Čo je chránené zobrazenie?

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Súbory z internetu a z iných potenciálne nebezpečných umiestnení môžu obsahovať vírusy, červy a iné druhy škodlivého softvéru, ktorý môže poškodiť počítač. S cieľom chrániť počítač sa súbory z potenciálne nebezpečných umiestnení otvárajú iba na čítanie alebo v chránenom zobrazení. Použitím chráneného zobrazenia môžete súbor čítať, prezerať si jeho obsah a povoliť úpravy, pričom zároveň obmedzíte riziká.

Obsah tohto článku

Prečo sa súbor otvára v chránenom zobrazení?

Ako sa dá ukončiť chránené zobrazenie tak, aby bolo možné upravovať, ukladať alebo tlačiť?

Prečo nie je možné ukončiť chránené zobrazenie?

Zistil sa problém so súborom

Potrebujem zmeniť nastavenia chráneného zobrazenia

Chcem zrušiť dôveryhodnosť dokumentu alebo dokumentov, ktoré mám nastavené ako dôveryhodné, aby sa neotvárali v chránenom zobrazení

Vysvetlenie nastavení chráneného zobrazenia v Centre dôveryhodnosti

Čo sa stane s doplnkami v chránenom zobrazení?

Čo sa stane s cloudovými písmami v chránenom zobrazení?

Ako používa chránené zobrazenie na čítanie obrazovky?

Prečo sa súbor otvára v chránenom zobrazení?

Chránené zobrazenie je režim iba na čítanie, v rámci ktorého je zakázaná väčšina funkcií úprav. Existuje niekoľko dôvodov otvorenia súboru v chránenom zobrazení:

 • Súbor bol otvorený z internetového umiestnenia    – Keď sa v chránenom zobrazení zobrazí hlásenie „Pozor – súbory z internetu môžu obsahovať vírusy. Ak nepotrebujete vykonávať úpravy, bude bezpečnejšie, ak zostanete v chránenom zobrazení.“, súbor je otvorený z internetu. Súbory z internetu môžu mať v sebe vírusy a iný škodlivý obsah. Odporúčame dokument upravovať, len ak dôverujete jeho obsahu.

  Chránené zobrazenie pre dokument z internetu

 • Súbor bol prijatý ako príloha programu Outlook a na základe politiky počítača je odosielateľ považovaný za nebezpečného    – Keď sa v chránenom zobrazení zobrazí hlásenie „Pozor – e-mailové prílohy môžu obsahovať vírusy. Ak nepotrebujete vykonávať úpravy, bude bezpečnejšie, ak zostanete v chránenom zobrazení.“, súbor bol prijatý od potenciálne nebezpečného odosielateľa. Odporúčame dokument upravovať, len ak dôverujete jeho obsahu.

  Chránené zobrazenie pre nedôveryhodné e-mailové prílohy

 • Súbor bol otvorený z nebezpečného umiestnenia    – Keď sa v chránenom zobrazení zobrazí hlásenie „Tento súbor bol otvorený z potenciálne nebezpečného umiestnenia. Ďalšie informácie získate po kliknutí sem.“, súbor bol otvorený z priečinka, ktorý je nebezpečný. Príkladom nebezpečného umiestnenia je priečinok Dočasné internetové súbory. Odporúčame dokument upravovať, len ak dôverujete jeho obsahu.

  Chránené zobrazenie na základe nebezpečného umiestnenia

 • Súbor je blokovaný funkciou Blokovanie súborov.    – Nasledujúce obrázky slúžia ako príklady. Ďalšie informácie o funkcii Blokovanie súborov

  Chránené zobrazenie pre súbory blokované funkciou blokovania súborov a keď úpravy nie sú povolené

  Úpravy nie sú povolené.

  Chránené zobrazenie pre dokumenty blokované funkciou blokovania súborov a keď úpravy sú povolené

  Úpravy sú povolené, ale neodporúčajú sa, pokiaľ úplne nedôverujete jeho obsahu.

 • Zlyhanie overenia súboru    – Keď sa v chránenom zobrazení zobrazí hlásenie „Balík Office zistil problém s týmto súborom. Jeho úprava môže poškodiť počítač. Ďalšie informácie získate po kliknutí sem.“, súbor neprešiel overením súboru. Overovanie súborov kontroluje problémy so zabezpečením súboru, ktoré môžu byť dôsledkom zmien štruktúry súboru.

