Čítanie e-mailových správ konta POP3 na viacerých počítačoch

Predvolene sa nové správy po stiahnutí z e-mailového konta POP3 odstránia z e-mailového servera POP3 a následne sa uložia v počítači, ktorý používate. Keďže správa sa už na e-mailovom serveri POP3 nenachádza, nie je ju možné zobraziť po pripojení pomocou iného počítača.

Zmena nastavení e-mailového konta POP3 vám umožní vybrať si, či chcete správy po stiahnutí odstrániť.

Viaceré počítače sťahujúce e-mailové správy konta POP3

1. Keď sa pripojíte na poštový server POP3 z prvého počítača, e-mailové správy sa vám stiahnu do programu Outlook.

2. Keď sa pripojíte z druhého počítača, e-mailové správy sa vám stiahnu do programu Outlook.

3. Keď sa pripojíte z tretieho počítača, e-mailové správy sa stiahnu do programu Outlook a odstránia sa zo serveru, pretože políčko Ponechávať kópie správ na serveri v nastavení konta v treťom počítači nie je začiarknuté. V dôsledku toho sa z programu Outlook do poštového servera POP3 odošle príkaz s inštrukciou na odstránenie stiahnutých správ. Potom už tieto správy z poštového servera POP3 nebude môcť stiahnuť žiaden počítač.

Správy stiahnite, no neodstráňte ich z e-mailového servera POP3.

V každom počítači, v ktorom chcete e-mailové správy čítať, ale nechcete ich v ňom natrvalo ukladať, vykonajte tieto kroky:

 1. Vyberte položky Súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont.

  Nastavenie konta v zobrazení Backstage

 2. Na karte E-mail vyberte e-mailové konto POP3 a potom možnosť Zmeniť.

 3. Vyberte možnosť Ďalšie nastavenia.

 4. Kliknite na kartu Spresnenie a v časti Doručenie začiarknite políčko Ponechávať kópie správ na serveri.

  Časť doručenia na karte Spresnenie v dialógovom okne Nastavenie internetového e-mailu

  Môžete tiež vybrať, či sa po odstránení položky v počítači alebo pri vyprázdnení priečinka Odstránené položky majú po uplynutí zadaného počtu dní automaticky odstraňovať tieto správy aj z e-mailového servera. Toto nastavenie zabraňuje prekročeniu maximálnej veľkosti poštovej schránky nastavenej poskytovateľom internetových služieb.

Poznámka: Väčšina poskytovateľov internetových služieb má limit pre veľkosť poštovej schránky POP3. Ak položky zo servera neodstraňujete, veľkosť konta skôr či neskôr prekročí limit pridelený poskytovateľom internetových služieb, čo môže spôsobiť, že nebudete mať možnosť prijímať ďalšie správy a môžete platiť dodatočné poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne poskytovateľ internetových služieb.

Správy stiahnite, no neodstráňte ich z e-mailového servera POP3.

V každom počítači, v ktorom chcete e-mailové správy čítať, ale nechcete ich v ňom natrvalo ukladať, vykonajte tieto kroky:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenia konta.

 2. V časti Názov vyberte e-mailové konto POP3, ktoré chcete zmeniť, a kliknite na tlačidlo Zmeniť.

  Poznámka: Ak váš profil neobsahuje e-mailové konto programu Microsoft Exchange, správy sa ukladajú vo vašom počítači v súbor osobných priečinkov (.pst). Ak však váš profil obsahuje e-mailové konto programu Exchange aj e-mailové konto POP3 a používate predvolené nastavenie na doručovanie všetkých nových správ do poštovej schránky na serveri Exchange, stiahnuté správy z konta POP3 sa ukladajú do konta programu Exchange. E-mailové správy konta POP3, ktoré ste predtým stiahli, bude možné zobraziť v každom profile na každom počítači, ktorý má prístup k poštovej schránke Exchange.

 3. Kliknite na tlačidlo Ďalšie nastavenia.

 4. Kliknite na kartu Spresnenie a v časti Doručenie začiarknite políčko Ponechávať kópie správ na serveri.

  Môžete tiež vybrať, či sa po odstránení položky v počítači alebo pri vyprázdnení priečinka Odstránené položky majú po uplynutí zadaného počtu dní automaticky odstraňovať tieto správy aj z e-mailového servera. Toto nastavenie zabraňuje prekročeniu maximálnej veľkosti poštovej schránky nastavenej poskytovateľom internetových služieb.

