Ďalšie informácie o grafických prvkoch SmartArt

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Grafický prvok SmartArt je vizuálnym znázornením informácií a myšlienok. Vytvoríte ho výberom rozloženia vhodného pre vaše informácie. Niektoré rozloženia (akými sú organizačné schémy alebo Vennove diagramy) znázorňujú špecifické druhy informácií, zatiaľ čo iné len zvýraznia vzhľad zoznamu s odrážkami.

V kombinácii s inými funkciami, akými sú motívy, pomáhajú grafické prvky SmartArt prostredníctvom niekoľkých kliknutí myšou vytvárať ilustrácie dizajnérskej kvality.

Obsah tohto článku:

Prehľad grafických prvkov SmartArt

Čo je potrebné brať do úvahy pri výbere rozloženia

Čo je textová tabla

Štýl, farba a efekty grafického prvku SmartArt

Animácie pre grafické prvky SmartArt

Ďalšie informácie nájdete v súvisiacich článkoch

Prehľad grafických prvkov SmartArt

Grafický prvok SmartArt možno vytvoriť v programe Excel, PowerPoint, Word alebo e-mailovej správe Outlooku. Tlačidlo Grafické prvky SmartArt sa nachádza na karte Vložiť a v závislosti od veľkosti vašej obrazovky môže vyzerať jedným z nasledovných spôsobov:

Tlačidlo SmartArt v plnej veľkosti Zmenšené tlačidlo SmartArt Malé tlačidlo SmartArt bez textového označenia

Ostatné programy balíka Office neumožňujú vytváranie grafických prvkov SmartArt, no môžete do nich grafické prvky SmartArt skopírovať a prilepiť ako obrázky.

Vzhľad grafického prvku SmartArt je možné upraviť zmenou výplne tvaru alebo textu, pridaním efektov, ako sú napríklad tiene, žiary, odrazy alebo hladké okraje, prípadne pridaním priestorových efektov ako skosenie alebo otáčanie.

O práci s grafickými prvkami SmartArt môžete zistiť viac prostredníctvom príslušných informácií uvedených v spodnej časti tohto článku.

Čo je potrebné brať do úvahy pri výbere rozloženia

Pri výbere rozloženia pre grafický prvok SmartArt zvážte, čo chcete vyjadriť a akým spôsobom sa majú informácie zobraziť. Počas vytvárania grafického prvku SmartArt sa zobrazí výzva na výber typu, ako je napríklad Proces, Hierarchia alebo Vzťah. Typ je čosi ako kategória grafického prvku SmartArt a každý typ obsahuje niekoľko rôznych rozložení.

Keďže rozloženia možno rýchlo a jednoducho prepínať, skúšajte rozličné rozloženia (z rozličných typov), kým nenájdete to, ktoré najlepšie vystihuje vaše informácie.

Možnosti dialógového okna Vybrať grafiku SmartArt

Tabuľka nižšie uvádza príklady niekoľkých bežných spôsobov používania grafických prvkov SmartArt a najlepšie typy grafických prvkov SmartArt na jednotlivé spôsoby použitia.

Požadovaná akcia

Najvhodnejší typ

Zobrazenie nesekvenčných informácií.

Zoznam

Zobrazenie krokov v procese alebo v časovej postupnosti.

Proces

Zobrazenie nepretržitého procesu.

Cyklus

Vytvorenie organizačnej schémy.

Hierarchia

Zobrazenie rozhodovacieho stromu.

Hierarchia

Znázornenie prepojení.

Vzťah

Zobrazenie vzťahu častí k celku.

Matrica

Použitie obrázkov na vyjadrenie alebo zvýraznenie obsahu. (Nie je k dispozícii v Office 2007)

Obrázok

Zobrazenie proporcionálnych vzťahov s najväčším komponentom v hornej alebo dolnej časti.

Ihlan

Ďalšie pokyny na výber správneho rozloženia grafického prvku SmartArt, ako aj informácie o jednotlivých typoch rozložení nájdete v téme Výber grafického prvku SmartArt.

Čo je textová tabla

Textová tabla sa používa na zadanie a úpravu textu, ktorý sa zobrazí v grafickom prvku SmartArt. Textová tabla sa zobrazuje naľavo od grafického prvku SmartArt. Pri zadávaní a úprave obsahu v textovej table sa automaticky aktualizuje aj grafický prvok SmartArt – tvary sa podľa potreby pridávajú alebo odstraňujú.

