Čo je nové v programe Microsoft SharePoint Server 2010

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Microsoft SharePoint Server 2010 obsahuje niekoľko kľúčových vylepšení a nových funkcií. Pás s nástrojmi, súčasťou používateľského rozhrania, vám pomôže získať vašu prácu rýchlejšie tým, že príkazy na karty založené na úlohách, ktoré sú jednoduchú navigáciu. Pracujte viacerých internetové prehliadače ako je napríklad Microsoft Internet Explorer 7.0 a 8.0 Firefox 3.0 a Safari 3.0. Vyhľadávanie a práci s funkciami, ako je napríklad lokalít SharePoint, zoznamy, stránky wiki, blogy a povolenia je teraz jednoduchšie a efektívnejšie. Nových funkcií sociálnych sietí vám pomáhajú ďalšie jednoducho vyhľadávať ľudí a informácie, ktoré vám najviac zaujíma. Nové funkcie podnikového obsahu správy, vylepšenia vyhľadávania a vylepšené nástroje, môžete pracovať v Microsoft SharePoint Server 2010 efektívnejšie a intuitívne.

S rozšírenými funkciami v službách Excel Services a PerformancePoint Services pre program SharePoint 2010 môžete efektívnejšie spravovať svoje podnikové údaje a jednoduchšie sledovať a analyzovať výkonnosť podniku z hľadiska plnenia cieľov.

Obsah tohto článku

Nové používateľské rozhranie

Spolupráca

Sociálne výpočtov

Správa podnikového obsahu pre dokumenty, záznamy, digitálneho majetku a webového obsahu

Hľadať

Offline prístup k obsahu lokality

Správa lokalít a prispôsobenie

Analytické nástroje

Služba Business Connectivity Services (BCS)

Prispôsobenie lokality SharePoint pomocou programu InfoPath a programu SharePoint Designer

Nové používateľské rozhranie

Použiť nový pás s nástrojmi na vykonávanie úloh rýchlo a v rámci svojej práce   

Nový pás s nástrojmi

Ak pracujete s 2007 Microsoft Office system klientske aplikácie ako napríklad Microsoft Office Word 2007 alebo Microsoft Office PowerPoint 2007, už máte skúsenosti s pásom s nástrojmi. Pás s nástrojmi v týchto programoch balíka Office, ako je napríklad nový pás s nástrojmi v SharePoint Server 2010 je navrhnutá na pomáha vám rýchlo nájsť príkazy, ktoré potrebujete na dokončenie úlohy. Príkazy sú usporiadané v logických skupinách, spolu zobrazené v časti karty. Každá karta sa týka typu činnosti, ako napríklad práca s dokumentu v knižnici dokumentov alebo pridanie a formátovanie textu na strane. Pás s nástrojmi môžete použiť v SharePoint Server 2010 na:

 • získanie prístupu k potrebným príkazom a nástrojom na jednom mieste,

 • vykonávanie akcií so stránkami, dokumentmi a zoznamami iba pomocou príkazov, ktoré na to potrebujete na dokončenie úlohy v kontexte práce, ktorú vykonávate.

Na začiatok stránky

spolupráca,

Pomocou novej funkcie spolutvorby pracovať súčasne s kolegami na dokumenty programu Word alebo snímky prezentácie programu PowerPoint   

 • Dokument programu Word alebo prezentáciu programu PowerPoint môžu súčasne upravovať viaceré osoby. Ak chcete napríklad nechať revidovať dokument, môžete odoslať prepojenie na dokument v knižnici lokality SharePoint a recenzenti potom môžu do tohto dokumentu súčasne pridávať svoju odozvu.

 • Už žiadne prílohy. Môžete napríklad uložiť všetky svoje nedávno rozpracované dokumenty na svoju osobnú webovú lokalitu a pracovať na nich zároveň s kolegami.

Plánovanie schôdzí a neustály prehľad o pláne omnoho jednoduchšie pomocou vylepšené kalendárov   

Správa plánovaných činností, schôdzí a ďalších udalostí je jednoduchšia, pretože môžete:

 • zobrazovať viacero kalendárov lokality SharePoint a programu Exchange na jednej stránke,

  Kalendár skupiny

 • jednoducho pridávať udalosti do kalendára kliknutím na dátum a zadávaním podrobností o udalosti aj bez prechodu z kalendára,

 • presúvať položky myšou v rámci kalendára,

 • používať nový kalendár skupiny na plánovanie schôdzí s kolegami a na plánovanie prostriedkov, ako sú napríklad audiovizuálne zariadenia alebo zasadacie miestnosti.

Zdieľanie informácií s ostatnými efektívnejšie s vylepšené wiki a tímové lokality   

Tímová lokalita služby SharePoint

Práca so stránkami wiki je zjednodušená, pretože teraz môžete:

 • vkladať a formátovať obsah priamo na stránke pomocou nového editora RTF,

 • vyhľadávať obrázky alebo fotografie v lokálnom počítači alebo v sieti a vkladať ich na lokalitu aj bez prechodu z aktuálne používanej stránky.

  Pridanie obrázka na lokalitu

Efektívnejšie spravovanie viacerých položiek v zoznamoch lokality SharePoint   

Vzatie viacerých položiek z projektu

Teraz môžete vybrať viacero položiek v zozname a kliknutím na tlačidlo vykonať rovnakú akciu so všetkými položkami naraz. Môžete napríklad vziať z projektu viacero dokumentov naraz.

Vytvorenie a spravovanie vašich blogov jednoduchšie pomocou vylepšené nástroje na vytváranie a nové navigačné   

Vylepšenia v oblasti vytvárania blogov vám umožňujú:

 • používať nový editor formátu RTF na jednoduchšie a intuitívnejšie vytváranie blogových príspevkov,

  Editor RTF na tvorbu blogov

 • vyhľadávať obrázky alebo fotografie v lokálnom počítači alebo v sieti a vkladať ich do blogových príspevkov aj bez prechodu zo stránky,

 • prehľadávať blogy podľa mesiaca aj podľa kategórií, pretože teraz je možné v reálnom čase zobraziť počet príspevkov za jednotlivé mesiace alebo kategóriu a nové prepojenie na archív vám poskytuje prístup k zobrazeniu všetkých mesiacov od vytvorenia blogu a k zoznamom za jednotlivé mesiace, v ktorých sú príspevky zoradené podľa kategórie.

Zobrazenie a práca s SharePoint informácie z vášho mobilného zariadenia   

S SharePoint webových stránok optimalizované pre prehliadanie v malých zariadeniach, teraz môžete zobraziť a pracovať s dokumentmi, blogy, stránky wiki, serverovú pracovných údajov a lokality z vášho mobilného telefónu. Nižšie sú uvedené niektoré z nových funkciách v SharePoint Server 2010 v mobilných zariadeniach.

 • používanie odľahčeného rozhrania a navigácie na prístup ku knižniciam dokumentov, zoznamom, stránkam wiki, blogom, stránkam webových častí lokality SharePoint a podnikovým údajom na serveroch,

 • používanie vyhľadávania pre mobilné zariadenia na vyhľadávanie osôb, kontaktných informácií, obsahu lokality SharePoint a údajov v prispôsobených databázach,

 • prihlásenie sa na odber upozornení na zmeny dokumentov na lokalite SharePoint alebo v knižniciach dokumentov a v zoznamoch lokality SharePoint prostredníctvom správ SMS,

 • zobrazenie dokumentov programov Microsoft Office Word, Excel a PowerPoint v mobilných prehliadačoch,

 • integrácia s bránami, ako sú UAG, ISA, na zaistenie prístupu cez brány firewall,

 • práca s platformou na vývoj mobilných riešení pri vytváraní vlastných mobilných riešení založených na produkte SharePoint.

Na začiatok stránky

Komunitné funkcie

S novými funkciami v SharePoint Server 2010 môžete vyhľadať obsah a byť informovaní o ľudí a oblastí záujmu, ktoré sú najdôležitejšie pre vás.

Vyhľadanie a pomáhajú iným zaujímavé informácie   

Nové funkcie zahŕňajú kanály noviniek, sociálne označovanie a hodnotenia. Pomocou nich môžete jednoduchšie sledovať aktivity vašich kolegov a zdieľať relevantný obsah.

Používanie osobných lokalít na podporu interakcie prostredníctvom zdieľania znalostí   

Profil Osobná webová lokalita

Vylepšenia osobnej webovej lokality pomáhajú pri používaní osobných webových lokalít a profilov na zdieľanie odborných poznatkov s kolegami. Pridanie informácií o oblastiach záujmu a zodpovednostiach do profilov zjednodušuje vzájomné vyhľadávanie kolegov cez informačné kanály, získavanie odpovedí a kladenie otázok a iné formy kontaktu.

Sledovanie ľudí a záujmov, ktoré sú dôležité pre vás   

Označenie obsahu

Informačné kanály aktivity na osobnej webovej lokalite môžete použiť na sledovanie aktivít kolegov, zachovanie si prehľadu o vývoji v oblastiach vášho záujmu a na spojenie sa s ostatnými, ktorí hľadajú pomoc v oblastiach vášho záujmu.

Na začiatok stránky

Správa podnikového obsahu v dokumentoch, záznamoch, digitálnych aktívach a webovom obsahu

Nové funkcie správy obsahu podnik SharePoint Server 2010 umožňujú efektívnejšie spravovať dokumenty, záznamy, digitálneho majetku a publikovaných webových stránok.

S novými funkciami spravovaných metaúdajov, môžete spravovať taxonómií a metaúdajoch celej lokality SharePoint   

Spravovanie metaúdajov

Novej služby spravovaných metaúdajov v SharePoint Server 2010 ponúka množstvo funkcií, ktoré umožňujú organizáciám spravovať taxonómií a metaúdajoch konzistentné rámci podniku. Nová služba spravovaných metaúdajov umožňuje:

 • publikovať a zdieľať typy obsahu v rôznych kolekciách lokalít a vo webových aplikáciách,

 • používať ukladací priestor výrazov na správu výrazov a taxonómií.

Taxonómia je hierarchické usporiadanie výrazov. Používatelia môžu použiť tieto výrazy na obsah na vašej lokalite, ak pridáte stĺpec s novými spravovanými metaúdajmi do zoznamov, knižníc alebo typov obsahu. Taxonómie a výrazy je možné centrálne spravovať v rámci organizácie, alebo môžete využiť integráciu spravovaných metaúdajov so sociálnymi značkami a povoliť používateľom navrhovanie výrazov pri označovaní obsahu.

Správa jediného výstupu alebo produkt práce, ktorá zahŕňa viacero dokumentov s množiny dokumentov   

SharePoint Server 2010 uvedie množiny dokumentov, ktoré sú nové typ obsahu, ktoré umožňujú vytvoriť a spravovať pracovné výstupy s rozsahom viacerých dokumentov. Množiny dokumentov sú nakonfigurované tak, ako je napríklad iných typov obsahu. Môžete nastaviť tak, aby zahŕňalo množiny predvolené dokumenty, ktoré ľudia potom prispôsobiť pri vytváraní novej inštancie množiny dokumentov. Nastavenie vlastnosti dokumentu napríklad zdieľané metaúdaje, pracovné postupy a tvorby verzií povoliť skupiny spravovať vývoj produkt práce alebo obsahu efektívne. Príkladom množiny dokumentov je "rozstup knihy" používa predaj a Marketing tím podpory produktu zoskupenie rôznych typov dokumentov.

Jednoduchšie spravovanie dokumentov na jednom mieste pomocou vylepšenej šablóny lokality centra dokumentov   

Aktualizovaná šablóna lokality Centrum dokumentov podporuje nové funkcie na správu dokumentov pre lokalitu SharePoint vrátane novej funkcie navigácie na základe metaúdajov. Táto funkcia umožňuje prehľadávať obsah v rozsiahlom zozname alebo veľkej knižnici pomocou metaúdajov namiesto zadania umiestnenia priečinka. Jedinečné identifikácie dokumentov umožňujú jednoduchým spôsobom nájsť požadovaný obsah bez ohľadu na jeho umiestnenie.

Nové flexibilné politiky a záznamy funkcie správy umožňujú vyberte, či chcete spravovať záznamy na mieste alebo v centrálnom ukladacom priestore   

Program SharePoint Server teraz podporuje správu a vyhľadávanie obsahu na mieste aj bez odkladacieho priestoru pre oficiálne záznamy. Medzi nové funkcie na správu záznamov patria:

 • správa záznamov na mieste, ktorá vám umožňuje uchovávať záznamy na mieste vedľa spracovávaného obsahu,

  Deklarovanie záznamu na mieste uloženia

 • politiky uchovávania, ktoré teraz zahŕňajú komplexné plány, ako sú napríklad viacfázové plány, a viac ako sedem zahrnutých akcií na správu záznamov, ako je napríklad odosielanie do archívu záznamov alebo deklarovanie záznamu ako záznamu na mieste,

 • podpora pre väčšie archívy, ktorá je zabezpečená prostredníctvom lokality centra záznamov, ktorá bola vylepšená pridaním hierarchického plánu súborov, metód odosielania na základe metaúdajov a možnosti spojiť dohromady viacero kolekcií lokalít tak, aby ich bolo možné spravovať ako jeden veľký odkladací priestor.

Vylepšené funkcie správy webového obsahu jednoduchšie vytváranie a spravovanie lokality   

Nové a vylepšené funkcie správy webového obsahu ľahšie publikovanie webových stránok a spravovať lokality. Okrem toho SharePoint Server 2010 teraz obsahuje podporu pre vysielanie videa.

 • Rozhranie na tvorbu webového obsahu bolo vylepšené a zjednodušené pridaním nového pása s nástrojmi, ktorý konsoliduje príkazy na prácu so stránkami a zoskupuje ich podľa jednotlivých úloh.

 • Vylepšenia exportu, zapisovania do denníka a vytvárania zostáv uľahčujú nasadzovanie obsahu.

 • Funkcie na analýzu webových stránok poskytujú podporu pre vytváranie zostáv analýzy návštevnosti, vyhľadávania a obsahu.

 • Nová podpora pre mediálny obsah zahŕňa novú knižnicu majetku s množstvom zobrazení a prvkov na výber položiek, podporu pre video ako typ obsahu lokality SharePoint, infraštruktúru pre vysielanie prúdu údajov videa a prehrávač médií Silverlight s možnosťou výberu obalu.

 • Veľké knižnice stránok zjednodušujú správu webových lokalít s množstvom stránok.

 • Vytváranie a správa rôznych verzií alebo variácií publikačných lokalít alebo stránok je operácia, ktorá sa teraz odosiela do frontu a vykonáva sa na pozadí, aby mohli používatelia pracovať s lokalitami SharePoint aj počas jej spustenia. Pridaný bol príkaz Zobraziť zmeny, ktorý slúži na porovnanie staršej webovej stránky s jej aktuálnejšou verziou. Zmeny sú zvýraznené v špeciálnej zostave, ktorá umožňuje v Editore RTF vykonávať úpravy so zobrazenými oboma verziami vedľa seba.

  Práca s variáciami

Na začiatok stránky

Hľadanie

Nové funkcie vyhľadávania v SharePoint Server 2010 ľahšie nájsť ďalšie relevantné informácie a nájsť kolegov rýchlo a efektívne. Vylepšenia zahŕňajú nové rozloženie výsledkov, spresňuje informácií do kategórie, ktorá obsahuje lepšie popisy a metaúdajov. Okrem toho, ľudia, ktorí sú vo vašom sociálnych kruhu sa zobrazí v hornej časti výsledkov hľadania.

Rýchlejšie získanie lepších odpovedí   

Funkcie podnikového vyhľadávania zahŕňajú možnosti vyhľadávania informácií a osôb a možnosti navigácie v rámci výsledkov vyhľadávania. Medzi tieto nové funkcie patria:

 • funkcia spresnenia, ktorá vás informuje o výsledkoch a umožňuje ich zúžiť podľa konkrétneho typu, ako je napr. lokalita, autor alebo dátum,

 • vopred vyplnené návrhy pre dotazy, súvisiace prepojenia vyhľadávania a rozbaľovanie akronymov,

  Pole hľadania zobrazuje slová podobné slovám, ktoré píše používateľ

 • možnosti zadávania dotazov na dokumenty s využitím booleovskej syntaxe (AND, OR a NOT) a zástupných znakov predpony (*),

 • možnosť prehľadávania obsahu lokality SharePoint z počítača s operačným systémom Windows 7,

 • vylepšenie priraďovanie s využitím približnej zhody, ktoré podporuje viacero jazykov a výrazov v rámci podniku.

Vyhľadávanie je "sociálna" sieť   

Pomocou vyhľadávania s sociálnych výpočtová technika a funkciách spolupráce v SharePoint Server 2010 máte tieto možnosti:

 • vyhľadávať osoby na základe odbornosti a nájsť tak niekoho, koho znalosti vyhovujú daným požiadavkám,

 • používať vyhľadávanie foneticky zapísaných mien na vyhľadanie podobne znejúcich mien (napríklad John a Jon),

 • spresniť výsledky vyhľadávania používaním kategórií, ako je napríklad oddelenie alebo pracovná funkcia používateľa.

Ďalšie vylepšenia vyhľadávania   

Model vyhľadávania využíva vlastnosti (alebo metaúdaje), ktoré ste vy alebo váš počítač poskytli dokumentom. Vyhľadávanie teraz kombinuje obsah pre kľúčové výrazy, ktorým môžu chýbať vlastnosti alebo môžu mať priradené nepresné vlastnosti, čím sa zlepšila jeho relevantnosť.

Vyhľadávania na lokalitách sú automaticky zúžené na aktuálnu lokalitu a jej podlokality a nespúšťajú sa na všetkých lokalitách.

Na začiatok stránky

Offline prístup k obsahu lokality

Použitie nového Microsoft SharePoint Workspace 2010 pracovať s lokalít SharePoint, knižníc a zoznamov v režime offline a synchronizujte zmeny pri opätovnom pripojení k podnikovej sieti   

Program Microsoft SharePoint Workspace vám teraz umožňuje pracovať s lokalitou SharePoint na stolnom počítači bez ohľadu na to, či je alebo nie je pripojený k podnikovej sieti. Medzi najvýznamnejšie výhody tejto integrácie v režimoch offline a online patria:

 • možnosť rýchlejšieho zobrazovania, pridávania, upravovania a odstraňovania dokumentov knižnice alebo položiek zoznamu lokality SharePoint v režime offline,

 • obojsmerná synchronizácia medzi počítačom a sieťou, ktorá prebieha prostredníctvom automatickej aktualizácie údajov v počítači alebo v sieti pri pripojení k sieti,

 • automatická synchronizácia obsahu pri prepnutí počítača do režimu offline a jeho následnom prepnutí do režimu online,

 • používanie novej funkcie externého zoznamu na efektívnejšiu prácu s podnikovými údajmi zo servera (ako sú napríklad údaje v databázach programu SQL Server alebo systému SAP), keď je počítač offline.

Na začiatok stránky

Správa a prispôsobenie lokality

Pomocou niekoľkých nových funkcií, ktoré súvisia so správou povolení, návrhom lokality a viacjazyčného používateľského rozhrania, môžete optimalizovať spôsob používania, návrhu a prístupu k lokalitám SharePoint a ich obsahu.

Zobrazenie a úprava úrovní povolení, vrátane povolení na úrovni položiek pre konkrétneho používateľa alebo skupinu pomocou nástroja na správu nové povolenia   

Nová funkcia povolení

Nová správa povolení je k dispozícii v každej kolekcii lokalít, na každej lokalite, v každom súbore alebo pre každú položku zoznamu, aby ste mohli jednoducho pridávať alebo odstraňovať používateľov alebo skupiny, zmeniť úrovne povolení, prerušiť dedičnosť alebo spravovať anonymný prístup. Okrem toho môžete zobraziť a upraviť všetky úrovne povolení udelených určitému používateľovi alebo určitej skupine.

Zmena farieb a písma pre lokalitu pomocou novo podporovaný motív súborov   

Použitie motívu na lokalite

Pomocou galérie nové motívy vybrať z niekoľkých motívov zahrnutý do SharePoint Server 2010. Môžete tiež vytvárať vlastný motív súbory z programu Microsoft PowerPoint a pridať ich do galérie na výber.

Svoju lokalitu sprístupniť medzinárodnej úrovni tak, že zmeníte jazyk lokality   

Stránky nastavení, Pomocníka a obsah aplikácií, ako sú napríklad nadpisy zoznamov alebo názvy stĺpcov, môžete po nainštalovaní príslušných jazykových balíkov zobrazovať vo svojom preferovanom jazyku.

Na začiatok stránky

Analytické nástroje

Pre program SharePoint Server sú teraz k dispozícii robustnejšie analytické nástroje vďaka rozšíreným funkciám v službe Excel Services, službe PerformancePoint Services a službe Business Connectivity Services (BCS), ktorá predstavuje rámec lokality SharePoint pre poskytovanie štandardizovaných rozhraní pre existujúce podnikové údaje a procesy.

Práca s Rozšírené možnosti nástrojov Business Intelligence (BI) pomocou služieb Excel Services   

Služby Excel Services rozširuje možnosti Business Intelligence (BI) z SharePoint Server 2010 poskytuje:

 • vylepšené funkcie na vizuálnu analýzu údajov, ako je napríklad rozšírené podmienené formátovanie, krivky a intuitívne skúmanie údajov pomocou filtrov,

 • úzka integrácia klientskych funkcií s funkciou PowerPivot for SharePoint, novou funkciou „samoobslužných analytických nástrojov“ zo služby SQL Server Analysis Services,

 • možnosť rýchlej a jednoduchej analýzy miliónov záznamov.

Ak si nainštalujete a nakonfigurujete tiež webové aplikácie balíka Office, možnosti práce vo webovej aplikácii programu Excel budú ešte širšie. K dispozícii sú tieto ďalšie funkcie:

 • nové možnosti formátovania a upravovania, ktoré vám umožňujú upravovať a formátovať hárky priamo vo webovom prehliadači rovnakým spôsobom ako v programe Excel, t. j., umožňujú vám priraďovať farby, štýly a veľkosti k jednotlivým riadkom, orámovaniam a číslam a používať tie isté funkcie pre farby pozadia, ktoré poznáte aj z programu Excel,

 • vytváranie nových zošitov a tabuliek v zošitoch priamo v prehliadači.

Pridanie vo formáte RTF grafy na lokalitu SharePoint pomocou novej webovej časti graf   

Nová webová časť Graf, ktorá využíva techniky na vizualizáciu údajov Dundas, vám umožňuje pridávať výkonné grafy na lokality SharePoint pomocou webovej konfigurácie na pripájanie grafov k údajom z rôznych zdrojov, ako sú napríklad zoznamy lokality SharePoint, externé zoznamy, údaje služby Business Data Services, údaje služby Excel Services a iné webové časti.

Webová časť Graf

Sledovanie a analýza výkonnosti podniku pomocou služieb PerformancePoint   

Služba PerformancePoint Services zjednodušuje monitorovanie a analýzu výkonu v porovnaní s cieľmi a umožňuje prijímať lepšie podnikové rozhodnutia.

 • Vytvorte a používajte interaktívne tabule s prehľadmi ukazovateľov výkonu, zostavami (vrátane zostáv služieb Reporting Services a Excel Services) a filtrami.

 • Vytvorte a používajte prehľady ukazovateľov výkonu, ktoré v sebe spájajú údaje z viacerých zdrojov údajov (vrátane údajov zo služby Analysis Services, programu SQL Server, zoznamov lokality SharePoint a služby Excel Services), na sledovanie a monitorovanie údajov.

 • Používajte výkonné analytické zostavy na identifikovanie rozhodujúcich podnetov a hlavných príčin a používajte filtre na prispôsobenie svojich zostáv.

 • Spájajte aplikácie a informácie analytických nástrojov s ostatnými funkciami lokality SharePoint, ako sú napríklad možnosti spolupráce a správa obsahu.

Spravovať a zabezpečovať obsahu s lepšiu integráciu SharePoint vašej služby PerformancePoint   

Služby PerformancePoint Services umožňuje spravovať a zabezpečovať obsahu služby PerformancePoint v SharePoint Server 2010. Služby PerformancePoint využíva SharePoint Server škálovateľnosť, spolupráce, zálohovanie a obnovovanie a katastrofa funkcie obnovenia. Tabúľ (dashboard) a položky tabule (dashboard) sú uložené, spravuje a zabezpečené v rámci SharePoint zoznamy a knižnice, čo vám poskytne jednotný rámec zabezpečenia a odkladacieho priestoru.

Prístup podrobnejšie informácie o zamestnaní s vylepšené prehľady ukazovateľov výkonu   

Vylepšené prehľady ukazovateľov výkonu vám uľahčujú zobrazovanie súvisiacich údajov a rýchly prístup k podrobnejším informáciám. Prehľady ukazovateľov výkonu v službe PerformancePoint vám tiež ponúkajú flexibilnejšie možnosti rozloženia, dynamické hierarchie a vypočítavané kľúčové ukazovatele výkonu. Používanie týchto vylepšených funkcií vám umožňuje vytvárať vlastnú metriku, ktorá využíva viacero zdrojov údajov. Môžete tiež zoraďovať, filtrovať a zobrazovať rozdiely medzi skutočnými a cieľovými hodnotami, čo vám pomáha identifikovať nedostatky alebo riziká.

