Ďalšie scenáre funkcií pre prostredie PowerShell v službách Office 365

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou týchto scenárov prostredia PowerShell nastavte politiku Skypu for Business Online a spravujte kolekcie lokalít služby SharePoint Online.

Konfigurácia politiky Skypu for Business Online

Politiky Skypu for Business Online ovládajú globálne nastavenia a predstavujú príklady nastavenia služieb Office 365, ktoré je možné nakonfigurovať iba pomocou prostredia PowerShell.

Ak vaša organizácia pravidelne pozýva externých používateľov na schôdze (nazývajú sa aj konferencie), môžete upraviť nastavenia konfigurácie schôdze, aby sa používatelia, ktorí nie sú členmi vašej organizácie (anonymní používatelia), mohli pripojiť ku konferencii.

Ak chcete začať, musíte sa pripojiť k Skypu for Business Online pomocou názvu konta a hesla, alebo pomocou viacfaktorového overenia. Pokyny nájdete v téme Pripojenie k Skypu for Business Online.

Nasledujúci príkaz aktualizuje politiku Skypu for Business Online a POVOLÍ používateľom mimo vašej organizácie pripojiť sa ku konferencii vo vašej organizácii:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $True

Nasledujúci príkaz aktualizuje politiku Skypu for Business Online a ZAKÁŽE používateľom mimo vašej organizácie pripojiť sa ku konferencii vo vašej organizácii:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $False

Skype for Business Online poskytuje funkcie pre záznam schôdze zvuku a obsahu tak, že uloženie na budúce použitie alebo zdieľané s tým, ktorí nezúčastnili schôdze. Môžete nakonfigurovať Skype for Business Online politiky na zakázanie alebo povolenie všetkých používateľov v organizácii nahrávať schôdze cez Skype for Business. Podľa predvoleného nastavenia používatelia mali možnosť záznamu schôdze.

Tento príkaz POVOLÍ účastníkom záznam schôdze v Skype for Business Online:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $True

Tento príkaz ZAKÁŽE účastníkom možnosť záznamu schôdze v Skype for Business Online:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $False

Je dôležité zvážiť, kto môže byť prezentujúcim počas vaše schôdze cez Skype for Business Online. Umožňuje účastníkom zdieľať ich obsah zjednodušuje spoluprácu počas schôdze. V takomto prípade môžete nakonfigurovať Skype for Business Online politiky na povolenie všetkých používateľov v organizácii označenú ako prezentujúci pri pripojení k schôdzi.

Tento príkaz určí VŠETKÝCH účastníkov ako prezentujúcich:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Everyone"

Tento príkaz určí IBA ÚČASTNÍKOV Z ORAGANIZÁCIE ako prezentujúcich:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Company"

Tento príkaz VYPNE automatické označenie účastníkov ako prezentujúcich:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "None"

Odstránenie kolekcie lokalít SharePoint Online a jej podlokalít

V centre spravovania služieb Office 365 po odstránení kolekcie lokalít SharePoint Online, to sa presunie do SharePointu Koša kolekcie lokalít kde zostane a ďalších 30 dní dajú obnoviť. Ak chcete natrvalo odstrániť kolekciu lokalít SharePoint Online a všetkých podlokalít bez použitia koša, musíte pomocou prostredia PowerShell. Tento scenár popisuje okamžite a natrvalo odstrániť kolekciu lokalít SharePoint Online.

Na začiatku sa musíte pripojiť k SharePointu Online. Pokyny nájdete v téme Pripojenie k prostrediu PowerShell služby SharePoint Online.

Ak chcete okamžite a natrvalo odstrániť kolekciu lokalít, zadajte URL adresu kolekcie lokalít medzi dvojité úvodzovky, odstráňte text s pokynmi a znaky < a >.

$siteCollURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
Remove-SPOSite -Identity $siteCollURL -NoWait
Start-Sleep -s 20
Remove-SPODeletedSite -Identity $siteCollURL

Spustite výsledný blok príkazov v príkazovom riadku prostredia správy služby SharePoint Online .

Vytvorenie kolekcií lokalít SharePointu

PowerShell umožňuje rýchlo vytvoriť kolekcie lokalít SharePoint Online. Skupiny lokality SharePoint pre kolekcie lokalít SharePoint Online vytvorí tvorbu celý proces jednoduchý a efektívne môžete tiež nastaviť povolenia k používateľským kontám prostredníctvom predvolené.

V tomto scenári vytvoríte pomocou jedného definovaný vlastníka lokality. Potom sa budú hromadné Pridanie viacerých lokalitách SharePoint pomocou súboru CSV. Nakoniec sa hromadné Pridanie povolení na lokalite SharePoint.

Ak chcete vytvoriť novú kolekciu lokalít pomocou minimálneho počtu vyžadovaných hodnôt, zadajte URL kolekcie lokalít, univerzálne hlavné meno (UPN) vlastníka a kvótu ukladacieho priestoru. Potom spustite výsledné príkazy:

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage for the site>
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage

Ak chcete vytvoriť jednu novú kolekciu lokalít s ďalšími vlastnosťami, zadajte premenné a potom spustite výsledné príkazy.

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage>
$siteName="<title of the site collection>"
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage -Title $siteName -CompatibilityLevel 15 -LocaleID 1033 -ResourceQuota 300 -Template "STS#0" -NoWait

Ak je potrebné vytvoriť viaceré kolekcie lokalít, môžete ich vytvárania automatizovať pomocou súboru CSV pomocou týchto polí:

  • Name,URL,Owner,StorageQuota,ResourceQuota,Template

Keď je váš CSV súbor hotový, zadajte cestu a názov súboru CSV a potom spustite výsledné príkazy.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitecollections.csv>"
Import-Csv $fileName | % {New-SPOSite -Owner $_.Owner -StorageQuota $_.StorageQuota -Url $_.Url -NoWait -ResourceQuota $_.ResourceQuota -Template $_.Template -Title $_.Name}

Na základe predvoleného nastavenia každú lokalitu vytvorili zo štandardnej šablóny, ako jeden pre tímovú lokalitu (služba tokenov zabezpečenia #0), dostane priradené povolenia pomocou skupín lokality SharePoint: vlastníci (úplný prístup), členovia (prispievať) a návštevníci (iba v zobrazení). Ak chcete priradiť povolenia pre používateľa na prístup k SharePoint Online kolekcie lokalít, môžete pridať do skupiny lokality SharePoint s požadovanú úroveň prístupu.

Ak chcete priradiť povolenia používateľského konta kolekcii lokalít služby SharePoint Online, zadajte URL adresu lokality, názov skupiny SharePointu a hlavné meno používateľa konta (UPN). Potom spustite výsledné príkazy.

$siteURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
$siteGroup="<name of the SharePoint Online group name>"
$accountUPN="<UPN of the account to add to the SharePoint group>"
Add-SPOUser -Site $siteURL -Group $siteGroup -LoginName $accountUPN

Ak chcete vykonať hromadné pridanie povolení používateľských kont do kolekcie lokalít služby SharePoint Online, vytvorte CSV súbor s nasledujúcimi poliami:

  • SiteURL,GroupName,AccountUPN

Keď je váš CSV súbor hotový, zadajte cestu a názov súboru CSV a potom spustite výsledné príkazy.

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitepermissions.csv>"
Import-Csv $fileName | % {Add-SPOUser -Site $_.SiteURL -Group $_.GroupName -LoginName $_.AccountUPN}

Súvisiace témy

PowerShell pre správcov služieb Office 365
Office 365 PowerShell scenáre
Nastavenie scenáre pre Office 365 PowerShell
scenáre správy používateľa pre Office 365 PowerShell
Vytváranie zostáv scenáre pre Office 365 PowerShell
prostriedky komunity Office 365 prostredia PowerShell

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×