Obrázok textovej tably zobrazujúcej text úrovne 1 a úrovne 2

Keď vytvárate grafický prvok SmartArt, tak grafický prvok a jeho textová tabla sa zaplní zástupným textom, ktorý môžete nahradiť vlastnými informáciami. V hornej časti textovej tably môžete upravovať text, ktorý sa zobrazí v grafickom prvku SmartArt. V dolnej časti textovej tably si môžete prečítať popis grafického prvku SmartArt.

V grafických prvkoch SmartArt s pevným počtom tvarov sa z textu na textovej table zobrazuje v samotnom grafickom prvku SmartArt len časť. Text, obrázky a ďalší obsah, ktorý sa nezobrazuje, sa na textovej table označí červeným krížikom. Ak prepnete na iné rozloženie, obsah, ktorý sa nezobrazuje, je naďalej k dispozícii. Ak však toto rozloženie uložíte a zavriete, informácie sa kvôli ochrane osobných údajov neuložia.

Textová tabla s červenými krížikmi

Textová tabla funguje ako prehľad alebo zoznam s odrážkami, ktorý mapuje informácie priamo ku grafickému prvku SmartArt. Každý grafický prvok SmartArt má definované vlastné mapovanie odrážok na textovej table ku skupine tvarov v grafickom prvku SmartArt.

Ak chcete na textovej table vytvoriť nový riadok textu s odrážkami, stlačte kláves Enter. Ak chcete odsadiť riadok na textovej table, vyberte požadovaný riadok a potom v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh kliknite na položku Degradovať. Ak chcete odsadiť riadok smerom doľava, kliknite na položku Povýšiť. Na textovej table môžete na odsadenie použiť aj kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab na odsadenie doľava.

Ak sa karty Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo Návrh nezobrazujú, dvakrát kliknite na grafický prvok SmartArt.

V závislosti od vybratého rozloženia sa jednotlivé odrážky na textovej table zobrazujú v grafickom prvku SmartArt ako nové tvary alebo ako odrážky vnútri tvaru. Pozrite si napríklad, ako je ten istý text odlišne mapovaný v dvoch nasledujúcich grafických prvkoch SmartArt. V prvom príklade sa pododrážky zobrazujú ako samostatné tvary. V druhom príklade sú pododrážky znázornené ako odrážky vnútri tvaru.

Grafický prvok SmartArt Hierarchický zoznam, na ktorom sa odrážky zobrazujú na textovej table, ale nie v tvaroch

Grafický prvok SmartArt Základný proces, na ktorom sa odrážky na textovej table zobrazujú ako odrážky vnútri tvaru

Tip:   Ak nechcete, aby sa text nachádzal v samostatných tvaroch, prepnite na iné rozloženie, ktoré umožňuje zobrazenie celého textu vo forme odrážok.

Ak použijete rozloženie organizačnej schémy s tvarom asistenta, odrážka s pripojenou čiarou označuje tvar asistenta.

Textová tabla zobrazujúca odrážky pre nadradený tvar, podradené tvary a tvar asistenta.

Použitím formátovania textu na textovej table možno pre text grafického prvku SmartArt použiť formátovanie znakov, akým je typ písma, veľkosť písma, tučné, kurzívu a podčiaknutie, ktoré sa hneď zobrazí vo vašom grafickom prvku. Keď sa veľkosť písma v jednom tvare zmenší dôsledkom pridania ďalšieho textu do tvaru, všetok ďalší text v ostatných tvaroch grafického prvku SmartArt sa zmenší na tú istú veľkosť, aby grafický prvok SmartArt vyzeral konzistentne a profesionálne.

Po výbere rozloženia môžete ukazovateľ myši premiestniť nad akékoľvek iné zobrazené rozloženia na karte Návrh a pomocou predbežnej ukážky zobraziť, ako by s takýmto rozložením váš obsah vyzeral.

Štýl, farba a efekty grafického prvku SmartArt

V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na table Návrh sa nachádzajú dve galérie umožňujúce rýchlu zmenu vzhľadu grafického prvku SmartArt: Štýly grafických prvkov SmartArt a Zmeniť farby.

Galéria Štýly grafických prvkov SmartArt zahŕňa výplne tvarov, okraje, tiene, štýly čiar, prechody a priestorové (3D) perspektívy, ktoré sa použijú na celý grafický prvok SmartArt. V jednotlivých tvaroch grafického prvku SmartArt môžete tiež použiť individuálny štýl tvaru.

