Čo je nové v programe Visio 2010

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok obsahuje snímku s informáciami o technickej ukážke programu Visio 2010. Niektoré funkcie nie sú úplné alebo sa môžu meniť.

Ak ste zvyknutí pracovať v programe Visio 2007, v programe Microsoft Visio 2010 objavíte niekoľko nových funkcií a zistíte, že niektoré známe funkcie boli aktualizované. Ak chcete získať rýchly prehľad, v článku sú uvedené hlavné vylepšenia a zmeny.

Obsah článku:

Je jednoduchšie vytváranie diagramov

Jednoduchšie vytvorenie diagramov

Používateľské rozhranie Office Fluent s pásom s nástrojmi

Program Visio 2010 teraz obsahuje používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent vrátane pása s nástrojmi. Na páse s nástrojmi sú najčastejšie používané príkazy, ktoré sa počas práce zobrazujú a nie sú skryté v ponukách alebo paneloch s nástrojmi. Taktiež sú dostupnejšie príkazy, o ktorých ste predtým možno nevedeli.

Pás s nástrojmi v programe Visio

Príkazy sa nachádzajú na kartách a sú zoskupené podľa spôsobu používania. Na karte Domov je množstvo príkazov, ktoré sú najpoužívanejšie a iné karty obsahujú príkazy, ktoré sa používajú na špeciálne účely. Ak napríklad chcete navrhnúť a formátovať diagram, kliknutím na kartu Návrh vyhľadajte motívy, nastavenie strany, pozadia, ohraničenia, nadpisy a podobne.

Karta Návrh

Vytvorenie nového diagramu

Po spustení programu Visio sa v novej časti používateľského rozhrania Microsoft Office Fluent zobrazí okno Nový. Okno Nový obsahuje šablóny, ktoré sa používajú na vytvorenie diagramu.

Vytvorenie nového diagramu

Veľa príkazov, ktoré sa predtým nachádzali v ponuke Súbor, sú teraz v tejto časti. Keď vytvoríte nový diagram z ktorejkoľvek šablóny, toto miesto sa zatvorí a otvorí sa okno kreslenia. Ak sa budete chcieť vrátiť do tejto časti, aby ste uložili súbor, tlačili, publikovali, nastavili možnosti programu Visio alebo iné akcie, ktoré sa netýkajú tvorby diagramov, kliknite na Tlačidlo Microsoft Backstage.

Tlačidlo Microsoft Backstage

Aktualizácia okna tvarov a nová karta Rýchle tvary

V okne Tvary sa zobrazujú všetky vzorkovnice, ktoré sú práve v dokumente otvorené. Záhlavia pre všetky otvorené vzorkovnice sa nachádzajú vo vrchnej časti okna. Ak chcete zobraziť tvary príslušnej vzorkovnice, kliknite na záhlavie.

Okno Tvary

Nová karta Rýchle tvary, ktorá sa nachádza vo vrchnej časti každej vzorkovnice (nad nevýraznou deliacou čiarou), je navrhnutá ako miesto, kam umiestňujete najpoužívanejšie tvary. Ak chcete pridať alebo odstrániť tvary, presuňte požadované tvary do alebo z tejto časti. Poradie tvarov môžete meniť kdekoľvek vo vzorkovnici ich presunutím na požadované miesto.

Ak je otvorených viacero vzorkovníc a potrebujete len niekoľko málo tvarov z každej vzorkovnice, kliknutím na kartu Rýchle tvary sa zobrazia rýchle tvary zo všetkých otvorených vzorkovníc na jednom mieste.

Vzorkovnica Rýchle tvary

Vyhľadanie viacerých tvarov

Ponuka Ďalšie tvary je teraz v okne Tvary, takže na otvorenie novej vzorkovnice nie je nutné opustiť okno Tvary.

Vyhľadanie ďalších tvarov z okna Tvary

Podľa predvoleného nastavenia je pole Hľadať skryté, aby bolo viac miesta pre tvary a vzorkovnice. Ak chcete otvoriť pole Hľadať, kliknite na položku Ďalšie tvary a potom kliknite na položku Hľadať tvary. Príkaz Hľadať tvary používa na vyhľadanie tvarov v počítači nástroj Windows Search, ktorý preto musí byť zapnutý. Ak chcete tvary vyhľadať na Internete, kliknite na príkaz Hľadať tvary online.

Hľadanie tvarov

Živá ukážka

Živá ukážka zobrazuje, ako budú vyzerať možnosti formátovania, napríklad písma a témy, skôr ako sa naozaj použijú. Štýl na ktorý ukážete sa použije len dočasne, takže môžete rýchlo vyskúšať viacero možností.

Živá ukážka motívu v galérii.

Automatická veľkosť

Funkcia automatickej veľkosti nahrádza viditeľnú stranu veľkosti papiera tlačiarne na kresbe programu Visio rozbaliteľnou stranou, ktorá uľahčuje vytvorenie väčších diagramov. Keď je funkcia automatickej veľkosti zapnutá a presuniete tvar mimo aktuálnu stranu, strana sa rozšírením prispôsobí väčšiemu diagramu. Oblasti tlače sú zobrazené bodkovanou čiarou.

Strana sa automaticky rozbalí po presunutí tvaru

Vloženie alebo odstránenie tvarov s automatickým prispôsobením

Ak ste už vytvorili diagram, ale chcete pridať alebo odstrániť tvary, program Visio urobí pripojenie a zmenu umiestnenia za vás. Vložte tvar do diagramu jeho presunutím na spojnicu.

Presunutie tvaru na spojnicu.

Susedné tvary sa automaticky presunú. Vytvoria tak miesto pre nový tvar a do série sa pridá nová spojnica.

Presunutím tvaru na spojnicu sa spojnica automaticky rozdelí a umožní tak pripojenie tvaru

Ak odstránite tvar, ktorý je pripojený v sérii, napríklad vyššie uvedený stredný tvar, dve spojnice sa automaticky nahradia jednou spojnicou medzi zvyšnými tvarmi. V tomto prípade sa tvary nepresunú a neuzavrú rozstupy, pretože to nemusí byť vždy správna akcia. Ak chcete upraviť rozstupy, vyberte príslušné tvary a kliknite na položku Automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup

Odstránenie tvaru a opätovné pripojenie spojnice

Automatické zarovnanie a rozstup

Upravte zarovnanie a rozstupy tvarov pomocou tlačidla Automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup. Upraviť môžete všetky tvary v diagrame naraz, alebo môžete vybrať tvary, ktoré chcete upraviť.

  • Ak chcete upraviť zarovnanie a rozstupy, kliknite na karte Domov na položku Automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup.

  • Ak chcete osobitne upraviť zarovnanie, rozstupy alebo orientáciu, kliknite na karte Domov na položku Pozícia.

Tlačidlo Automaticky nastaviť zarovnanie a rozstup

Vylepšenia funkcie automatického pripojenia

Funkcia automatického pripojenia uľahčuje pripájanie tvarov:

  • Ak podržíte ukazovateľ nad modrou šípkou automatického pripojenia, zobrazí sa miniatúrny panel s nástrojmi, ktorý môže obsahovať až štyri tvary z karty Rýchle tvary aktuálne vybratej vzorkovnice.

  • Ak už sú tvary na strane, môžete presunúť spojnicu z modrej šípky automatického pripojenia jedného tvaru na iný tvar. Ak sa pripájajú tvary týmto spôsobom, nie je potrebné prepnutie do nástroja Spojnica.

Umiestnením ukazovateľa na tvar na miniatúrnom paneli s nástrojmi zobrazte na strane živú ukážku a kliknutím pridajte tvar, ktorý je už pripojený.

Šípky automatického pripojenia a panel s nástrojmi vo Visiu

Objasnenie štruktúry diagramov

Kontajnery

Kontajner je tvar, ktorý na strane vizuálne obsahuje iné tvary. Kontajnery uľahčujú zobraziť skupiny tvarov, ktoré navzájom logicky súvisia.

Získanie kontajnera z galérie do skupiny súvisiacich tvarov.

Kontajnery tiež spravujú pozíciu členských tvarov presúvaním, kopírovaním alebo odstránením členských tvarov spolu s kontajnerom. Ak chcete chrániť tvary, môžete uzamknúť obsah kontajnerov. Odstránenie alebo pridanie tvarov potom nebude možné.

Členská skupina pre kontajnery

Kontajnery sa môžu automaticky rozbaliť po pridaní tvarov, alebo tiež zmenšiť ich veľkosť prispôsobením obsahu po odstránení tvarov.

Automatická veľkosť pre kontajnery

Niektoré kontajnery spravujú množiny tvarov

Niektoré kontajnery pomáhajú pri správe zoradených množín nepripojených tvarov uľahčením pridávania, odstraňovania a zmeny poradia položiek v zozname. Príkladom takýchto tvarov sú tvary Ovládací prvok strom v diagrame s drôteným rámom a Dráha vo vývojových diagramoch a vývojových diagramoch krížového procesu. Ak chcete pridať predvolený členský tvar to tohto typu kontajnera, kliknite na modrú šípku vkladania, ktorá sa zobrazí po podržaní ukazovateľa nad rohom kontajnera.

Šípka vkladania pre tvar zoznamu

Bubliny

Bubliny sa používajú na vysvetlenie alebo popis tvarov v diagrame. Bubliny sú zvyčajne priradené k určitému tvaru, s ktorým sa pri manuálnych alebo automatických úpravách premiestňujú.

Vloženie bublín z galérie Bubliny.

Legendy údajovej grafiky

Legendy vysvetľujú, čo znamenajú jednotlivé ikony a farby v diagramoch, ktoré používajú údajovú grafiku. Diagram je tak ľahko zrozumiteľný aj bez textových označení umiestnených vedľa každej údajovej grafiky.

Tlačidlo Vložiť legendu

Kliknite na tlačidlo Vložiť legendu a program Viso automaticky vygeneruje legendu, ktorá vychádza z údajovej grafiky, ktorá je na danej strane.

Údajová legenda, ktorá zobrazuje ikony v údajovej grafike

Vylepšená mriežka, zarovnanie a prichytenie

Po rovnomernom zarovnaní a prichytení tvarov sa zobrazujú nové vodiace čiary a body prichytenia založené na zarovnaní a rozstupoch, ktoré pomáhajú umiestniť tvary na správne miesto.

Vodiace čiary na zarovnanie a rozmiestnenie tvarov

Lepšie ovládanie prilepenia kopírovaných tvarov

Na pomoc pri prilepovaní tvarov na požadované miesto ponúka program Visio 2010 dve možnosti:

  • Prilepte tvary na rovnaké miesto ako je pôvodná strana.

  • Kliknutím pravého tlačidla prilepte tvar na miesto označené ukazovateľom.

Prilepenie tvarov na rovnaké miesto ako je pôvodná strana

Tlačidlo prilepenia v skupine Schránka

Ak na jednej strane skopírujete tvary a potom ich prilepíte na inú stranu pomocou tlačidla Prilepiť alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+V, tvary sa na novej strane prilepia na relatívne rovnaké miesto.

Prilepenie na miesto označené ukazovateľom

Na lepšie ovládanie prilepenia kliknite pravým tlačidlom na miesto, kde chcete tvar umiestniť a potom kliknite na položku Prilepiť. Tvar sa prilepí na stranu, pričom stred tvaru sa umiestni na miesto označené kliknutím.

Prilepenie kopírovaného tvaru kliknutím pravého tlačidla na miesto označené kliknutím.

Vylepšená funkčnosť karty strany

Je k dispozícii nová karta Vloženie strany, pomocou ktorej sa jedným kliknutím pridáva strana.

Karta Vloženie strany v spodnej časti dokumentu.

Pre stranu sú navyše k dispozícii možnosti Nastavenie strany priamo z kontextovej ponuky karty strany.

Ponuka karty strany po kliknutí pravého tlačidla.

Zmena zobrazenia pomocou navigačných nástrojov stavového riadku

Stavový riadok obsahuje nástroje, ktoré pomáhajú pri navigácii diagramov a dokumentov. Patria sem nástroje Celá obrazovka, Úroveň priblíženia, kde môžete zadať hodnotu v percentách, jazdec Lupa, tlačidlo Prispôsobiť stranu aktuálnemu oknu, tlačidlo na otvorenie okna Posun a lupa a tlačidlo Prepnúť okná.

Navigácia diagramu pomocou nástrojov stavového riadku

Služba Visio Services

Služba Visio Services integruje diagram s časťami služby SharePoint Web na urobenie pôsobivého interaktívneho dojmu pre jednu osobu alebo viacero osôb súčasne a to aj v prípade, že nemajú v počítačoch nainštalovaný program Visio. Používatelia si môžu diagram približovať alebo sa po ňom pohybovať a môžu prezerať hypertextové prepojenia .

Diagram je možné publikovať v aplikácii SharePoint priamo z programu Visio 2010. Vytvorte diagram v programe Visio, použite program Visio na jeho publikovanie na serveri a zobrazte diagram v prehľadávači.

Diagramy môžu byť tiež prepojené s údajmi a zobrazenie sa môže automaticky obnovovať, prípadne môže používateľ zadať zachovanie aktuálneho zobrazenia.

Služba Visio Services umožňuje zobraziť interaktívne diagramy v aplikácii SharePoint

Riadenie procesov

Okrem vyššie uvedených vylepšení obsahuje program Visio tiež nové nástroje na pomoc pri modelovaní, overovaní a opätovnom použití zložitých diagramov procesov.

