Čítanie diagramov programu Visio pomocou čítačky obrazovky

Čítanie diagramov programu Visio pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Na otvorenie a čítanie diagramov vytvorených v programe Visio môžete používať Visio 2016 pomocou klávesnice a čítačky obrazovky, ako je napríklad Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Visio.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Otvorenie diagramu vo Visiu 2016

 1. Po otvorení programu Visio sa zameranie nachádza na table výberu šablóny. Stlačením klávesu Tab sa presuňte do zoznamu naposledy použitých súborov. Budete počuť názov naposledy použitého súboru, za ktorým nasleduje jeho pozícia v zozname, napríklad „1 z 2“.

 2. Ak prvý súbor nie je ten, ktorý chcete otvoriť, použite klávesy so šípkami nadol a nahor a presuňte sa do zoznamu Nedávne.

 3. Stlačením klávesu Enter otvoríte aktuálne vybratý súbor.

Tip: Ak požadovaný súbor nie je v zozname naposledy použitých súborov, stlačte kláves Tab. Ozve sa: „Open other drawings“ (Otvoriť iné kresby). Stlačením klávesu Enter prejdite na ponuku Otvoriť, kde môžete prehľadávať počítač a ľubovoľné sieťové umiestnenia, ako je napríklad OneDrive.

Čítanie diagramu vo Visiu 2016

 1. Po otvorení diagramu stlačením klávesu Tab presuňte zameranie na prvý tvar na prvej strane. Čítačka obrazovky oznámi jeho názov.

 2. Ak chcete premiestniť výber na nasledujúci tvar, stlačte znova kláves Tab. V niektorých diagramoch, napríklad vo vývojových diagramoch, čítačka obrazovky oznámi tvary v poradí, v akom boli pridané do diagramu. Okrem toho oznámi aj začiatočné a koncové body spojníc. V tvaroch kalendára sa Moderátor presúva v chronologickom poradí z jedného dňa na druhý.

  Čítačky obrazovky oznamujú aj informácie o formátovaní, ako je veľkosť, umiestnenie a farba tvarov programu Visio.

 3. Ak je diagram obsahuje viacero strán, stlačte kombináciu klávesov Shift + F4. Otvorí sa dialógové okno Strana. V Moderátorovi sa ozve: „Page window, page 1, selected“ (Okno strany, strana 1, vybraté). V JAWS sa ozve: „Page dash 1“ (Strana pomlčka 1). Použitím klávesov so šípkami nadol a nahor vyberte stranu v zozname a stlačením klávesu Enter ju otvorte.

Pozrite tiež

Vytvorenie diagramu Visia pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Visio

Informácie o navigácii vo Visiu pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×