Poznámka: Väčšina poskytovateľov internetových služieb má limit pre veľkosť poštovej schránky POP3. Ak položky zo servera neodstraňujete, veľkosť konta skôr či neskôr prekročí limit pridelený poskytovateľom internetových služieb, čo spôsobí, že nebudete mať možnosť prijímať ďalšie správy a môžete platiť dodatočné poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne poskytovateľ internetových služieb.

Vypnutie ukladania e-mailových správ POP3 v doručenej pošte konta Exchange

Ak je súčasťou vášho profilu e-mailové konto Microsoft Exchange aj e-mailové konto POP3, pričom ako predvolené nastavenie používate doručovanie všetkých nových e-mailových správ do poštovej schránky programu Exchange, všetky nové správy prijaté do oboch kont sa ukladajú do priečinka Doručená pošta programu Exchange. Znamená to, že všetky nové stiahnuté správy POP3 sa neuložia do osobitného údajového súboru programu Outlook, ale do vášho konta Exchange.

Ak chcete mať e-mailové správy POP3 oddelené od e-mailových správ v konte Exchange, miesto na doručovanie pre e-mailové konto POP3 môžete zmeniť na súbor osobných priečinkov (.pst). Vďaka tomu sa vám správy z kont POP3, akým je napríklad osobné e-mailové konto, nepomiešajú so správami v konte Exchange a neuložia sa na servery vašej spoločnosti.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastavenia konta.

 2. V časti Meno vyberte e-mailové konto POP3, ktoré chcete zmeniť, a kliknite na tlačidlo Zmeniť priečinok.

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Použitie existujúceho súboru .pst   

   Ak súbor osobných priečinkov (.pst) už existuje, môžete ho použiť. Ak ste nezmenili jeho názov, súbor typu .pst sa predvolene zobrazuje ako Osobné priečinky.

   1. Vyberte priečinok v súbore .pst, do ktorého sa budú ukladať nové e-mailové správy odoslané do konta POP3.

   2. Kliknite na tlačidlo OK a potom v dialógovom okne Konto - nastavenie kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  • Vytvorenie nového súboru .pst   

   1. Kliknite na tlačidlo Nový súbor s údajmi programu Outlook.

   2. Vyberte požadovaný typ súboru .pst a kliknite na tlačidlo OK.

    Ak nebude potrebné používať súbor typu .pst s programom Outlook 2002 alebo staršími verziami, mali by ste vybrať možnosť Súbor osobných priečinkov programu Office Outlook (.pst).

   3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru typu .pst a potom kliknite na tlačidlo OK.

   4. Do poľa Názov v dialógovom okne Vytvorenie osobných priečinkov zadajte názov tak, ako sa má zobrazovať na navigačnej table programu Outlook a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Dialógové okno Vytvorenie osobných priečinkov

    Odporúča sa zadať názov tak, ako sa má zobrazovať na navigačnej table programu Outlook. Ak zmeníte zobrazovaný názov súboru .pst Osobné priečinky na ľahšie identifikovateľný názov, budete môcť jednoduchšie rozoznať rôzne súbory s údajmi programu Outlook v prípade, že používate viacero súborov typu .pst.

    Ak chcete, súboru s údajmi môžete priradiť heslo.

    Heslo môže mať dĺžku najviac 15 znakov.

    Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

    Je dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho už nedokáže obnoviť. Heslá, ktoré ste si poznačili, uložte na bezpečné miesto vzdialené od informácií, ktoré pomáhajú chrániť.

    Dôležité: Spoločnosť Microsoft, poskytovateľ internetových služieb (ISP), ani správca e-mailu nemajú prístup k vášmu heslu.

    Ak začiarknete políčko Uložiť toto heslo do zoznamu hesiel, poznačte si zadané heslo pre prípad, že by ste potrebovali otvoriť súbor .pst v inom počítači. Toto políčko začiarknite iba v prípade, že je vaše používateľské konto v systéme Microsoft Windows zabezpečené heslom a prístup ku kontu máte iba vy.

   5. V dialógovom okne Nové umiestnenie pre doručovanie e-mailov kliknite na položku OK a potom v dialógovom okne Konto - nastavenie kliknite na tlačidlo Zatvoriť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×