Čo treba vedieť o migrácii poštových schránok IMAP do služieb Office 365

Obsah poštových schránok používateľov môžete migrovať zo zdrojového e-mailového systému do služieb Office 365. Protokol IMAP (Internet Message Access Protocol) použite na migráciu e-mailu v týchto prípadoch:

 • Váš zdrojový e-mailový systém podporuje protokol IMAP.

Ak vám táto možnosť nevyhovuje, ďalšie možnosti nájdete v téme Spôsoby migrácie e-mailov do služieb Office 365.

Kroky pre prostredie Windows PowerShell nájdete v téme Migrácia IMAP do služieb Office 365 pomocou prostredia PowerShell.

Dôležité informácie

Nezabúdajte, že tieto postupy majú niekoľko obmedzení:

 • Migrovať môžete len položky, ktoré sa nachádzajú v priečinku doručenej pošty používateľa alebo v iných poštových priečinkoch používateľa. Pri tomto type migrácie sa nemigrujú kontakty, položky kalendára ani úlohy.

 • Môžete migrovať maximálne 500 000 položiek z poštovej schránky používateľa (e-maily sa migrujú od najnovších po najstaršie).

 • Migrovať môžete e-maily s veľkosťou do 35 MB.

 • Ak ste obmedzili pripojenia k zdrojovému e-mailovému systému, je dobré ich opäť povoliť, aby sa zvýšil výkon migrácie. K bežným obmedzeniam pripojenia patria celkový počet pripojení medzi klientom a serverom, pripojenia na používateľa a pripojenia k IP adrese na serveri alebo v bráne firewall.

Vplyv migrácie na používateľov

Na migráciu e-mailov potrebujete prístup k poštovým schránkam používateľov v zdrojovom e-mailovom systéme. Ak poznáte heslá používateľov alebo ak máte prístup k ich poštovým schránkam pomocou poverení správcu, nebude to mať žiadny vplyv na používateľov, pokiaľ nevypnete zdrojový e-mailový systém.

Ak nemáte prístup k poštovým schránkam používateľov, budete musieť vytvoriť nové heslá. Tým získate prístup k poštovým schránkam používateľov pomocou nového hesla, ktoré poznáte. Ak používatelia nepoznajú nové heslá, počas migrácie e-mailov alebo po nej nebudú mať prístup k svojim starým poštovým schránkam. Ak chcete používateľom sprístupniť staré poštové schránky, po migrácii im môžete rozoslať nové heslá.

Ako funguje migrácia IMAP?

Hlavné kroky, ktoré vykonáte v rámci migrácie e-mailov IMAP, sú znázornené na nasledujúcom obrázku.

Proces migrácie e-mailov IMAP

Tieto všeobecné kroky platia bez ohľadu na to, či vykonávate migráciu z Gmailu alebo z iného systému IMAP.

 1. Najprv treba vytvoriť používateľov v službách Office 365 a priradiť im licencie. Na použitie migrácie IMAP musia poštové schránky existovať v službách Office 365.

 2. Pripravte svoj zdrojový e-mailový systém IMAP a získajte informácie potrebné na migráciu. Ak plánujete migrovať svoju doménu do služieb Office 365, overte, či ste vlastníkom domény u svojho registrátora domén.

  V závislosti od typu e-mailovej služby, z ktorej migrujete, bude možno potrebné konfigurovať niektoré nastavenia alebo bude stačiť poznamenať si názov e-mailového servera alebo služby na neskoršie použitie. Ak máte vlastnú doménu, bude treba aj overiť vašu doménu v systéme registrácie domén.

 3. Informujte používateľov o zmenách.

  Používateľov je vhodné informovať o migrácii e-mailov a o tom, čo to pre nich bude znamenať. Používateľom poskytnite informácie o úlohách, ktoré je potrebné vykonať pred, počas a po migrácii.

 4. Nastavte poverenia správcu, získajte heslá používateľov e-mailu alebo vytvorte nové heslá.

  Ak chcete vykonať migráciu, musíte mať konto správcu s príslušnými povoleniami alebo poznať meno používateľa a heslo do každej poštovej schránky.

