Čo je nové v aplikácii Project Web App?

Verzia aplikácie TE000130158 dodávaná spolu s programom Microsoft Project Server 2010 obsahuje zlepšené používateľské rozhranie a niekoľko nových výkonných funkcií. Tieto aktualizácie spolu poskytujú inteligentnú obchodnú aplikáciu, ktorá podporuje integrované projekty a možnosti správy portfólio, rozšíriteľnú spoluprácu s malými tímami aj veľkými podnikmi, ako aj rozšírenú platformu, ktorá je integrovaná so súvisiacimi technológiami spoločnosti Microsoft.

Obsah tohto článku

Zlepšené používateľské rozhranie

Úvod do pása s nástrojmi

Zlepšené rozhranie na úpravu projektu

Integrovaná správa projektu a portfólia

Správa návrhov projektov

Analýza návrhov pre portfólio projektov

Používateľom riadené plánovanie

Zostupné súhrnné úlohy

Rozšíriteľná spolupráca

Jeden režim vstupu pre časové výkazy a stav úloh

Schvaľovacie centrum pre časové výkazy a stav úloh

Delegovanie používateľa

Rozšírená platforma

Vlastné polia oddelenia

Viaceré kocky OLAP s podporou oddelenia

Analytické nástroje so službami Excel Services

Zlepšené používateľské rozhranie

Aplikácia TE000130158 ponúka významne aktualizované používateľské rozhranie vrátane pása s nástrojmi a zjednodušenej mriežky na úpravu projektov.

Úvod do pása s nástrojmi

V aplikácii TE000130158 sa už používa pás s nástrojmi, ktorý umožňuje rýchle vyhľadanie príkazu, ktorý je potrebný na dokončenie úlohy. Príkazy sú usporiadané v logických skupinách, ktoré sú spolu uvedené v kartách. V nových verziách programov Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010 a v klientskom programe Microsoft Project sa tiež používa pás s nástrojmi, čím sa poskytuje bezproblémové rozhranie vo všetkých programoch.

Zlepšené rozhranie na úpravu projektu

Pomocou nového rozhrania na úpravu projektov založeného na mriežke môžete aktualizovať údaje projektu v rovnakej mriežke a zobrazenie Ganttovho grafu, ktoré ste použili na kontrolu údajov projektu. Údaje zadané do mriežky sa overujú počas vstupu a celkové používanie je omnoho jednoduchšie. Táto aktualizovaná mriežka sa používa v celej aplikácii TE000130158 vrátane Strediska projektu, aktualizácií úloh, stránok s ukážkami, Strediska zdrojov a zobrazení priradenie prostriedkov.

Na začiatok stránky

Integrovaná správa projektu a portfólia

Zmeny v integrovanej správe projektu a portfólia zahrňujú komplexné riešenia na správu požiadaviek a analýzu portfólia, ako aj možnosť manuálne plánovať úlohy a efektívne plánovať používanie pomocou odhadovanie metódou zhora nadol spôsobu.

Správa návrhov projektov

Nová funkcionalita správy požiadaviek v aplikácii TE000130158 umožňuje používanie komplexného odosielania návrh procesu schvaľovania, pri ktorých sa používajú šablóny, webové formuláre na odosielanie návrhov, životné cykly projektov a obchodné stratégie. Po schválení návrhu môžete jednoducho vytvoriť plán projektu založený na návrhu a priradiť zdroje.

Analýza návrhov pre portfólio projektov

Aplikácia TE000130158 ponúka nové funkcie na analýzu portfólia. Ešte pred schvaľovacím rozhodnutím môžete návrhy projektov analyzovať pomocou obchodných faktorov, významných obmedzenie nákladov, ako aj významných obmedzení prostriedkov.

Používateľom riadené plánovanie

V aplikácii TE000130158 môžu vedúci pomocou manuálne plánovaných úloh udržiavať kontrolu nad plán projektov a minimalizovať nečakané zmeny. Keď je zapnuté používateľom riadené plánovanie, faktory, ako napríklad závislosti úloh a zmeny kalendár, sa už nebudú automaticky prispôsobovať dátumom úlohy.

Zostupné súhrnné úlohy

Na počiatku fázy plánovania majú vedúci projektu iba niektoré informácie na vysokej úrovni o kľúčových výstup a hlavných medzník projektov. Pomocou aplikácie TE000130158 sa môžu projekty rozdeliť do fáza na vysokej úrovni na základe celkovej časovej osi a rozpočet. To znamená, že dátumy jednotlivých položiek práce nemusia nevyhnutne presne zodpovedať dátumom fáz na vysokej úrovni.

Na začiatok stránky

Rozšíriteľná spolupráca

Pri vývoji tejto verzie aplikácie TE000130158 bolo hlavným cieľom poskytovať tímom nástroje, ktoré boli prispôsobené ich veľkosti a vyspelosti. Na dosiahnutie týchto cieľov sa vykonali zlepšenia, pomocou ktorých sa zjednodušilo odosielanie a schvaľovanie časový výkaz, ako aj stavov úloh. Navyše sa na podporu neprerušenej spolupráce pridalo delegovanie používateľa.

Jeden režim vstupu pre časové výkazy a stav úloh

V aplikácii TE000130158 sa ponúka nový zjednotený režim na zadávanie času a potupu úlohy. Ak sa bude v organizácii používať jeden režim vstupu, časový výkaz môžete v jednom zobrazení a v tomto zobrazení môžete aj informovať vedúceho o stave úlohy.

Schvaľovacie centrum pre časové výkazy a stav úloh

Okrem možnosti zadávať čas a postup úlohy v jednom umiestnení môžu pracovníci s príslušnými povoleniami schvaľovať v jednom zobrazení aj časové výkazy a aktualizácie úlohy.

Delegovanie používateľa

Nová funkcia delegovania používateľa v aplikácii TE000130158 umožňuje jednému používateľovi vykonávať činnosť za iného používateľa bez ohľadu na rozdiely v úrovni povolení. Ak má napríklad správca plánovanú dovolenku a potrebuje, aby to niekto vyplnil počas jeho neprítomnosti, môže niektorého člena tímu určiť ako svojho delegáta a ten člen tímu získa všetky oprávnenia správcu.

Na začiatok stránky

Rozšírená platforma

Aplikácia TE000130158 ponúka rozšírenú platformu vrátane vlastných polí oddelenia, možností vytvárať viaceré kocky OLAP a vytváranie zostáv koncových zákazníkov, v ktorých sa používajú služby Excel Services.

Vlastné polia oddelenia

Vlastné polia oddelenia alebo oddelení umožňujú definovať na úrovni zdroja, úlohy alebo projektu, ktoré polia sa požadujú a ktoré nie. Umožňuje to filtrovať informácie zobrazené v aplikácii TE000130158, vďaka čomu sa tieto informácie zameriavajú na to, čo sa dá aplikovať v každom oddelení. Keďže nejde o funkciu zabezpečenia, umožnia zjednodušiť rozhranie pre používateľov aplikácie TE000130158.

Viaceré kocky OLAP s podporou oddelenia

Aplikácia TE000130158 umožňuje vytvárať aj viac ako jednu kocku OLAP. Údaje kocky sa dajú navyše filtrovať podľa oddelenia.

Analytické nástroje so službami Excel Services

V tomto vydaní sú služby Excel Services integrované s aplikáciou TE000130158. Tým sa uľahčuje vytváranie zobrazení analytických nástrojov. Ako súčasť tejto integrácie sa poskytujú zobrazenia prázdnych tabuliek so spojenými údajmi, ako aj zobrazenia mimo poľa. Údaje dostupné na vytváranie zostáv sa tiež rozšírili tak, aby obsahovali vlastné polia časového výkazu, vlastnosti projektu a údaje na plánovanie a optimalizáciu portfólia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×