Školiace kurzy, videá a školenia pre Excel 2013

Začiatočník

Pridanie čísel do Excelu 2013

Pozrite si tieto videá a zistite, ako môžete v Exceli 2013 jednoducho pridávať čísla pomocou vzorcov, tlačidiel a funkcií (napríklad SUM a SUMIF).

Sledovať online

Základné matematické operácie v Exceli

Využite Excel ako kalkulačku. V tomto kurze sa naučíte sčítať, odčítať, násobiť a deliť pomocou vzorcov a funkcií.

Sledovať online

Vytvorenie grafu

Grafy poskytujú vizuálne znázornenie údajov, čo uľahčuje ich následnú analýzu. Každý typ grafu zvýrazňuje údaje rozlične. Niektoré typy grafov nie je možné použiť s určitými typmi údajov.

Sledovať online (v angličtine)

Vytvorenie prvého zošita v Exceli 2013

Pozrite si tieto videá a naučte sa používať Excel 2013. Začnite pracovať s novou verziu a zistite, ako vykonávať každodenné úlohy.

Sledovať online

Ukotvenie alebo uzamknutie priečok

Chcete posunúť zošit nadol a vidieť riadky údajov, no po prejdení na dolnú časť obrazovky sa názvy stĺpcov v hornom riadku už nezobrazujú. Problém odstránite ukotvením horného riadka tak, aby sa vždy zobrazoval. K príkazu sa dostanete jednoduchou cestou – kliknite na položky Zobraziť > Ukotviť priečky > Ukotviť horný riadok.

Sledovať online

Najlepšie tipy na prácu v aplikácii Excel Online

Aplikáciu Excel Online môžete použiť na zmenu formátovania čísel a textu. Vaše informácie takto lepšie vyniknú. Pozrite si tiež 3 spôsoby rýchleho pridávania čísel.

Sledovať online (v angličtine)

Informácie o odkazoch na bunky a ich používanie

Jednou z kľúčových položiek, ktoré budete v Exceli vypočítavať, sú hodnoty v bunkách. Sú to polia, ktoré sa zobrazujú v mriežke excelového hárka. Každá bunka je identifikovaná odkazom – je to písmeno stĺpca a číslo riadka, ktoré sa pretínajú na mieste, kde sa bunka nachádza. Príklad: bunka stĺpca D a riadka 5 je bunka s názvom D5. Ak používate odkazy na bunku vo vzorci, Excel vypočíta odpoveď automaticky, a to použitím čísel v bunkách, na ktoré sa odkazuje.

Sledovať online

Použitie automatického a dynamického dopĺňania

Niekedy je potrebné do Excelu zadávať informácie, ktoré sa opakujú (môžu to byť dátumy), čo môže byť zdĺhavé. V takom prípade je vhodné použiť funkciu automatického dopĺňania. Alebo povedzme, že máte v Exceli informácie, ktoré nie sú naformátované tak, ako by ste chceli a manuálne prechádzať celým zoznamom a opravovať chybu je dosť odrádzajúce. V tomto prípade vám bude užitočná funkcia dynamického dopĺňania (nová funkcia v Exceli 2013). Funkcie automatického a dynamického dopĺňania vám ušetria veľa času a v tomto kurze vám o nich poskytneme viac informácií.

Sledovať online (v angličtine)

Stredne pokročilý

Pripočítanie alebo odpočítanie času

V Exceli môžete pripočítať alebo odpočítať čas takmer rovnakým spôsobom, ako sa to robí pri iných typoch čísel. Môže ísť napríklad o situáciu, keď chcete vedieť, ako dlho trvalo splnenie úloh projektu. Excel nedokáže formátovať na čas záporné čísla. To je jediná výnimka.

Sledovať online

Výpočet priemernej hodnoty v skupine čísel

Keď potrebujete nájsť priemernú hodnotu, kliknite na tlačidlo alebo použite funkciu vo vzorci. Tlačidlo Automatický súčet umožňuje nájsť priemernú hodnotu v stĺpci alebo riadku čísel, v ktorom nie sú žiadne prázdne bunky. Ak chcete nájsť priemernú hodnotu čísel, ktoré nie sú v súvislom riadku alebo stĺpci, použite funkcie AVERAGE alebo AVERAGEIF. Ak chcete nájsť vážený priemer závisiaci od váhy, ktorá je hodnotám pridelená, použite funkcie SUMPRODUCT a SUM.

Sledovať online (v angličtine)

Vloženie hlavičiek a piat

Do hornej časti hárka môžete pridať hlavičku a do dolnej časti pätu. Pri tlači hárka sa vytlačia aj hlavičky a päty. Môžete napríklad vytvoriť hlavičku s cestou k súboru a päty s číslami strán. Hlavičky a päty sa zobrazia len v zobrazení rozloženia strany a na vytlačených stranách. Viac sa dozviete v tomto rýchlom kurze.

Sledovať online (v angličtine)

Prechod na Excel 2013

Pozrite si tieto videá, ktoré vám pomôžu prejsť na Excel 2013. Začnite pracovať s novou verziu a zistite, ako vykonávať každodenné úlohy.

