej je zošit uložený.

Ďalšie informácie o programoch Office Online nájdete v téme Začíname s programami Office Online.

Hladká integrácia s programom Excel

V programe Microsoft Excel vytvoríte zošit. Chcete ho odoslať na webovú stránku, aby ostatní používatelia mohli pracovať s dynamickými údajmi, prípadne vkladať ďalšie údaje. Čo ak chcete spolupracovať s niekým, kto má inú verziu programu Excel ako vy? Nebolo by to skvelé, keby ste mohli pracovať spolu priamo na webovej lokalite? Služba Excel Online to umožňuje.

V službe Microsoft Excel 2010 môžete začať používať aplikáciu Excel Online uložením svojho zošita v službe OneDrive alebo v knižnici SharePointu. Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť a odoslať a potom kliknite na položku Uložiť na web alebo Uložiť na lokalitu SharePoint.

Karta Uložiť a odoslať

Teraz je zošit dostupný na zobrazenie a úpravy v prehliadači alebo ho môžete znova otvoriť v programe Excel.

Poznámka    Zošity nemusia byť vytvorené v programe Excel 2010, ak ich chcete otvoriť v službe Excel Online. Najlepšiu kompatibilitu dosiahnete použitím programu Office Excel 2003 alebo jeho novšej verzie alebo použitím programu Excel for Mac 2008 verzie 12.2.9 alebo Excel for Mac 2011. Ak používate program Excel 2003, nainštalujte najnovší balík Service Pack a uložte zošity v počítači ako súbory formátu .xlsx. Potom nahrajte zošit na lokalitu SharePoint, na ktorej sú konfigurované programy Office Online alebo zošit nahrajte na lokalitu služby OneDrive.

Zobrazenie zošita v prehliadači

Keď otvoríte zošit v službe OneDrive alebo na lokalite SharePoint, Excel Online ho otvorí v prehliadači, v ktorom môžete prechádzať časťami zošita, zoraďovať, filtrovať, rozbaliť a zbaliť kontingenčné tabuľky a dokonca prepočítať hodnoty v zošite.

Excel Web App

Na vyhľadanie slov alebo slovných spojení môžete tiež použiť príkaz Hľadať. Tak ako na každej webovej stránke, aj v hárku môžete vybrať obsah a skopírovať ho, aby ste ho potom mohli prilepiť do inej aplikácie.

Upravovanie v prehliadači

Ak chcete v zošite vykonať zmeny, kliknite na položku Upraviť v prehliadači a môžete meniť údaje, zadávať alebo upravovať vzorce a použiť základné formátovanie.

Upravovanie v prehliadači

V zobrazení na vykonávanie úprav môžete zvyčajným spôsobom zadať a formátovať text a môžete používať príkazy na vystrihnutie, kopírovanie, prilepenie a vrátenie a zopakovanie. Vzorec zadáte tak, že prejdete na bunku, do ktorej ho chcete zadať, zadáte znamienko rovnosti (=) a potom zadáte vzorec alebo funkciu.

Môžete tiež pridať tabuľky a hypertextové prepojenia. Ak ich chcete pridať, prejdite na kartu Vložiť. Na pridanie grafu vyberte rozsah buniek, z ktorých chcete utvoriť graf, prejdite na kartu Vložiť a vyberte požadovaný typ grafu.

Poznámka    V službe OneDrive podporuje Excel Online vkladanie funkcií cez rozhranie dialógového okna, vykonávanie automatického súčtu a pridávanie, odstraňovanie a premenovávanie hárkov. Tieto funkcie nie sú k dispozícii, keď používate Excel Online na lokalite SharePoint.

V službe Excel Online sa ukladá zošit počas práce automaticky. Zmeny nemusíte ukladať manuálne. Ak vykonáte zmeny, ktoré nechcete uložiť, použite príkaz Späť alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + Z (Windows) alebo ⌘ + Z (Mac).

Spolupráca s inými ľuďmi

Ak zošit sprístupníte na úpravy ďalším osobám, vaši priatelia alebo kolegovia môžu pracovať na zošite zároveň s vami. Toto je veľmi užitočné, ak zbierate informácie od skupiny ľudí, napríklad ak vytvárate zoznam informácií alebo pracujete na skupinovom projekte. Už nemusíte posielať zoznam e-mailom, ani čakať, kým váš spolupracovník vráti zošit na server.

Počas upravovania zošita môžete v službe Excel Online vidieť, či na zošite pracujú aj iní používatelia.

  1. Zošit uložte na webovej lokalite, na ktorej majú k nemu vaši kolegovia prístup, napríklad do knižnice SharePointu alebo do priečinka služby OneDrive prístupného pre vašich kolegov.

  2. Pozvite ostatných používateľov, aby pracovali so zošitom.

    • Na lokalite SharePoint skopírujte webovú adresu zošita, ktorá sa zobrazuje v prehliadači a potom ju prilepte do správy.

    • V službe OneDrive kliknite na kartu Súbor v aplikácii Excel Online a potom kliknite na položku Zdieľať. Pridajte používateľov, s ktorými chcete zdieľať zošit, kliknite na tlačidlo Uložiť a vytvorte správu.

  1. Zošit upravte v aplikácii Excel Online. V stavovom riadku uvidíte, kto ešte s vami pracuje.
    Úprava viacerými autormi

Hladké úpravy v programe Excel

Úpravy v aplikácii Excel Online je vhodné vykonávať, keď sa požadujú rýchle zmeny alebo spolupráca s inými používateľmi. Ak chcete používať všetky funkcie programu Excel, kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Otvoriť v programe Excel.

Excel Online otvorí zošit priamo v počítačovom programe Excel, kde máte pri práci väčšie možnosti. Môžete napríklad zmeniť nastavenie grafu alebo kontingenčnej tabuľky. Keď v programe Excel kliknete na tlačidlo Uložiť, Excel uloží zošit znova na webový server.

Poznámka    Otváranie zošitov priamo z prehliadača do počítačovej aplikácie Excel je podporované v prehliadačoch Firefox, Internet Explorer (Windows) a Safari (Mac). V systéme Windows musíte na používanie tejto funkcie používať balík Excel 2003 alebo novší (ak používate program Firefox, musíte používať aj program Excel 2010). V systéme Mac táto funkcia vyžaduje balík Microsoft Excel for Mac 2008 verzie 12.2.9 alebo balík Excel for Mac 2011.

Platí pre: Excel Web AppBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk