Čo je nové na serveri Search Server 2010

Nové funkcie servera Microsoft Search Server 2010 pomáhajú rýchlejšie a efektívnejšie umiestniť viac relevantných informácií. Nové používateľské rozhranie na stránke výsledkov hľadania umožňuje spresniť dotazy aj podľa vlastností, napríklad podľa typu dokumentu, dátumu vytvorenia alebo autora. Ďalšie rozšírenia zahŕňajú schopnosť vyhľadávať pomocou booleovskej syntaxe, zástupných symbolov, predpôn a návrhov na dotazy. Obsah lokality SharePoint môžete prehľadávať aj z počítača s operačným systémom Windows 7.

Ďalšie informácie o konfigurácii a prispôsobení funkcií popísaných v tomto článku nájdete v Pomocníkovi servera Search Server 2010.

Vlastníci a správcovia lokalít budú hľadať rozšírenia pre správu lokality a funkcie prispôsobenia. Tieto funkcie sú podrobne popísané v článku Čo je nové na serveri SharePoint Foundation 2010.

Čo vás zaujíma?

Nové používateľské rozhranie

Booleovská syntax a porovnávanie zástupných znakov

Prehľadávanie obsahu lokality SharePoint z počítača s operačným systémom Windows 7

Zlepšená relevantnosť

Nový rozsah pre prehľadávanie lokality

Nové používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie dotazu a stránky výsledkov hľadania bolo na serveri Search Server 2010 aktualizované. V poli hľadania sa vopred dopĺňajú slová alebo slovné spojenia podobné zadávaným, čo pomáha šetriť čas a vedie k vytvoreniu úspešného dotazu. Ak napríklad ľudia v organizácii úspešne vyhľadajú informácie o predmete ako podnikový piknik, ďalší používatelia, ktorí hľadajú túto tému, zadajú zopár písmen kľúčového slova piknik a v zozname návrhov na dotazy sa zobrazí slovné spojenie "podnikový piknik".

Pole hľadania zobrazuje slová podobné tým, ktoré používateľ zadáva

Stránka výsledkov hľadania obsahuje polia hľadania, čiže rovnakú funkciu návrhov na dotazy, ale aj novú funkciu, tzv. panel spresnenia. Ak vyhľadávanie vráti priveľa výsledkov a vy neviete nájsť tie, ktoré potrebujete, na zúženie vyhľadávania na menší počet výsledkov môžete použiť panel spresnenia.

Spresnenie vás informuje o druhoch získaných výsledkov a umožňuje zúžiť výsledky na konkrétne druhy. Spresnenia zahŕňajú typ výsledku, ako napríklad webové stránky a iné typy dokumentov, lokality, autori, dátumy zmeny a značky. Súhrn výsledkov na paneli spresnenia môže napríklad ukázať, že v množine výsledkov sa nachádza priveľa webových stránok a prezentácií. Ak vás zaujímajú iba prezentácie, v kategórii typ výsledkov môžete kliknúť na prepojenie Prezentácie.

V konkrétnejšom príklade, povedzme, Mária chce nájsť dokument, ktorý napísal softvérový manažér Michal. Vie, že dokument sa týka špecifikácií vyhľadávania, takže do poľa hľadania zadá špecifikácie vyhľadávania. Na paneli spresnenia v časti Lokalita uvidí názov portálu divízie, kde Michal pracuje, takže naň klikne. Po tejto akcii zobrazí tabla s výsledkami len dokumenty z portálu tejto divízie, ktoré obsahujú špecifikácie vyhľadávania. Mária síce ešte nevidí želaný dokument, ale na paneli spresnenia v časti Autor vidí Michalovo meno. Keď klikne na Michalovo meno, v okne výsledkov hľadania sa zobrazí zoznam všetkých dokumentov, ktoré napísal, alebo všetkých dokumentov, v ktorých sa objavuje jeho meno. Nakoniec Mária vie, že Michal napísal dokument nedávno, takže v časti Dátum zmeny klikne na položku Za posledný mesiac. Po tejto akcii sa dokument, ktorý hľadá, zobrazí na vrchu okna s výsledkami hľadania.

Panel spresnenia vyhľadávania ukazuje, ako možno výsledky hľadania triediť podľa rozpätia dátumov.

Spresnenie na serveri Search Server 2010 je založené len na prvých 50 najrelevantnejších výsledkoch. To znamená, že ak nevidíte možnosť spresnenia, ktorú hľadáte, dôvodom môže byť to, že vo výsledkoch sa nachádza nižšie.