Diagramy procesov predstavujú vizualizácie ľubovoľného typu krokového procesu. Zvyčajne sa vytvárajú ako vývojové diagramy s tvarmi, ktoré predstavujú kroky v procese prepojeného šípkami naznačujúcimi smerovanie k ďalšiemu kroku.

Overenie diagramov procesov

Diagramy procesov je teraz možné automaticky analyzovať na skontrolovanie, či sú správne vytvorené a či sú v súlade s obchodnou logikou, ktorá je pre dokument definovaná.

Tlačidlo Zobraziť ponuku Lyncu – šípka nadol vedľa tlačidla Možnosti

Chyby overenia na vyriešenie sa zobrazujú v časti Okno s problémami

Okno s problémami

Program Visio obsahuje množiny pravidiel, ktoré sú špecifické pre každý typ diagramu procesov.

Zoznam Pravidlá na overenie

Vedľajšie procesy

Diagram vedľajších procesov pomáha pri rozložení zložitých procesov na ľahšie ovládateľné časti. Môžete vybrať sériu tvarov:

Výber tvarov vo vedľajšom procese

Kliknite na položku Vytvoriť z výberu.

Tlačidlo Vytvoriť vedľajší proces z výberu

Program Visio premiestni vybraté tvary na novú stranu a nahradí ich tvarom vedľajšieho procesu, pre ktorý sa automaticky vytvorí prepojenie na novú stranu.

Tvar vedľajšieho procesu predstavuje vedľajší proces, ktorý je súčasťou diagramu na inej strane.

Ak ste ešte nevytvorili vedľajší proces, kliknutím na položku Vytvoriť nový môžete na stranu pridať tvar vedľajšieho procesu a tiež novú stranu, ktorá je prepojená k tvaru. Ak je už vedľajší proces súčasťou diagramu na inej strane alebo v inom dokumente, môžete tvar vedľajšieho procesu presunúť na aktuálnu stranu, kliknúť na položku Prepojiť s existujúcim a prejsť na stranu s vedľajším procesom.

Pracovné postupy SharePoint

Program Visio obsahuje šablónu a tvary na navrhovanie pracovného postupu, ktoré je možné importovať do aplikácie SharePoint Designer. Súbory pracovného postupu vytvorené v aplikácii SharePoint Designer je taktiež možné otvoriť v programe Visio, ktorý vytvorí diagram pracovného postupu, ktorý je možné zobraziť a upraviť. Medzi týmito dvoma programami sa môže súbor voľne vymieňať, pričom sa nestratia žiadne údaje alebo funkčnosť.

Šablóna Pracovný postup aplikácie SharePoint

Odkladací priestor aplikácie SharePoint

Odkladací priestor procesu je šablóna lokality, ktorá je súčasťou aplikácie SharePoint. Poskytuje miesto na zdieľanie a spoluprácu na diagramoch procesov. Odkladací priestor má zabudované ovládanie prístupu k súborom a ovládanie verzií. Používatelia môžu zobraziť diagram procesov súbežne a môžu diagram upraviť bez poškodenia originálu.

Odkladací priestor procesov v aplikácii SharePoint

Nové a aktualizované typy diagramov a kompatibilita

Vylepšená správa dráh vývojových diagramov krížneho procesu

Vývojové diagramy krížneho procesu využívajú novú funkciu kontajnera a zoznamu na vylepšenie správy dráh a podporu konceptov fázových a vidlicovitých tvarov.

Šablóna vývojového diagramu krížneho procesu

Diagramy BPMN

Vytvorte vývojové diagramy, ktoré používajú štandard Business Process Modeling Notation 1.2 a použite nový overovací nástroj na pomoc pri vyhľadaní problémov, ktoré môžete opraviť pred dokončením diagramu.

Šablóna diagramu BPMN

Diagramy Six Sigma

Vytvorte vývojový diagram typu Six Sigma a House of Quality.

Šablóna diagramu Six Sigma

Drôtené diagramy

Drôtené diagramy obsahujú tvary používateľského rozhrania so strednou presnosťou na navrhovanie a vytváranie prototypov softvérových aplikácií.

Šablóna drôteného diagramu

Diagramy pracovného postupu SharePoint

Vytvorte diagram pracovného postupu v programe Visio pomocou šablón a tvarov aplikácie SharePoint. Ak chcete diagram implementovať do lokality, môžete ho exportovať do aplikácie SharePoint Designer.

Šablóna Pracovný postup aplikácie SharePoint

Aktualizovaná kompatibilita s programom AutoCAD

Súbory typu CAD môžete importovať, ukladať a pracovať s nimi z programu AutoCAD 2008.

Tlačidlo na vloženie kresby CAD

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×