Vytváranie zostáv analytickej lepšie pochopiť základné business sily za výsledky   

Vylepšené analytické zostavy podporujú filtrovanie hodnôt, nové typy grafov a podmienené formátovanie zo servera. Jedinečná vizualizácia pomocou dekompozičného stromu, nového typu zostavy v službe PerformancePoint Services, vám umožňuje rýchlo a vizuálne rozložiť hodnoty vyššej úrovne a pochopiť tak faktory, ktoré ich ovplyvňujú.

Na začiatok stránky

Služba Business Connectivity Services (BCS)

Služba Business Connectivity Services (BCS) predstavuje rámec služieb lokality SharePoint, ktorý poskytuje štandardizované rozhrania pre existujúce podnikové údaje a procesy a umožňuje integráciu lokality SharePoint s externými údajmi vrátane podnikových aplikácií. Služba BCS je založená na technológii BDC (Business Data Catalog), ktorá bola uvedená v programe Microsoft Office SharePoint Server 2007. Služba BCS vám umožňuje:

 • jednoduchšie definovať typy externého obsahu (predtým sa označovali ako entity) pomocou vizuálneho rozhrania programu SharePoint Designer a bez použitia editora XML,

 • pripojiť sa k širšiemu rozsahu zdrojov údajov (relačných databáz, systému SAP, webových služieb a vlastných aplikácií) a vstupovať s nimi do interakcií rôznymi spôsobmi vrátane úplného vytvárania, čítania, aktualizovania a odstraňovania,

 • používať klientske rozšírenia na zostavenie aplikácie SharePoint a jej rozšírenie na klientske aplikácie balíka Office, ako sú napríklad aplikácie SharePoint Workspace, Outlook a Word, ktoré vám umožňujú pracovať s externými údajmi v režime offline,

 • zobrazovať externé údaje zo serverov v serverových aj klientskych aplikáciách bez ich prispôsobovania a s možnosťou plynulej integrácie týchto údajov so zoznamami lokality SharePoint.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie lokality SharePoint pomocou programov InfoPath a SharePoint Designer

Účinnejšia integrácia programu InfoPath, Microsoft SharePoint Designer 2010 a SharePoint Server 2010 umožňujú ešte jednoduchšie prispôsobiť zoznamy SharePointu, zobrazenia a pracovné postupy.

Prispôsobenie formulárov zoznamu SharePointu   

Prispôsobenie formulárov pomocou programu InfoPath

Na úplné prispôsobovanie formulárov zoznamov lokality SharePoint je teraz možné použiť program InfoPath. Umožňuje vám zmeniť vzhľad formulára, prepínať na rozloženia s viacerými stĺpcami, rozdeliť formulár na sekcie, overovať platnosť zadaných informácií, vopred vypĺňať polia a nastaviť automatické zobrazovanie a skrývanie sekcií formulára. Ak chcete spustiť program InfoPath, kliknite na tlačidlo Prispôsobiť formulár na novom páse s nástrojmi v ľubovoľnom zozname. Po prispôsobení môžete formulár znova publikovať na lokalite SharePoint a nahradiť ním predvolený formulár.

Prispôsobenie zobrazenia zoznamu SharePointu   

Všetky štandardné zobrazenia zoznamu položiek v SharePoint Server 2010 teraz použiť prispôsobiteľné zobrazenia zoznamu XSLT webovej časti, tvorby prispôsobenie zobrazení zoznamu na lokalite SharePoint, rýchlejšie a jednoduchšie. Z SharePoint Designer 2010 môžete rýchlo použiť vlastné štýly zobrazenia zoznamov SharePointu a podmienené formátovanie riadkov na základe ich obsahu.

Prispôsobenie pracovných postupov služby SharePoint   

Ilustrácia z programu SharePoint Designer 2010

SharePoint Designer 2010 teraz možno použiť na úplne prispôsobiť "veľký tri" pracovné postupy v SharePointe, pracovné postupy schválenia, zhromažďovania pripomienok a zhromažďovanie podpis. Pracovný postup u rozšíril o nové akcie, napríklad vo formáte RTF predpripravený schválenie akcie. Opätovne použiteľné pracovné postupy môžete určené raz a potom znova použiť vo viacerých zoznamov, knižníc dokumentov alebo typov obsahu. SharePoint Designer 2010 používateľské prostredie bolo úplne prepracované pomocou pása s nástrojmi, vytváranie prostredia, ktoré je jednoduchšie a známejší ľuďom, ktorí používajú Office.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×