Úvod do aplikácie OneNote Web App

Úvod do aplikácie OneNote Web App

1. V zobrazení na čítanie môžete listovať poznámkovým blokom, rozbaliť alebo zbaliť jednotlivé sekcie a zobraziť predchádzajúce verzie strany.

2. Ak chcete zobraziť zoznam ľudí, ktorí vykonali zmeny na aktuálnej strane, kliknite na položku Zobraziť autorov. Tento krok môžete vykonať aj v režime úprav (karta Zobraziť).

3. Po kliknutí na položku Upraviť v prehliadači môžete poznámkový blok upraviť v prehliadači. Po kliknutí na položku Otvoriť v programe OneNote na ňom môžete pracovať v počítačovej aplikácii OneNote (požaduje sa program Microsoft OneNote 2010).

4. V zobrazení úprav môžete pridávať poznámky a používať značky ako pripomenutia dôležitých položiek. Pridávať poznámky možno aj v prípade, ak s daným poznámkovým blokom práve pracuje niekto iný.

Aplikácia 5. OneNote Online má klasický vzhľad a správanie programu OneNote

.

  • Karta Domov obsahuje príkazy na formátovanie textu a kontrolu pravopisu. Po použití motívov pre text budú poznámky viac pripomínať formátovaný text.

  • Ak chcete pridať tabuľky, obrázky alebo obrázky ClipArt, kliknite na kartu Vložiť. Obrázky ClipArt sa nachádzajú v kolekcii obrázkov, ktoré sú k dispozícii v programe Office.com. Pomocou karty Vložiť môžete tiež pridať nové sekcie a strany do poznámkového bloku.

  • Karta Prezerať slúži na prepnutie sa naspäť do režimu zobrazenia, v ktorom je možné vidieť, kto vykonal zmeny na aktuálnej stránke (príkaz Zobraziť autorov) a prezrieť si staršie verzie aktuálnej stránky. Dokonca je možné zrušiť zmeny vrátením sa späť k staršej verzii stránky.

  • Aplikácia OneNote Web App vašu prácu automaticky ukladá. Ak sa chcete zbaviť zmien, ktoré nechcete ponechať, použite príkaz Späť.

    Check out Office 365

Ďalšie informácie

Lokalita Office.com sa priebežne aktualizuje novým obsahom Pomocníka, ako sú napríklad podrobné úvodné informácie, postupy, videá alebo prepojenia na diskusné fóra. Navštívte stránku Aplikácie Office Web Apps - Pomocník a postupy na lokalite Office.com.

Platí pre: OneNote Web AppBoli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk