Čo je nové v programe Excel 2010

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok obsahuje informácie o nových a vylepšených funkciách v programe Microsoft Excel 2010.

Obsah tohto článku

Prístup k správnym nástrojom v správnom čase

Vylepšený pás s nástrojmi

Zobrazenie Microsoft Office Backstage

Nástroje na správu zošita

Nové spôsoby prístupu k zošitom

Microsoft Excel Online

Excel Mobile 2010 pre Windows Phone 7

Vykonávanie rýchlych a efektívnych porovnaní zo zoznamov údajov

Krivky

Vylepšené kontingenčné tabuľky

Rýchle filtre

Vylepšené podmienené formátovanie

Získanie výkonnej analýzy z pracovnej plochy

Doplnok Power Pivot pre Excel

Vylepšený doplnok Riešiteľ

Vylepšená presnosť funkcií

Vylepšené možnosti filtrovania

64-bitová verzia Excelu

Vylepšenia výkonu

Vytváranie zošitov s väčším vizuálnym vplyvom

Vylepšené vytváranie grafov

Podpora rovníc

Ďalšie motívy

Prilepenie so živou ukážkou

Vylepšené nástroje na úpravu obrázkov

Nové spôsoby spolupráce v zošitoch

Spolutvorba zošitov

Vylepšené služby Excel Services

Kontrola zjednodušenia ovládania

Vylepšené jazykové nástroje

Nové spôsoby funkčného rozšírenia zošitov

Vylepšené funkcie programovania

Podpora pre vysokovýkonné výpočty

Prístup k správnym nástrojom v správnom čase

Nové a vylepšené funkcie vám môžu pomôcť zvýšiť produktivitu, no iba vtedy, keď ich dokážete v prípade potreby nájsť. Rovnako ako ďalšie programy balíka Microsoft Office 2010, aj Excel 2010 obsahuje rozhranie Microsoft Office Fluent, ktoré sa skladá z prispôsobiteľného vizuálneho systému nástrojov a príkazov.

Vylepšený pás s nástrojmi

Pomocou pása s nástrojmi, ktorý bol prvýkrát použitý v programe Excel 2007, je možné zjednodušiť vyhľadávanie príkazov a funkcií, ktoré boli v starších verziách vnorené v komplexných ponukách a paneloch s nástrojmi. Aj napriek tomu, že v programe Excel 2007 sa dal panel s nástrojmi Rýchly prístup prispôsobiť, nebolo možné pridávať vlastné karty alebo skupiny na pás s nástrojmi. V programe Excel 2010 však môžete vytvárať vlastné karty a skupiny a premenovať alebo meniť poradie vstavaných kariet a skupín.

Vlastná karta na páse s nástrojmi

Prečítajte si ďalšie informácie o prispôsobení na páse s nástrojmi.

Zobrazenie Microsoft Office Backstage

Kliknutím na kartu Súbor otvoríte zobrazenie BackStage, v ktorom je možné vytvárať nové súbory, otvárať existujúce súbory, ukladať, odosielať, chrániť, prezerať a tlačiť súbory, nastavovať možnosti Excelu a ešte oveľa viac.

Karta Informácie v zobrazení BackStage

Prečítajte si ďalšie informácie.

Nástroje na správu zošita

V programe Excel 2010 sú k dispozícii nástroje na správu, ochranu a zdieľanie obsahu.

 • Obnovenie predchádzajúcej verzie    Teraz môžete obnoviť verzií súborov, ktoré ste zatvorili bez uloženia. Toto je užitočné, keď zabudnete manuálne uložiť, ak uložíte zmeny, ktoré ste nechceli uložiť, alebo ak chcete len vrátiť k staršej verzie zošita. Prečítajte si ďalšie informácie o obnovovaní svoje súbory balíka Office.

 • Chránené zobrazenie    Program Excel 2010 obsahuje chránené zobrazenie, ktoré umožňuje prijímať informovanejšie rozhodnutia predtým než vystavíte svoj počítač možným rizikám. Dokumenty, ktoré pochádzajú z internetu, sa predvolene otvárajú v chránenom zobrazení. Potom sa na paneli hlásení zobrazí upozornenie spolu s možnosťou na povolenie úprav. Môžete ovládať zdroje, pri ktorých sa spúšťa chránené zobrazenie. Taktiež môžete nastaviť špecifické typy súborov, ktoré sa budú otvárať v chránenom zobrazení bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú. Ďalšie informácie o chránenom zobrazení.

 • Dôveryhodné dokumenty    Funkcia Dôveryhodné dokumenty je navrhnutá na jednoduchšie otváranie pracovných zošitov a ďalších dokumentov, ktorých súčasťou je aktívny obsah, napríklad pripojenia údajov alebo makier. Keď potvrdíte, že aktívny obsah pracovného zošita je bezpečný a možno ho povoliť, nemusíte tento krok opakovať. Zošity, ktorým dôverujete, si Excel 2010 zapamätá, takže sa pri každom otvorení zošita nebude zobrazovať výzva. Ďalšie informácie o dôveryhodných dokumentoch.

Nové spôsoby prístupu k zošitom

Teraz môžete získať prístup k súborom a pracovať s nimi z ľubovoľného miesta bez ohľadu na to, či ste v práci, doma alebo na cestách.

Microsoft Excel Online

Excel Online rozširuje možnosti Excelu o webový prehliadač, v ktorom možno pracovať so zošitom priamo na lokalite, na ktorej je zošit uložený. Excel Online je súčasťou aplikácií Microsoft Office Online a je dostupný vo OneDrive a v organizáciách, ktoré majú nakonfigurovaný Office Online v SharePointe 2010.

Excel Online umožňuje:

 • Zobraziť zošit v prehliadači    Ak chcete otvoriť zošit v aplikácii Excel Online a kliknete naň, zobrazí sa v režime zobrazenia. V zošite môžete zoraďovať a filtrovať údaje, rozbaľovať kontingenčné tabuľky tak, aby zobrazovali vzťahy a trendy údajov, prepočítavať hodnoty a zobrazovať rôzne hárky.

 • Upraviť zošit v prehliadači    S aplikáciou Excel Online vám na prístup k zošitom stačí prehliadač. Môžete spolupracovať s členmi svojho tímu bez ohľadu na verziu Excelu, ktorú majú. Keď kliknete na excelový zošit uložený na lokalite SharePoint alebo vo OneDrive, zošit sa otvorí priamo v prehliadači. Zošity v prehliadači vyzerajú rovnako ako v Exceli. V prehliadači môžete hárky upravovať pomocou známeho vzhľadu Excelu. Keď upravujete v prehliadači, v tabuľkovom hárku môžete meniť údaje, zadávať alebo upravovať vzorce a používať základné formátovanie. Taktiež môžete súčasne pracovať s inými používateľmi v tom istom zošite.

Ďalšie informácie o Exceli Online.

Excel Mobile 2010 pre Windows Phone 7

Ak máte Windows Phone 7, môžete používať Microsoft Office Mobile 2010 na prácu so súbormi z ľubovoľného miesta – v práci, doma alebo na cestách. Excel Mobile 2010 je súčasťou balíka Office Mobile a je už v telefóne v centre Office, preto nie je potrebné nič sťahovať ani inštalovať, ak ju chcete začať používať.

Otvorenie zošita programu Excel v telefóne

Excel Mobile môžete používať na zobrazenie a úpravu zošitov uložených v telefóne, odosielaných ako prílohy e-mailových správ alebo hosťovaných na lokalite SharePoint 2010 prostredníctvom SharePointu Workspace Mobile 2010. Po úprave zošita prostredníctvom SharePointu Workspace Mobile môžete zmeny uložiť naspäť na lokalitu SharePoint, keď budete v režime online.

Vytváranie, aktualizácia a okamžité prepočítanie tabuliek pomocou viacerých nástrojov, ktoré už poznáte a používate v počítačovej verzii Excelu:

 • Medzi hárkami a grafmi v hárku môžete prepínať pomocou zobrazenia prehľadu.

 • Triedenie, filtrovanie a správa tabuliek.

 • Pridanie a úprava textu a čísel.

 • Pridanie komentárov.

Ďalšie informácie o balíku Office Mobile 2010 pre Windows Phone 7.

Vykonávanie rýchlych a efektívnych porovnaní zo zoznamov údajov

Pomocou nových funkcií programu Excel 2010 napríklad kriviek a rýchlych filtrov, vylepšení kontingenčných tabuliek a ďalších existujúcich funkcií je možné zisťovať vzory a trendy v údajoch.

Krivky

Krivky (malé grafy, ktoré sa zmestia do bunky) je možné používať na vizuálne zhrnutie trendov spolu s údajmi. Keďže krivky zobrazujú trendy v malom priestore, sú vhodné pre tabule alebo iné miesta, kde chcete zobraziť snímku obchodných činností v jednoducho zrozumiteľnom vizuálnom formáte. Na nasledujúcom obrázku prehľadne znázorňujú krivky v stĺpci Trend výkon každého oddelenia v mesiaci máj.

Krivky používané na zobrazenie trendov – údaje o predaji

Prečítajte si ďalšie informácie.

Vylepšené kontingenčné tabuľky

Kontingenčné tabuľky sa jednoduchšie používajú a lepšie reagujú na pokyny. Základné vylepšenia sú tieto:

 • Vylepšenia výkonu    Pomocou podpory spracovania viacerých vláken v programe Excel 2010 je možné zrýchliť načítanie, zoraďovanie a filtrovanie údajov v kontingenčných tabuľkách.

 • Menovky kontingenčnej tabuľky    Teraz je možné vyplniť nadol označenia v kontingenčnej tabuľke. Môžete tiež opakovať menovky v kontingenčných tabuľkách na zobrazenie položky popisy vnorené polia vo všetkých riadkov a stĺpcov.

 • Vylepšené filtrovanie    Pomocou rýchlych filtrov je možné filtrovať údaje kontingenčnej tabuľky iba kliknutím na tlačidlo, pričom sa zobrazia používané filtre bez nutnosti otvárania ďalších ponúk. Okrem toho filter obsahuje užitočné pole hľadania, pomocou ktorého je možné ihneď nájsť to, čo potrebujete, medzi tisícmi alebo dokonca miliónmi položiek v kontingenčných tabuľkách.

 • Podpora spätného zápisu    V programe Excel 2010 môžete meniť hodnoty v oblasti hodnôt kontingenčnej tabuľky OLAP a spätne ich zapísať do kocky analytických služieb servera OLAP. Funkciu spätného zápisu môžete použiť v režime analýzy a zmeny, ktoré viac nebudete potrebovať, môžete zrušiť alebo ich môžete uložiť. Funkciu spätného zápisu môžete používať v prípade akéhokoľvek poskytovateľa OLAP, ktorý podporuje príkaz UPDATE CUBE.

 • Funkcie Zobraziť hodnoty ako    Funkcie Zobraziť hodnoty ako obsahuje niekoľko nových, automatické výpočty, napríklad % súčtu nadradeného riadka, % súčtu nadradeného stĺpca% súčtu nadradenej položky, % celkový, Poradie od najmenšieho po najväčšie a Poradie od najväčšieho po najmenšie.

 • Vylepšenia kontingenčného grafu    Teraz je jednoduchšie pracovať so zostavami kontingenčného grafu. Konkrétne, je jednoduchšie na filtrovanie údajov priamo v kontingenčnom grafe a usporiadať vzhľad kontingenčného grafu pridaním a odstránením polí. Podobne pomocou jediného kliknutia, môžete skryť všetky tlačidlá polí v zostave kontingenčného grafu.

Ďalšie informácie o zmenách v kontingenčných tabuľkách.

Rýchle filtre

Rýchle filtre sú vizuálne ovládacie prvky, pomocou ktorých je možné rýchlo filtrovať údaje kontingenčnej tabuľky interaktívnym a intuitívnym spôsobom. Po vložení rýchleho filtra je možné pomocou tlačidiel na rýchle segmentovanie a filtrovanie údajov zobraziť požadované informácie. Ak je v kontingenčnej tabuľke použitých viac filtrov, nie je potrebné otvárať zoznam a zisťovať, pomocou ktorých filtrov sa údaje filtrovali. Filtre sa zobrazujú na obrazovke rýchleho filtra. Rýchle filtre je možné vytvoriť tak, aby ste dosiahli požadované formátovanie zošita, a jednoducho ich môžete použiť v iných kontingenčných tabuľkách, kontingenčných grafoch a vo funkciách kocky.

Rýchly filter zobrazený v hornej časti kontingenčnej tabuľky

Prečítajte si ďalšie informácie.

Vylepšené podmienené formátovanie

Podmienené formátovanie zjednodušuje označenie zaujímavých buniek alebo rozsahov buniek, zvýraznenie neobvyklých hodnôt a vizualizáciu údajov pomocou údajových pruhov, farebných stupníc a množín ikon. Excel 2010 prichádza s ešte väčšou flexibilitou formátovania:

 • Nové množiny ikon    Množiny ikon, prvý raz predstavené v programe Office Excel 2007, sa používajú na zobrazenie ikon pre rôzne kategórie údajov na základe používateľom stanovenej prahovej hodnoty. Na označenie vyšších hodnôt možno napríklad použiť zelenú šípku smerujúcu nahor, na označenie stredných hodnôt žltú šípku smerujúcu do boku a na označenie nízkych hodnôt červenú šípku smerujúcu nadol. V programe Excel 2010 získate prístup k viacerým množinám ikon vrátane trojuholníkov, hviezdičiek a polí. Je možné kombinovať ikony z rôznych množín a ich zobrazenie jednoducho skryť – môžete napríklad zobraziť ikony iba pre vysoké hodnoty zisku a vynechať ich v prípade stredných alebo nízkych hodnôt.

  Príklad zobrazenia ikon iba pre vysoké hodnoty

 • Ďalšie možnosti pre údajové pruhy    V programe Excel 2010 sú k dispozícii nové možnosti formátovania údajových pruhov. V údajovom pruhu je možné použiť plnú výplň alebo ohraničenie alebo sa dá nastaviť smer pruhu sprava doľava (namiesto smeru zľava doprava). Okrem toho sa údajové pruhy pre záporné hodnoty zobrazujú na opačnej strane osi (v porovnaní s kladnými hodnotami).

  Príklad údajových pruhov so zápornými hodnotami

 • Ďalšie vylepšenia    Pri určovaní kritérií pre podmienené pravidlá alebo pravidlá overovania údajov je možné odkazovať na hodnoty v iných hárkoch zošita.

Prečítajte si ďalšie informácie o podmienenom formátovaní.

Získanie výkonnej analýzy z pracovnej plochy

Bez ohľadu na to, či sa nachádzate v práci alebo doma, so svojimi údajmi musíte narábať a analyzovať ich spôsobom, prostredníctvom ktorého získate požadovaný prehľad alebo ktorý vám pomôže prijímať lepšie rozhodnutia – a je samozrejmé, že čím skôr svoju úlohu splníte, tým lepšie. Excel 2010 poskytuje nové a vylepšené nástroje na analýzu, ktoré vám umožnia plniť zverené úlohy vyššie uvedeným spôsobom.

Doplnok PowerPivot pre Excel

Ak potrebujete analyzovať veľké množstvo údajov, môžete stiahnuť doplnok Microsoft SQL Server PowerPivot pre Excel, pomocou ktorého sa na pás s nástrojmi Excelu pridá nástroj PowerPivot.

Nástroj PowerPivot okna programu Excel otvorený v programe Excel 2010

Pomocou doplnku PowerPivot pre Excel je možné importovať milióny riadkov údajov z viacerých zdrojov údajov do jedného excelového zošita, vytvárať vzťahy medzi heterogénnymi údajmi, vytvárať vzorcami vypočítané stĺpce a miery, vytvárať kontingenčné tabuľky a grafy a údaje ďalej analyzovať. Môžete tak prijímať včasné pracovné rozhodnutia bez nutnosti podpory v oblasti IT.

Ďalšie informácie o doplnku Power Pivot pre Excel.

Vylepšený doplnok Riešiteľ

Excel 2010 obsahuje novú verziu doplnku Riešiteľ, ktorú môžete použiť na vyhľadávanie optimálnych riešení v rámci analýzy hypotéz. Riešiteľ má vylepšené používateľské rozhranie (Evolučný riešiteľ), ktoré je založené na všeobecných algoritmoch a spracúva modely so všetkými funkciami Excelu, nové možnosti globálnej optimalizácie, lepšie metódy lineárneho programovania a nelineárnej optimalizácie, a nové zostavy lineárnosti a zostavy vykonateľnosti. Okrem toho je doplnok Riešiteľ k dispozícii v 64-bitovej verzii.

Ďalšiu pomoc týkajúcu sa doplnku Riešiteľ od spoločnosti Frontline Systems získate v časti Pomocník Riešiteľa na lokalite www.solver.com.

Vylepšená presnosť funkcií

Ako odpoveď na pripomienky zástupcov z akademických, technických a vedeckých kruhov obsahuje Excel 2010 súbor presnejších štatistických a iných funkcií. Niektoré existujúce funkcie boli taktiež premenované a ich názov lepšie vystihuje účel ich použitia.

 • Vylepšenia presnosti    Množstvo funkcií bolo aktualizovaných z dôvodu zvýšenia presnosti. Excel 2010 napríklad vracia presnejšie výsledky rozdelení beta a chí kvadrátu.

 • Konzistentnejšie funkcie    Niektoré štatistické funkcie boli premenované a sú konzistentnejšie s funkčnými definíciami vedeckej komunity a s názvami iných funkcií Excelu. Nové názvy funkcií presnejšie odrážajú účel ich použitia. Zošity vytvorené v starších verziách Excelu budú fungovať aj napriek zmene názvov, pretože pôvodné funkcie ostali zachované v kategórii Kompatibilita.

  Funkcie programu Excel 2010

Prečítajte si ďalšie informácie.

Vylepšené možnosti filtrovania

Okrem rýchlych filtrov popísaných vyššie v tomto článku obsahuje Excel 2010 aj nové funkcie na jednoduchšie triedenie a filtrovanie údajov.

 • Nový filter hľadania    Pri filtrovaní údajov v tabuľkách, kontingenčných tabuľkách a kontingenčných grafoch Excelu je možné využiť nové vyhľadávacie pole, ktoré pomáha rýchlo nájsť požadované položky vo veľkých zoznamoch. Ak napríklad chcete vyhľadať špecifický produkt v katalógu s viac než 100 000 položkami, začnite zadávať vyhľadávanú položku a relevantné položky sa okamžite zobrazia v zozname. Výsledky je možné zúžiť zrušením výberu položiek, ktoré nechcete zobraziť.

  Vyhľadávacie pole v zozname filtrov

 • Filtrovanie a zoraďovanie bez ohľadu na umiestnenie    V tabuľke Excelu nahradia hlavičky tabuľky pri prezeraní dlhej tabuľky smerom nadol normálne hlavičky hárka v hornej časti stĺpcov. Tlačidlá automatického filtrovania zostanú viditeľné spolu s hlavičkami tabuľky v stĺpcoch tabuľky, je teda možné rýchlo zoraďovať a filtrovať údaje bez toho, aby bolo potrebné presúvať sa do hornej časti tabuľky.

  Automatické filtre zobrazujúce sa v hlavičkách stĺpcov v tabuľke programu Excel

  Prečítajte si ďalšie informácie.

64-bitová verzia Excelu

Excel 2010 je dostupný aj v 64-bitovej verzii, čo znamená, že intenzívni používatelia a analytici môžu vytvárať väčšie a komplexnejšie zošity. Ak budete používať 64-bitovú verziu, môžete používať fyzickú pamäť (RAM), ktorá je väčšia než 2-gigabajtový limit existujúci v 32-bitovej verzii Excelu.

Vylepšenia výkonu

Vylepšenia výkonu v programe Excel 2010 pomáhajú zvyšovať efektívnosť práce s údajmi. Špecifické vylepšenia zahŕňajú:

 • Všeobecné vylepšenia    V reakcii na pripomienky zákazníkov má Excel 2010 vylepšený výkon vo viacerých oblastiach. Excel 2010 napríklad lepšie reaguje pri premiestňovaní alebo zmene veľkosti grafov, pri práci v zobrazení rozloženia stránky a práci s tvarmi v hárku.

 • Podpora pre veľké množiny údajov    Pomocou programu Excel 2010 je možné efektívnejšie spracovať pracovné zošity, ktoré obsahujú veľké objemy údajov. Na vykonanie aktivít bežne uskutočňovaných s veľkými množinami údajov (napríklad filtrovanie a zoraďovanie údajov, kopírovanie a prilepenie údajov z jedného pracovného hárka do iného a použitie funkcie Vyplniť na kopírovanie vzorcov) sa vyžaduje omnoho menej času.

 • Viacúčelové vylepšenia    Vylepšenie viacúrovňového spracovania v programe Excel 2010 pomáha zrýchliť proces načítania, zoradenia a filtrovania údajov v kontingenčných tabuľkách a tabuľkách Excelu. Okrem toho je otváranie a ukladanie veľkých súborov vo všeobecnosti rýchlejšie než v predchádzajúcich verziách.

 • Rýchlejší výpočet    Ak sú zošity veľmi dôležité pre kľúčové firemné procesy v organizácii, je dôležité, aby sa rýchlosť výpočtov nestala ich brzdou. Ak chcete dosiahnuť rýchlejšie výpočty, Excel 2010 ponúka podporu pre asynchrónne, používateľom definované funkcie, ktoré môžu byť spustené súčasne bez potreby používania viacerých výpočtových vláken Excelu. Táto možnosť je užitočná vtedy, keď importujete údaje do hárkov vlastným spôsobom a v prípade scenárov s výpočtami náročnými na výkon (HPC).

Vytváranie zošitov s väčším vizuálnym vplyvom

Bez ohľadu na množstvo údajov, s ktorými pracujete, je dôležité, aby ste mali poruke nástroje, ktoré umožňujú skúmať a odosielať nápady s vizuálnym spracovaním, ako napríklad grafy, diagramy, obrázky alebo snímky obrazovky.

Vylepšené vytváranie grafov

V programe Excel 2010 sa jednoduchšie pracuje s grafmi. Špecifické vylepšenia sú tieto:

 • Nové obmedzenia pri práci s grafmi    V Exceli 2010 bolo odstránené obmedzenie počtu údajových bodov, ktoré je možné vytvoriť v grafe. Počet údajových bodov je tak obmedzený len veľkosťou dostupnej pamäte. Umožňuje to používateľom (najmä z vedeckých kruhov) efektívnejšie vizualizovať a analyzovať veľké množiny údajov.

 • Rýchly prístup k možnostiam formátovania    V programe Excel 2010 je možné získať okamžitý prístup k možnostiam formátovania dvojitým kliknutím na prvok grafu.

 • Zaznamenanie makra pre prvky grafu    Zaznamenanie makra v programe Office Excel 2007 počas formátovania grafu alebo iného objektu neviedlo k vytvoreniu kódu makra. V programe Excel 2010 však môžete používať záznamník makra na záznam zmien formátovania grafov a iných objektov.

Prečítajte si ďalšie informácie o vytváraní grafu.

Podpora rovníc

Pomocou nových nástrojov na úpravu rovníc je v Exceli 2010 možné vložiť bežné matematické rovnice do hárkov alebo vytvoriť vlastné rovnice použitím knižnice matematických symbolov. Nové rovnice je tiež možné vložiť do textových polí alebo iných tvarov. Ak chcete začať, na karte Vložiť v skupine Symboly kliknite na šípku vedľa možnosti Rovnica.

Vopred naformátované rovnice v zozname rovníc

Ďalšie motívy

V Exceli 2010 je možné používať viac motívov a štýlov než predtým. Tieto prvky umožňujú použiť profesionálne návrhy v zošitoch a iných dokumentoch balíka Microsoft Office. Keď vyberiete motív, Excel 2010 vytvorí návrh. Text, grafy, grafika, tabuľky a objekty kreslenia sa zmenia tak, aby odrážali vybratý motív, t. j. všetky prvky v zošite sa budú vzájomne dopĺňať.

Galéria motívov v programe Excel 2010

Prečítajte si ďalšie informácie o používaní motívov na zošity programu Excel.

Prilepenie so živou ukážkou

Funkcia prilepenia so živou ukážkou umožňuje ušetriť čas, keď opätovne používate obsah v rámci programu Excel 2010 alebo v iných programoch. Túto funkciu možno použiť na zobrazenie ukážky rôznych možností prilepenia, ako napríklad Ponechať šírky stĺpcov zdroja, Bez orámovania alebo Ponechať formátovanie zdroja. Živá ukážka umožňuje vizuálne určiť, ako bude prilepený obsah vyzerať predtým než ho prilepíte do hárka. Keď posuniete ukazovateľ nad funkciu Možnosti prilepenia a zobrazíte výsledky, uvidíte ponuku obsahujúcu položky, ktoré sa kontextovo zmenia tak, aby sa prispôsobili obsahu, ktorý používate. Obrazovkové komentáre poskytujú ďalšie informácie ako pomôcku počas prijímania správneho rozhodnutia.

Možnosti ponuky Ukážka prilepenia

Vylepšené nástroje na úpravu obrázkov

Komunikácia o nápadoch v programe Excel 2010 nespočíva vždy v zobrazení čísel a grafov. Ak chcete používať fotografie, kresby alebo grafiku SmartArt na vizuálnu komunikáciu, môžete využiť výhody nasledujúcich funkcií:

 • Snímky obrazovky    Rýchlo sa snímka a pridávanie do zošita a potom pomocou nástrojov na karte Nástroje obrázka na úpravu a zlepšenie snímku obrazovky. Prečítajte si viac o snímky obrazovky.

