Čítačka obrazovky slúži na uloženie obrázka alebo prílohy z e-mailu v Outlooku

Čítačka obrazovky slúži na uloženie obrázka alebo prílohy z e-mailu v Outlooku

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou Outlook 2016 pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, uložte vložený obrázok alebo priložený súbor z e-mailu do svojho počítača.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Uloženie obrázka z e-mailu

Môžete jednoducho uložiť obrázok, ktorý je vložená v tele e-mailu.

 1. V Outlook prejdite k e-mailu, ktorý obsahuje obrázok, ktorý chcete uložiť do počítača a potom stlačte kláves Enter a otvorte ho.

 2. Stláčajte kláves so šípkou Caps Lock + šípka doprava, budete počuť "Obrázok".

  Poznámka: Ak existuje niekoľko obrázky, vložené do e-mailu, Moderátor volá z nich "Image". Odosielateľa, aby ich odošlite ako prílohy, môžete položiť tak, aby pôvodné názvy súborov. Naučte sa Uložiť prílohy, nájdete Uložiť prílohu z e-mailu.

 3. Stlačením klávesov Shift + F10 otvorí kontextovú ponuku pre obrázok. Budete počuť: "Vystrihnúť, položka ponuky zakázané."

 4. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Uložiť ako obrázok, položka ponuky" a stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Upraviť súbor uložiť, názov súboru, upravovať,."

 5. Zadajte názov súboru s obrázkom.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

  Obrázok uložený v počítači a zamerania vráti e-mailu.

Uloženie prílohy z e-mailu

Niekedy sa zobrazí obrázky alebo iné súbory ako prílohy e-mailov. Všetky typy príloh môžete uložiť rovnakým spôsobom.

 1. V Outlook prejdite k e-mailu, ktorý obsahuje prílohu, ktorú chcete uložiť do počítača a potom stlačte kláves Enter a otvorte ho.

  Tip: Pri prehľadávaní poštovej schránky, budete počuť "s prílohami" pred meno odosielateľa Ak správa obsahuje jednu alebo viacero príloh.

 2. Stláčajte klávesy Shift + Tab, až kým budete počuť "Okno nového dokumentu," nasleduje názov a veľkosť prvej prílohy. Ak existuje viacero príloh, Moderátor vám povie, koľko ich je, napríklad "1 2 príloh."

 3. Na pohyb medzi prílohy, pomocou klávesov so šípkou doprava a doľava.

 4. Ak chcete uložiť aktuálne vybratú prílohu, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, A, V. Budete počuť "Uložiť prílohu, názov súboru" nasleduje názov pôvodného súboru.

  Tip: Uloženie všetkých príloh naraz, stlačte kombináciu klávesov Alt + J, A, A. Budete počuť: "Uložiť prílohy, tlačidlo OK, prílohy, zoznam aktualizuje." Stlačením klávesu Enter potvrďte výber, stlačte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a potom stlačte kláves Enter. Všetky prílohy sú uložené vo vašom počítači a zamerania vráti zoznam prílohy v e-maile.

 5. Ak chcete zmeniť názov súboru, zadajte nový názov.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

  Súbor sa uloží do počítača a vykoná vráti do zoznamu prílohy v e-mailu.

Pozrite tiež

Vloženie obrázka v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Použite Outlook 2016 pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, uložte priložený súbor z e-mailu do svojho počítača.

Poznámky: 

Uloženie prílohy z e-mailu

Môžete uložiť všetky prílohy z e-mailu s jednou operáciou.

 1. V Outlook prejdite k e-mailu, ktorý obsahuje prílohu, ktorú chcete uložiť do počítača a potom stlačte kláves Enter a otvorte ho.

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Stiahnuť všetky školenia, tlačidlo", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Budete počuť: "Vyberte adresár pre ukladanie súborov".

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Vybrať, tlačidlo," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Budete počuť: "Zatvorenie dialógového okna."

