Žiadosť o povolenie inštalovať aplikáciu

Žiadosť o povolenie inštalovať aplikáciu

Aplikácie sú malé, jednoduché webové aplikácie, ktoré pridávajú funkcie lokalitám SharePoint. Ponúkajú neobmedzené možnosti na prispôsobenie vašich lokalít spôsobom, ktorý je špecifický pre vašu organizáciu. Môžete napríklad pridať aplikácie, ktoré vykonávajú všeobecné úlohy, ako je napríklad sledovanie času a výdavkov, alebo aplikácie, pomocou ktorých vás môžu zákazníci jednoducho kontaktovať. Môžu to byť tiež aplikácie na zvýšenie produktivity, ktoré vám umožnia prepájať údaje a vytvárať zostavy pre účastníkov projektu.

Niektoré aplikácie sú súčasťou služby SharePoint a ďalšie môže vyvinúť vaša organizácia. Ďalšie vytvárajú vývojári tretích strán a je možné si ich kúpiť v SharePoint Obchode.

Aplikácie môžu do lokality pridať iba používatelia, ktorí majú príslušnú úroveň povolení. Minimálna požiadavka je zvyčajne povolenie s úplným prístupom (alebo členstvo v skupine Vlastníci lokality). Niektoré aplikácie však vyžadujú prístup k zdrojom údajov alebo webovým službám, aby mohli prečítať údaje potrebné pre aplikáciu. Tento typ aplikácie má priradené povolenia. Keď aplikácia vyžaduje povolenia na úrovni organizácie, žiadateľ bude potrebovať schválenie od správcu služieb Office 365 a až potom bude môcť pokračovať v inštalácii. Proces schvaľovania obsahuje pracovný postup, ktorý sa nazýva postup žiadosti o povolenie, čo zabezpečí, že požiadavky na inštaláciu sú nasmerované na správnu osobu.

Tento článok je určený globálnym správcom a správcom služby SharePoint na úrovni organizácie, ktorí prijali požiadavky na inštaláciu aplikácie.

Ako prebieha postup žiadosti o povolenie

Keď používateľ narazí na aplikáciu, ktorá pred inštaláciou vyžaduje povolenie správcu, na stránke s podrobnosťami aplikácie sa mu zobrazí prepojenie Žiadosť o schválenie.

Snímka obrazovky so stránkou s podrobnosťami o aplikácii so zvýrazneným prepojením na schválenie požiadavky

Po kliknutí na prepojenie sa zobrazí dialógové okno Žiadosť o aplikáciu, kam používatelia zadajú odôvodnenie požiadavky.

Snímka obrazovky s dialógovým oknom žiadosti o aplikáciu

Po kliknutí na položku Požiadavka sa odošle automatická e-mailová správa všetkým používateľom, ktorí sú správcami kolekcie lokalít pre katalóg aplikácií.

Poznámka: V závislosti od nastavení Office Obchodu sa niekedy v dialógovom okne Žiadosť o aplikáciu zobrazí aj pole, kde môžu používatelia spolu s odôvodnením zadať aj počet požadovaných licencií. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia nastavení pre SharePoint Obchod.

Schválenie alebo zamietnutie požiadaviek

 1. V automaticky vygenerovanej e-mailovej správe, ktorú dostanete v súvislosti so žiadosťou, kliknite na položku Tu môžete teraz schváliť alebo zamietnuť žiadosť.

 2. Na obrazovke Schválenie alebo odmietnutie žiadosti o aplikácie zadajte v poli Komentáre príslušné informácie týkajúce sa vášho rozhodnutia.

 3. Vyberte jednu z týchto možností:

  • Schváliť, čím požiadavku schválite a žiadateľovi odošlete automaticky vygenerovanú e-mailovú správu.

  • Zamietnuť, čím požiadavku zamietnete a žiadateľovi odošlete automaticky vygenerovanú e-mailovú správu.

   Snímka obrazovky zobrazujúca dialógové okno na schválenie alebo odmietnutie žiadosti o aplikáciu

Katalóg aplikácií je miesto, kde ukladáte a spravujete všetky aplikácie organizácie. Môžete tu vidieť zoznam všetkých nevybavených požiadaviek na inštaláciu aplikácie.

Zobrazenie všetkých požiadaviek

 1. Prejdite do svojho katalógu aplikácií. (V centre spravovania služby SharePoint vyberte na ľavej table položku aplikácie a potom kliknite na prepojenie Katalóg aplikácií.)

 2. Kliknite na položku Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 > Nastavenia lokality > Správa kolekcie lokalít > Správa žiadostí o aplikácie.

 3. Na ľavej navigačnej table vyberte položku Žiadosti o aplikácie.

  Snímka obrazovky zobrazujúca prepojenie na žiadosť o aplikáciu
 4. Kliknite na názov každej nevybavenej požiadavky a skontrolujte ju. Po schválení alebo zamietnutí sa žiadosť odstráni zo zobrazenia. Ak si povolenie pridať niektorú aplikáciu alebo aplikácie do svojich lokalít rozmyslíte, môžete schválenie požiadavky odvolať. Ak chcete odvolať schválenie žiadosti, vyberte žiadosť a kliknite na položku Zrušiť schválenia.

Delegovanie schvaľovacieho oprávnenia

Globálni správcovia a správcovia služby SharePoint vo vašej organizácii môžu delegovať oprávnenie schvaľovať aplikácie ako spôsob presúvania práce spojenej so schvaľovaním alebo s cieľom zmierniť kritické miesta v procese schvaľovania. Nezabudnite, že aplikácie sú uložené a spravujú sa v katalógu aplikácií a katalóg aplikácií je kolekcia lokalít. Ak teda chcete udeliť povolenia na schválenie aplikácie vybraným používateľom, pridajte ich do skupiny správcov kolekcie lokalít v katalógu aplikácií.

Upozornenie: Keď povýšite používateľov na správcov kolekcie lokalít v kolekcii lokalít katalógu aplikácií, poskytnete im možnosť schváliť inštalácie aplikácií, ktoré majú dopad na úrovni celej organizácie. Toto rozhodnutie dôkladne zvážte.

Pridanie správcov kolekcie lokalít do katalógu aplikácií

 1. Prejdite do svojho katalógu aplikácií. (V centre spravovania služby SharePoint vyberte na ľavej table položku aplikácie a potom kliknite na prepojenie Katalóg aplikácií.)

 2. Vyberte položky Nastavenia Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 > Nastavenia lokality > Používatelia a povolenia > Správcovia kolekcie lokalít.

 3. Zadajte názov skupiny alebo používateľov, ktorých chcete pridať ako správcov kolekcie lokalít.

 4. Vyberte tlačidlo OK.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×