Štýly prezentácií – aký štýl použiť?

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Štýly prezentácie

Autorka: Ellen Finkelstein, MVP pre PowerPoint

Tento článok popisuje rozdiel medzi pomalým a rýchlym štýlom prezentácie. Ktorý je pre vás najvhodnejší? A ak chcete vytvoriť prezentáciu v rýchlom tempe, koľko textu by ste mali pridať do snímok a ako by ste si mali nacvičiť a načasovať jej predvedenie?

Obsah tohto článku

Čo sú štýly prezentujúceho?

Štýly prezentujúceho – pomalé či rýchle?

Prezentácia v štýle Lessig

Vytvorenie prezentácie v štýle Lessig

Vytvorenie panela deja

Vytvorte svoje snímky

Zložitejší príklad

Čo sú štýly prezentujúceho?

Väčšina prezentujúcich nepremýšľa o tom, aký štýl prezentácie používajú. Ale nejaký štýl prezentácie vždy POUŽÍVATE.

Niektoré prezentácie, ako sú napríklad prezentácie hlavných myšlienok, majú byť skratkovité. Zvyčajne uvádzajú málo podrobností a veľa dôležitých koncepcií. Bývajú zároveň aj zábavné. Niekedy sa nazývajú prezentácie pre tanečné sály. Publikum môže byť pomerne veľké.

Iné prezentácie, napríklad interné alebo obchodné prezentácie, sú úplne odlišné. Vyžadujú viac podrobností, vrátane grafov a štatistík, a nemajú byť zábavné. Publikum je zvyčajne menšie, takže je viac príležitostí na interakciu. Cieľom je zvyčajne presvedčiť alebo vyškoliť.

Štýl, ktorý by ste použili na prezentáciu hlavných myšlienok, sa líši od štýlu, ktorý by ste použili pre obchodnú, vzdelávaciu alebo internú prezentáciu. Okrem toho ste si ako člen publika určite všimli, že prezentujúci používajú rôzne štýly.

Niektorí prezentujúci umiestnia hlavnú myšlienku na snímku a potom o nej dlhšie diskutujú. Každá snímka je odrazovým mostíkom pre množstvo obsahu. Iní prezentujúci prechádzajú cez svoje snímky veľmi rýchlo. Každá snímka obsahuje iba kúsok obsahu a svoj obsah rozvíjajú pomocou mnohých snímok.

Ktorý štýl by ste mali používať vo svojich prezentáciách?

Podľa okolností!

Na začiatok stránky

Štýly prezentujúceho – pomalé či rýchle?

Komfort prezentujúceho: Možno ste ako korytnačka – pomalí, ale vytrvalí – a radšej sa témam venujete podrobne. Alebo môžete byť ako zajac a baví vás rýchle tempo. Musíte si vybrať štýl, ktorý vám bude sedieť. Ak to neurobíte, budete sa cítiť nepríjemne a bude to na vás vidieť. Nezabúdajte však, že bez ohľadu na typ prezentácie je pre vašu pohodu pri prezentovaní dôležité, aby ste si svoju prezentáciu niekoľkokrát precvičili.

Potreby vášho publika: Cieľom každého prezentujúceho je pomôcť publiku pochopiť a zapamätať si prezentáciu. Publikum a obsah sa menia. Ak poskytujete zamestnancom školenie o technických záležitostiach, ktoré potrebujú dobre ovládať, možno bude potrebný pomalý a vytrvalý štýl. Ak máte pred sebou bystrý dav, ktorý sa rýchlo začne nudiť, a obsah nie je príliš podrobný, správnym prístupom môže byť rýchly klip.

Štýl Lessig: Ak sa vám páči prezentovať v rýchlom tempe a tento štýl vyhovuje aj vášmu publiku, možno budete chcieť vyskúšať takzvaný štýl Lessig pomenovaný podľa profesora práva zo Stanfordskej univerzity Lawrenca Lessiga.

Na začiatok stránky

Prezentácia v štýle Lessig

Profesor Lessig vytvorené snímky, ktorý zobrazoval niekoľkých slov, niekedy jedno slovo. Snímky boli zvyčajne biely text na obyčajný čiernej snímky. Slová zdôrazniť, čo hovorí. Vidíte príklad svojej prezentácii na "bezplatné kultúra" (tlačidlo dopredu hotoví úvodné a dostať do prezentácie použite).

