Čo je nové: Zmeny v kontingenčných tabuľkách

Vďaka nasledujúcim zlepšeniam a novým funkciám sa kontingenčné tabuľky a tabuľky OLAP jednoduchšie a rýchlejšie používajú v programe Microsoft Excel 2010.

Obsah tohto článku

Nové a vylepšené funkcie kontingenčných tabuliek

Nové a vylepšené funkcie kontingenčných tabuliek OLAP

Nové a vylepšené funkcie kontingenčných tabuliek

Vylepšený výkon

V programe Excel 2010 pomáha súbežné spracovanie zlepšovať celkový výkon kontingenčných tabuliek. Znamená to, že získate rýchlejšie výsledky, keď budete pracovať s väčším objemom údajov (napríklad počas zoraďovania a filtrovania údajov kontingenčnej tabuľky).

Na začiatok stránky

Menovky kontingenčnej tabuľky

V programe Excel 2010 môžete vypĺňať menovky v kontingenčných tabuľkách a kontingenčnú tabuľku tak môžete jednoduchšie používať. Menovky v kontingenčných tabuľkách môžete opakovať a zobraziť tak popisy položky vnorených polí vo všetkých riadkoch a stĺpcoch. Môžete opakovať menovky pre jednotlivé polia; opakovanie menoviek však môžete zapnúť alebo vypnúť naraz pre všetky polia kontingenčnej tabuľky.

Funkcia opakovania menoviek je užitočná napríklad vtedy, keď pracujete s kontingenčnou tabuľkou, ktorá má polia s hodnotou v stĺpcoch, celkové súčty a medzisúčty vypnuté pre všetky polia v riadkoch.

Na začiatok stránky

Pomenované množiny

V programe Excel 2010 môžete vytvárať pomenované množiny s viacnásobnou hierarchiou. Pomenovaná množina je výraz MDX (Multidimensional Expressions), ktorý vráti množinu členov dimenzie. Ak nemáte skúsenosti s jazykom MDX, na definovanie jednoduchých pomenovaných množín môžete použiť dialógové okno. Ak poznáte jazyk MDX, môžete použiť editor MDX na vytvorenie pokročilých pomenovaných množín. Pomenované množiny sú podporované v kontingenčných tabuľkách aj vo vzorcoch OLAP. Pomocou pomenovaných množín môžete vytvárať zostavy kontingenčnej tabuľky OLAP, v ktorých sa zobrazuje odlišná metrika pre rôzne oblasti vášho podnikania.

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie položiek

Program Excel 2010 poskytuje možnosť vyhľadávania položiek v kontingenčných tabuľkách a umožňuje tak používateľom pracovať s poľami a stĺpcami s veľkým počtom položiek. Pomocou funkcie vyhľadávania položiek môžu používatelia vyhľadávať položky v tisícoch alebo miliónoch riadkov kontingenčnej tabuľky. Funkciu vyhľadávania položiek môžete použiť na vyhľadávanie popisu položiek kontingenčnej tabuľky lebo poľa kocky OLAP v jednom stĺpci a so zapnutým alebo vypnutým automatickým filtrovaním.

Na začiatok stránky

Zoraďovanie

Program Excel 2010 poskytuje zoraďovanie s viacnásobnou postupnosťou a umožňuje tak rýchlejšie zoradiť veľké objemy údajov v kontingenčných tabuľkách a v tabuľkách programu Excel. Zoraďovanie s viacnásobnou postupnosťou možno zapnúť alebo vypnúť.

Na začiatok stránky

Filtrovanie

Filtrovanie bolo vylepšené a umožňuje analyzovať veľké objemy údajov. V programe Excel 2010 je filtrovanie mnohých položiek výrazne rýchlejšie a údaje, ktoré nie sú viditeľné (napríklad skryté položky v súčtoch), sa zahrnú, keď použijete filtre v kontingenčných tabuľkách OLAP a iných kontingenčných tabuľkách. V rámci služieb programu Excel môžete použiť rovnakú vylepšenú funkciu filtrovania.