 5. Ak používate postup opísaný v téme Migrácia poštových schránok služby Google Apps do služieb Office 365 alebo Migrácia iných typov poštových schránok IMAP do služieb Office 365, vytvoríte zoznam poštových schránok na migráciu (súbor CSV). Tieto pokyny na migráciu sa začínajú v Centre spravovania pre Exchange. Treba vytvoriť CSV súbor, ktorý obsahuje zoznam e-mailových adries, mien používateľov a hesiel do poštových schránok, ktoré chcete migrovať.

  K dispozícii je tiež možnosť použiť stránku migrácií alebo pokyny na nastavenie v ukážke Centra spravovania a uskutočniť migráciu zo systémov IMAP, ako je napríklad Gmail, Hotmail.com alebo Outlook.com. Tento postup je najvhodnejší v prípade, že plánujete migrovať poštu malého počtu používateľov (menej než 50). Ak migrujete poštu väčšieho počtu používateľov, je jednoduchšie zadať všetky informácie kont pomocou CSV súboru.

 6. Pripojte služby Office 365 do e-mailového systému.

  Na správny priebeh migrácie je potrebné služby Office 365 pripojiť k zdrojovému e-mailovému systému a komunikovať s ním. Na to služby Office 365 používajú koncový bod migrácie, teda nastavenia, ktoré sa používajú na vytvorenie pripojenia.

 7. Vykonajte migráciu poštových schránok a potom migráciu overte.

  Na vykonanie migrácie poštových schránok vytvorte a následne spustite dávku migrácie. Po spustení dávky migrácie overte, či bola migrácia e-mailov úspešná.

 8. Optimalizujte nastavenia e-mailu (voliteľné).

  Existuje niekoľko nastavení, ktoré môžete nakonfigurovať tak, aby zobrazenie e-mailov v nových poštových schránkach služieb Office 365 netrvalo tak dlho. Prečítajte si tému Tipy na optimalizáciu migrácií IMAP.

 9. Presmerujte e-maily do služieb Office 365.

  Je potrebné zmeniť DNS záznam, ktorý sa nazýva MX záznam, aby váš e-mailový systém mohol začať smerovať e-maily do služieb Office 365.

 10. Overte smerovanie a potom zastavte synchronizáciu e-mailu.

  Keď overíte, či sú všetky e-maily smerované do služieb Office 365, môžete odstrániť dávku migrácie a zastaviť tým synchronizáciu medzi zdrojovým e-mailovým systémom a službami Office 365.

 11. Používateľov e-mailom informujte o zmene.

  Informujte používateľov o službách Office 365 a o tom, ako sa môžu prihlásiť do svojich nových poštových schránok.

Ste pripravení?

Ak chcete úspešne dokončiť migráciu e-mailov, je dobré vykonať aj tieto úlohy:

 • Vytvorte zoznam poštových schránok určených na migráciu v programe Excel. Do tohto súboru pridajte e-mailové adresy používateľov, mená používateľov a heslá.

 • Na konfiguráciu a spustenie procesu migrácie použite podrobných sprievodcov v službách Office 365.

 • Po migrácii e-mailov zmeňte MX záznam svojej organizácie tak, aby po dokončení migrácie smeroval na služby Office 365. MX záznam slúži na vyhľadanie umiestnenia vášho e-mailového systému inými poštovými systémami. Zmena MX záznamu umožňuje iným poštovým systémom začať odosielať e-maily priamo do nových poštových schránok v službách Office 365. Informácie o aktualizácii MX záznamu nájdete aj v téme Vytvorenie DNS záznamov u ľubovoľného poskytovateľa hostiteľských služieb DNS pre služby Office 365.

Ak ste oboznámení so všetkými krokmi potrebnými na migráciu poštových schránok do služieb Office 365, môžete začať. Najprv treba určiť, z ktorého zdrojového systému budete vykonávať migráciu:

Pozrite tiež

Tipy na optimalizáciu migrácií IMAP

Ďalšie informácie o nastavení pripojenia servera IMAP

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×