Životný cyklus šablóny formulára

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok sa týka návrhárov šablón formulárov, ktorí majú vyššiu úroveň princípy procesu navrhovania formulára v programe Microsoft Office InfoPath. Vysvetľuje rozličné fázy tvorby a nasadenia šablóny formulára a poskytuje prepojenia na ďalšie informácie o kľúčových úloh. Zatiaľ čo vy môžete experimentovať a pracovať tak, ako vám najviac vyhovuje, na základe tohto odporúčaného procesu navrhovania môže pomôcť ušetriť čas a úsilie z dlhodobého hľadiska.

Obsah tohto článku

Fáza 1: plánovanie

Fáza 2: návrh

Fáza 3: nasadenie

Fáza 4: zachovanie

Fáza 5: Archivácia

Fáza 1: plánovanie

Koľko času strávite plánovanie závisí od zložitosti šablóny formulára, vaša rola vo vašej organizácii a procesy a požiadavky vo vašej organizácii.

Ak v šablóne formulára sa použije iba členovia vášho tímu okamžité, môže byť veľmi neformálne fázy plánovania. Ak je šablóna formulára zložitejšie, fáza plánovania bude pravdepodobne ešte formálna a zapojení proces a budete musieť konzultovať s mnohými zúčastnenými stranami. Napríklad ak vaša šablóna byť súčasťou väčšiu, celej spoločnosti obchodný systém, napríklad výdavky na vykazovanie alebo enterprise plánovanie zdrojov systému, potom pravdepodobne budete musieť vytvoriť formálna plánovanie dokumentov, napríklad funkčné špecifikácie.

V každom prípade ešte pred začiatkom návrhu šablóny formulára by ste mali zvážiť nasledujúce:

 • Používateľské ciele    Čo by mali používatelia pri vykonávaní so šablónou formulára? Scenáre, ktoré potrebujete na podporu? Ako budete merať úspešnosť plnenia používateľských cieľov?

 • Informácie týkajúce sa kompatibility    V šablóne formulára je potrebné byť dostupné pre používateľov mimo vašej organizácie, teraz alebo v budúcnosti? Napríklad chcete šablónu formulára sprístupniť na externú webovú lokalitu vašej organizácie pre zákazníkov, ktorí nemajú v počítačoch nainštalovaný program InfoPath? Ak áno, môžete navrhnúť šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom namiesto do štandardného iba pre program InfoPath šablóny formulára. Potrebujú niektorí používatelia vo vašej organizácii budú môcť vyplňte formulár v programe InfoPath 2003? Ak áno, chcete návrh šablóny formulára kompatibilnej s dozadu. Chcete, aby používatelia budú môcť vypĺňať formuláre, aj keď sú mimo kancelárie alebo inak offline? Ak áno, môžete pridať funkcie do šablóny formulára, ktorý vám umožní efektívne fungovať vo režim offline.

 • Existujúce používateľské formuláre    V súčasnosti používate dokumenty Microsoft Office Word alebo Microsoft Office Excel zošity na zhromaždiť údaje od používateľov? Ak áno, môžete jednoducho konvertovať tieto súbory do šablóny formulára programu InfoPath. Máte existujúce šablóny formulárov programu InfoPath 2003? Ak áno, chcete tieto šablóny formulárov spätne kompatibilné alebo chcete inovovať ich Office InfoPath 2007 formát?

 • Požiadavky na integráciu    Aké ďalšie produkty alebo technológie na zjednodušenie ovládania v šablóne formulára budú pracovať s? Napríklad, možno budete musieť uložiť údaje v šablóne formulára do databázy Microsoft SQL Server, alebo sa môžete rozhodnúť tak, aby ste mohli odosielať údaje do databázy, ktorá nie je priamo podporovaná programom InfoPath ako základ návrhu šablóny formulára v webovej služby.

 • Požiadavky na používateľské rozhranie    Potrebujete použitý sa podnikovej značky? Čo chcete šablónu formulára, aby vyzerali ako? Aký typ ovládacích prvkov sa používate a ako sa ich usporiadať?

 • Proces požiadavky    V šablóne formulára bude súčasťou väčšieho podnikového procesu, napríklad procesu schvaľovania vyúčtovania výdavkov? Ak áno, aký typ zobrazenia potrebujete a ako budete vykonávať pravidiel, ktoré riadia ako údaje premiestni prostredníctvom organizácie a spracovávané rôznym osobám a obchodné systémy? Budete mať výhody pracovných postupov v iných programoch, ako je napríklad Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? Šablóna formulára, ktorý sa bude vyžadovať spravovaný kód alebo skript? Ak áno, budete používať relácie vývojárov alebo bude externe prihlasovanie fungovalo?

 • Požiadavky na ukladanie údajov    Čo chcete urobiť s údajmi v používateľských formulároch? Napríklad, ak mali používatelia budú môcť rýchlo odoslanie údajov formulára a späť, a nie je potrebné údaje opätovne použiť, potom môžete použiť e-mailové správy na ukladanie údajov. Ak používatelia potrebujú umožniť prístup a zdieľanie údajov formulára, potom môžete ukladať kolekcie príbuzných formulárov programu InfoPath do knižnice na serveri so službou Microsoft Windows SharePoint Services. Ak používatelia potrebujú prístup k údajom formulára v ďalších pracovných aplikáciách alebo systémoch, napríklad vyúčtovania výdavkov alebo účtovných aplikáciách, potom môžete na ukladanie údajov podnikovej databázy. Takto sa často dosiahne pripojením šablóny formulára do webovej služby, ktoré slúži ako menu medzi šablónou formulára a databázou alebo podnikovým systémom.

