Časová inteligencia v doplnku Power Pivot for Excel

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Data Analysis Expressions (DAX) obsahuje 35 funkcie pre agregáciu a porovnanie údajov v čase. Na rozdiel od spoločnosti DAX funkcie dátumu a času, časovej inteligencie funkcie naozaj nemáte niečo podobné v programe Excel. Je to preto funkcií časovej inteligencie pracovať s údajmi, ktoré sa neustále mení v závislosti od kontextu vyberiete v kontingenčných tabuľkách a funkcii Power View vizualizácie.

Aby bolo možné pracovať s funkcií časovej inteligencie, musíte mať tabuľky dátumov do dátového modelu. Tabuľky s dátumom musí obsahovať stĺpec s jedným riadkom pre každý deň za jednotlivé roky zahrnuté v údajoch. V tomto stĺpci sa považuje za stĺpca dátum (síce môžete pomenovaný, čo sa vám páči). Mnohé funkcie časovej inteligencie požadujú stĺpec dátumu na vypočítanie podľa dátumov, ktoré vyberiete ako polia v zostave. Napríklad, ak hodnota, ktorá sa vypočíta konečný štvrťroka zostatok použiť funkciu CLOSINGBALANCEQTR v poradí doplnku Power Pivot zistiť, kedy je naozaj na konci štvrťroka, musia odkazovať stĺpca dátum v tabuľke dátumov vedieť, kedy štvrťroku a končí. Ďalšie informácie o tabuľkách dátumov, pozrite si tému pochopiť a vytvorenie tabuľky dátumov v doplnku Power Pivot v Exceli.

Funkcie

Funkcie, ktoré vrátia jeden dátum

Funkcie v tejto kategórii vrátia jeden dátum. Výsledok je potom možné ako argumenty ďalšie funkcie.

Prvé dve funkcie v tejto kategórii vráti dátum prvého alebo posledného v Date_Column v aktuálnom kontexte. To môže byť užitočné, ak chcete nájsť prvého alebo posledného dátumu, na ktorom ste mali transakcie určitého typu. Tieto funkcie sa len jeden argument Názov stĺpca dátum v tabuľke dátumov.

Ďalšie dve funkcie v tejto kategórii nájsť dátum prvého alebo posledného (alebo ľubovoľnú inú hodnotu stĺpca aj) Ak výraz obsahuje neprázdne hodnoty. Takto sa najčastejšie používa v situáciách ako inventár, kde sa chcete dostať poslednú suma inventára a neviete po poslednú inventára bola prijatá.

Šesť ďalšie funkcie, ktoré vrátia jeden dátum sú funkcie, ktoré vrátia dátumom prvého alebo posledného mesiaca, štvrťroka alebo roka v aktuálnom kontexte do výpočtu.

Funkcie, ktoré vrátia tabuľku dátumov

Existuje 16 funkcie časovej inteligencie, ktoré vrátia tabuľku dátumov. Najčastejšie, tieto funkcie sa použije ako argument funkcie CALCULATE SetFilter. Rovnako ako všetky funkcie časovej inteligencie v jazyku DAX, každá funkcia má stĺpec dátumu ako jeden z argumentov.

Prvých osem funkcie v tejto kategórii začína stĺpca dátum v aktuálnom kontexte. Napríklad, ak používate opatrenie v kontingenčnej tabuľke, môžu sa vyskytnúť mesiac alebo rok v menovky stĺpcov alebo označenia riadkov. Výsledkom je filtrovania stĺpca dátum tak, aby zahŕňalo len dátumy pre aktuálny kontext. Od tohto aktuálny kontext, tieto funkcie osem potom vypočítať (alebo) predchádzajúci deň, mesiac, štvrťrok alebo rok a vrátiť týchto dátumov vo forme jedného stĺpca tabuľky. "Predchádzajúci" funkcie dozadu fungovať podľa prvého dátumu v aktuálnom kontexte a "ďalej" funkcií pokročiť od posledného dátumu v aktuálnom kontexte.