Ešte pútavejší príklad prestavuje prezentácia, ktorej autorom je Dick Hardt. Táto prezentácia je pomerne známa a keď si ju pozriete, zistíte prečo. Prezentujúci prechádza cez snímky tak rýchlo, že ich nemôžete ani spočítať. Koordinácia medzi prezentujúcim a snímkami je úchvatná.

V určitom zmysle sa dá povedať, že prezentácia v štýle Lessig nie je pre slabšie povahy. Aby ste ju zvládli, musíte si to precvičovať. Ale ak to dokážete, urobíte veľký dojem!

Na druhej strane, snímky sa ľahko vytvárajú. Sú veľmi jednoduché. Nepotrebujete zložitú grafiku. Snímky tvorí len jedno alebo dve slová textu, prípadne obrázok.

Na začiatok stránky

Vytvorenie prezentácie v štýle Lessig

Ako vytvoríte tento typ rýchlej prezentácie? Odporúčam začať tým, že si napíšete cieľ vašej prezentácie. Čo chcete, aby sa vaše publikum dozvedelo alebo urobilo? Zvážte tiež, čo by publikum považovalo za užitočné. Zapíšte si jeden hlavný bod, ktorý chcete, aby ľudia pochopili a zapamätali si. Potom ho rozveďte na približne tri vedľajšie body. Väčšina ľudí si viac nezapamätá.

Potom si zapíšte, čo poviete, a precvičujte si to nahlas. Pri cvičení si merajte čas, pretože väčšina prejavov má časový limit. Ponechajte čas na úvodný príhovor iného rečníka (ak je to vhodné), otázky a záver. Ak máte napríklad na prejav pol hodiny a potom chcete odísť...

• 5 minút na úvodné zdvorilosti a úvod,

• 10 minút na otázky a

• 5 minút na váš záver,

...máte iba 10 minút na samotnú prezentáciu! Veľa ľudí zabúda vziať do úvahy tieto časti a tak prekročia vyhradený čas, alebo musia svoju reč skrátiť.

Na začiatok stránky

Vytvorenie panela deja

Cliff Atkinson vo svojej knihe a na svojej webovej lokalite Beyond Bullet Points (Odrážky nestačia) odporúča vytváranie panela deja. Táto technika je prevzatá z kreslenej animácie. Kresby približného obsahu každej snímky sa jednoducho vložia do radu štvorcov, čím vznikne niečo ako komiks. Keď si nájdete čas vytvoriť panel deja, navrhovanie snímok bude oveľa jednoduchšie, pretože už máte vytvorený plán pre každú snímku.

Ako navrhnúť snímky pre rýchlu prezentáciu? Ako som už spomínala, niektorí ľudia používajú len jedno alebo dve slová na jednej snímke. Iní používajú obrázky, ale v každom prípade sú snímky veľmi jednoduché. Vďaka tomu sa ľahko vytvárajú. Musia byť jednoduché, pretože publikum sa na ne nebude pozerať veľmi dlho. Pointa snímky musí byť zrejmá za jednu alebo dve sekundy.

Na snímkach v tomto rýchlom štýle sa často používa písmo pripomínajúce písací stroj (robia to aj Lessig a Hardt). Písmo Courier New je dostupné vo väčšine počítačov.

Pozrite si text vašej reči, ktorý ste si zapísali. Pre každú vetu alebo dve vety nakreslite jednu snímku na panel deja. Buď si vyberte jedno až tri slová, na ktoré sa zameriate, alebo porozmýšľajte, aký obrázok pomôže publiku pochopiť a zapamätať si tento bod. Môžete dokonca použiť viacero snímok pre jednu vetu.

Existujúcu prezentáciu môžete premeniť na rýchlu prezentáciu. Je to výborné cvičenie, ktoré vám pomôže vyskúšať si rôzne štýly. Rovnako, ako študenti umenia kopírujú majstrov v múzeu, môžete pracovať na rôznych štýloch prezentácie, aby ste zistili, ktorý bude najviac vyhovovať vám a vášmu publiku.

