Školenie pre SharePoint 2013

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Školenia a kurzy pre Office > Školenie pre SharePoint > SharePoint 2013

Začiatočník

Vytvorenie a správa blogu na zdieľanie informácií

V tomto kurze sa naučíte vytvoriť a spravovať blog na SharePointe. Téma obsahuje základné úlohy, ako napríklad vytvorenie blogu, použitie kategórií a úpravu rozloženia príspevkov. Zistíte tiež, ako nastaviť jedinečné povolenia blogu alebo jednotlivých zoznamov a knižníc v rámci blogu.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Vytvorenie a nastavenie zoznamu

Toto video so školiacim kurzom vás naučí vytvárať sharepointové zoznamy pomocou vstavaných aplikácií, vytvárať a upravovať zobrazenia zoznamov, zdieľať zoznamy s inými používateľmi a nastavovať upozornenia, aby sa vám automaticky zobrazovali upozornenia na zmenu zoznamov.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Sledovanie obsahu

Sledovanie dokumentov a sharepointových lokalít zjednodušuje neustály prísun aktuálnych informácií o aktivite v informačnom kanáli s aktualizáciami. Na zisťovanie aktualizácie nie je potrebné vyhľadávať súbory, pretože pri každej aktualizácii dostanete automatické upozornenie do informačného kanála s aktualizáciami. V tomto kurze sa dozviete, ako sledovať dokumenty vo OneDrive for Business alebo v knižnici SharePointu a sledovať sharepointové webové lokality, ktoré vás zaujímajú.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Úvodné informácie o knižniciach dokumentov

V tomto kurze sa naučíte vykonávať základné úlohy v rámci knižnice dokumentov. Súčasťou témy sú možnosti použitia knižnice dokumentov, nahratie a úprava súborov aj kontrola histórie verzií súborov.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Príspevok v informačnom kanáli s aktualizáciami

Informačný kanál s aktualizáciami je mikroblog, kde môžete vy a ľudia vo vašej organizácii zdieľať nápady a informácie. Príspevky informačného kanála s aktualizáciami môžu obsahovať rôzne funkcie, ako napríklad obrázky, videá, prepojenia a značky.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Začíname používať zoznam

Zoznam SharePointu je užitočný na zdieľanie kontaktov, plánovaných činností, úloh alebo údajov kalendára s členmi tímu a návštevníkmi lokality. Poskytuje tiež základnú štruktúru na usporiadanie informácií na vašej lokalite. V tomto kurze sa vysvetľujú základné informácie a spôsob práce so zoznamami SharePointu.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Synchronizácia knižníc pomocou služby OneDrive for Business

S aplikáciou na synchronizáciu OneDrivu for Business môžete OneDrive for Business a iné knižnice SharePointu synchronizovať s počítačom. Potom môžete so svojimi súbormi knižnice pracovať priamo v systéme súborov a získať prístup k súborom, aj keď ste offline.

Stredne pokročilý

Usporiadanie a konfigurácia knižnice SharePointu

Existuje niekoľko spôsobov, ako usporiadať a spravovať sharepointové knižnice. Pomocou tohto videokurzu pre stredne pokročilých sa naučíte vytvárať a používať priečinky, usporadúvať a filtrovať stĺpce, vytvárať vlastné zobrazenia položiek v knižnici a obmedzovať prístup do knižnice.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Zverejnenie príspevku v informačnom kanáli na tímovej lokalite

Niektoré príspevky alebo konverzácie sú vhodnejšie pre malú skupinu ľudí. V takých prípadoch môžete vytvoriť alebo začať sledovať tímové lokality, ktoré obsahujú vlastné informačné kanály lokality. Príspevky na tímových lokalitách, ktoré sledujete, sa pre vaše pohodlie a zabezpečenie viditeľnosti zobrazia aj v informačnom kanáli s aktualizáciami na vašej osobnej lokalite. V dvoch videách tohto školiaceho kurzu sa vysvetľuje, ako spustiť informačný kanál na tímovej lokalite a ako zverejňovať príspevky z osobného informačného kanála s aktualizáciami v informačnom kanáli na tímovej lokalite.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Začiatočník

Video: Úvodné informácie o knižniciach

V tomto úvodnom videu získate prehľad o tom, ako vám môže práca s knižnicami SharePointu pomôcť zorganizovať dokumenty a iné súbory.