  Tlačidlo snímky obrazovky

 • Rozloženia grafického prvku SmartArt nové    S nové rozloženia, môžete to zistiť príbehu s fotografiami. Použiť napríklad rozloženie popísali obrázkov na zobrazenie obrázkov s pekná popisy pod. Prečítajte si ďalšie informácie o grafických prvkoch SmartArt.

 • Opravy obrázkov    Táto funkcia umožňuje vyladiť farbu obrázka, upraviť jas, kontrast alebo ostrosť bez použitia dodatočného softvéru na úpravu fotografií. Ďalšie informácie o úpravách obrázkov.

 • Nové a vylepšené umelecké efekty    Použitím rôznych umeleckých efektov na obrázok môžete dosiahnuť, že vzhľad obrázka bude podobný skici, kresbe alebo maľbe. Medzi novými umeleckými efektmi nájdete napríklad Skicu ceruzkou, Kreslenie čiar, Špongiu s vodovou farbou, Mozaikové bubliny, Sklo, Jemný pastel, Plastový obal, Fotokópiu, Ťah štetcom a mnohé ďalšie. Ďalšie informácie o pridávaní efektov.

 • Lepšia kompresia a orezanie    Teraz máte k dispozícii väčšiu kontrolu nad kvalitou obrázkov a kompresiou, takže môžete vybrať to správne médium (tlač, obrazovka alebo e-mail), pre ktoré sa zošit bude používať. Ďalšie informácie o orezaní a kompresii obrázkov.

Nové spôsoby spolupráce v zošitoch

V programe Excel 2010 sú k dispozícii nové spôsoby publikovania, úpravy a zdieľania zošitov s ostatnými používateľmi v organizácii.

Spolutvorba zošitov

Pomocou aplikácie Excel Online, ktorá je súčasťou aplikácií Office Online, môžu zošit naraz upravovať rôzni ľudia na rôznych miestach. Ak pracujete v malej spoločnosti alebo pracujete sami z domu alebo zo školy, stačí vám bezplatné konto Windows Live, aby ste mohli spoluvytvárať zošity s inými používateľmi. Firemní používatelia v spoločnostiach používajúci technológiu Microsoft SharePoint 2010 môžu tiež používať túto funkciu v rámci brány firewall.

Vylepšené služby Excel Services

Ak ste v organizácii v minulosti používali službu Excel Services na zdieľanie zošitov Excelu na lokalitách SharePoint Server lokality, všimnite si tieto vylepšenia:

 • Vylepšené skúsenosti používateľov    Niektoré z viac viditeľných zmien zahŕňajú schopnosť obnoviť prvky stránky namiesto toho, aby sa po každej vykonanej zmene musela obnovovať stránka a pridanie posúvačov, pomocou ktorých sa môžete jednoducho posúvať hárkom.

 • Lepšia integrácia s funkciami služby SharePoint 2010    V rámci tejto verzie služieb Excel Services získate lepšiu integráciu s dôležitými funkciami služby SharePoint 2010 vrátane zabezpečenia, riadenia obsahu, ovládania verzií, správy pripojenia údajov a správy služieb. Okrem toho služby Excel Services lepšie integrujú vstavané možnosti analytických nástrojov služby SharePoint.

 • Vylepšená podpora funkcií pracovného zošita    Ak v minulosti zošit obsahoval nepodporované funkcie, nebolo ho možné otvoriť v prehliadači. Ak teraz zošit obsahuje funkciu Excelu, ktorá nie je podporovaná, vo väčšine prípadov sa v prehliadači otvorí. Okrem toho sú v službe Excel Services podporované ďalšie funkcie Excelu vrátane nových funkcií kriviek a rýchlych filtrov programu Excel 2010.

 • Širšia podpora pre vývojárske aplikácie    Vývojári aj iní používatelia môžu využiť výhody nových nástrojov, napríklad programovacie rozhranie aplikácie REST, na vytváranie firemných aplikácií.

Ďalšie informácie o službách Excel Services.

Kontrola zjednodušenia ovládania

Pomocou nového nástroja kontroly zjednodušenia ovládania v programe Excel 2010 je možné vyhľadávať a odstraňovať problémy, ktoré by mohli ľuďom s postihnutím komplikovať čítanie alebo prácu so zošitom. Kontrolu zjednodušenia ovládania spustíte kliknutím na kartu Súbor, potom na položku Zistiť problémy a nakoniec kliknutím na položku Kontrola zjednodušenia ovládania. Na pracovnej table sa zobrazia chyby a upozornenia. Problémy potom môžete skontrolovať a zistíte, ktoré je potrebné odstrániť.

Okrem kontroly zjednodušenia ovládania je možné k viacerým objektom hárka vrátane tabuliek Excelu a kontingenčných tabuliek pridať aj alternatívny text. Táto informácia je užitočná najmä pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí objekt nedokážu jednoducho alebo úplne vidieť.

Prečítajte si ďalšie informácie.

Vylepšené jazykové nástroje

V dialógovom okne Možnosti programu Excel môžu viacjazyční používatelia rýchlo nastaviť predvoľby jazyka úprav, zobrazenia, obrazovkového komentára a Pomocníka. Zmena nastavenia jazyka v Exceli automaticky zmení toto nastavenie vo všetkých použiteľných aplikáciách balíka Microsoft Office 2010. Ak nemáte nainštalovaný potrebný softvér alebo rozloženie klávesnice, systém vás na túto skutočnosť upozorní a poskytne prepojenia na rýchle vyriešenie uvedených problémov.

Ďalšie informácie o nastavení jazykových preferencií.

Nové spôsoby funkčného rozšírenia zošitov

Ak vyvíjate vlastné riešenia zošita, môžete využiť výhody nových spôsobov rozšírenia týchto riešení.

Vylepšené funkcie programovania

Vylepšenia pre vývojárov obsahujú:

 • Zmeny softvérového balíka XLL SDK    Softvérový balík XLL SDK podporuje volanie nových funkcií hárka, vývoj asynchrónnych používateľom definovaných funkcií, vývoj klastrových používateľom definovaných funkcií, ktoré možno odovzdať do výpočtového klastra, a vytváranie 64-bitových doplnkov softvéru XLL.

 • Vylepšenia VBA    Excel 2010 disponuje množstvom funkcií, ktoré umožňujú migrovať všetky existujúce makrá Excelu 4.0 do aplikácie VBA. Vylepšenia zahŕňajú lepší výkon pre tlačové metódy a tie vlastnosti grafov, ktoré neboli v minulosti dostupné pomocou aplikácie VBA.

 • Lepšia rozšíriteľnosť používateľského rozhrania    Ak vyvíjate vlastné riešenia zošita, k dispozícii máte ďalšie možnosti programového prispôsobenia pása s nástrojmi a nového Zobrazenie Backstage. Môžete napríklad programovo aktivovať karty na páse s nástrojmi a nastaviť vlastné karty tak, aby sa správali podobne ako vstavané kontextové karty, ktoré sa zobrazia iba v prípade výskytu špecifických udalostí. Okrem toho môžete nastaviť vlastné skupiny pása s nástrojmi tak, aby sa zväčšovali a zmenšovali spolu so zmenou veľkosti pása s nástrojmi a prispôsobiť kontextové ponuky použitím ovládacích prvkov RTF. Do Zobrazenie Backstage môžete pridať aj vlastné používateľské rozhranie a ďalšie prvky.

 • Zmeny softvérového balíka Open XML SDK    Softvérový balík Open XML SDK 2.0 podporuje objekty na úrovni schémy (okrem podpory na úrovni časti, ktorá bola predstavená v softvérovom balíku Open XML SDK 1.0). Táto zmena zjednodušuje programovú manipuláciu so zošitmi a inými dokumentmi mimo počítačových aplikácií balíka Office 2010, napríklad ako súčasť serverového riešenia.

Prečítajte si ďalšie informácie o funkciách pre vývojárov.

Podpora pre vysokovýkonné výpočty

Mnohé organizácie sa spoliehajú na vysokovýkonné výpočtové klastre (HPC) s cieľom rozšíriť výpočtovú škálu. Napríklad finančná spoločnosť môže používať výpočtové klastre na zrýchlenie dlhodobo spustených a výpočtovo náročných finančných modelov. Excel 2010 sa dokáže integrovať do klastrov HPC. Keď je dostupný podporovaný klaster, používatelia môžu nastaviť Excel tak, aby použil daný klaster formou výberu konektora a konfiguráciou názvu použitého v možnostiach Rozšírené v dialógovom okne Možnosti programu Excel.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×