Špecifikácie programu Access 2010

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok obsahuje informácie o obmedzeniach súbory databázy programu Microsoft Access a objektov. Vo väčšine prípadov pri databázy presahuje nasledujúce obmedzenia môže byť údaj o problém návrhu. Pomocou informácií v tomto článku a dôsledné preskúmanie návrhu databázy vám môžu pomôcť pri Nájdite, čo je potrebné opraviť úspešnej implementácii. Napríklad importovaniu údajov priamo z programu Microsoft Excel do programu Access bez normalizácia môže spôsobiť vytvorenie ďalších polí (stĺpcov). Ak potrebujete informácie o navrhovaní databázy alebo normalizácia, pozrite si tému zdroje informácií v časti Ďalšie informácie .

Obsah článku

Vlastnosti databázy

Špecifikácie projektov

Ďalšie informácie

Databázové špecifikácie

Nasledujúci zoznam tabuliek sa vzťahuje na Microsoft Access 2010 a databázy programu Access 2007:

Všeobecné

Atribút

Maximum

Celková veľkosť databázy programu Access 2010 (.accdb), vrátane všetkých databázových objektov a údajov

2 GB mínus miesto potrebné pre systémové objekty.

Poznámka: Toto obmedzenie veľkosti môžete obísť vytvorením prepojenia na tabuľky v iných databázach Accessu. Prepojenie na tabuľky môžete vytvoriť vo viacerých databázových súboroch, z ktorých každý môže mať veľkosť až 2 GB.

Tip:  Ďalšie informácie o zmenšení veľkosti databázy nájdete v časti Predchádzanie problémom s databázovým súborom a jeho oprava pomocou funkcie Zhutniť a opraviť.

Celkový počet objektov v databáze

32 768

Počet modulov (vrátane formulárov a zostáv, ktoré majú vlastnosť ObsahujeModul nastavenú na hodnotu Pravda)

1 000

Počet znakov v názve objektu

64

Počet znakov v hesle

4,5

Počet znakov v mene používateľa alebo názve skupiny

20

Počet súbežných používateľov

255

Na začiatok stránky

Tabuľka

Atribút

Maximum

Počet znakov v názve tabuľky

64

Počet znakov v názve poľa

64

Počet polí v tabuľke

255

Počet otvorených tabuliek

2 048 vrátane prepojených tabuliek a tabuliek, ktoré interne otvoril Access

Veľkosť tabuľky

2 GB mínus priestor potrebný pre systémové objekty

Počet znakov v poli typu Text

255

Počet znakov v poli typu Memo

65 535 pri zadávaní údajov prostredníctvom používateľského rozhrania
1 GB ukladacieho priestoru znakov pri zadávaní údajov pomocou programovania

Veľkosť poľa typu OLE Object

1 GB

Počet indexov v tabuľke

32 vrátane interne vytvorených indexov na zachovanie vzťahov medzi tabuľkami, jednopoľových a zložených indexov

Počet polí v indexe alebo primárnom kľúči

10

Počet znakov v overovacom hlásení

255

Počet znakov v overovacom pravidle vrátane interpunkcie a operátorov

2 048

Počet znakov v popise poľa alebo tabuľky

255

Počet znakov v zázname (okrem polí typu Memo a OLE Object) v prípade, že vlastnosť poľa Kompresia kódu Unicode je nastavená na Áno

4 000

Počet znakov v nastavení vlastnosti poľa

255

Na začiatok stránky

Dotaz

Atribút

Maximum

Počet vynútených vzťahov

32 na tabuľku, mínus počet indexov, ktoré sú v tabuľke pre polia alebo kombinácií polí, ktoré nie sú zahrnuté vo vzťahoch*

Počet tabuliek v dotaze

32*

Počet spojení v dotaze

16*

Počet polí v množine záznamov

255

Veľkosť množiny záznamov

1 GB

Zoraďovací limit

255 znakov v jednom alebo viacerých poliach

Počet úrovní vnorených dotazov

50*

Počet znakov v bunke mriežky návrhu dotazu

1 024

Počet znakov pre parameter v parametrickom dotaze

255

Počet operátorov AND v klauzulách WHERE a HAVING

99*

Počet znakov v príkaze SQL

Približne 64 000*

*Maximálne hodnoty môžu byť nižšie, ak dotaz obsahuje vyhľadávacie polia s viacerými hodnotami.

Na začiatok stránky

Formulár a zostava

Atribút

Maximum

Počet znakov v menovke

2 048

Počet znakov v textovom poli

65 535

Šírka formulára alebo zostavy

22,75 palca (57,79 cm)

Výška sekcie

22,75 palca (57,79 cm)

Výška všetkých sekcií plus hlavičky sekcií (v návrhovom zobrazení)

200 palcov (508 cm)

Počet úrovní vnorených formulárov alebo zostáv

7

Počet polí alebo výrazov, ktoré je možné v zostave zoradiť alebo zoskupiť

10

Počet hlavičiek a piat v zostave

1 hlavička a päta zostavy;
1 hlavička a päta strany;
10 hlavičiek a piat skupiny

Počet vytlačených strán v zostave

65 536

Počet ovládacích prvkov a sekcií, ktoré sa môžu pridať počas životnosti formulára alebo zostavy

754

Počet znakov v príkaze SQL, ktorý slúži ako vlastnosť ZdrojZáznamov alebo ZdrojRiadkov formulára, zostavy alebo ovládacieho prvku (.accdb a .adp)

32 750

Na začiatok stránky

Makro

Atribút

Maximum

Počet akcií v makre

999

Počet znakov v podmienke

255

Počet znakov v komentári

255

Počet znakov v argumente akcie

255

Na začiatok stránky

Projektové špecifikácie

Nasledujúci zoznam tabuliek sa vzťahuje na Access 2010 a projekty programu Access 2007:

Všeobecné

Atribút

Maximum

Počet objektov v projekte programu Access (.adp)

32 768

Počet modulov (vrátane formulárov a zostáv, ktoré majú vlastnosť ObsahujeModul nastavenú na hodnotu Pravda)

1 000

Počet znakov v názve objektu

64

Počet stĺpcov v tabuľke

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1 024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 a 2005)

Na začiatok stránky

Formulár a zostava

Atribút

Maximum

Počet znakov v menovke

2 048

Počet znakov v textovom poli

65 535

Šírka formulára alebo zostavy

22 palcov (55,87 cm)

Výška sekcie

22 palcov (55,87 cm)

Výška všetkých sekcií plus hlavičky sekcií (v návrhovom zobrazení)

200 palcov (508 cm)

Počet úrovní vnorených formulárov alebo zostáv

7

Počet polí alebo výrazov, ktoré je možné v zostave zoradiť alebo zoskupiť

10

Počet hlavičiek a piat v zostave

1 hlavička a päta zostavy;
1 hlavička a päta strany;
10 hlavičiek a piat skupiny

Počet vytlačených strán v zostave

65 536

Počet ovládacích prvkov a sekcií, ktoré sa môžu pridať počas životnosti formulára alebo zostavy

754

Počet znakov v príkaze SQL, ktorý slúži ako vlastnosť ZdrojZáznamov alebo ZdrojRiadkov formulára, zostavy alebo ovládacieho prvku (.accdb a .adp)

32 750

Na začiatok stránky

Makro

Atribút

Maximum

Počet akcií v makre

999

Počet znakov v podmienke

255

Počet znakov v komentári

255

Počet znakov v argumente akcie

255

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×