V programe Excel 2010 máte k dispozícii aj možnosť vytvárania výsekov na filtrovanie údajov. Výseky obsahujú tlačidlá, na ktoré môžete kliknúť a filtrovať údaje kontingenčnej tabuľky. Okrem rýchleho filtrovania výseky označujú aj aktuálny stav filtrovania, ktorý zjednodušuje porozumenie položkám, ktoré sa zobrazujú v zostave filtrovanej kontingenčnej tabuľky.

Na začiatok stránky

Funkcia Zobraziť hodnoty ako

V programe Excel 2010 sa funkcia Zobraziť hodnoty ako jednoduchšie hľadá a používa, a jej fungovanie bolo vylepšené v kontingenčných tabuľkách OLAP, ako aj v iných kontingenčných tabuľkách. Funkcia Zobraziť hodnoty ako zahŕňa ďalšie výpočty, ako napríklad Percento súčtu nadradeného riadka, Percento súčtu nadradeného stĺpca, Percento súčtu nadradenej položky, Percento medzisúčtu, Zoradiť od najmenšieho po najväčší a Zoradiť od najväčšieho po najmenší. Je jednoduchšie určiť pole alebo položku, na ktorej bude založený výpočet. Rovnako ako v iných kontingenčných tabuľkách, než sú tabuľky OLAP, môžete pridávať viacnásobné časy merania do oblasti hodnôt v kontingenčných tabuľkách OLAP, aby ste mohli naraz zobraziť hodnotu a výpočet založený na danej hodnote.

Na začiatok stránky

Podpora funkcie Späť pre veľké kontingenčné tabuľky

Zrušenie operácií, ktoré pridávajú viacero položiek do radu na vrátenie späť (napríklad operácie obnovenia) môže výrazne spomaliť výkon vo veľkých kontingenčných tabuľkách. S cieľom vylepšiť výkon vo veľkých kontingenčných tabuľkách bol implementovaný príkaz Späť, ktorý podporuje väčšie rady na vrátenie späť. Výkon klesá aj vtedy, ak sa naraz používajú funkcie Prispôsobiť a Štýly vtedy, keď sa kontingenčná tabuľka aktualizuje alebo obnovuje. S cieľom odstrániť tento problém v programe Excel 2010 môžete zrušiť funkcie Prispôsobiť a Štýly stlačením klávesu ESC. Vypnutie týchto funkcií môže vylepšiť výkon, keď obnovujete a aktualizujete údaje vo veľkej kontingenčnej tabuľke.

Na začiatok stránky

Vylepšenia kontingenčnej tabuľky

V programe Excel 2010 sa jednoduchšie pracuje so zostavami kontingenčnej tabuľky. Je jednoduchšie filtrovať údaje priamo v zostave kontingenčnej tabuľky a reorganizovať rozloženie grafu pridávaním a odstraňovaním polí. Jedným kliknutím môžete taktiež skryť všetky tlačidlá poľa v zostave kontingenčnej tabuľky.

Na začiatok stránky

Nové a vylepšené funkcie kontingenčných tabuliek OLAP

Podpora spätného zápisu

Spätný zápis je dôležitou funkciou na prácu s údajmi v kockách analytických služieb. Spätný zápis sa často používa v rôznych scenároch, počnúc podrobným plánovaním a tvorbou rozpočtu až po jednoduché zhromažďovanie údajov od viacerých používateľov.

V programe Excel 2010 môžete meniť hodnoty v oblasti hodnôt kontingenčnej tabuľky OLAP a spätne ich zapísať do kocky analytických služieb servera OLAP. Funkciu spätného zápisu môžete použiť v režime analýzy citlivosti a zmeny, ktoré potom viac nebudete potrebovať, môžete zrušiť, alebo ich môžete uložiť. Funkciu spätného zápisu môžete používať v prípade akéhokoľvek poskytovateľa OLAP, ktorý podporuje príkaz UPDATE CUBE.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×