Video: Premenovanie, odstránenie a pridanie súborov v rámci knižnice

Práca so súbormi v knižnici SharePoint je jednoduchá. Toto krátke video vám ukáže, ako môžete rýchlo premenovať, odstrániť a pridať súbor v rámci knižnice.

Video: Pridanie dokumentov do knižnice

Na pridanie dokumentov do knižnice SharePointu existuje viacero spôsobov.Priamo v knižnici môžete vytvoriť nový dokument alebo nahrať existujúci dokument z iného umiestnenia. Rovnako tiež môžete presunúť viac dokumentov do knižnice myšou.

Video: Zobrazenie a úprava súborov v knižnici

Pozrite si toto krátke video a naučte sa zobraziť aj upraviť súbory priamo v knižnici SharePointu.

Video: Úvodné informácie o zoznamoch

Zistite, čo je zoznam SharePointu, a pozrite si príklady rôznych typov zoznamov, ktoré môžete použiť.

Video: Vytvorenie zoznamu

Naučte sa vytvoriť zoznam na lokalite SharePoint. Na vytvorenie zoznamu je potrebné povolenie na pridanie aplikácie na lokalitu. Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v súvisiacich článkoch a videách.

Video: Úprava alebo odstránenie položiek v zozname

Naučte sa rýchlo upravovať a odstraňovať položky v zozname pomocou režimu Rýchle úpravy alebo upravovať úplné podrobnosti otvorením jednotlivých položiek.

Video: Pridanie položiek do zoznamu

Naučte sa pridať položky do zoznamu lokality SharePoint po jednej alebo viacero naraz ich vystrihnutím a prilepením z tabuľkového hárka. Vo videu je ako príklad použitý zoznam kontaktov, postup je však podobný pre mnohé iné typy zoznamu.

Video: Odstránenie zoznamu alebo knižnice

Naučte sa odstrániť zoznam alebo knižnicu na lokalite SharePoint.

Video: Sledovanie lokality SharePoint

V tomto videu uvidíte, ako sledovať webovú lokalitu SharePoint, ktorá vás zaujíma, aby ste ju mohli rýchlo nájsť v zozname sledovaných lokalít a zobraziť aktivitu z informačného kanála lokality vo vlastnom informačnom kanáli s aktualizáciami.

Video: Zdieľanie zoznamu alebo knižnice s tímom

Zistite, ako zdieľať zoznam alebo knižnicu s tímom. V tomto videu uvidíte niekoľko spôsobov na zdieľanie priameho prepojenia na zoznam. Príkaz Odoslať prepojenie e-mailom funguje pre všetkých bez ohľadu na povolenia. Ak ste vytvorili zoznam alebo lokalitu, na ktorej sa zoznam nachádza, použite položky Zoznam > Zdieľať s.

Video: Vytvorenie vlastného kalendára

Kalendár môžete použiť na uloženie tímových udalostí vrátane schôdzí, spoločenských podujatí a celodenných udalostí. Môžete tiež sledovať medzníky tímu, ako sú napríklad termíny alebo dátumy uvedenia produktov na trh, ktoré sa nevzťahujú na konkrétny časový interval. S kalendárom na lokalite SharePoint budete mať vy aj vaši kolegovia jednoduchý prístup k spoločným časovým plánom a dátumom.

Video: Pridanie udalostí do kalendára

Za menej než 2 minúty sa naučíte pridať udalosti do sharepointového kalendára. Kalendár môžete použiť na uloženie tímových udalostí vrátane schôdzí, spoločenských podujatí a celodenných udalostí. Môžete tiež sledovať medzníky tímu, ako sú napríklad termíny alebo dátumy uvedenia produktov na trh, ktoré sa nevzťahujú na konkrétny časový interval.