 4. Stlačte šípku ovládacieho prvku + možnosť + Command + funkcia + šípka doľava. Budete počuť: "Tlačidlo Zavrieť,."

 5. Stlačením klávesu ovládanie + možnosť + medzerník zatvorenie e-mailu a návrat do priečinka Doručená pošta.

  Všetky prílohy sú uložené v počítači s pôvodnými názvami súborov.

Pozrite tiež

Vkladanie obrázka v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Použite Outlook pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, a uložte priložený súbor z e-mailu iCloud Drive.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Uloženie prílohy z e-mailu

 1. V Outlook pre iOS prejdite k e-mailu, ktorý obsahuje prílohu, ktorú chcete uložiť do iCloud Drive a potom dvojitým ťuknutím obrazovku a otvorte ho. Vykoná sa prechod k e-mailu.

  Tip: Pri prehľadávaní vašej doručenej pošty, budete počuť "Má prílohy" po odosielateľa meno a správu predmet Ak správa obsahuje jednu alebo viacero príloh.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete prvej prílohu. Budete počuť názov súboru a veľkosť prílohy, nasleduje pozastaviť a "Príloha." Ak prvý prílohy nie je hľadáte, potiahnite prstom doprava, kým nenájdete prílohu, ktorú chcete uložiť.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Outlook pre iOS načíta ukážku prílohy. Keď budete počuť sformulovaní ukážky: "Tlačidlo Zavrieť."

 4. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zdieľať, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Uložiť do súborov, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "iCloud Drive, úroveň 1, zbalené," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vybratý, iCloud Drive, úroveň 1, rozšírený."

 7. Ak potiahnete prstom doľava, kým nebudete počuť "Pridať, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 8. Budete počuť: "Tlačidlo Zavrieť,." Dvojitým ťuknutím na obrazovku presunutie miesta zadávania vstupu e-mailu.

  Prílohy sa uloží do iCloud Drive a nájdete ju v aplikácii súbory.

Pozrite tiež

Vkladanie obrázka v programe Outlook pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Pomocou Outlook pre Android s TalkBack, vstavané Android obrazovky, uložte vložený obrázok alebo priložený súbor z e-mailu.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Uloženie obrázka z e-mailu

Môžete jednoducho uložiť obrázok, ktorý je vložená v tele e-mailu na disk Google.

 1. V Outlook pre Android prejdite k e-mailu, ktorý obsahuje obrázok, ktorý chcete uložiť do svojho zariadenia a potom dvojitým ťuknutím obrazovku a otvorte ho.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete vložený obrázok. TalkBack zvyčajne oznamuje ho ako dlho reťazec písmen a čísiel, za ktorou nasleduje: "Grafický".

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Otvoriť v programe zobrazenie položiek 1 až 2, 2." Počet možnosti sa môžu líšiť.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Fotografie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Položka sťahovanie."

 5. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Zdieľať, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak budete počuť "Povoliť fotografie prístup ku kontaktom", potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Povoliť, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Uložiť Drive", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Zdieľanie, uložiť na disk." Vykoná sa prechod do poľa názov dokumentu.

  Poznámka: Ak budete počuť "Povoliť jednotky na prístup k fotografie, médií a súborov vo vašom zariadení", potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Povoliť, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Ak nechcete použiť predvolený názov súboru, zadajte nový názov do poľa.

 8. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Tlačidlo, Uložiť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť "jeden súbor nahrať", keď bol uložený obrázok.

 9. Potiahnutím prstom nadol potom – ľavú vrátite zameranie e-mailu.

  Obrázok sa uloží na disk Google.

Uloženie prílohy z e-mailu

Niekedy sa zobrazí obrázky alebo iné súbory ako prílohy e-mailov. Všetky typy príloh môžete uložiť rovnakým spôsobom.

 1. V Outlook pre Android prejdite k e-mailu, ktorý obsahuje prílohu, ktorú chcete uložiť do svojho zariadenia a potom dvojitým ťuknutím obrazovku a otvorte ho.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete prílohu, ktorú chcete uložiť. TalkBack oznamuje každú prílohu typ súboru, názov a veľkosť.

 3. Potiahnutím prstom doprava raz. Budete počuť "Akcia súboru,", za ktorou nasleduje názov súboru. Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Uložiť do zariadenia", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Poznámka: Ak budete počuť "Povoliť Outlook na prístup k fotografie, médií a súborov vo vašom zariadení", potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Povoliť, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom zľava nadol potom presunutie miesta zadávania vstupu do priečinka Doručená pošta.

  Prílohy sa uloží do zariadenia a nájdete ju v aplikácii na stiahnutie.

Pozrite tiež

Vkladanie obrázka alebo snímky v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Pomocou Outlook Pošta s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, uložte priložený súbor z e-mailu v zariadení.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Uloženie prílohy z e-mailu

 1. V Outlook Pošta prejdite k e-mailu, ktorý obsahuje prílohu, ktorú chcete uložiť do svojho zariadenia a potom dvojitým ťuknutím obrazovku a otvorte ho. Vykoná sa prechod na domovskú obrazovku e-mailu.

 2. Potiahnutím prstom doľava sa presuňte na hlavičke správy príloh, kde sa nachádzajú. Budete počuť názov súboru a veľkosť prvej prílohy. Ak prvý prílohy nie je tú, ktorú hľadáte, potiahnite prstom doľava dovtedy, kým nenájdete prílohu, ktorú chcete uložiť.

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami. Budete počuť: "Menu, kontextovej ponuky, vlastné."

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "tlačidlo" Uložiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Vyberte aplikáciu, toto zariadenie 1 2". Počet dostupných aplikácií sa môžu líšiť.

  Poznámka: Ak chcete uložiť prílohu do svojho OneDrive namiesto toho, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "OneDrive" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Prehliadača, dokumentov." Potiahnutím prstom doprava, kým sa počuť "Na stiahnutie" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Ďalej, tlačidlo na paneli aplikácie" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť tlačidlo na paneli aplikácie"" Uložiť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  Prílohy sa uloží do priečinka na stiahnutie vo vašom zariadení a zamerania vráti e-mailu. Sa môžete pohybovať stiahnuté súbory s aplikáciou Prieskumníka.

Pozrite tiež

Vkladanie obrázka v programe Outlook 2016 pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Pomocou Outlook Web App pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, uložte priložený súbor, napríklad obrázok, z e-mailu do svojho počítača.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Outlook Web App, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Outlook Web App sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook Web App.

Uloženie prílohy z e-mailu

 1. V Outlook Web App prejdite k e-mailu, ktorý obsahuje prílohu, ktorú chcete uložiť do počítača a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 sa presuňte na table na čítanie. Budete počuť "Tabla na čítanie," nasledujú informácie o viacero príloh.

  Tip: Pri prehľadávaní poštovej schránky, budete počuť "Priložené súbory" po meno odosielateľa Ak správa obsahuje jednu alebo viacero príloh.

 2. Stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Konverzácie prílohy, vybratá."

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, ak chcete vyhľadať ľubovoľné príloh, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Stláčajte kláves so šípkou Caps Lock + šípka doprava, až kým budete počuť názov a veľkosť prílohy, ktorý chcete uložiť, nasleduje "Prepojenie vypnúť."

 5. Stlačením klávesov Caps Lock + šípka doprava šípku tlačidla. Budete počuť: "Ďalšie akcie, tlačidlo zbalené." Stlačte kláves Enter.

 6. Stlačte kláves šípka nadol, kým sa "Ponuku položka, Stiahnite si", a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť "text upozornenia, čo chcete robiť s," nasleduje názov prílohy.

 7. Stláčajte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doprava, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

 8. Ak moderátor oznamuje, že súbor dokončení sťahovania, stlačením klávesu Enter zrušiť oznámenie.

 9. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "názov tlačidla Zavrieť a vrátiť sa do e-mailu," a potom stlačte kláves Enter sa vrátite zamerania na table na čítanie.

Pozrite tiež

Vloženie obrázka v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Outlooku na webe

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×