Úprava obsahu dokumentu PDF vo Worde

V programe Word 2013 môžete konvertovať PDF súbory na wordové dokumenty a upravovať ich obsah.

Nová úloha

Ak chcete konvertovať PDF súbor, otvorte ho ako bežný dokument.

  1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

  2. Vyberte umiestnenie súboru PDF a kliknite na položku Prehľadávať.

  3. Nájdite PDF súbor a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Je možné, že rozloženie strán nového dokumentu sa nebude úplne presne zhodovať s originálom. Zlomy riadkov a strán môžu byť napríklad na odlišných miestach. Ďalšie informácie nájdete v téme Prečo sa PDF súbor zobrazuje vo Worde inak?

Tip   Konverzia najlepšie funguje pri prevažne textových dokumentoch.

Ďalšie informácie

Formát PDF (Portable Document Format) je bežným formátom na zdieľanie finálnych verzií dokumentov.

Informácie o ukladaní dokumentov v PDF formáte nájdete v téme Konvertovanie dokumentu do PDF formátu. Informácie o vytváraní a ukladaní PDF súborov vo väčšine programov balíka Office 2007 nájdete v téme Doplnok balíka Microsoft Office 2007: Uložiť ako PDF alebo XPS spoločnosti Microsoft.

Platí pre: Word 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk