Školenie pre SharePoint 2013

Školiace centrum služieb Office 365 > SharePoint Training > SharePoint 2013

Začiatočník

Vytvorenie a správa blogu na zdieľanie informácií

V tomto kurze sa naučíte vytvoriť a spravovať blog na SharePointe. Téma obsahuje základné úlohy, ako napríklad vytvorenie blogu, použitie kategórií a úpravu rozloženia príspevkov. Zistíte tiež, ako nastaviť jedinečné povolenia blogu alebo jednotlivých zoznamov a knižníc v rámci blogu.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Vytvorenie a nastavenie zoznamu

Toto video so školiacim kurzom vás naučí vytvárať sharepointové zoznamy pomocou vstavaných aplikácií, vytvárať a upravovať zobrazenia zoznamov, zdieľať zoznamy s inými používateľmi a nastavovať upozornenia, aby sa vám automaticky zobrazovali upozornenia na zmenu zoznamov.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Sledovanie obsahu

Sledovanie dokumentov a sharepointových lokalít zjednodušuje neustály prísun aktuálnych informácií o aktivite v informačnom kanáli s aktualizáciami. Na zisťovanie aktualizácie nie je potrebné vyhľadávať súbory, pretože pri každej aktualizácii dostanete automatické upozornenie do informačného kanála s aktualizáciami. V tomto kurze sa dozviete, ako sledovať dokumenty vo OneDrive for Business alebo v knižnici SharePointu a sledovať sharepointové webové lokality, ktoré vás zaujímajú.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Úvodné informácie o knižniciach dokumentov

V tomto kurze sa naučíte vykonávať základné úlohy v rámci knižnice dokumentov. Súčasťou témy sú možnosti použitia knižnice dokumentov, nahratie a úprava súborov aj kontrola histórie verzií súborov.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Príspevok v informačnom kanáli s aktualizáciami

Informačný kanál s aktualizáciami je mikroblog, kde môžete vy a ľudia vo vašej organizácii zdieľať nápady a informácie. Príspevky informačného kanála s aktualizáciami môžu obsahovať rôzne funkcie, ako napríklad obrázky, videá, prepojenia a značky.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Začíname používať zoznam

Zoznam lokality SharePoint je užitočným nástrojom na zdieľanie kontaktov, plánovaných činností v kalendári, úloh alebo údajov s členmi tímu a návštevníkmi lokality a poskytuje základnú štruktúru na usporiadanie informácií na lokalite. Tento kurz vysvetľuje základné informácie a ukáže vám, ako pracovať so zoznamami SharePointu.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Synchronizácia knižníc pomocou služby OneDrive for Business

S aplikáciou na synchronizáciu OneDrivu for Business môžete OneDrive for Business a iné knižnice SharePointu synchronizovať s počítačom. Potom môžete so svojimi súbormi knižnice pracovať priamo v systéme súborov a získať prístup k súborom, aj keď ste offline.

Stredne pokročilý

Usporiadanie a konfigurácia knižnice SharePointu

Existuje niekoľko spôsobov, ako usporiadať a spravovať sharepointové knižnice. Pomocou tohto videokurzu pre stredne pokročilých sa naučíte vytvárať a používať priečinky, usporadúvať a filtrovať stĺpce, vytvárať vlastné zobrazenia položiek v knižnici a obmedzovať prístup do knižnice.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Zverejnenie príspevku v informačnom kanáli na tímovej lokalite

Niektoré príspevky alebo konverzácie sú vhodnejšie pre malú skupinu ľudí. V takých prípadoch môžete vytvoriť alebo začať sledovať tímové lokality, ktoré obsahujú vlastné informačné kanály lokality. Príspevky na tímových lokalitách, ktoré sledujete, sa pre vaše pohodlie a zabezpečenie viditeľnosti zobrazia aj v informačnom kanáli s aktualizáciami na vašej osobnej lokalite. V dvoch videách tohto školiaceho kurzu sa vysvetľuje, ako spustiť informačný kanál na tímovej lokalite a ako zverejňovať príspevky z osobného informačného kanála s aktualizáciami v informačnom kanáli na tímovej lokalite.

Sledovať online | Stručná referenčná karta

Začiatočník

Video: Úvodné informácie o knižniciach

V tomto úvodnom videu získate prehľad o tom, ako vám môže práca s knižnicami SharePointu pomôcť zorganizovať dokumenty a iné súbory.

Video: Premenovanie, odstránenie a pridanie súborov v rámci knižnice

Práca so súbormi v knižnici SharePoint je jednoduchá. Toto krátke video vám ukáže, ako môžete rýchlo premenovať, odstrániť a pridať súbor v rámci knižnice.

Video: Pridanie dokumentov do knižnice

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete pridať dokumenty do knižnice SharePointu. Nový dokument môžete vytvoriť priamo v knižnici alebo môžete nahrať existujúci dokument z iného umiestnenia. Do knižnice tiež môžete presunúť viacero dokumentov.

Video: Zobrazenie a úprava súborov v knižnici

Pozrite si toto krátke video a naučte sa zobraziť aj upraviť súbory priamo v knižnici SharePointu.

Video: Úvodné informácie o zoznamoch

Zistite, čo je zoznam SharePointu, a pozrite si príklady rôznych typov zoznamov, ktoré môžete použiť.

Video: Vytvorenie zoznamu

Naučte sa vytvoriť zoznam na lokalite SharePoint. Na vytvorenie zoznamu je potrebné povolenie na pridanie aplikácie na lokalitu. Ďalšie informácie o povoleniach nájdete v súvisiacich článkoch a videách.

Video: Úprava alebo odstránenie položiek v zozname

Naučte sa rýchlo upravovať a odstraňovať položky v zozname pomocou režimu Rýchle úpravy alebo upravovať úplné podrobnosti otvorením jednotlivých položiek.

Video: Pridanie položiek do zoznamu

Naučte sa pridať položky do zoznamu lokality SharePoint po jednej alebo viacero naraz ich vystrihnutím a prilepením z tabuľkového hárka. Vo videu je ako príklad použitý zoznam kontaktov, postup je však podobný pre mnohé iné typy zoznamu.

Video: Odstránenie zoznamu alebo knižnice

Naučte sa odstrániť zoznam alebo knižnicu na lokalite SharePoint.

Video: Sledovanie lokality SharePoint

V tomto videu uvidíte, ako sledovať webovú lokalitu SharePoint, ktorá vás zaujíma, aby ste ju mohli rýchlo nájsť v zozname sledovaných lokalít a zobraziť aktivitu z informačného kanála lokality vo vlastnom informačnom kanáli s aktualizáciami.

Video: Zdieľanie zoznamu alebo knižnice s tímom

Zistite, ako zdieľať zoznam alebo knižnicu s tímom. V tomto videu uvidíte niekoľko spôsobov na zdieľanie priameho prepojenia na zoznam. Príkaz Odoslať prepojenie e-mailom funguje pre všetkých bez ohľadu na povolenia. Ak ste vytvorili zoznam alebo lokalitu, na ktorej sa zoznam nachádza, použite položky Zoznam > Zdieľať s.

Video: Vytvorenie vlastného kalendára

Kalendár môžete použiť na uloženie tímových udalostí vrátane schôdzí, spoločenských podujatí a celodenných udalostí. Môžete tiež sledovať medzníky tímu, ako sú napríklad termíny alebo dátumy uvedenia produktov na trh, ktoré sa nevzťahujú na konkrétny časový interval. S kalendárom na lokalite SharePoint budete mať vy aj vaši kolegovia jednoduchý prístup k spoločným časovým plánom a dátumom.

Video: Pridanie udalostí do kalendára

Za menej než 2 minúty sa naučíte pridať udalosti do sharepointového kalendára. Kalendár môžete použiť na uloženie tímových udalostí vrátane schôdzí, spoločenských podujatí a celodenných udalostí. Môžete tiež sledovať medzníky tímu, ako sú napríklad termíny alebo dátumy uvedenia produktov na trh, ktoré sa nevzťahujú na konkrétny časový interval.

Video: Povolenia v SharePointe

Nie je vám jasné, ako fungujú povolenia v SharePointe? Riadenie prístupu k lokalitám, knižniciam a položkám v týchto knižniciach je dôležitou súčasťou používania SharePointu v organizácii. Toto konceptuálne video vysvetľuje základné pravidlá, ktoré treba dodržiavať pri práci s povoleniami v SharePointe. Získate prehľad týchto pravidiel vrátane informácií o tom, ako prerušením dedenia povolení vytvoriť jedinečné povolenia pre lokality, podlokality a knižnice.

Video: Oboznámenie so službou OneDrive for Business

OneDrive for Business je miesto na ukladanie a zdieľanie pracovných dokumentov v cloude. Použite službu OneDrive for Business vo webovom prehliadači alebo ju synchronizujte s počítačom, čím získate prístup k obsahu lokálne a keď ste offline. Získajte prístup k obsahu v službe OneDrive for Business vo všetkých obľúbených zariadeniach vrátane Windows Phonu, Surface RT, Windowsu 8, iPhonu alebo iPadu. Toto video poskytuje rýchly prehľad funkcií služby OneDrive for Business.

Video: Zobrazenie dokumentov a priečinkov, ktoré s vami niekto zdieľal

Vo videu uvidíte rýchly spôsob na zobrazenie všetkých dokumentov a priečinkov, ktoré s vami boli zdieľané vo OneDrive for Business.

Stredne pokročilý

Video: Použitie stĺpcov na sledovanie, zoradenie a filtrovanie súborov v knižnici lokality SharePoint

Do knižnice môžete pridať stĺpce a potom podľa nich zoraďovať a filtrovať informácie tak, aby sa zobrazovali len tie, ktoré potrebujete. Pomocou stĺpcov môžete dokumenty napríklad sledovať, zoraďovať a filtrovať a zobrazovať tak položky v knižniciach efektívnejšie aj bez zmeny štruktúry knižníc a zoraďovania súborov.

Video: Zdieľanie dokumentov

V tomto videu uvidíte, ako možno zdieľať dokument v knižnici služby OneDrive for Business so spolupracovníkmi. Môžete pozvať osobu alebo skupinu na zobrazenie alebo úpravy dokumentu alebo priečinka a pozvané osoby dostanú e-mailové oznámenie obsahujúce prepojenie na danú položku. Tiež uvidíte, ako odpovedať na oznámenie, že niekto s vami zdieľa dokument.

Video: Spoločné používanie stĺpcov a priečinkov na zobrazenie položiek knižnice

Ak pracujete s knižnicami, ktoré obsahujú veľa položiek a priečinkov, môžete prispôsobiť, ako sa dané položky v týchto knižniciach zobrazujú. Naučte sa ako, pridaním stĺpcov knižnice vytvoriť v knižnici špecifické zobrazenia položiek, ktoré vám umožnia zoradiť a filtrovať dokumenty v jej priečinkoch.

Video: Pridanie stĺpca do zoznamu alebo knižnice

Naučte sa pridať stĺpec do zoznamu alebo knižnice na lokalite SharePoint. V tomto videu uvidíte, ako pridať existujúce stĺpce v zozname do zobrazenia a ako vytvoriť v zozname nový stĺpec. Všetky ukázané kroky fungujú aj pre knižnicu.

Video: Hľadanie informácií v zozname alebo knižnici pomocou zoradenia, filtrovania a zobrazení

Zistite, ako pomocou zoradenia, filtrovania a zobrazení hľadať informácie v zozname alebo knižnici. Vo videu je ako príklad použitý zoznam kontaktov, ukázané činnosti však môžete vykonávať v mnohých typoch zoznamov a knižníc.

Video: Premiestnenie dokumentov do služieb Office 365

V tomto videu uvidíte, ako premiestniť súbory do služby OneDrive a ako ich potom premiestniť do knižnice tímovej lokality.

Video: Nastavenie upozornenia alebo iných nastavení zoznamu

Zistite, ako nastaviť upozornenia v zozname a kde zapnúť iné nastavenia zoznamu, ako je napríklad tvorba verzií, jedinečné povolenia a iné rozšírené nastavenia zoznamu.

Video: Použitie priečinkov a Prieskumníka na usporiadanie knižnice SharePointu

Vymykajú sa vám knižnice SharePointu spod kontroly? Usporiadajte si dokumenty tak, aby ste ich mohli jednoducho spravovať a nájsť. Pomocou priečinkov a Prieskumníka vytvorte priečinky, ktoré budú logicky zoskupovať dokumenty, a potom presuňte súbory do týchto knižníc priamo v SharePointe alebo prostredníctvom Prieskumníka.

Video: Začatie informačného kanála s aktualizáciami na tímovej lokalite

Niektoré príspevky nemusia byť vhodné do verejného informačného kanála s aktualizáciami. V tomto videu si môžete pozrieť, ako nastaviť, aby bol informačný kanál s aktualizáciami dostupný len pre vybratú skupinu ľudí.

Video: Používanie informačného kanála s aktualizáciami na tímovej lokalite

V informačnom kanáli s aktualizáciami na tímovej lokalite môžete uverejniť príspevok zo svojej tímovej lokality alebo z informačného kanála s aktualizáciami na svojej osobnej lokalite.

Video: Pridanie obrázka do príspevku v informačnom kanáli s aktualizáciami

Do každého príspevku v informačnom kanáli s aktualizáciami môžete pridať obrázok. Ide o súbor s obrázkom vo formáte ako .png, .jpg alebo .gif, ktorý nahráte z počítača.

Video: Pridanie značiek a zmienok do príspevku v informačnom kanáli s aktualizáciami

Pomocou #značiek môžete upriamiť pozornosť na svoj príspevok a zjednodušiť ľuďom zoraďovanie príspevkov na základe označení. Pomocou @zmienok tiež môžete upriamiť pozornosť na iných ľudí a upozorniť ich na to, že ste sa o nich zmienili.

Video: Pridanie prepojenia na dokument do príspevku v informačnom kanáli s aktualizáciami

Do príspevku v informačnom kanáli s aktualizáciami môžete pridať prepojenie na dokument knižnice SharePointu. V prípade niektorých dokumentov balíka Office, napríklad programov Word, Excel či PowerPoint, je súčasťou prepojenia aj miniatúra daného dokumentu, na ktorú môžu ľudia kliknúť a príslušný obsah dokumentu sa zobrazí v zobrazovači webovej aplikácie.

Video: Pridanie prepojenia na webovú lokalitu alebo video do príspevku v informačnom kanáli s aktualizáciami

Do príspevku v informačnom kanáli s aktualizáciami môžete pridať prepojenie na webovú lokalitu alebo video. Na zlepšenie čitateľnosti môžete, no nemusíte, použiť zobrazovaný text.

Video: Uverejnenie príspevku pre všetkých

Ak chcete začať konverzáciu, ktorú uvidia všetci členovia vašej organizácie, môžete uverejniť príspevok vo verejnom kanáli s aktualizáciami. K príspevku môžete pridať množstvo prvkov, napríklad obrázok, #značku, @zmienku alebo prepojenia na dokumenty, webové lokality a videá. Každý, kto váš príspevok uvidí, naň môže odpovedať. Ľudia, ktorí vás sledujú, vidia váš príspevok v zobrazení Sledovanie aj v zobrazení Všetci. Ľuďom, ktorí vás nesledujú, uvidia váš príspevok v informačnom kanáli s aktualizáciami iba v zobrazení Všetci.

