Čo znamenajú tie tlačidlá a trojuholníky v bunkách?

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V programe Microsoft Office Excel existuje sedem tlačidiel možností a tri farebné trojuholníky, ktoré sa môžu zobraziť v bunke alebo vedľa nej. Tieto tlačidlá a trojuholníky poskytujú užitočné príkazy a informácie o obsahu bunky a zobrazia sa v okamihu, keď ich potrebujete. V tomto článku je popísané, čo tieto tlačidlá a trojuholníky znamenajú, a na čo ich môžete použiť.

Obsah tohto článku

Tlačidlá, ktoré sa môžu zobraziť v hárku

Farebné trojuholníky, ktoré sa môžu zobraziť v pracovnom hárku

Tlačidlá, ktoré sa môžu zobraziť v pracovnom hárku

Vedľa buniek sa môžu zobraziť niektoré z nasledovných siedmich tlačidiel: Možnosti automatických opráv, Možnosti prilepenia, Možnosti automatického vyplnenia, Nájsť chybu, Možnosti vkladania, Akcie inteligentných značiekPoužiť pravidlo formátovania na.

Možnosti automatických opráv

Vzhľad tlačidla tlačidlo Možnosti automatických opráv sa zobrazí, keď umiestnite ukazovateľ myši na malé modré políčko pod textom, ktorý bol automaticky opraviť. Ak do bunky zadáte hypertextové prepojenie alebo e-mailovú adresu, napríklad sa zobrazí tlačidlo Možnosti automatických opráv. Ak zistíte, že text, ktorý chcete opraviť, môžete opravu vrátiť späť alebo vypnutie možností automatických opráv. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť možnosti automatických opráv, kliknite na tlačidlo Možnosti automatických opráv a potom vyberte možnosť zo zoznamu.

Možnosti prilepenia

Vzhľad tlačidla tlačidlo Možnosti prilepenia sa zobrazí pod prilepený výberom po prilepení textu alebo údajov. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí zoznam, ktorý umožňuje určiť, ako sa informácie prilepiť do hárka.

Dostupné možnosti závisia od typu obsahu, ktorý prilepujete, od programu, z ktorého prilepujete, a od formátu textu, do ktorého prilepujete.

Možnosti automatického vyplnenia

Tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia Vzhľad tlačidla sa zobrazí pod výplňou výberom po vyplnení textu alebo údajov v hárku. Napríklad, ak zadáte dátum do bunky a potiahnite nadol do bunky vyplniť bunky pod ním, môže sa Zobraziť tlačidlo Možnosti automatického vyplnenia. Keď kliknete na tlačidlo sa zobrazí zoznam možností vyplnenia textu alebo údajov.

Možnosti, ktoré sú k dispozícii v zozname, závisia od vypĺňaného obsahu, od programu, z ktorého vykonávate vypĺňanie, a od formátu textu alebo údajov, ktoré používate na vypĺňanie.

Nájsť chybu

Nájsť chybu Vzhľad tlačidla tlačidlo sa zobrazí vedľa bunky, v ktorom sa vyskytuje chyba vzorca a zelený trojuholník sa zobrazí v ľavom hornom rohu bunky.

Pri kliknutí na šípku vedľa tlačidla sa zobrazí zoznam možností na kontrolu chýb.

Možnosti vkladania

Tlačidlo Vložiť možnosti Vzhľad tlačidla sa môže zobraziť vedľa vložených buniek, riadkov alebo stĺpcov.

Pri kliknutí na šípku vedľa tlačidla sa zobrazí zoznam možností formátovania.

Poznámka: Ak nechcete, aby sa toto tlačidlo zobrazovalo pri každom vložení formátovaných buniek, riadkov alebo stĺpcov, môžete túto možnosť vypnúť.

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

  2. V kategórii Rozšírené v časti Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť tlačidlá pre možnosti vkladania podľa toho, či chcete túto možnosť zapnúť alebo vypnúť.

Akcie inteligentných značiek

Inteligentné značky akcií možnosti Vzhľad tlačidla sa môže zobraziť vedľa textu, ktorý zadáte do bunky, ako je napríklad symbol akcie alebo meno osoby.

Pri kliknutí na šípku vedľa tlačidla sa zobrazí zoznam akcií, ktoré môžete vykonať.

Použiť pravidlo formátovania na

Tlačidlo použiť pravidlo formátovania na Vzhľad tlačidla sa používa na zmenu metódy výberu rozsahu pre údaje podmieneného formátovania v zostave kontingenčnej tabuľky.

Pri kliknutí na šípku vedľa tlačidla sa zobrazí zoznam možností výberu rozsahu.

Na začiatok stránky

Farebné trojuholníky, ktoré sa môžu zobraziť v pracovnom hárku

Tri farebné trojuholníky, ktoré sa zobrazia v bunke sa zelená (chyba), červená (komentár) a fialová (inteligentné značky).

Zelený trojuholník

Indikátor chyby v bunke

Zelený trojuholník v ľavom hornom rohu bunky označuje chybu vo vzorci v bunke. Ak vyberiete bunku, zobrazí sa tlačidlo Vzhľad tlačidla Nájsť chybu. Kliknite na šípku vedľa tlačidla sa zobrazí zoznam možností.

Červený trojuholník

Indikátor komentára v bunke

Červený trojuholník v pravom hornom rohu bunky indikuje komentár v bunke. Ak podržíte ukazovateľ myši nad týmto trojuholníkom, zobrazí sa text komentára.

Fialový trojuholník

Indikátor inteligentnej značky v bunke

Fialový trojuholník v pravom dolnom rohu bunky označuje inteligentnej značky v bunke. Ak umiestnite ukazovateľ myši nad týmto trojuholníkom, zobrazí sa Inteligentné značky akcií Vzhľad tlačidla tlačidlo. Kliknite na šípku vedľa tlačidla sa zobrazí zoznam možností Inteligentná značka.

Tip: Farbu indikátora trojuholníka kontroly chýb je možné zmeniť. Ak chcete zmeniť farbu trojuholníka, použite nasledovný postup:

  1. Kliknite na tlačidlo balíka Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , potom na položku Možnosti programu Excel a potom kliknite na kategóriu Vzorce.

  2. V časti Kontrola chýb začiarknite políčko Povoliť kontrolu chýb na pozadí.

  3. Kliknite na tlačidlo Označiť chyby touto farbou a potom na palete vyberte novú farbu.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×