Prihlásenie

Úprava riadkovania v texte alebo medzi odsekmi

Program Word 2010 umožňuje jednoduché prispôsobenie rozostupov pred a za odsekom.

Riadkovanie určuje veľkosť zvislej medzery medzi riadkami textu v odseku. Rozstupy odsekov určujú veľkosť miesta nad a pod odsekom.

Čo vás zaujíma?

Porozumenie tomu, prečo vyzerá riadkovanie inak

Zmena riadkovania v existujúcom dokumente

Zmena rozstupov pred a za odsekmi

Nastavenie predvoleného obyčajného riadkovania pre všetky nové dokumenty

Porozumenie tomu, prečo vyzerá riadkovanie inak

V programe Microsoft Office Word 2007 je vo väčšine rýchlych štýlov riadkovanie nastavené na hodnotu rozostupu 1,15 medzi riadkami a rozostup medzi odsekmi má veľkosť prázdneho riadka. Predvolené riadkovanie v dokumentoch programu Office Word 2003 je nastavené na hodnotu 1,0 medzi riadkami a medzi odsekmi nie je žiadny rozstup.

Riadkovanie v programe Word 2003 a Word 2007

1. Riadkovanie 1,0 bez rozostupu medzi odsekmi

2. Riadkovanie 1,15 a prázdny riadok medzi odsekmi

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, prečo riadkovanie vyzerá inak, alebo chcete vytvoriť nový dokument, ktorý vyzerá ako dokumenty vytvorené v programe Word 2003, kliknite v sekcii Pozrite tiež na príslušné prepojenie.

Na začiatok stránky

Zmena riadkovania v existujúcom dokumente

Zmenu riadkovania v celom dokumente najjednoduchšie vykonáte použitím rýchleho štýlu s požadovaným riadkovaním. Ak chcete zmeniť riadkovanie v určitej časti dokumentu, môžete vybrať požadované odseky a nastaviť ich vlastné riadkovanie.

Použitie množiny štýlov na zmenu riadkovania v celom dokumente

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

 2. Ukážte na položku Množina štýlov a ukážte na rôzne množiny štýlov. Pomocou predbežnej ukážky sledujte zmenu riadkovania v jednotlivých množinách štýlov.

  Napríklad množiny štýlov Tradičný a Word 2003 používajú obyčajné riadkovanie. Množina štýlov Manuskript používa dvojité riadkovanie.

 3. Keď sa zobrazí riadkovanie podľa vašich predstáv, kliknite na názov množiny štýlov.

Zmena riadkovania v časti dokumentu

 1. Vyberte odseky, v ktorých chcete zmeniť riadkovanie.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Riadkovanie.

  Vzhľad pása s nástrojmi

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na požadovanú veľkosť medzier medzi riadkami.

   Kliknite napríklad na hodnotu 2,0 a vo vybratom odseku sa použije dvojité riadkovanie. Kliknite na hodnotu 1,0 a vo vybratom odseku sa použije jednoduché riadkovanie používané v predchádzajúcich verziách programu Word. Kliknite na hodnotu 1,15 a použije sa jednoduché riadkovanie používané v programe Word 2007.

  • Kliknite na položku Možnosti riadkovania a potom vyberte požadované možnosti v časti Riadkovanie. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcom zozname dostupných možností.

Možnosti riadkovania

Jednoduché     Toto riadkovanie sa nastaví podľa najväčšieho písmo v riadku a pridá sa malá medzera. Veľkosť pridanej medzery závisí od použitého písma.

1,5 riadka     Táto možnosť predstavuje 1,5-násobok hodnoty jednoduchého riadkovania.

Dvojité     Táto možnosť je dvojnásobkom hodnoty jednoduchého riadkovania.

Najmenej     Táto možnosť nastaví minimálne riadkovanie potrebné pre najväčšie písmo alebo grafický prvok v riadku.

Presne    Táto možnosť nastaví pevné riadkovanie vyjadrené v bodoch. Ak je text napríklad v 10-bodovom písme, ako riadkovanie môžete nastaviť 12 bodov.

Násobky    Táto možnosť nastaví riadkovanie, ktoré sa dá vyjadriť číslami väčšími ako 1. Nastavenie riadkovania na hodnotu 1,15 zväčší napríklad medzeru o 15 percent a nastavenie riadkovania na hodnotu 3 zväčší medzeru o 300 percent (trojité riadkovanie).

Poznámka : Program Word zväčší riadkovanie pre riadok, ktorý obsahuje veľký znak, grafický prvok alebo vzorec. Ak chcete riadky rozmiestniť rovnomerne v rámci odseku, použite presné riadkovanie a určite dostatočne veľký priestor pre umiestnenie najväčšieho znaku alebo grafického prvku. Ak sa položka nezobrazí celá, nastavte väčšie riadkovanie.

Na začiatok stránky

Zmena rozstupov pred a za odsekmi

Zmenu rozstupov medzi odsekmi v celom dokumente najjednoduchšie vykonáte použitím rýchleho štýlu s požadovaným riadkovaním. Ak chcete zmeniť rozstupy medzi odsekmi v určitej časti dokumentu, môžete vybrať požadované odseky a nastaviť ich rozstupy.

Použitie množiny štýlov na zmenu rozstupov odsekov v celom dokumente

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

  Položka Zmeniť štýly

 2. Ukážte na položku Množina štýlov a ukážte na rôzne množiny štýlov. Pomocou predbežnej ukážky sledujte zmenu riadkovania v jednotlivých množinách štýlov.

  Množina štýlov programu Word 2003 napríklad nevkladá medzery navyše medzi odseky a vkladá len malú medzeru nad nadpisy. Množina štýlov programu Word 2007 používa dvojité riadkovanie medzi odsekmi a pridáva viac priestoru nad nadpisy.

 3. Keď sa zobrazí riadkovanie podľa vašich predstáv, kliknite na názov množiny štýlov.

Zmena rozstupov pred a za vybratými odsekmi

V predvolenom nastavení nasleduje za odsekom prázdny riadok a nad nadpismi sa nepoužíva žiadny prázdny priestor.

 1. Vyberte odsek, pred ktorým alebo za ktorým chcete zmeniť rozstupy.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Odsek na šípku vedľa položky Medzera pred alebo Medzera za a zadajte požadovaný počet medzier.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

Na začiatok stránky

Nastavenie predvoleného obyčajného riadkovania pre všetky nové dokumenty

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

  Položka Zmeniť štýly

 2. Ukážte na položku Množina štýlov a kliknite na množinu štýlov Word 2003 .

 3. V skupine Štýly kliknite na položku Zmeniť štýly a potom kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

Poznámka : Ak ste skúsili použiť inú množinu štýlov v dokumente a chcete sa vrátiť na vlastné predvolené nastavenie, kliknite na položku Zmeniť štýly v skupine Štýly, ukážte na položku Množiny štýlov a potom kliknite na položku Obnoviť na rýchle priradenie štýlov zo šablóny.

Na začiatok stránkyBoli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!