 • Požiadavky zabezpečenia    Aký druh bezpečnostné problémy a chyby sa slúžiť? V šablóne formulára musí byť nainštalovaný v počítačoch používateľov alebo vaši používatelia majú k nemu prístup z prostriedok siete? Chcete používateľom digitálne podpísať svoje formuláre alebo určité množiny údajov vo svojich formulároch? Sa pripojíte šablónu formulára priamo k databáze, alebo budete používať súbory pripojenia údajov v knižnice pripojení údajov, ktoré zvyčajne spravuje správca?

 • Požiadavky na testovanie    Čo proces použijete na testovanie vzhľadu a správania šablóny formulára? Potrebujete vytvoriť plán testovania formálna?

 • Požiadavky na nasadenie    Ako plánujete zdieľať šablónu formulára s inými používateľmi? Ak budete publikovať šablónu formulára? Ak plánujete publikovanie na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services, chcete publikovať do knižnice alebo ako lokality typ obsahu ? Ako sa vám informovať používateľov o dostupnosti šablóny formulára? Aký je váš plán pre vydaní novej verzie šablón formulárov?

 • Požiadavky na údržbu    Chcete archivovať šablóny formulárov, používateľské formuláre alebo oboje? Ako dlho by mali zachovať údaje? Aký druh archivácia a údaje politiky uchovávania údajov sú povinné vo vašej organizácii?

Na začiatok stránky

Fáza 2: návrh

Po dokončení fázy plánovania, môžete začať proces návrhu. Odporúča sa, či postupujete podľa poradia nižšie uvedené návrhu šablóny formulára úlohy. Však môžu odlišovať od poradia, v prípade potreby. Napríklad, ak chcete definovať overovanie údajov, podmienené formátovanie a pravidiel pre ovládacie prvky po pridaní týchto ovládacích prvkov do šablóny formulára, namiesto to neskôr v procese návrhu.

Krok 1: Vytvorenie šablóny formulára

Krok 2: Vytvorenie alebo zadať do hlavného zdroja údajov

Krok 3: Definovanie rozloženia

Krok 4: Pridanie ovládacích prvkov

Krok 5: Pridanie údajových pripojení

Krok 6: Pridanie overenia údajov, pravidlá a ďalších funkcií pracovnej logiky

Krok 7: Vytvorenie vlastných zobrazení

Krok 8: Povolenie správania pri odoslaní

Krok 9: Zapnutie funkcií zabezpečenia

Krok 10: Testovanie vzhľadu a správania

Krok 1: Vytvorenie šablóny formulára

Ak chcete vytvoriť šablónu formulára, musíte importovať existujúci formulár, napríklad dokument programu Word alebo zošit programu Excel do programu InfoPath alebo určenie nastavenia kompatibility pre šablónu formulára tak, aby výsledné formuláre je možné vyplniť v programe InfoPath 2003 alebo vo webovom prehliadači. Väčšina z týchto možností sú k dispozícii v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára. Napríklad, ak chcete do šablóny formulára, ktorý môžete otvoriť a vyplniť v programe Microsoft Office InfoPath alebo v prehliadači, môžete začiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára.

Nasledujúce zdroje poskytujú ďalšie informácie o procese vytvárania šablóny formulára.

Kliknite na položku

Akcia

Úvodné informácie o programe InfoPath Forms Services

Ďalšie informácie o serverovú technológiu, ktorá umožňuje vytvoriť šablónu formulára, ktorý môžete otvoriť a vyplnenou tabuľkou v prehliadači.

Úvodné informácie o šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom

Ďalšie informácie o šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom, ktoré môžu otvoriť alebo vyplniť v programe InfoPath, v prehliadači alebo v mobilnom zariadení. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom môžete zapnúť na použitie v prehliadači pri publikovaní na serveri aplikácie InfoPath Forms Services, vy alebo správca farmy servera.

Určenie nastavenia kompatibility pre šablónu formulára

Výber nastavenia kompatibility pre šablónu formulára alebo zmeniť existujúce nastavenie kompatibility. Toto nastavenie určuje, ktoré funkcie programu InfoPath a ovládacie prvky sú k dispozícii pri návrhu šablóny formulára. Napríklad, ak začiarknete políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom na pracovnej table návrh šablóny formulára, program InfoPath skryje alebo zakáže ovládacie prvky a funkcie, ktoré nebude fungovať v šablón formulárov podporovaných prehliadačom.

Konverzia pracovného zošita programu Excel do šablóny formulára programu InfoPath

Vytvorenie šablóny formulára z existujúceho zošita programu Microsoft Office Excel.

Konverzia dokumentu programu Word na šablónu formulára programu InfoPath

Vytvorenie šablóny formulára z existujúceho dokumentu programu Microsoft Office Word.

Krok 2: Vytvorenie alebo zadať do hlavného zdroja údajov

Všetky šablóny formulára sú založené na zdroji údajov, ktoré sú uložené údaje zhromaždené vo formulári. Tento zdroj údajov môže byť podnikovej databázy, webovej služby alebo existujúci súbor XML, ktorý sa používa v celej organizácii cieľom normalizovať údajov, ako je napríklad súbor schéma XML (.xsd). Ak nemáte k dispozícii v existujúcom zdroji údajov, môžete počkať na nevytvoríte automaticky pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára programu InfoPath.

Je možné zobraziť zastúpenie zdroja údajov pre šablónu formulára na pracovnej table Zdroj údajov:

Časť pracovnej tably Zdroj údajov

Pri prvom vytvorení šablóny formulára, musíte sa rozhodnúť, ktoré z nasledujúcich spôsobov chcete použiť:

 • Umožnenie programu InfoPath vytvoriť zdroj údajov    Ak vytvoríte prázdnu šablónu formulára, program InfoPath vytvorí zdroj údajov pre vás pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára. To môže byť užitočné pri navrhovaní šablóny formulára, ktorý bude používať neformálne členmi malej skupiny, keď nemáte prístup k existujúcemu zdroju údajov vo vašej organizácii, alebo ak nie je potrebné uložiť údaje, ktoré získate mimo formulára. To môže byť užitočné, keď zdieľate formuláre v knižnici lokality SharePoint alebo Microsoft Office Outlook 2007 e-mailovej správy a chcete zobraziť informácie z formulára v stĺpcoch v knižnici alebo v priečinku Formuláre programu InfoPath miesto uloženia v databáze alebo iných Externé umiestnenie.

