Špecifikácie programu Access 2007

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Databázové špecifikácie

Projektové špecifikácie

Databázové špecifikácie

Nasledovný zoznam tabuliek je špecifický pre databázy programu Microsoft Office Access 2007:

Všeobecné

Atribút

Maximum

Veľkosť súboru databázy programu Access (.accdb)

2 GB, mínus miesto potrebné pre systémové objekty

Poznámka: Maximálna veľkosť jedného databázového súboru síce viac než 2GB, sa toto obmedzenie obísť pomocou rozdelenej databázy. Súbor klientskej databázy môžu odkazovať na tisíce serverovú databázu súborov, ktoré by mohlo byť väčšie ako 2GB. Ďalšie informácie nájdete v téme rozdelenie databázy programu Access.

Počet objektov v databáze

32 768

Počet modulov (vrátane formulárov a zostáv, ktoré majú vlastnosť ObsahujeModul nastavenú na hodnotu Pravda)

1 000

Počet znakov v názve objektu

64

Počet znakov v hesle

20

Počet znakov v mene používateľa alebo názve skupiny

20

Počet súbežných používateľov

255

Tabuľka

Atribút

Maximum

Počet znakov v názve tabuľky

64

Počet znakov v názve poľa

64

Počet polí v tabuľke

255

Počet otvorených tabuliek

2 048; skutočný počet tabuliek môže byť menší, vzhľadom na tabuľky, ktoré sú interne otvorené programom Access

Veľkosť tabuľky

2 GB mínus priestor potrebný pre systémové objekty

Počet znakov v poli typu Text

255

Počet znakov v poli typu Memo

65 535, ak sa údaje zadávajú pomocou používateľského rozhrania;
2 GB znakov, ak sa zadávajú pomocou programovania

Veľkosť poľa typu OLE Object

1 GB

Počet indexov v tabuľke

32

Počet polí v indexe

10

Počet znakov v overovacom hlásení

255

Počet znakov v pravidle overovania

2 048

Počet znakov v popise tabuľky alebo poľa

255

Počet znakov v zázname (okrem polí typu Memo a OLE Object) v prípade, že vlastnosť poľa Kompresia kódu Unicode je nastavená na Áno

4 000

Počet znakov v nastavení vlastnosti poľa

255

Dotaz

Atribút

Maximum

Počet vynútených vzťahov

32 na tabuľku, mínus počet indexov, ktoré sú v tabuľke pre polia alebo kombinácií polí, ktoré nie sú zahrnuté vo vzťahoch*

Počet tabuliek v dotaze

32*

Počet spojení v dotaze

16*

Počet polí v množine záznamov

255

Veľkosť množiny záznamov

1 GB

Zoraďovací limit

255 znakov v jednom alebo viacerých poliach

Počet úrovní vnorených dotazov

50*

Počet znakov v bunke mriežky návrhu dotazu

1 024

Počet znakov pre parameter v parametrickom dotaze

255

Počet operátorov AND v klauzulách WHERE a HAVING

99*

Počet znakov v príkaze SQL

Približne 64 000*

*Maximálne hodnoty môžu byť nižšie, ak dotaz obsahuje vyhľadávacie polia s viacerými hodnotami.

Formulár a zostava

Atribút

Maximum

Počet znakov v menovke

2 048

Počet znakov v textovom poli

65 535

Šírka formulára alebo zostavy

22 palcov (55,87 cm)

Výška sekcie

22 palcov (55,87 cm)

Výška všetkých sekcií plus hlavičky sekcií (v návrhovom zobrazení)

200 palcov (508 cm)

Počet úrovní vnorených formulárov alebo zostáv

7

Počet polí alebo výrazov, ktoré je možné v zostave zoradiť alebo zoskupiť

10

Počet hlavičiek a piat v zostave

1 hlavička a päta zostavy;
1 hlavička a päta strany;
10 hlavičiek a piat skupiny

Počet vytlačených strán v zostave

65 536

Počet ovládacích prvkov a sekcií, ktoré sa môžu pridať počas životnosti formulára alebo zostavy

754

Počet znakov v príkaze SQL, ktorý slúži ako vlastnosť ZdrojZáznamov alebo ZdrojRiadkov formulára, zostavy alebo ovládacieho prvku (.accdb a .adp)

32 750

Makro

Atribút

Maximum

Počet akcií v makre

999

Počet znakov v podmienke

255

Počet znakov v komentári

255

Počet znakov v argumente akcie

255

Na začiatok stránky

Projektové špecifikácie

Nasledovný zoznam tabuliek je špecifický pre projekty programu Office Access 2007:

Všeobecné

Atribút

Maximum

Počet objektov v projekte programu Access (.adp)

32 768

Počet modulov (vrátane formulárov a zostáv, ktoré majú vlastnosť ObsahujeModul nastavenú na hodnotu Pravda)

1 000

Počet znakov v názve objektu

64

Počet stĺpcov v tabuľke

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1 024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 a 2005)

Databáza aplikácie Microsoft SQL Server

Špecifikácie maximálnych kapacít pre program Microsoft SQL Server sú uvedené v dokumentácii produktu.

Formulár a zostava

Atribút

Maximum

Počet znakov v menovke

2 048

Počet znakov v textovom poli

65 535

Šírka formulára alebo zostavy

22 palcov (55,87 cm)

Výška sekcie

22 palcov (55,87 cm)

Výška všetkých sekcií plus hlavičky sekcií (v návrhovom zobrazení)

200 palcov (508 cm)

Počet úrovní vnorených formulárov alebo zostáv

7

Počet polí alebo výrazov, ktoré je možné v zostave zoradiť alebo zoskupiť

10

Počet hlavičiek a piat v zostave

1 hlavička a päta zostavy;
1 hlavička a päta strany;
10 hlavičiek a piat skupiny

Počet vytlačených strán v zostave

65 536

Počet ovládacích prvkov a sekcií, ktoré sa môžu pridať počas životnosti formulára alebo zostavy

754

Počet znakov v príkaze SQL, ktorý slúži ako vlastnosť ZdrojZáznamov alebo ZdrojRiadkov formulára, zostavy alebo ovládacieho prvku (.accdb a .adp)

32 750

Makro

Atribút

Maximum

Počet akcií v makre

999

Počet znakov v podmienke

255

Počet znakov v komentári

255

Počet znakov v argumente akcie

255

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×