  Chránené zobrazenie pre súbory, ktoré zlyhajú pri overovaní súborov balíka Office

 • Súbor sa otvoril v chránenom zobrazení použitím možnosti Otvoriť v chránenom zobrazení    – Keď sa v chránenom zobrazení zobrazí hlásenie „Tento súbor bol otvorený v chránenom zobrazení. Ďalšie informácie získate po kliknutí sem.“, rozhodli ste sa otvoriť súbor v chránenom zobrazení. Môžete to vykonať pomocou možnosti Otvoriť v chránenom zobrazení:

  1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

  2. V dialógovom okne Otvoriť kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť.

  3. V zozname kliknite na možnosť Otvoriť v chránenom zobrazení.

  Chránené zobrazenie pre dokumenty, ktorých otvorenie v chránenom zobrazení vynútil používateľ

 • Súbor bol otvorený z úložiska OneDrivu iného používateľa – Keď sa v chránenom zobrazení zobrazí hlásenie „Pozor – tento súbor je z OneDrivu iného používateľa. Ak tejto osobe nedôverujete a nechcete pokračovať v spolupráci s ňou, je bezpečnejšie zostať v chránenom zobrazení.“, otvorili ste dokument z priečinka OneDrivu iného ako vlastného, napríklad keď niekto zdieľal s vami súbor vo OneDrive. Takéto súbory môžu byť nedôveryhodné a môžu sa použiť na to, aby poškodili váš počítač. Odporúčame, aby ste dokumentom dôverovali, len ak dôverujete osobe, ktorej patrí dané umiestnenie vo OneDrive.

  Poznámky: 

  • Táto funkcia je momentálne k dispozícii len u klientov služieb Office 365.

  • Po kliknutí na položku Dôverovať dokumentom od tejto osoby sa všetky ďalšie dokumenty zdieľané z tohto umiestnenia vo OneDrive už nebudú otvárať v chránenom zobrazení.

  Chránené zobrazenie pre dokumenty otvorené z ukladacieho priestoru vo OneDrive iného používateľa

Dôležité: Správcovia môžu prispôsobiť zoznam potenciálne nebezpečných umiestnení a zahrnúť doň ďalšie priečinky, ktoré sa nepovažujú za bezpečné.

Ako sa dá ukončiť chránené zobrazenie tak, aby bolo možné upravovať, ukladať alebo tlačiť?

Ak si súbor potrebujete prečítať, ale nemusíte ho upravovať, môžete zostať v chránenom zobrazení. Ak viete, že súbor pochádza z dôveryhodného zdroja, a chcete ho upravovať, uložiť alebo tlačiť, môžete chránené zobrazenie ukončiť. Po ukončení chráneného zobrazenia už súbor nebude v režime iba na čítanie a stane sa dôveryhodným dokumentom.

Ukončenie chráneného zobrazenia a úpravy po zobrazení žltého panela hlásení

 • Na paneli hlásení kliknite na položku Povoliť úpravy.

Ukončenie chráneného zobrazenia a úpravy po zobrazení červeného panela hlásení

 1. Kliknite na položky Súbor > Upraviť napriek tomu.

Upozornenie: Odporúčame tak urobiť, len ak zdroju a obsahu súboru dôverujete.

Prečo nie je možné ukončiť chránené zobrazenie?

Ak nemôžete ukončiť chránené zobrazenie, je možné, že správca systémov vytvoril pravidlá, ktoré zabraňujú ukončeniu chráneného zobrazenia. Informácie o týchto pravidlách získate od svojho správcu.

Zistil sa problém so súborom

Office zistil problém so súborom, čo môže znamenať riziko pre zabezpečenie. Otvorenie súboru v chránenom zobrazení chráni počítač. Odporúča sa, aby ste súbor upravovali iba v prípade, ak dôverujete odosielateľovi a súbor nevyzerá podozrivo.

Prečo sa zobrazuje toto hlásenie?

Toto hlásenie sa môže zobraziť v prípade škodlivého súboru, ktorý vytvoril haker s cieľom infikovať počítač vírusom alebo ukradnúť dôležité informácie. Toto hlásenie znamená, že úprava súboru by mohla byť nebezpečná. Niekedy sa toto hlásenie zobrazí v prípade poškodených súborov, napríklad:

 • Disk, na ktorom je súbor uložený, môže byť opotrebovaný alebo poškodený.

 • Súbor bol vytvorený alebo upravovaný pomocou programu, v ktorom sa vyskytol problém.

 • Počas kopírovania súboru do počítača sa vyskytla neočakávaná chyba, ktorá môže byť spôsobená pripojením na internet.

 • Mohol sa vyskytnúť problém so spôsobom, akým Office vyhľadáva problémy v súboroch. Snažíme sa o zlepšenie týchto postupov, nie vždy sú však bezchybné.

Môžem upraviť súbor?

Ak súbor pochádza od niekoho, koho poznáte a dôverujete mu, môžete sa rozhodnúť súbor upraviť. Odporúčame však, aby ste neupravovali súbor, ktorý je podozrivý. Príklady:

 • Súbor, ktorý pochádza od niekoho, koho nepoznáte alebo mu nedôverujete.

 • Neočakávali ste, že súbor dostanete, alebo nepredpokladáte, že daná osoba by vám poslala taký súbor.

 • Obsah súboru sa zdá byť neobvyklý, napríklad ide o účet za niečo, čo ste si nikdy nekúpili, alebo daný súbor spôsobuje zobrazovanie chýb v počítači.