Ďalšie štyri funkcie v tejto kategórii sú podobné, ale namiesto výpočtu obdobia predchádzajúceho (alebo ďalší), sa spočítať množiny dátumov obdobia, ktoré je "mesiac-to-date" (alebo štvrťrok-to-date, year-to-date alebo v tom istom období predchádzajúceho roka). Tieto funkcie všetky svoje výpočty pomocou posledný dátum v aktuálnom kontexte. Všimnite si, že SAMEPERIODLASTYEAR vyžaduje, aby aktuálny kontext obsahoval súvislé množiny dátumov. Ak nie je aktuálny kontext súvislé množiny dátumov, SAMEPERIODLASTYEAR vráti chybu.

Posledné štyri funkcie v tejto kategórii sú o niečo zložitejší, a tiež trochu silnejšie. Tieto funkcie sa používajú na posun z množiny dátumov, ktoré sú v aktuálnom kontexte na novú množinu dátumov.

 • DATEADD (Date_Column, Number_of_Intervals, Interval)

 • DATESBETWEEN (Date_Column počiatočný_dátum, Koncový_dátum)

 • DATESINPERIOD (Date_Column počiatočný_dátum, Number_of_Intervals Interval)

DATESBETWEEN vypočíta množiny dátumov medzi Zadaný počiatočný dátum a koncový dátum. Zostávajúce tri funkcie posunú určitý počet časových intervalov v aktuálnom kontexte. Interval môže byť deň, mesiac, štvrťrok alebo rok. Tieto funkcie uľahčujú posun časového intervalu pre výpočet niektorý z týchto krokov:

 • Návrat o dva roky

 • Návrat o mesiac

 • Posun o tri štvrťroky

 • Návrat o 14 dní

 • Posun o 28 dní dopredu

V každom prípade stačí zadať akého intervalu a koľko z týchto intervalov presunúť. Kladné intervalu sa posunúť v čase, kým záporné intervalu sa presunie sa späť v čase. Interval samotnú je určený identifikátorom kľúčové slovo deň, mesiac, štvrťrok alebo rok. Tieto kľúčové slová nie sú reťazce, takže ich by nemala byť v úvodzovkách.

Funkcie, ktoré vyhodnocujú výrazy za časové obdobie

V tomto kategóriu funkcií vyhodnotiť výraz za určité časové obdobie. Urobíte to isté pomocou CALCULATE a ďalšie funkcie časovej inteligencie. Príklad:

= TOTALMTD (výraz, Date_Column [, SetFilter])

je úplne rovnaká ako:

= CALCULATE (Expression, DATESMTD (Date_Column) [, SetFilter])

Je však jednoduchšie použiť nasledujúce funkcie časovej inteligencie, ak sa hodia na riešenie problému, ktoré treba vyriešiť:

 • TOTALMTD (Výraz, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALQTD (Výraz, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALYTD (Výraz, Date_Column [, SetFilter] [, YE_Date]) *

Aj v tejto kategórii sú skupiny funkcií, ktoré vypočíta ľavých a pravých zostatok. Existujú určité koncepty, mali by ste vedieť s tieto konkrétne funkcie. Prvý, ako si myslíte, že je zrejmé, začiatočného stavu na akékoľvek obdobie je rovnaká ako konečný zostatok za predchádzajúce obdobie. Konečný zostatok zahŕňa všetky údaje až na konci obdobia, kým začiatočného stavu neobsahuje žiadne údaje z v aktuálnom období.

Tieto funkcie vždy vráti hodnotu výrazu vyhodnoteného pre k určitému bodu v čase. V čase sme záleží je vždy poslednú hodnotu možný dátum v kalendári období. Začiatočný stav je založený na posledný deň v predchádzajúcom období, zatiaľ čo konečný zostatok je založený na posledný dátum v aktuálnom období. Aktuálne obdobie vždy závisí od posledného dátumu v kontexte aktuálneho dátumu.

Ďalšie zdroje informácií

Články: pochopiť a vytvorenie tabuľky dátumov v doplnku Power Pivot v Exceli

Odkaz: Prehľad funkcií jazyka DAXna lokalite Office.com

Príklady: modelovanie údajov ziskov a strát a Analysis with Microsoft PowerPivot v Exceli

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×