Druhá galéria s názvom Zmeniť farby poskytuje skupinu rôznych možností farieb pre grafický prvok SmartArt, pričom každá z nich iným spôsobom použije farby motívu na tvary v grafickom prvku SmartArt.

Po umiestnení ukazovateľa myši na miniatúru v niektorej z týchto galérií môžete zobraziť ukážku, ako daný štýl grafického prvku SmartArt alebo farebný odtieň ovplyvní grafický prvok SmartArt skôr, ako ho použijete.

Štýly grafických prvkov SmartArt a kombinácie farieb sú navrhnuté tak, aby podčiarkli obsah. Ak sa použije napríklad priestorový štýl grafického prvku SmartArt s perspektívou, uvidíte každého na rovnakej úrovni.

Rozloženie Organizačná schéma s bielym obrysom

Priestorový štýl grafického prvku SmartArt s perspektívou je možné použiť, ak chcete zvýrazniť časovú os smerujúcu do budúcnosti.

Základná časová os z vtáčej perspektívy

Tip:   Priestorové štýly grafických prvkov SmartArt, najmä štýl priestorová scénická kamera, je vhodné používať s mierou, aby neodpútavali pozornosť od obsahu, ktorý chcete vyjadriť. Priestorové štýly grafických prvkov SmartArt sa často hodia na použitie na prvej strane dokumentu alebo na prvej snímke prezentácie.

Na zvýraznenie jednotlivých krokov v grafickom prvku SmartArt typu Proces môžete použiť ľubovoľnú kombináciu v časti Farebné.

Rozloženie Základný proces so štýlom Farebné – zvýraznené farby 5 až 6

Ak máte grafický prvok SmartArt typu Grafický prvok SmartArtCyklus, na zvýraznenie kruhového pohybu môžete použiť ľubovoľnú z možností Zvýraznenie. Tieto farebné prechody sa menia smerom k stredu obrázka a potom opačne k prvému tvaru.

Rozloženie Nepretržitý cyklus s rozsahom s prechodom – zvýraznenie 3

Pri výbere farieb by ste tiež mali zvážiť, či chcete, aby si vaše publikum grafický prvok vytlačilo alebo zobrazilo online.

Tip:    Ak je súčasťou pozadia snímky obrázok, je vhodné použiť farebné kombinácie s názvom obsahujúcim slovo Priehľadné, ktoré dokumentu dodajú prepracovanejší vzhľad.

Keď do dokumentu vložíte grafický prvok SmartArt bez určenia motívu, grafický motív sa prispôsobí zvyšnému obsahu v dokumente. Ak zmeníte motív dokumentu, vzhľad grafického prvku SmartArt sa automaticky aktualizuje.

Takmer všetky časti grafického prvku SmartArt je možné prispôsobiť. Ak galéria Štýly obrázkov SmartArt neobsahuje požadovanú kombináciu výplní, čiar alebo efektov, môžete použiť osobitný štýl tvaru alebo môžete tvar úplne prispôsobiť. Tvarmi tiež možno pohybovať a zmeniť ich veľkosť. Väčšina možností prispôsobenia sa nachádza v časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Formát.

Aj po prispôsobení grafického prvku SmartArt môžete zmeniť jeho rozloženie a väčšina prispôsobení sa zachová. Ak chcete odstrániť všetko formátovanie a začať odznova, na karte Návrh kliknite v skupine Obnoviť na položku Zrušiť zmeny v obrázku.

Obrázok tlačidla Obnoviť grafický prvok

Ďalšie informácie o zmene farby obrázka SmartArt v téme Zmena farby tvaru, orámovania tvaru alebo celého obrázka SmartArt.

Animácie pre grafické prvky SmartArt

V programe PowerPoint môžete do grafického prvku SmartArt alebo do niektorého tvaru v grafickom prvku SmartArt pridať animáciu. Môžete napríklad nastaviť, aby tvar rýchlo priletel z jednej strany obrazovky alebo sa postupne zobrazil.

Dostupné animácie závisia od vybratého rozloženia grafického prvku SmartArt, ale vždy máte možnosť použiť animácie pre všetky tvary naraz alebo len pre jeden tvar.

Ďalšie informácie nájdete v článku Animovanie grafických prvkov SmartArt.

Pozrite tiež

Výber grafického prvku SmartArt

Vytvorenie grafického prvku SmartArt

Zmena farby tvaru, orámovania tvaru alebo celého grafického prvku SmartArt

Použitie animácie v grafickom prvku SmartArt

Obnovenie predvoleného rozloženia a farby

Konverzia textu snímky na grafický prvok SmartArt

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×