Na začiatok stránky

Booleovská syntax a porovnávanie zástupných znakov

Server Search Server 2010 teraz podporuje pri vyhľadávaní kľúčových slov a vlastností používanie booleovských operátorov, ako napríklad AND, OR a NOT, + (PLUS) a - (MINUS). Booleovská syntax na serveri Search Server 2010 dodržiava rovnaké pravidlá ako všetky ostatné mechanizmy vyhľadávania. Operátory rozlišujú malé a veľké písmená. Dotaz vyhľadať AND špecifikácie napríklad nájde všetky dokumenty obsahujúce obe slová - vyhľadať a špecifikácie, bez ohľadu na to, kde sa tieto slová v dokumente objavujú.

Ak chcete sformulovať silnejšie dotazy na vyhľadávanie, môžete booleovské operátory skombinovať s vlastnosťami dokumentu, ak sa daná vlastnosť používa v organizácii. Môžete napríklad prehľadať všetky dokumenty podľa konkrétneho autora, typu súboru alebo názvu súboru. Taktiež môžete vylúčiť určité výsledky hľadania. Lepšie dotazy môžete vytvoriť pridaním relačných operátorov, napríklad menej ako alebo rovné (<=), väčšie ako alebo rovné (>=), alebo nerovná sa (<>), k hodnote vlastnosti. Dotaz špecifikácie vyhľadávania zmenené<=7/8/09 napríklad vráti všetky špecifikácie vyhľadávania, ktoré boli zmenené do 8. júla 2009 vrátane.

Ďalšou metódou, ktorú môžete použiť na hľadanie informácií, je používanie zástupného symbolu - hviezdičky (*) v kľúčovom slove, ktoré slúži ako predpona, alebo v dotaze na vlastnosť. Vyhľadávanie Autor:Kov* napríklad vráti všetky dokumenty autora, ktorého meno sa začína písmenami Kov, ako napríklad Kováč, Kováčik alebo Kovár.

Ďalšie informácie o používaní booleovskej syntaxe nájdete v článku Prehľadávanie obsahu v Pomocníkovi servera Search Server 2010.

Na začiatok stránky

Prehľadávanie obsahu lokality SharePoint z počítača s operačným systémom Windows 7

Ak máte počítač so systémom Windows 7, obsah lokality SharePoint môžete prehľadávať z počítača. Takto môžete využiť funkcie operačného systému Windows 7 na zobrazenie ukážky dokumentov, presúvanie súborov myšou a upravovanie obsahu z počítača.

Ak chcete vytvoriť pripojenie na lokalitu SharePoint z počítača s operačným systémom Windows 7, zadajte dotaz na vyhľadávanie z Centra vyhľadávania. Potom na stránke výsledkov hľadania kliknite na tlačidlo externého umiestnenia Ikona externej spojnice . Touto akciou sa do aplikácie Windows Explorer pridá spojnica podnikového vyhľadávania pre daný dotaz na vyhľadávanie. Teraz môžete spustiť vyhľadávanie zo svojho počítača so systémom Windows 7 a dostanete rovnaké výsledky ako pri použití stránky s výsledkami zo servera Search Server 2010. Vyhľadávanie počítača môžete spojiť s množinou výsledkov podnikového portálu alebo lokality miestneho tímu.

Ďalšie informácie o vyhľadávaní z počítača s operačným systémom Windows 7 nájdete v článku Funkcie externého vyhľadávania na lokalite TechNet.

Na začiatok stránky

Zlepšená relevantnosť

Model vyhľadávania využíva vlastnosti (alebo metaúdaje), ktoré ste vy alebo počítač poskytli dokumentom. Vlastnosť Autor sa napríklad môže automaticky aktualizovať pri každom uložení dokumentu. Dokumenty sa ťažko hľadajú, ak sú vlastnosti zastarané alebo chýbajú. Modul prehľadávania obsahu na serveri Search Server 2010 môže prehľadať obsah dokumentov a vyhľadať kľúčové slovné spojenia, ktoré môžu lokalizovať a aktualizovať chýbajúce alebo nepresné vlastnosti. Prezentácia programu Microsoft PowerPoint 2010 napríklad môže obsahovať slovné spojenie „vytvoril Michal Kováč“ aj vtedy, ak má samotný dokument vlastnosť Autor prázdnu. V takomto prípade spojí server Search Server 2010 dokument programu PowerPoint 2010 s autorom Michalom Kováčom a výsledky hľadania sú hneď relevantnejšie.

Na začiatok stránky

Nový rozsah pre prehľadávanie lokality

Ak spustíte dotaz z poľa hľadania na lokalite, na serveri Search Server 2010 sa teraz rozsah automaticky nastaví na túto lokalitu a všetky jej podlokality. Keď vediete vyhľadávanie z lokality, stránka s výsledkami bude udržiavať rovnaké rozhranie ako lokalita, z ktorej ste začali vyhľadávanie. Najlepším miestom na zadanie dotazu s výsledkami z viacerých lokalít je stále Centrum vyhľadávania.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×