 • Použitie existujúceho zdroja údajov    Keď návrh šablóny formulára na existujúcom zdroji údajov, ako sú napríklad databázy alebo webovej služby, program InfoPath vytvorí hlavný pripojenie údajov k danému zdroju údajov. Nie je možné len jedno hlavné pripojenie údajov v šablóne formulára. Neskôr v procese návrhu môžete vytvoriť pripojenia údajov do vedľajšieho zdroja údajov na vyplnenie zoznamov s externými údajmi alebo odoslanie údajov formulára do viac ako jeden zdroj údajov. Ďalšie informácie o vedľajších zdrojoch údajov nájdete v téme "krok 5: Pridanie údajových pripojení" ďalej v tomto článku.

Nasledujúce zdroje poskytujú ďalšie podrobnosti, ktoré vám pomôže určiť, aký typ zdroja údajov a Kedy by mal pridať ďalšie pripojenia údajov k šablóne formulára.

Kliknite na položku

Akcia

Úvodné informácie o zdrojoch údajov

Ďalšie informácie o zdrojoch údajov, ktoré program InfoPath môžete pracovať s a ich znázornením na pracovnej table Zdroj údajov.

Úvodné informácie o pripojení údajov

Získajte informácie o pripojení údajov, ktoré sú dynamické prepojenia medzi formulárom a zdroj údajov, ktorý ukladá alebo poskytuje údaje pre tento formulár.

Návrh šablóny formulára pomocou nastavení v knižnici pripojenia údajov

Založiť návrh šablóny formulára na bežné súbor pripojenia údajov, ktoré sú uložené v knižnici pripojenia údajov na lokalite Office SharePoint Server 2007. Tento súbor ukladá informácie o pripojení k zdroju údajov, ako sú napríklad databázy programu Access, hárok alebo textový súbor.

Krok 3: Definovanie rozloženia

Väčšina šablón formulárov obsahuje aspoň jednu tabuľku rozloženia, ktorá je rámcom na organizovanie a usporiadanie obsahu formulára, vrátane ovládacích prvkov, sekcií formulára, loga a iných typov obrázkov.

Na pracovnej table rozloženie môžete nájsť vopred pripravené tabuľky:

Časť pracovnej tably Rozloženie

Nasledujúce zdroje poskytujú ďalšie informácie o možnostiach vizuálneho návrhu šablóny formulára.

Kliknite na položku

Akcia

Úvod do rozloženia šablóny formulára

Oboznámte tabuľkami rozloženia, ktoré vám pomôžu pri zarovnaním prvkov v šablóne formulára, a ovládacie prvky, ktoré sa používajú na kontrolu rozloženia.

Použitie farebnej schémy

Naučte sa automaticky použije koordinovaného farieb na rôzne položky v šablóne formulára.

Vloženie a umiestnenie obrázka

Zistite, ako vložiť obrázok, napríklad logo spoločnosti alebo titulok, do šablóny formulára.

Krok 4: Pridanie ovládacích prvkov

Ovládacie prvky umožňujú používateľom zadávať alebo vyberať údaje v šablóne formulára. Môžete tiež využiť na zobrazenie údajov z existujúcich zdrojov údajov, ako sú napríklad databázy alebo webovej služby. Po vytvorení rozloženia šablóny formulára, môžete vložiť žiadnemu ovládaciemu prvku, ktorý potrebujete do šablóny formulára. Pracovná tabla Ovládacie prvky poskytuje prístup k všetkým ovládacích prvkov, ktoré sú k dispozícii v programe InfoPath, vrátane vlastných ovládacích prvkov, ktoré boli pridané na pracovnú tablu, napríklad ovládacie prvky ActiveX alebo časti šablóny.

Časť pracovnej tably Ovládacie prvky

Ovládací prvok môžete pridať do šablóny formulára, kliknutím na jeho názov v zozname Vložiť ovládacie prvky alebo myšou z tably na pracovnú plochu šablóny formulára. V závislosti od typu ovládacieho prvku, ktoré pridáte k šablóne formulára používateľom vyplnením formulára budú môcť zadajte text do textových polí, Zobraziť údaje v opakujúcich sa ovládacích prvkov, výbery z políčka a prepínačov, vybrať položky v zoznamoch a kliknite na príkaz tlačidlá na vykonanie príkazov. Údaje, ktoré používatelia zadávajú do ovládacieho prvku sa ukladajú v zdroji údajov formulára.

Nasledujúce zdroje poskytujú ďalšie podrobnosti o používaní ovládacích prvkov v programe InfoPath.

Kliknite na položku

Akcia

Úvod do ovládacích prvkov

Ďalšie informácie o rôznych typoch ovládacích prvkov, ktoré sú k dispozícii v programe InfoPath.

Návrh časti šablóny na opakované použitie vo viacerých šablónach formulárov

Zistite, ako na vloženie a aktualizáciu časti šablóny. Časti šablóny pomáhajú dosiahnutie konzistentného vzhľadu kolekcie šablón formulárov. Môžete napríklad vytvoriť časti šablón pre sekcie podpisu. Okrem opakované použitie ovládacích prvkov a rozloženia, môžete znova použiť pravidlá podmieneného formátovania a overenie údajov.

Krok 5: Pridanie údajových pripojení

Všetky šablóny formulárov majú primárny zdroj údajov, ktorý sa označuje ako hlavný zdroj údajov. Ak sa návrh šablóny formulára na základe externého zdroja údajov, napríklad databázy alebo webovej služby, program InfoPath vytvorí hlavný zdroj údajov založené na danom externom zdroji údajov. Prípadne Ak navrhnete prázdnu šablónu formulára, program InfoPath vytvorí hlavný zdroj údajov pre vás pri pridávaní ovládacích prvkov do šablóny formulára.

Ak navrhujete šablónu formulára, môžete pridať aj pripojenia údajov do jedného alebo viacerých vedľajších zdrojov údajov. Sekundárny zdroj údajov je údajového súboru XML, databázy alebo webovej služby, ktorú používa formulár pre položky v zozname alebo na funkcie skriptov. Umožňuje naplnenie zoznamu polí a ďalších ovládacích prvkov s údajmi, ktoré sú súčasťou šablóny formulára, napríklad údaje, ktoré sa nachádza v databáze servera SQL Server alebo zoznam lokality SharePoint. Pripojenia údajov môžete pridať aj do vedľajšieho zdroja údajov vtedy, keď potrebujete používateľom odoslať údaje do viac ako jeden externý zdroj údajov.

Nasledujúce zdroje poskytujú ďalšie podrobnosti o vedľajších pripojeniach údajov a ako sa používa v programe InfoPath.

Kliknite na položku

Akcia

Úvodné informácie o pripojení údajov

Zistite, aké pripojenie údajov je a ako sa používa na získanie a odoslanie údajov z databázy, webovej služby alebo iného zdroja údajov. Napríklad, ak tímových projektov, sú uvedené na lokalite SharePoint, môžete vytvoriť pripojenie údajov do tohto zoznamu tak, aby sa zobrazia mená projektu vo vnútri ovládacieho prvku zoznamu poľa vo formulári.

Pridanie pripojenia údajov do zoznamu alebo knižnice dokumentov služby SharePoint

Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára, ktoré možno získavať údaje z knižnice alebo zoznamu alebo odoslanie údajov do knižnice na serveri so službou Windows SharePoint Services.

Pridanie pripojenia údajov do databázy Microsoft SQL Server

Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára, ktoré získava databázy servera SQL Server.

Pridanie pripojenia údajov webovej služby

Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára, ktorý môžete dotaz alebo odoslať údaje do webovej služby.

Pridanie pripojenia údajov pomocou nastavení v knižnici pripojení

Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov k šablóne formulára pomocou súboru pripojenia údajov uložených v knižnici pripojenia údajov na lokalite Office SharePoint Server 2007. Tento súbor ukladá informácie o pripojení k zdroju údajov, ako sú napríklad databázy programu Access, hárok alebo textový súbor.

Používanie hodnôt z webovej služby na vyplnenie zoznamu, rozbaľovacieho zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa

Vyplnenie zoznamu, rozbaľovacieho zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa pomocou údajov z vedľajšieho pripojenia údajov webovej služby.

Používanie hodnôt z databázy servera SQL Server na vyplnenie zoznamu, rozbaľovacieho zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa

Vyplnenie zoznamu, rozbaľovacieho zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa s údajmi z pripojenia údajov do databázy Microsoft SQL Server.

Konfigurácia vedľajšieho pripojenia údajov pre použitie v režime offline

Konfigurácia šablóny formulára tak, že formuláre založené na šablóne formulára vyrovnávacia pamäť údaje z vedľajšieho pripojenia údajov počas vypĺňania formulára. Toto je užitočné, keď používatelia nemajú pripojenie k sieti, alebo keď externý zdroj údajov pre formulár, v opačnom prípade je k dispozícii. V takýchto prípadoch program InfoPath zobrazí údaje z vyrovnávacej pamäte vo formulári a formulár aj naďalej fungovať podľa očakávaní pre používateľa.

Krok 6: Pridanie overenia údajov, pravidlá a ďalších funkcií pracovnej logiky

Je dôležité na zníženie nákladov a zlepšenia efektívnosti v rámci podniku, ak je to možné. Ak chcete zabrániť chybám pri zadávaní údajov nákladným a zautomatizovať akcie v podobe používateľa, môžete použiť funkcie pracovnej logiky v šablóne formulára. Ak použijete funkcie programu InfoPath ako overovanie údajov, podmienené formátovanie a pravidlá, môžete definovať podmienky a akcie, ktoré automatické vykonávanie úloh, ktoré sú založené na udalosti, napríklad otvorenie alebo zatvorenie formulára, alebo hodnoty, ktoré ste zadali do formulára šablóny.

Nasledujúce zdroje poskytujú ďalšie podrobnosti, ktoré ilustrujú rozsah funkcie pracovnej logiky v programe InfoPath.

Kliknite na položku

Akcia

Pridanie, zmena alebo odstránenie overovania údajov

Automaticky zistiť chyby pri vypĺňaní formulára. Pridaním overovania údajov do ovládacích prvkov v šablóne formulára môžete pomôcť zabezpečiť správnosť a konzistentnosť údajov, ktoré získate a spĺňa všetky normy, ktoré sa už nachádzajú v používajú vo vašej spoločnosti.

Použitie podmieneného formátovania do šablóny formulára

Skryť alebo použiť formátovanie na ovládacie prvky na základe podmienok, ktoré sa vyskytujú vo formulári. Môžete použiť podmienené formátovanie automaticky použiť tučné písmo, podčiarknutie, kurzívu, prečiarknutie, farba písma a farby pozadia na ovládacie prvky. Pomocou podmieneného formátovania na určenie, či je ovládací prvok formulára viditeľný pri vypĺňaní to, či je vypnutý, alebo či môžu používatelia pridať alebo odstrániť určité ovládacie prvky, napríklad voliteľné sekcie.

Pridanie pravidla

Pridať pravidlá, ktoré sa zobrazí dialógové okno, nastaviť hodnoty poľa, dotaz alebo odosielať do údajového pripojenia, prepínať medzi zobrazeniami, alebo otvorených formulára v odpovedi na určité udalosti a podmienky, ktoré sa vyskytujú v podobe.

Pridanie vzorca do ovládacieho prvku

Pridanie vzorcov, výpočet údajov, zobrazenie konkrétnych dátumov a časov v ovládacom prvku alebo zobrazenie hodnôt, ktoré používatelia zadávajú do jedného ovládacieho prvku v inom ovládacom prvku.

Zobrazenie pracovnej logiky v šablóne formulára

Použite dialógové okno Kontrola logiky preskúmať všetky nastavenia overenia údajov, vypočítaných predvolených hodnôt, pravidiel a programovania funkcií priradených k šablóne formulára. To vám umožní vyhnúť časovo procesu otvárania každého ovládacieho prvku samostatne s cieľom Zobraziť tieto nastavenia.

Funkcie pracovnej logiky v programe InfoPath sú všetko, čo potrebujete pre väčšinu šablón formulára. Ak šablóna formulára vyžaduje doplnkové funkcie, ktoré nie sú k dispozícii v programe InfoPath, však kód môžete použiť na vytvorenie vlastných funkcií. Ak chcete napísať skript, Microsoft Script Editor (MSE) môžete použiť na vytváranie, úprava a ladenie Microsoft JScript alebo Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) kód. Ak chcete napísať spravovaný kód, môžete použiť Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) na vytváranie, úprava a ladenie kódu Visual Basic alebo Visual C#. Okrem toho, ak máte program Microsoft Visual Studio 2005, môžete integrovať funkcie režimu návrhu programu InfoPath vývojové prostredie Visual Studio 2005 stiahnutím a inštaláciou Nástroje Microsoft Visual Studio Tools 2005 pre systém produktov Microsoft Office 2007 vo vašom počítači. Potom môžete otvoriť program Visual Studio 2005, vytvoriť projekt šablóny formulára programu InfoPath a použiť funkcie režimu návrhu na navrhnutie šablóny formulára. Informácie o sťahovaní Nástroje Microsoft Visual Studio Tools 2005 pre systém produktov Microsoft Office 2007 nájdete v téme portálu pre vývojárov visia programu InfoPath na webovej lokalite Microsoft Developer Network (MSDN).

Krok 7: Vytvorenie vlastných zobrazení

Každý šablónu formulára programu InfoPath má predvolené zobrazenie, ktoré sa zobrazí pri prvom otvorení používateľmi formulár založený na šablóne formulára.

Pracovnú tablu zobrazenia môžete použiť na navrhovanie ďalšie zobrazenia šablóny formulára:

Časť pracovnej tably Zobrazenia

Pri vytváraní nového zobrazenia, obvykle opakujete proces rozloženia formulára, Pridávanie ovládacích prvkov do nej a pridanie overenia údajov alebo iné funkcie.

Vytvorením rozličných zobrazení šablóny formulára umožníte používateľom zobrazovať údaje vo forme rôznymi spôsobmi. Zabráni sa museli navrhovať viac šablón formulárov pre rovnaké pracovné procesy. Napríklad v šablóne formulára, ktorý sa používa na spracovanie poistných udalostí, môžete vytvoriť jedno zobrazenie pre poistencov, druhé zobrazenie pre poistných agentov a tretie zobrazenie pre poistných zariadení. Každé z týchto zobrazení je prispôsobené typu používateľa, ktorý je zadávaní informácií do nej. Môžete tiež navrhnúť vlastné zobrazenia tlače, ktoré sa používajú iba na účely tlače formulára.

Zobrazenia by mali byť jednoduchý a relatívne intuitívne. Však, ak chcete komunikovať používateľom špeciálne pokyny, budete musieť zahrnúť pomoc do zobrazenia. Môžete napríklad vytvoriť špeciálne zobrazenie Pomocníka pre šablónu formulára a potom tlačidlo Pridať do predvoleného zobrazenia, ktoré môžu používatelia kliknúť na prístup k zdieľaným zobrazenia Pomocníka.

Nasledujúce zdroje poskytujú ďalšie podrobnosti o zobrazenie.

Kliknite na položku

Akcia

Pridanie alebo odstránenie zobrazenia

Naučte sa pridávať, spravovať a odstraňovať zobrazenia.

Vytvorenie zobrazenia šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom len pre program InfoPath

Naučte sa vytvoriť dve zobrazenia šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom pre dva typy používateľov. Jedno zobrazenie bude určené pre používateľov, ktorí otvorte šablónu formulára vo webovom prehliadači. Iné zobrazenia sa budú používať výhradne používateľov, ktorí majú v počítačoch nainštalovaný program InfoPath. Zobrazenie iba pre program InfoPath sa nikdy zobrazený vo webovom prehliadači. Následne môžete použiť funkcie programu InfoPath v tomto zobrazení, ktoré nie sú podporované v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom, napríklad roly používateľov alebo ovládacie prvky predlohy a podrobností.

Návrh zobrazenia, ktoré je optimalizované pre tlač

Naučte sa navrhnúť zobrazenie tlače pre šablónu formulára a iných postupov pre vytváranie šablón formulárov na tlač.

Pridanie textu vlastného Pomocníka do šablóny formulára

Naučte sa navrhnúť zobrazenie Pomocníka pre šablónu formulára a iných techník na zobrazenie vlastného textu s pokynmi pre používateľov.

Krok 8: Povolenie správania pri odoslaní

Pri návrhu šablóny formulára na zhromažďovanie údajov ako súčasť väčšieho pracovného procesu tieto údaje zvyčajne nezostane vo formulároch, ktoré používatelia vyplniť. Namiesto toho údajov formulára presunú do ďalšej fázy procesu business – zvyčajne k externému zdroju údajov, ako sú napríklad databázy alebo webovej služby. Napríklad zamestnanec môže použiť program InfoPath na vyplnenie formulára zostavy výdavkov, a odošlite tohto formulára do webovej služby, kde formulár spracuje.

Určenie miesto, kam chcete údaje v šablóne formulára do podať môže zlepšiť presnosť a efektívnosť vašich obchodných procesov, pretože umožňuje mať väčšiu kontrolu nad týmito procesmi. Skôr ako používatelia môžu odoslať údaje formulára, program InfoPath zabezpečuje, že údaje vo formulároch je platná a umožňuje používateľom všetky neplatné údaje opraviť. Táto funkcia môže pomôcť zabezpečiť, aby sa odosielajú iba platné údaje k externému zdroju údajov.

V týchto témach vysvetlené návrhu šablóny formulára tak, aby sa údaje formulára odosielané do požadovaného umiestnenia.

Kliknite na položku

Akcia

Úvod do odosielania údajov

Prečítajte si informácie o odosielaní údajov formulára do určeného umiestnenia, napríklad databázy alebo webovej služby.

Odoslanie údajov formulára do viacerých umiestnení

Navrhnúť vedľajšie pripojenia údajov a pravidlá, ktoré odoslanie údajov formulára do viacerých umiestnení po kliknutí na tlačidlo Odoslať do svojich formulárov.

Krok 9: Zapnutie funkcií zabezpečenia

Použijete politiky zabezpečenia vašej organizácie ako základ pre možnosti, ktoré vykonáte o zabezpečení šablón formulárov a ich priradených formulárov.

Ak vytvárate šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, Všimnite si, že počet faktorov ovplyvňuje bezpečnosť informácií uložené na serveroch so systémom InfoPath Forms Services. Niektoré sú riadené vami a ďalšie správcom, ktorý je osoba, ktorá nastavuje a spravuje kontá používateľov, sa priradia povolenia a pomáha používateľom so sieťou alebo so serverom problémy s prístupom. Možno budete musieť spolupracovať s Správca nastavenia príslušných možností pre šablónu formulára.

V týchto témach vysvetlené šablóny formulára s ohľadom na bezpečnosť.

Kliknite na položku

Akcia

Poznámky k zabezpečeniu šablón formulárov a formulárov

Prečítajte si o najvhodnejších postupoch pomáha zabezpečiť šablón formulárov a formulárov a dôležité informácie o zabezpečení servera.

Úrovne zabezpečenia formulárov programu InfoPath

Oboznámte sa s tromi rozličnými úrovňami zabezpečenia pre formuláre: obmedzený, doména a úplnú dôveryhodnosť. Úrovne zabezpečenia určujú, či formulár majú prístup k údajom v iných doménach, alebo prístup k súborom a nastavenia v počítači používateľa.

Nastavenie požadovanej úrovne zabezpečenia pre šablónu formulára

Prepísať predvolené nastavenie zabezpečenia, ktoré program InfoPath automaticky vyberie na základe funkcií v šablóne formulára.

Úvod do digitálnych podpisov

Získajte informácie o digitálnych podpisov v programe InfoPath a predpoklady pre ich použitie v šablón formulárov podporovaných prehliadačom. Podpísanie formulára uľahčuje overenie používateľa ako osoby, ktorá vyplniť formulár a pomáha zabezpečiť, že sa nemení obsah formulára.

Krok 10: Testovanie vzhľadu a správania

Plán testovania závisí od zložitosti šablóny formulára a existujúcej politiky v rámci vašej organizácie na nasadenie šablón formulárov. Plán testovania môže byť rovnako jednoduché ako zobrazenie ukážky šablóny formulára na testovanie správania a vzhľadu formulárov založených na danej šablóne formulára. Pri nasadení šablóny formulára vo väčšom rozsahu, dôkladnejšie oficiálne testovanie môže byť potrebné. Môžete napríklad vedenie testovanie vhodnosti použitia alebo naplánovať pilotné nasadenie s výber používateľov.

Základné test pass zvyčajne zahŕňa ukážky šablóny formulára v okne Ukážka programu InfoPath. Okno ukážky umožňuje zobraziť formulár tak, ako sa zobrazia používateľom a zadávanie údajov do ovládacích prvkov na otestovanie ich funkčnosti. Umožňuje skontrolovať aj zarovnanie a formátovanie ovládacích prvkov. Môžete tiež otestovať funkčnosť ovládacích prvkov vo formulári. Napríklad, môžete zadať údaje do ovládacích prvkov a uistite sa, že overovanie údajov, vzorce, pravidlá a pripojenia údajov fungovať, ako by mali. V okne s ukážkou aj uistite sa, že v šablóne formulára je bez preklepov a textové nezrovnalosti a overiť, či vyzerá dobre z vizuálneho hľadiska.

Tip: Okno ukážky môžete použiť aj na jednoduché, iteračný testovanie ovládacích prvkov a správanie formulára počas návrhu šablóny formulára.

Zatiaľ čo vy môžete väčšinu testovania vykonávať sami, pred publikovaním a distribúcia v šablóne formulára, by ste ju otestovať s používateľmi, aby ste sa uistili, že spĺňa očakávania. V ideálnom prípade budete publikovať šablónu formulára pilotnej verzie a distribúcia malé vzorky používateľov. Týmto spôsobom môžete získavať spätnú väzbu od skutočných používateľov o celkovej vhodnosti použitia šablóny formulára. Pred publikovaním šablóny formulára pre širšie publikum môžete vykonajte všetky potrebné zmeny.

Nasledujúci zdroj vysvetľuje, ako používať na pracovnej table Kontrola návrhu na testovanie šablóny formulára.

Kliknite na položku

Akcia

Úvodné informácie o pracovnej table Kontrola návrhu

Získajte informácie o pracovnej table Kontrola návrhu a ako sa používa na testovanie funkčnosti šablóny formulára.

