Úprava riadkovania v texte alebo medzi odsekmi

Dôležité   Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V programe Word 2010, je to ľahko upraviť medzery pred a za odsekom.

Riadkovanie určuje veľkosť zvislej medzery medzi riadkami textu v odseku. Rozstupy odsekov určujú veľkosť miesta nad a pod odsekom.

Čo chcete urobiť?

Pochopiť, prečo riadkovanie vyzerá inak

Zmena riadkovania v existujúcom dokumente

Zmena rozstupov pred a za odsekmi

Nastavenie predvoleného obyčajného riadkovania pre všetky nové dokumenty

Pochopiť, prečo riadkovanie vyzerá inak

Microsoft Office Word 2007 Predvolené rozstupy pre väčšinu množín rýchleho priradenia štýlov je 1,15 medzi riadky a prázdny riadok medzi odsekmi. Predvolené riadkovanie v dokumentoch balíka Office Word 2003 1.0 je medzi riadkami a bez prázdneho riadka medzi odsekmi.

Riadkovanie v programe Word 2003 a Word 2007

1. 1.0 linky riadkovanie a bez medzery medzi odsekmi

2. Riadkovanie 1,15 a prázdny riadok medzi odsekmi

Ďalšie informácie o tom, prečo vaše riadkovanie vyzerá inak, alebo vytvárať nové dokumenty, ktoré vyzerajú ako dokumenty vytvorené pomocou programu Word 2003, kliknite na prepojenie v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Zmena riadkovania v existujúcom dokumente

Zmenu riadkovania v celom dokumente najjednoduchšie vykonáte použitím rýchleho štýlu s požadovaným riadkovaním. Ak chcete zmeniť riadkovanie v určitej časti dokumentu, môžete vybrať požadované odseky a nastaviť ich vlastné riadkovanie.

Použitie množiny štýlov na zmenu riadkovania v celom dokumente

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

 2. Ukážte na položku Množina štýlov a ukážte na rôzne množiny štýlov. Pomocou predbežnej ukážky sledujte zmenu riadkovania v jednotlivých množinách štýlov.

  Napríklad množiny štýlov Tradičný a Word 2003 používajú obyčajné riadkovanie. Množina štýlov Manuskript používa dvojité riadkovanie.

 3. Keď sa zobrazí riadkovanie podľa vašich predstáv, kliknite na názov množiny štýlov.

Zmena riadkovania v časti dokumentu

 1. Vyberte odseky, v ktorých chcete zmeniť riadkovanie.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Riadkovanie.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Word

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Kliknite na požadovanú veľkosť medzier medzi riadkami.

   Kliknite napríklad na položku 2.0, dvojité riadkovanie vybratý odsek. Kliknite na položku 1,0 na nastavenie jednoduchého riadkovania s odstupmi, ktorý sa používa v starších verziách programu Word. Kliknite na položku 1.15 na nastavenie jednoduchého riadkovania s odstupmi, ktorý sa používa v programe Word 2007.

  • Kliknite na položku Možnosti riadkovania a potom vyberte požadované možnosti v časti Riadkovanie. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcom zozname dostupných možností.

Možnosti riadkovania

Jednoduché     Toto riadkovanie sa nastaví podľa najväčšieho písmo v riadku a pridá sa malá medzera. Veľkosť pridanej medzery závisí od použitého písma.

1,5 riadka     Táto možnosť predstavuje 1,5-násobok hodnoty jednoduchého riadkovania.

Dvojité     Táto možnosť je dvojnásobkom hodnoty jednoduchého riadkovania.

Najmenej     Táto možnosť nastaví minimálne riadkovanie potrebné pre najväčšie písmo alebo grafický prvok v riadku.

Presne    Táto možnosť nastaví pevne riadkovanie, vyjadrenú v bodoch. Napríklad, ak je text písma 10 bodov, môžete zadať 12 bodov ako riadkovanie.

Viac    Táto možnosť nastaví riadkovanie, ktoré sa dajú vyjadriť v číslach väčší ako 1. Napríklad nastaviť riadkovanie 1,15 medzera sa zväčší o 15 percent, a nastavením výšky riadku na 3 zvyšuje priestor 300 percent (trojnásobný medzery).

Poznámka   Program Word zväčší riadkovanie pre riadok, ktorý obsahuje veľký znak, grafický prvok alebo vzorec. Ak chcete riadky rozmiestniť rovnomerne v rámci odseku, použite presné riadkovanie a určite dostatočne veľký priestor pre umiestnenie najväčšieho znaku alebo grafického prvku. Ak sa položka nezobrazí celá, nastavte väčšie riadkovanie.

Na začiatok stránky

Zmena rozstupov pred a za odsekmi

Zmenu rozstupov medzi odsekmi v celom dokumente najjednoduchšie vykonáte použitím rýchleho štýlu s požadovaným riadkovaním. Ak chcete zmeniť rozstupy medzi odsekmi v určitej časti dokumentu, môžete vybrať požadované odseky a nastaviť ich rozstupy.

Použitie množiny štýlov na zmenu rozstupov odsekov v celom dokumente

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

  Položka Zmeniť štýly

 2. Ukážte na položku Množina štýlov a ukážte na rôzne množiny štýlov. Pomocou predbežnej ukážky sledujte zmenu riadkovania v jednotlivých množinách štýlov.

  Napríklad, množinu štýlov Word 2003 vloží žiadne medzery medzi odsekmi a malé množstvo priestoru nad nadpisy. Množina štýlov Word 2007 používa dvojaký priestor medzi odsekmi a dodáva viac priestoru nad nadpisy.

 3. Keď sa zobrazí riadkovanie podľa vašich predstáv, kliknite na názov množiny štýlov.

Zmena rozstupov pred a za vybratými odsekmi

V predvolenom nastavení nasleduje za odsekom prázdny riadok a nad nadpismi sa nepoužíva žiadny prázdny priestor.

 1. Vyberte odsek, pred ktorým alebo za ktorým chcete zmeniť rozstupy.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Odsek na šípku vedľa položky Medzera pred alebo Medzera za a zadajte požadovaný počet medzier.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Word

Na začiatok stránky

Nastavenie predvoleného obyčajného riadkovania pre všetky nové dokumenty

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

  Položka Zmeniť štýly

 2. Ukážte na položku Množina štýlov a kliknite na množinu štýlov Word 2003 .

 3. V skupine Štýly kliknite na položku Zmeniť štýly a potom kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

Poznámka   Ak ste skúsili použiť inú množinu štýlov v dokumente a chcete sa vrátiť na vlastné predvolené nastavenie, kliknite na položku Zmeniť štýly v skupine Štýly, ukážte na položku Množiny štýlov a potom kliknite na položku Obnoviť na rýchle priradenie štýlov zo šablóny.

Na začiatok stránky

Poznámka   Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Platí pre: Word 2007Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk