Úprava riadkovania v texte alebo medzi odsekmi

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Program Word 2010 umožňuje jednoduché prispôsobenie rozostupov pred a za odsekom.

Riadkovanie určuje veľkosť zvislej medzery medzi riadkami textu v odseku. Rozstupy odsekov určujú veľkosť miesta nad a pod odsekom.

Čo vás zaujíma?

Porozumenie tomu, prečo vyzerá riadkovanie inak

Zmena riadkovania v existujúcom dokumente

Zmena rozstupov pred a za odsekmi

Nastavenie predvoleného obyčajného riadkovania pre všetky nové dokumenty

Porozumenie tomu, prečo vyzerá riadkovanie inak

V programe Microsoft Office Word 2007 je vo väčšine rýchlych štýlov riadkovanie nastavené na hodnotu rozostupu 1,15 medzi riadkami a rozostup medzi odsekmi má veľkosť prázdneho riadka. Predvolené riadkovanie v dokumentoch programu Office Word 2003 je nastavené na hodnotu 1,0 medzi riadkami a medzi odsekmi nie je žiadny rozstup.

Riadkovanie v programe Word 2003 a Word 2007

1. Riadkovanie 1,0 bez rozostupu medzi odsekmi

2. Riadkovanie 1,15 a prázdny riadok medzi odsekmi

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, prečo riadkovanie vyzerá inak, alebo chcete vytvoriť nový dokument, ktorý vyzerá ako dokumenty vytvorené v programe Word 2003, kliknite v sekcii Pozrite tiež na príslušné prepojenie.

Na začiatok stránky

Zmena riadkovania v existujúcom dokumente

Zmenu riadkovania v celom dokumente najjednoduchšie vykonáte použitím rýchleho štýlu s požadovaným riadkovaním. Ak chcete zmeniť riadkovanie v určitej časti dokumentu, môžete vybrať požadované odseky a nastaviť ich vlastné riadkovanie.

Použitie množiny štýlov na zmenu riadkovania v celom dokumente

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

 2. Ukážte na položku Množina štýlov a ukážte na rôzne množiny štýlov. Pomocou predbežnej ukážky sledujte zmenu riadkovania v jednotlivých množinách štýlov.

  Napríklad množiny štýlov Tradičný a Word 2003 používajú obyčajné riadkovanie. Množina štýlov Manuskript používa dvojité riadkovanie.

 3. Keď sa zobrazí riadkovanie podľa vašich predstáv, kliknite na názov množiny štýlov.

Zmena riadkovania v časti dokumentu

 1. Vyberte odseky, v ktorých chcete zmeniť riadkovanie.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Odsek na položku Riadkovanie.

  Vzhľad pása s nástrojmi

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na požadovanú veľkosť medzier medzi riadkami.

   Kliknite napríklad na hodnotu 2,0 a vo vybratom odseku sa použije dvojité riadkovanie. Kliknite na hodnotu 1,0 a vo vybratom odseku sa použije jednoduché riadkovanie používané v predchádzajúcich verziách programu Word. Kliknite na hodnotu 1,15 a použije sa jednoduché riadkovanie používané v programe Word 2007.

  • Kliknite na položku Možnosti riadkovania a potom vyberte požadované možnosti v časti Riadkovanie. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcom zozname dostupných možností.

Možnosti riadkovania

Jednoduché     Toto riadkovanie sa nastaví podľa najväčšieho písmo v riadku a pridá sa malá medzera. Veľkosť pridanej medzery závisí od použitého písma.

1,5 riadka     Táto možnosť predstavuje 1,5-násobok hodnoty jednoduchého riadkovania.

Dvojité     Táto možnosť je dvojnásobkom hodnoty jednoduchého riadkovania.

Najmenej     Táto možnosť nastaví minimálne riadkovanie potrebné pre najväčšie písmo alebo grafický prvok v riadku.

Presne    Táto možnosť nastaví pevné riadkovanie vyjadrené v bodoch. Ak je text napríklad v 10-bodovom písme, ako riadkovanie môžete nastaviť 12 bodov.

Násobky    Táto možnosť nastaví riadkovanie, ktoré sa dá vyjadriť číslami väčšími ako 1. Nastavenie riadkovania na hodnotu 1,15 zväčší napríklad medzeru o 15 percent a nastavenie riadkovania na hodnotu 3 zväčší medzeru o 300 percent (trojité riadkovanie).

Poznámka : Program Word zväčší riadkovanie pre riadok, ktorý obsahuje veľký znak, grafický prvok alebo vzorec. Ak chcete riadky rozmiestniť rovnomerne v rámci odseku, použite presné riadkovanie a určite dostatočne veľký priestor pre umiestnenie najväčšieho znaku alebo grafického prvku. Ak sa položka nezobrazí celá, nastavte väčšie riadkovanie.

Na začiatok stránky

Zmena rozstupov pred a za odsekmi

Zmenu rozstupov medzi odsekmi v celom dokumente najjednoduchšie vykonáte použitím rýchleho štýlu s požadovaným riadkovaním. Ak chcete zmeniť rozstupy medzi odsekmi v určitej časti dokumentu, môžete vybrať požadované odseky a nastaviť ich rozstupy.

Použitie množiny štýlov na zmenu rozstupov odsekov v celom dokumente

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

  Tlačidlo Zmeniť štýly

 2. Ukážte na položku Množina štýlov a ukážte na rôzne množiny štýlov. Pomocou predbežnej ukážky sledujte zmenu riadkovania v jednotlivých množinách štýlov.

  Množina štýlov programu Word 2003 napríklad nevkladá medzery navyše medzi odseky a vkladá len malú medzeru nad nadpisy. Množina štýlov programu Word 2007 používa dvojité riadkovanie medzi odsekmi a pridáva viac priestoru nad nadpisy.

 3. Keď sa zobrazí riadkovanie podľa vašich predstáv, kliknite na názov množiny štýlov.

Zmena rozstupov pred a za vybratými odsekmi

V predvolenom nastavení nasleduje za odsekom prázdny riadok a nad nadpismi sa nepoužíva žiadny prázdny priestor.

 1. Vyberte odsek, pred ktorým alebo za ktorým chcete zmeniť rozstupy.

 2. Na karte Rozloženie strany kliknite v skupine Odsek na šípku vedľa položky Medzera pred alebo Medzera za a zadajte požadovaný počet medzier.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

Na začiatok stránky

Nastavenie predvoleného obyčajného riadkovania pre všetky nové dokumenty

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Štýly na položku Zmeniť štýly.

  Tlačidlo Zmeniť štýly

 2. Ukážte na položku Množina štýlov a kliknite na množinu štýlov Word 2003 .

 3. V skupine Štýly kliknite na položku Zmeniť štýly a potom kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

Poznámka : Ak ste skúsili použiť inú množinu štýlov v dokumente a chcete sa vrátiť na vlastné predvolené nastavenie, kliknite na položku Zmeniť štýly v skupine Štýly, ukážte na položku Množiny štýlov a potom kliknite na položku Obnoviť na rýchle priradenie štýlov zo šablóny.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×