Sledovať online

Zoraďovanie a filtrovanie údajov

Excel je skvelý nástroj na analýzu údajov. A funkcie zoraďovania a filtrovania sú jedny z najčastejšie používaných funkcií. Ak chcete zmeniť poradie údajov, môžete vykonať zoradenie týchto údajov. Ak sa chcete zamerať na špecifickú skupinu údajov, môžete použiť filtrovanie rozsahu buniek alebo tabuľky. Ďalšie informácie získate v tomto kurze.

Sledovať online

Povýšenie podmieneného formátovania na vyššiu úroveň

Kurz s názvom Používanie podmieneného formátovania poskytuje základné informácie týkajúce sa podmieneného formátovania. Môžeme prejsť o pár krokov ďalej a zistiť, ako sa dá podmienené formátovanie použiť v bunkách, tabuľkách, kontingenčných tabuľkách a hárkoch. Ak chcete napríklad rýchlo vykonať podmienené formátovanie buniek, môžete použiť možnosť Rýchla analýza alebo tlačidlo Podmienené formátovanie nachádzajúce sa na páse s nástrojmi. Na použitie podmieneného formátovania používame aj vzorce a poskytujeme informácie týkajúce sa úpravy a odstránenia pravidiel pomocou Správcu pravidiel podmieneného formátovania.

Sledovať online (v angličtine)

Použitie podmieneného formátovania

Niekedy môže byť zložité vyznať sa v obrovskom množstve čísel v hárku. Excel poskytuje veľa spôsobov na rýchle analyzovanie údajov pomocou podmieneného formátovania. Môžete napríklad použiť farebnú stupnicu na odlíšenie vysokých, stredných a nízkych hodnôt.

Sledovať online (v angličtine)

Funkcia VLOOKUP: kedy a ako sa používa

Naučte sa pomocou funkcie VLOOKUP vyhľadať údaje vo veľkých tabuľkových hárkoch a v ďalších hárkoch veľkého zošita. V týchto videách sa vysvetľujú všetky argumenty funkcie VLOOKUP aj chyby, ktorým sa treba vyhnúť.

Sledovať online

Webový seminár: Zjednodušenie excelových údajov

Toto 15-minútové video sa venuje podmienenému formátovaniu, novej funkcii Rýchla analýza a vytváraniu lepších grafov v prezentáciách.

Sledovať online (v angličtine)

Pokročilý

Rozšírené funkcie IF

Absolvovaním tohto kurzu sa oboznámite s komplexnými príkladmi a variantmi funkcie IF v Exceli vrátane vnorených funkcií IF, funkcií IF s funkciami AND a OR a funkciami COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS a IFERROR.

Sledovať online (v angličtine)

Vzorce poľa

Na vykonávanie výpočtov, ktoré generujú jeden alebo viaceré výsledky, môžete vytvoriť vzorce poľa (často nazývaných vzorce Ctrl Shift Enter alebo vzorce CSE). Tento kurz vám poskytne ďalšie informácie.

Sledovať online

Vytvorenie a správa rozbaľovacieho zoznamu

Efektívnosť hárka môžete zvýšiť pridaním rozbaľovacích zoznamov. Používatelia hárka potom budú môcť kliknúť na šípku a následne kliknúť na položku v zozname. Tento kurz vám poskytne ďalšie informácie týkajúce sa najefektívnejšieho používania a spravovania rozbaľovacích zoznamov.

Sledovať online

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky a analýza údajov

Získajte informácie o tom, čo sú to vlastne kontingenčné tabuľky a kontingenčné grafy a naučte sa ich používať pri sumarizácii a analýze údajov v Exceli 2013.

Sledovať online (v angličtine)

Zošity a hárky chránené heslom

Vaše excelové zošity a hárky obsahujú strategické citlivé údaje, takže je samozrejmé, že budete chcieť, aby pri ich otváraní zadávali používatelia heslo. Údaje však môžete voľne zdieľať s kýmkoľvek, bez potreby zadávať heslo. To sa bude vyžadovať len v prípade, ak je potrebné vykonávať zmeny. Viac sa dozviete v tomto krátkom kurze.

Sledovať online

Tlač hárkov a zošitov

Hárky a zošity programu Excel môžete tlačiť po jednom alebo viacero naraz. Vytlačiť môžete aj časť hárka, napríklad tabuľku programu Excel.

Sledovať online (v angličtine)

Webový seminár: Princípy doplnku Power Pivot

Power Pivot umožňuje importovať obrovské množstvo údajov z rôznych zdrojov a kombinovať ich s cieľom vytvoriť užitočné zostavy. Teraz, keď ste už začali, Owen Duncan, hlavný vývojár obsahu pre doplnok Power Pivot vám v tomto videu ukáže, ako na to.

Sledovať online (v angličtine)

Webový seminár: Princíp dátového modelu v Exceli

Dátový model v Exceli je revolučnou novinkou pri práci s údajmi. Ukážka a diskusia s Owenom Duncanom, hlavným vývojárom obsahu.

Sledovať online (v angličtine)

Práca s makrami

V Exceli môžete automatizovať opakujúce sa úlohy tak, že ich budete môcť zadávať pomocou jediného kliknutia. Najlepší spôsob, ako to urobiť? Zaznamenanie makra. A zaznamenané makro je najjednoduchší spôsob, ako v Exceli vytvoriť nové makro. Ďalšie informácie získate v tomto kurze.

Sledovať online

Pozrite si školiace kurzy pre ostatné programy balíka Office 2013.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×