Na začiatok stránky

Fáza 3: nasadenie

Proces nasadenia šablóny formulára zahŕňa publikovanie šablóny formulára, povolenie na použitie na webe (pre iba šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom) a oboznámenie používateľov o dostupnosti šablóny formulára. Ak plánujete nainštalovať šablóny formulára v počítačoch používateľov, proces publikovania môže zahŕňať aj vytvorenie špeciálneho inštalačného súboru. Šablóny formulárov môžete publikovať do mnohých umiestnení, vrátane e-mailové distribučné zoznamy a servermi používajúcimi InfoPath Forms Services alebo Windows SharePoint Services.

Ak plánujete publikovanie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services, musíte prehliadača aktivujte šablóny formulára okrem publikovania. Vo väčšine prípadov, môžete vykonať tento krok počas procesu publikovania začiarknutím políčka Sprievodcu publikovaním. Však Ak šablóna formulára obsahuje určité funkcie, napríklad spravovaný kód, nebudete môcť prehľadávačom na šablónu formulára sami. Namiesto toho musíte uložiť šablónu formulára do zdieľaného umiestnenia a nechajte správca farmy vedieť, že je k dispozícii na kontrolu. Správca farmy potom overiť, či šablóna formulára je bez chýb a upozornení, nahrajte ho do umiestnenia na webovej farme a potom ju aktivovať v kolekcia lokalít na serveri.

Nasledujúce zdroje popisujú proces publikovania a čo to znamená.

Kliknite na položku

Akcia

Úvodné informácie o publikovaní šablóny formulára

Určite spôsob a miesto, kde chcete publikovať šablónu formulára.

Publikovanie šablóny formulára na serveri so službou InfoPath Forms Services

Publikovanie šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, ktoré je možné vyplniť v programe InfoPath alebo na webe. Po prečítaní tohto článku, môžete tiež určiť, či môžete prehliadača aktivujte šablóny formulára, alebo či potrebujete správcu farmy na vykonanie tohto kroku za vás.

Publikovanie šablóny formulára na serveri so službou Microsoft Windows SharePoint Services

Publikovanie šablóny formulára do knižnice, ktorá sa nachádza na lokalite SharePoint, kde sa spravuje kolekcia súborov. Môžete tiež publikovať šablóny formulára ako typu obsahu lokality, ktorý umožňuje priradiť viac šablón formulárov do jednej knižnice alebo priradenie šablóny formulára do viacerých knižníc celej kolekcie lokalít.

Publikovanie šablóny formulára do zoznamu príjemcov e-mailových správ

Distribuovať šablónu formulára v e-mailovej správy používateľov. Sprievodca publikovaním vytvorí e-mailovej správe, ktorá obsahuje kópiu šablóny formulára a formulár, ktorý je založený na šablóne formulára. Po otvorení e-mailovej správy, môžete vyplniť formulár priamo v tele e-mailovej správy.

Publikovanie šablóny formulára s úplnou dôveryhodnosťou

Pomocou Sprievodcu publikovaním na vytvorenie inštalačných súborov tak, že môžete nainštalovať šablóny formulára s úplnou dôveryhodnosťou v počítačoch používateľov. Formulár možno spustiť s úplnou dôveryhodnosťou iba v prípade, že priradenej šablóny formulára digitálne podpísaný s certifikátom dôveryhodnej koreňovej autorite, alebo ak šablóny formulára bol nainštalovaný v počítači používateľa pomocou inštalačného programu, napríklad Microsoft Windows Installer (súbor .msi).

Na začiatok stránky

Fáza 4: zachovanie

Údržba šablóny formulára zahŕňa aktualizáciu šablóny formulára v prípade potreby a vydaní novej verzie. Tiež je vhodné pravidelne získavať spätnú väzbu od používateľov o vhodnosti použitia s návrhom. Nemá šablóny formulára stále ich potrebám, alebo sa zmenili tieto potreby?

Pri publikovaní šablóny formulára, ktoré sa zmenili, program InfoPath môže aktualizovať šablónu formulára (súbor .xsn) a všetky existujúce formuláre (súbory .xml), ktoré sú založené na publikovanej šablóne formulára. Po otvorení existujúceho formulára, automaticky prevezmú najnovšiu kópiu šablóny formulára a údaje sa aktualizujú podľa tejto verzie. Na základe predvoleného nastavenia program InfoPath automaticky nahradí staršiu verziu šablóny formulára s najnovšou verziou. Môžete vybrať spôsob aktualizácie, ktoré by ste radšej aktualizácie existujúcich používateľských formulárov.

Ak ste správca farmy na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services a je potrebné nahrať novú verziu správcom schválená šablóna formulára, môžete určiť, ako bude prebiehať prechod medzi existujúcu verziu a inovovanú verziu. Môžete napríklad nahradenie šablóny formulára novšou verziou bez toho, aby straty údajov používateľov, ktorí sú v súčasnosti vyplnením formulára v prehliadači. Prípadne ak máte pútavých dôvod, napríklad opravu zabezpečenia, môžete vybrať okamžité prepísanie šablóny formulára.

Ak potrebujete aktualizovať existujúcej časti šablóny, sa otvoril, vykonajte požadované zmeny, uložte časť šablóny a potom ju znova distribuujte návrhárom formulárov. Potom Návrhári formulárov pridajú najnovšiu verziu časti šablóny na pracovnej table Ovládacie prvky, používajú vo svojich šablónach formulárov. Ak otvoríte šablónu formulára, ktorá obsahuje staršiu verziu časti šablóny, program InfoPath ich požiada o aktualizáciu tejto časti šablóny s najnovšou verziou.

V týchto témach podrobnejšie popisujú spôsob úpravy a aktualizácie šablón formulárov a častí šablón.

Kliknite na položku

Akcia

Úvod do aktualizácie existujúcich šablón formulára

Zistite, ako program InfoPath aktualizuje šablóny formulára a všetky príslušné používateľské formuláre. Prečítajte si o pokynoch na aktualizáciu šablón formulárov podporovaných prehliadačom a technikách na zabránenie straty údajov v existujúcich používateľských formulárov.

Úprava publikovanej šablóny formulára

Zistite, ako vykonávať zmeny publikovanej šablóne formulára, úprav pracovnej kópie šablóny formulára a publikujte publikovania tejto pracovnej kópie na pôvodné umiestnenie.

Premiestnenie publikovanej šablóny formulára do novej knižnice dokumentov

Efektívne presunúť šablónu formulára a všetky existujúce formuláre z jednej knižnice do druhej. Napríklad po nasadení šablóny formulára budete musieť presunúť šablónu formulára na server s väčšiu kapacitu tak, aby viac používateľov môžete vyplnenie formulárov v rovnakom čase.

Zmena alebo odstránenie pripojenia údajov

Upraviť alebo odstrániť pripojenia údajov zo šablóny formulára. Musíte urobiť, ak externých zdrojov údajov pre šablónu formulára zmeniť.

Pridanie, odstránenie alebo aktualizácia súborov prostriedkov v šablóne formulára

Spravovať súbory, ktoré sú pridané do šablóny formulára na podporu funkčnosti priradených formulárov. Budete musieť pridať súbor HTML, ktorý sa používa na zobrazenie informácií v vlastná pracovná tabla alebo úpravu súboru XML, ktorý sa používa na zobrazenie položiek v zozname.

Zmena existujúcej časti šablóny

Upraviť návrh existujúcej časti šablóny.

Na začiatok stránky

Fáza 5: Archivácia

Organizácie často archivujú šablón formulárov a formulárov ako posledný krok životného cyklu návrhu formulára. Ak už nepotrebujete príslušnú časť šablóny formulára, chcete odísť z používania a uchovať kópiu digitálneho šablóny formulára pre svoje záznamy. Okrem toho môžete zachovať údaje zhromaždené vo formulároch, ktoré sú založené na publikovanej šablóne formulára.

Mnohé organizácie podľa presné pokyny týkajúce sa dlhodobé ukladanie a uchovávanie údajov v archíve. Napríklad organizácie môže požadovať sledovanie zákazníkov záznamy transakcií na súbore určitý počet rokov. Pravidlá archivácie vo vašej organizácii môže byť spôsobené tým vnútorné politiky a súladu s regulačnými požiadavkami. Ako súčasť procesu plánovania, ktoré zistiť, čo je politika.

Archivovanie šablóny formulára.

Ak ste správca farmy na serveri využívajúcom InfoPath Forms Services, môžete stiahnuť šablón formulárov podporovaných prehliadačom zastarané. Môžete napríklad odísť šablónu formulára prieskumu po dokončení prieskumu. V záujme zachovania knižníc aktuálne a prehľadné, skontrolujte, či vyradili, šablóny formulárov, ktoré sa už nepoužívajú, a či máte politiku na mieste, na kontrolu a aktualizáciu existujúcich šablón formulára.

Ak plánujete odísť šablóny formulára povolená pre prehľadávač, ktoré sa stále používa, plánujte buď vykonávať postupná inovácia alebo ukončovať činnosť šablóny formulára s cieľom zabrániť aktuálnej relácie skončil, ktoré môžu viesť k strate údajov a náhle prerušenie pre používateľov vyplnením formulára.

Tiež je dobré archivovať zdrojového súboru pre šablónu formulára (súbor .xsn) v programe na riadenie verzií alebo iný typ súboru riešenia, ktoré vaša organizácia používa. Pritom pomáha zabezpečiť, že vaša organizácia majú záznam šablóny formulára, ktoré môžete použiť pri odkaze na archívy formulárov a údajov formulára, a v prípade, že chcete obnoviť a aktualizovať šablóny formulára.

Archivácia formulárov a údajov formulára

Ak vaša organizácia používa Office SharePoint Server 2007, môžete archivovať dokončené serverové formuláre (súbory .xml) podľa ich premene webových stránok. Archivované formuláre môžu byť uložené v tej istej knižnici, kde sa nachádza pôvodný formulár alebo ho možno premiestniť na iné miesto podľa pokynov vašej organizácie.

Poznámka: Keď konvertujete formulára do webovej stránky, výsledný súbor môže byť mierne odlišné od pôvodný súbor. Mali by ste overiť výsledky konverzie, aby ste sa uistili, že zodpovedajú vašim požiadavkám. Napríklad, ak údajov pripojených k vedľajší zdroj údajov bol použitý na vyplnenie zoznamu vo formulári, sa nezobrazí všetky hodnoty poľa zoznam vo formulári archivované. Namiesto toho sa zobrazí iba hodnota zadaná používateľom pri vypĺňaní formulára.

V programe InfoPath môžete archivovať formulár jeho otvorením a exportovaním do niektorého z nasledujúcich formátoch:

 • Portable Document Format (PDF)    Formát PDF je pevným rozložením elektronický formát súboru, zachováva formátovanie dokumentu a umožňuje zdieľanie súborov. Formát PDF zabezpečuje, že súbor je prezerať v režime online alebo po vytlačení zachová presne vo formáte, aký má a že údaje v súbore nie je možné jednoducho kopírovať ani meniť.

 • Formát XML Paper Specification (XPS).    Formát XPS je formát elektronických súborov, ktorý zachováva formátovanie dokumentu a umožňuje zdieľanie súborov. XPS formát zabezpečuje, že súbor je prezerať v režime online alebo pri tlači zachová presný určený formát a údaje v súbore nemožno jednoducho skopírovať alebo zmenené.

Iba po nainštalovaní doplnku môžete uložiť vo formáte PDF alebo XPS z programu systém Microsoft Office 2007. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie podpory pre iné formáty súborov, napríklad PDF a XPS.

Môžete tiež exportovať vyplnený formulár ako webovú stránku vo formáte Jednosúborová webová stránka (MHTML). Tento typ súboru umožňuje používateľom zobrazovať (ale nie úpravu) obsahu formulára v prehliadači.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×