Video: Zobrazenie alebo skrytie stromového zobrazenia navigácie na lokalite

Má lokalita SharePoint zložitú hierarchiu zoznamov, knižníc a podlokalít? Pomocou stromového zobrazenia sa môžete jednoduchšie pohybovať v obsahu na lokalite.

Video: Vytvorenie blogu

Zistite, ako možno rýchlo vytvoriť lokalitu blogu SharePointu 2013, ktorú môžete použiť na zdieľanie svojich znalostí s členmi tímu. V tomto videu v priebehu približne minúty uvidíte, ako vytvoriť lokalitu blogu.

Video: Povolenia zoznamov alebo knižníc blogu

Pri práci s blogy v SharePointe môžete nielen nastaviť jedinečné povolenia pre blog, môžete tiež nastaviť jedinečné povolenia pre zoznamy alebo knižnice obsahujúce príspevky a komentáre. Týmto spôsobom môžete obmedziť počet ľudí vo vašej organizácii, ktorí môžu napríklad schváliť príspevky alebo komentáre v blogu.

Video: Správa rozloženia blogových príspevkov

Chcete zmeniť vzhľad blogových príspevkov na svojom blogu SharePointu? Toto krátke video vás to naučí.

Video: Správa kategórií blogových príspevkov

Spravovanie kategórií blogových príspevkov je jednoduché. V tomto krátkom videu sa dozviete, ako premenovať, pridať alebo odstrániť poštové kategórie, aby čitatelia našli príspevky, ktoré sa najviac zaujímajú.

Video: Vytvorenie osobného zobrazenia zoznamu alebo knižnice

Naučte sa vytvoriť vlastné osobné zobrazenie zoznamu na usporiadanie a zobrazenie informácií. Vo videu je ako príklad použitý zoznam kontaktov, uvedené informácie však platia aj pre mnohé iné typy zoznamov aj knižníc.

Video: Vytvorenie a úprava verejných zobrazení zoznamu alebo knižnice

Naučte sa vytvárať a upravovať verejné zobrazenia zoznamu alebo knižnice tak, aby ich mohli používať ostatní členovia tímu.

Video: Riadenie prístupu ku knižniciam lokality SharePoint

Chcete obmedziť prístup ku konkrétnej knižnici dokumentov obsahujúcej položky, ktoré nemajú byť dostupné všetkým členom spoločnosti alebo tímu? Ak na projekte pracujete s vybratou skupinou kolegov a dokumenty súvisiace s projektom chcete zdieľať len s nimi, môžete vybrať konkrétne osoby alebo skupiny, ktoré budú mať k týmto dokumentom prístup. Pozrite si toto krátke video o prispôsobovaní povolení konkrétnej knižnice na lokalite.

Video: Pridanie prepojenia na stránku

Existuje niekoľko spôsobov, ako pridať prepojenie na stránku v SharePointe. Prepojenie môžete pridať ako zástupný objekt na stranu, ktorú ste ešte nevytvorili, alebo môžete pridať prepojenie na existujúcu stránku, zoznam alebo knižnicu. V tomto videu sa dozviete, ako urobiť oboje.

Video: Zobrazenie alebo skrytie stromového zobrazenia navigácie na lokalite

Ak má lokalita SharePoint zložitú hierarchiu zoznamov, knižníc a podlokalít, tak pomocou stromového zobrazenia sa môžete jednoduchšie pohybovať v obsahu na lokalite.

Video: Vytvorenie lokality s jedinečnými povoleniami

Vytvorte lokalitu s jedinečnými povoleniami, aby ste mohli dôkladnejšie obmedziť prístup na lokalitu alebo zdieľať novú lokalitu s viacerými ľuďmi než ostatné lokality.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×