Ak je súbor podozrivý, zavrite ho a odstráňte ho z počítača. Odporúčame, aby ste súbor neupravovali. Ak chcete odvrátiť podozrenie, môžete zatelefonovať odosielateľovi alebo mu odoslať e-mail, aby ste sa uistili, že vám ho poslal.

Nasledujúci obrázok je príkladom tlačidla Upraviť napriek tomu v zobrazení Office Backstage.

Zobrazenie Backstage pri zlyhaní zistenom pri overovaní súborov balíka Office

Ktoré typy súborov balíka Office môžu spôsobiť chyby overovania súborov?

 • Súbory programu Word 97-2003 (.doc, .dot)

 • Súbory programu Excel 97-2003 (.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlb, .xlt)

 • Súbory programu PowerPoint 97-2003 (.ppt, .pot., pps, .ppa)

Potrebujem zmeniť nastavenia chráneného zobrazenia

Pred zmenou nastavení chráneného zobrazenia odporúčame, aby ste sa poradili so správcom.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. Kliknite na položky Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti > Chránené zobrazenie.

 3. Vyberte požadované možnosti.

Nastavenie chráneného zobrazenia v centre dôveryhodnosti

Vysvetlenie nastavení chráneného zobrazenia v Centre dôveryhodnosti

 • Povoliť chránené zobrazenie pre súbory pochádzajúce z internetu.    V dôsledku rozsiahlych možností úmyselného škodenia sa internet nepovažuje za bezpečnú lokalitu.

 • Povoliť chránené zobrazenie pre súbory umiestnené v potenciálne nebezpečných umiestneniach.    V tomto prípade ide o priečinky v počítači alebo v sieti, ktoré sa nepovažujú za bezpečné, ako napríklad priečinok Dočasné internetové súbory alebo iné priečinky označené správcom.

 • Povoliť chránené zobrazenie pre prílohy programu Outlook.    Prílohy v e-mailových správach môžu pochádzať z neznámych alebo nedôveryhodných zdrojov.

Chcem zrušiť dôveryhodnosť dokumentu alebo dokumentov, ktoré mám nastavené ako dôveryhodné, aby sa neotvárali v chránenom zobrazení

Ak ste predtým dôverovali dokumentu alebo dokumentom, aby sa otvárali mimo chráneného zobrazenia, buď (1) kliknutím na položku Povoliť úpravy alebo Dôverovať dokumentom od tejto osoby na paneli hlásení alebo (2) kliknutím na položku Upraviť napriek tomu, keď zlyhalo overenie súboru, pozrite si časť Dôveryhodné dokumenty, kde nájdete informácie o odstránení tohto rozhodnutia o dôvere, aby sa takéto dokumenty znova otvárali v chránenom zobrazení.

Čo sa stane s doplnkami v chránenom zobrazení?

Ak sa súbor otvorí v chránenom zobrazení, doplnky sa môžu spustiť, ale nemusia fungovať podľa očakávaní. Ak doplnky nefungujú správe, obráťte sa na autora doplnku. Možno bude potrebné použiť aktualizovanú verziu, ktorá je kompatibilná s chráneným zobrazením. Ďalšie informácie o doplnkoch nájdete v téme Prečo doplnok nefunguje?

Čo sa stane s cloudovými písmami v chránenom zobrazení?

Je možné, že odosielateľ dokumentu použil cloudové písmo. Takéto písmo nie je súčasťou systému Windows ani balíka Office a pri prvom použití ho treba stiahnuť z internetu. Ak ide o tento prípad, pri práci v chránenom zobrazení sa toto písmo nestiahne ani v prípade, že ho ešte nemáte nainštalované. Word sa ho pokúsi nahradiť iným písmom, ktoré vyzerá podobne. Ak máte istotu, že dokument je bezpečný, a chcete ho zobraziť v podobe, v akej ho autor vytvoril, musíte najskôr povoliť úpravy, aby Word mohol stiahnuť a nainštalovať správne písmo.

Poznámka: Ak Word nenájde žiadne kompatibilné písma, ktoré by mohli dané písmo nahradiť, namiesto textu sa môžu zobraziť čierne štvorce. Povolením úprav umožníte stiahnutie správneho písma, čím by sa mal problém vyriešiť.

Ako používa chránené zobrazenie na čítanie obrazovky?

Keď ste v chránenom zobrazení, úpravy je uzamknutá, takže nie je možné kurzora v dokumente podľa očakávaní. Však, ak potrebujete navigácia v dokumente v chránenom zobrazení na čítanie obrazovky, môžete stlačením klávesu F7 Zapnutie prehľadávania vsuviek. Táto akcia by umožňujú prechádzať text bez toho, aby sa v režime úprav.

Pozrite tiež

Otvorenie dokumentu po chybe poškodenia súboru

Kontrola kompatibility súboru so staršími verziami

Pridanie alebo odstránenie ochrany dokumentu, zošita alebo prezentácie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×