Video: Povolenia v SharePointe

Nie je vám jasné, ako fungujú povolenia v SharePointe? Riadenie prístupu k lokalitám, knižniciam a položkám v týchto knižniciach je dôležitou súčasťou používania SharePointu v organizácii. Toto konceptuálne video vysvetľuje základné pravidlá, ktoré treba dodržiavať pri práci s povoleniami v SharePointe. Získate prehľad týchto pravidiel vrátane informácií o tom, ako prerušením dedenia povolení vytvoriť jedinečné povolenia pre lokality, podlokality a knižnice.

Video: Oboznámenie so službou OneDrive for Business

OneDrive for Business je miesto na ukladanie a zdieľanie pracovných dokumentov v cloude. Použite službu OneDrive for Business vo webovom prehliadači alebo ju synchronizujte s počítačom, čím získate prístup k obsahu lokálne a keď ste offline. Získajte prístup k obsahu v službe OneDrive for Business vo všetkých obľúbených zariadeniach vrátane Windows Phonu, Surface RT, Windowsu 8, iPhonu alebo iPadu. Toto video poskytuje rýchly prehľad funkcií služby OneDrive for Business.

Video: Zobrazenie dokumentov a priečinkov, ktoré s vami niekto zdieľal

Vo videu uvidíte rýchly spôsob na zobrazenie všetkých dokumentov a priečinkov, ktoré s vami boli zdieľané vo OneDrive for Business.

Stredne pokročilý

Video: Použitie stĺpcov na sledovanie, zoradenie a filtrovanie súborov v knižnici lokality SharePoint

Do knižnice môžete pridať stĺpce a potom podľa nich zoraďovať a filtrovať informácie tak, aby sa zobrazovali len tie, ktoré potrebujete. Pomocou stĺpcov môžete dokumenty napríklad sledovať, zoraďovať a filtrovať a zobrazovať tak položky v knižniciach efektívnejšie aj bez zmeny štruktúry knižníc a zoraďovania súborov.

Video: Zdieľanie dokumentov

V tomto videu uvidíte, ako možno zdieľať dokument v knižnici služby OneDrive for Business so spolupracovníkmi. Môžete pozvať osobu alebo skupinu na zobrazenie alebo úpravy dokumentu alebo priečinka a pozvané osoby dostanú e-mailové oznámenie obsahujúce prepojenie na danú položku. Tiež uvidíte, ako odpovedať na oznámenie, že niekto s vami zdieľa dokument.

Video: Spoločné používanie stĺpcov a priečinkov na zobrazenie položiek knižnice

Ak pracujete s knižnicami, ktoré obsahujú veľa položiek a priečinkov, môžete prispôsobiť, ako sa dané položky v týchto knižniciach zobrazujú. Naučte sa ako, pridaním stĺpcov knižnice vytvoriť v knižnici špecifické zobrazenia položiek, ktoré vám umožnia zoradiť a filtrovať dokumenty v jej priečinkoch.

Video: Pridanie stĺpca do zoznamu alebo knižnice

Naučte sa pridať stĺpec do zoznamu alebo knižnice na lokalite SharePoint. V tomto videu uvidíte, ako pridať existujúce stĺpce v zozname do zobrazenia a ako vytvoriť v zozname nový stĺpec. Všetky ukázané kroky fungujú aj pre knižnicu.

Video: Hľadanie informácií v zozname alebo knižnici pomocou zoradenia, filtrovania a zobrazení

Zistite, ako pomocou zoradenia, filtrovania a zobrazení hľadať informácie v zozname alebo knižnici. Vo videu je ako príklad použitý zoznam kontaktov, ukázané činnosti však môžete vykonávať v mnohých typoch zoznamov a knižníc.

Video: Premiestnenie dokumentov do služieb Office 365

V tomto videu uvidíte, ako premiestniť súbory do služby OneDrive a ako ich potom premiestniť do knižnice tímovej lokality.