Na začiatok stránky

Vytvorte svoje snímky

Tu je príklad prezentácie, ktorá má presvedčiť vedúcich pracovníkov spoločnosti, aby pre svojich zamestnancov zakúpili školenie prezentačných zručností. Povedzme, že máte pripravený text

„Tento predajca predstavuje potenciálnym zákazníkom obchodné prezentácie. Spoločnosť investovala do jeho zaškolenia, mzdy a benefitov. Ovplyvnia jeho komunikačné zručnosti výnos spoločnosti z týchto investícií? Samozrejme!“

Snímka je animovaná a vyzerá takto, v dvoch fázach:

Animovaná snímka pred textom

Snímka č. 1 v pomalej prezentácii (fáza 1)

Animovaná snímka s textom

Snímka č. 2 v pomalej prezentácii (fáza 2)

Namiesto toho môžete použiť nasledujúce tri snímky:

Snímka s kaskádovým textom 1

Snímka č. 1 v rýchlej prezentácii

Snímka s kaskádovým textom 2

Snímka č. 2 v rýchlej prezentácii

Snímka s kaskádovým textom 3

Snímka č. 3 v rýchlej prezentácii

Slová „školenie, mzda, benefity“ sú animované tak, aby išli rýchlo za sebou ako kaskáda, a môžete sa pokúsiť zosúladiť rýchlosť animácie s rýchlosťou, akou tieto slová hovoríte. Takto budú na každú vetu pripadať tri až štyri snímky. Použiť viac ako štyri snímky je zaujímavé, ale ťažšie sa to realizuje.

Na začiatok stránky

Zložitejší príklad

Tu je príklad zložitejšej témy z tej istej prezentácie s použitím 6 snímok:

Snímka č. 1: V celonárodnom prieskume z roku 2009, ktorý vykonala Asociácia amerických vysokých škôl a univerzít,

Snímka č. 2: dostalo viac ako 300 amerických spoločností otázku,

Snímka č. 3: na aké vlastnosti a zručnosti by sa mali viac zameriavať výsledky vzdelávania na vysokých školách. Čo dostalo najvyššie skóre?

Snímka č. 4: Efektívne ústne a písomné komunikačné zručnosti

Snímka č. 5: s výsledkom 89 %.

Snímka č. 6: Všetky ostatné zručnosti a schopnosti boli označené ako menej významné. [Kritické myslenie 81 %, analytické uvažovanie 81 %, použitie v reálnom svete 79 %, etické rozhodnutia 75 %, tímová práca 71 %, kreativita 70 %] (Nehovorené nahlas).

Zložitejšia téma s použitím 6 snímok

Snímky zo zložitej témy

Na zvládnutie tohto typu prezentácie je potrebné precvičovať. Načasovanie je veľmi dôležité. Okrem toho budete potrebovať diaľkové ovládanie a prenosný počítač alebo monitor, na ktorý sa môžete počas svojej reči pozerať. Hoci sa väčšinou budete pozerať na publikum, v prípade potreby môžete počas klikania na snímky rýchlo pozrieť na monitor.

V správnej situácii je rýchla prezentácia výborným spôsobom, ako publikum neunudiť na smrť. Možno vám dokonca budú tlieskať postojačky!

Na začiatok stránky

Ellen Finkelstein Ellen Finkelstein je partner MVP pre PowerPoint. Jej webová lokalita www.ellenfinkelstein.com ponúka viac ako 200 bezplatných tipov, návodov, Premenná techník a článkov. Je autorkou niekoľkých kníh vrátane knihy PowerPoint for Teachers: Dynamic Presentations and Interactive Classroom Projects (PowerPoint pre učiteľov: Dynamické prezentácie a interaktívne školské projekty). Na jej webovej lokalite si môžete stiahnuť jej bezplatnú štúdiu From Death by PowerPoint to Life by PowerPoint with the Tell ‘n’ ShowSM Method (PowerPoint nemusí na smrť unudiť. Oživte prejav a prezentovanie metódou Tell ‘n’ ShowSM) a prihlásiť sa na odber jej bezplatného bulletinu s tipmi pre program PowerPoint.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×