Video: Nastavenie upozornenia alebo iných nastavení zoznamu

Zistite, ako nastaviť upozornenia v zozname a kde zapnúť iné nastavenia zoznamu, ako je napríklad tvorba verzií, jedinečné povolenia a iné rozšírené nastavenia zoznamu.

Video: Použitie priečinkov a Prieskumníka na usporiadanie knižnice SharePointu

Vymykajú sa vám knižnice SharePointu spod kontroly? Usporiadajte si dokumenty tak, aby ste ich mohli jednoducho spravovať a nájsť. Pomocou priečinkov a Prieskumníka vytvorte priečinky, ktoré budú logicky zoskupovať dokumenty, a potom presuňte súbory do týchto knižníc priamo v SharePointe alebo prostredníctvom Prieskumníka.

Video: Začatie informačného kanála s aktualizáciami na tímovej lokalite

Niektoré príspevky nemusia byť vhodné do verejného informačného kanála s aktualizáciami. V tomto videu si môžete pozrieť, ako nastaviť, aby bol informačný kanál s aktualizáciami dostupný len pre vybratú skupinu ľudí.

Video: Používanie informačného kanála s aktualizáciami na tímovej lokalite

V informačnom kanáli s aktualizáciami na tímovej lokalite môžete uverejniť príspevok zo svojej tímovej lokality alebo z informačného kanála s aktualizáciami na svojej osobnej lokalite.

Video: Pridanie obrázka do príspevku v informačnom kanáli s aktualizáciami

Do každého príspevku v informačnom kanáli s aktualizáciami môžete pridať obrázok. Ide o súbor s obrázkom vo formáte ako .png, .jpg alebo .gif, ktorý nahráte z počítača.

Video: Pridanie značiek a zmienok do príspevku v informačnom kanáli s aktualizáciami

Pomocou #značiek môžete upriamiť pozornosť na svoj príspevok a zjednodušiť ľuďom zoraďovanie príspevkov na základe označení. Pomocou @zmienok tiež môžete upriamiť pozornosť na iných ľudí a upozorniť ich na to, že ste sa o nich zmienili.

Video: Pridanie prepojenia na dokument do príspevku v informačnom kanáli s aktualizáciami

Do príspevku v informačnom kanáli s aktualizáciami môžete pridať prepojenie na dokument knižnice SharePointu. V prípade niektorých dokumentov balíka Office, napríklad programov Word, Excel či PowerPoint, je súčasťou prepojenia aj miniatúra daného dokumentu, na ktorú môžu ľudia kliknúť a príslušný obsah dokumentu sa zobrazí v zobrazovači webovej aplikácie.

Video: Pridanie prepojenia na webovú lokalitu alebo video do príspevku v informačnom kanáli s aktualizáciami

Do príspevku v informačnom kanáli s aktualizáciami môžete pridať prepojenie na webovú lokalitu alebo video. Na zlepšenie čitateľnosti môžete, no nemusíte, použiť zobrazovaný text.

Video: Uverejnenie príspevku pre všetkých

Ak chcete začať konverzáciu, ktorú uvidia všetci členovia vašej organizácie, môžete uverejniť príspevok vo verejnom kanáli s aktualizáciami. K príspevku môžete pridať množstvo prvkov, napríklad obrázok, #značku, @zmienku alebo prepojenia na dokumenty, webové lokality a videá. Každý, kto váš príspevok uvidí, naň môže odpovedať. Ľudia, ktorí vás sledujú, vidia váš príspevok v zobrazení Sledovanie aj v zobrazení Všetci. Ľuďom, ktorí vás nesledujú, uvidia váš príspevok v informačnom kanáli s aktualizáciami iba v zobrazení Všetci.

Video: Synchronizácia knižnice tímovej lokality s počítačom

Ak máte klienta synchronizácie služby OneDrive for Business, môžete synchronizovať knižnice tímovej lokality s počítačom a potom pracovať so súbormi knižníc priamo vo svojom systéme súborov. Získate tým tiež prístup k dokumentom knižníc, keď nie ste online. V tomto videu uvidíte, ako synchronizovať knižnicu tímovej lokality a nájsť synchronizovaný priečinok knižnice vo svojom systéme súborov.

Video: Zobrazenie alebo skrytie stromového zobrazenia navigácie na lokalite

Má lokalita SharePoint zložitú hierarchiu zoznamov, knižníc a podlokalít? Pomocou stromového zobrazenia sa môžete jednoduchšie pohybovať v obsahu na lokalite.

Video: Vytvorenie blogu

Zistite, ako možno rýchlo vytvoriť lokalitu blogu SharePointu 2013, ktorú môžete použiť na zdieľanie svojich znalostí s členmi tímu. V tomto videu v priebehu približne minúty uvidíte, ako vytvoriť lokalitu blogu.

Video: Povolenia zoznamov alebo knižníc blogu

Pri práci so sharepointovými blogmi môžete nastaviť jedinečné povolenia blogu. Okrem toho však môžete tiež nastaviť jedinečné povolenia zoznamov alebo knižníc, ktoré obsahujú napríklad príspevky a komentáre. Týmto spôsobom môžete medzi iným obmedziť počet ľudí v rámci organizácie, ktorí môžu schvaľovať príspevky alebo komentáre blogu.

Video: Správa rozloženia blogových príspevkov

Chcete zmeniť vzhľad blogových príspevkov na svojom blogu SharePointu? Toto krátke video vás to naučí.

Video: Správa kategórií blogových príspevkov

Správa kategórií blogových príspevkov je jednoduchá. V tomto krátkom videu sa naučíte premenovať, pridať alebo odstrániť kategórie príspevkov. Uľahčíte tak čitateľom vyhľadávanie príspevkov, o ktoré majú najväčší záujem.

Video: Vytvorenie osobného zobrazenia zoznamu alebo knižnice

Naučte sa vytvoriť vlastné osobné zobrazenie zoznamu na usporiadanie a zobrazenie informácií. Vo videu je ako príklad použitý zoznam kontaktov, uvedené informácie však platia aj pre mnohé iné typy zoznamov aj knižníc.

Video: Vytvorenie a úprava verejných zobrazení zoznamu alebo knižnice

Naučte sa vytvárať a upravovať verejné zobrazenia zoznamu alebo knižnice tak, aby ich mohli používať ostatní členovia tímu.

Video: Riadenie prístupu ku knižniciam lokality SharePoint

Chcete obmedziť prístup ku konkrétnej knižnici dokumentov obsahujúcej položky, ktoré nemajú byť dostupné všetkým členom spoločnosti alebo tímu? Ak na projekte pracujete s vybratou skupinou kolegov a dokumenty súvisiace s projektom chcete zdieľať len s nimi, môžete vybrať konkrétne osoby alebo skupiny, ktoré budú mať k týmto dokumentom prístup. Pozrite si toto krátke video o prispôsobovaní povolení konkrétnej knižnice na lokalite.

Video: Pridanie prepojenia na stránku

Prepojenie na stránku možno v SharePointe pridať viacerými spôsobmi. Prepojenie na stránku, ktorú ste ešte nevytvorili, môžete pridať vo formáte zástupného objektu. Pridať môžete tiež prepojenie na existujúcu stránku, existujúci zoznam či existujúcu knižnicu. V tomto videu si môžete pozrieť obidva postupy.

Video: Zobrazenie alebo skrytie stromového zobrazenia navigácie na lokalite

Ak má lokalita SharePoint zložitú hierarchiu zoznamov, knižníc a podlokalít, tak pomocou stromového zobrazenia sa môžete jednoduchšie pohybovať v obsahu na lokalite.

Video: Vytvorenie lokality s jedinečnými povoleniami

Vytvorte lokalitu s jedinečnými povoleniami, aby ste mohli dôkladnejšie obmedziť prístup na lokalitu alebo zdieľať novú lokalitu s viacerými ľuďmi než ostatné lokality.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×