Čo sa stane s mojimi údajmi a prístupom po skončení predplatného služieb Office 365 for business?

V prípade skončenia predplatného na Office 365 (pri uplynutí jeho platnosti alebo ak sa ho rozhodnete zrušiť) prejde váš prístup k službám a aplikáciám Office 365, ako aj údajom o zákazníkoch viacerými fázami. Až potom sa predplatné úplne vypne, čiže sa prestane poskytovať. Ak je vám tento proces známy, môžete obnoviť aktívny stav predplatného, kým je čas. Ak už Office 365 nechcete používať, môžete zálohovať svoje údaje ešte pred ich trvalým odstránením.

Office 365 for business: cyklus predplatného

Na nasledujúcom obrázku sa zobrazuje, čo môžete očakávať po uplynutí platnosti predplatného na Office 365 for business.

Obrázok zobrazujúci 3 etapy predplatného služieb Office 365 for Business po uplynutí platnosti: uplynuté, zakázané a zrušené.

Poznámka: Čo sú údaje o zákazníkoch? Údaje o zákazníkoch, ako sú definované v podmienkach služieb Microsoft Online Services, sa týkajú všetkých údajov vrátane všetkých textových, zvukových alebo obrázkových súborov poskytovaných spoločnosti Microsoft zákazníkom alebo v mene zákazníka tým, že zákazník používa služby Office 365. Ďalšie informácie o ochrane údajov o zákazníkoch v službách Office 365 nájdete v téme Začíname pracovať s portálom Microsoft Service Trust Portal.

Obsah tohto článku:

Aké mám možnosti, ak sa blíži uplynutie platnosti môjho predplatného?

Aké mám možnosti, ak sa blíži uplynutie platnosti môjho predplatného?

Aké mám možnosti, ak sa blíži uplynutie platnosti môjho predplatného?

Čo sa stane, keď platnosť môjho predplatného uplynie?

Čo sa stane, ak zruším predplatné?

Čo sa stane v prípade vypnutia môjho predplatného počas obdobia predplatného?

Čo sa stane, keď sa skončí moja skúšobná verzia?

Aké mám možnosti, ak sa blíži uplynutie platnosti môjho predplatného?

Keď je predplatné aktívne, vy a vaši koncoví používatelia máte bežný prístup k svojim údajom, produktom služieb Office 365 (napríklad k e-mailu a službe OneDrive for Business) a aplikáciám balíka Office. Ako správca služieb Office 365 dostanete v čase, keď sa predplatné bude blížiť k dátumu uplynutia platnosti, niekoľko oznámení prostredníctvom e-mailu a Centra spravovania služieb Office 365.

Pred dátumom uplynutia platnosti predplatného máte niekoľko možností:

 • Povoľte opakovanú fakturáciu predplatného.   

  • Ak je možnosť Opakovaná fakturácia už zapnutá, nemusíte vykonať žiadne kroky. Predplatné bude fakturované v deň, ktorý je nastavený v poli Nasledujúca fakturácia a v závislosti od aktuálnej frekvencie platieb sa zaúčtuje suma za ďalší rok alebo mesiac. Ak ste z akéhokoľvek dôvodu možnosť Opakovaná fakturácia vypli, kedykoľvek môžete opakovanú fakturáciu znova zapnúť.

  • Ak ste si kúpili služby Office 365 Business pomocou predplatenej karty, môžete pre svoje predplatné zapnúť možnosť Opakovaná fakturácia.

  • Ak ste zákazníkom s programom Open Volume Licensing s ročným predplatným, kontaktujte partnera a zakúpte si nový kód Product Key. E-mailom dostanete pokyny na aktiváciu kódu v Centre služieb pre multilicencie. Ak chcete zistiť, ako nájsť nového partnera alebo partnera, s ktorým ste naposledy pracovali, pozrite si tému Vyhľadanie partnera alebo predajcu služieb Office 365.

  • Ak používate Office 365 Business, pozrite si tému Správa opakovanej fakturácie predplatného.

 • Počkajte na uplynutie platnosti predplatného.   

  • Ak platíte kreditnou kartou alebo prostredníctvom faktúry a nechcete pokračovať s predplatným, vypnite možnosť Opakovaná fakturácia. Platnosť predplatného uplynie dátumom uplynutia platnosti a všetky súvisiace e-mailové oznámenia môžete ignorovať.

  • Ak využívate program Open Volume Licensing prostredníctvom partnera, môžete počkať na uplynutie platnosti predplatného tak, že nevykonáte ďalšiu akciu.

  • Ak ste používateľom plánu Office 365 Small Business Premium, predplatili ste si služby Office 365 a aktivovali ich prostredníctvom kódu Product Key, môžete počkať na uplynutie platnosti predplatného tak, že nevykonáte ďalšiu akciu.

 • Zrušte predplatné pred uplynutím jeho platnosti.      Podrobnosti nájdete v téme Zrušenie služieb Office 365 for business.

Tip: Dátum nastavený v poli Nasledujúca fakturácia pre svoje predplatné si môžete pozrieť na stránke Predplatné na lokalite Centrum spravovania služieb Office 365.

Detailný záber karty predplatného, na ktorej je zapnutá možnosť Opakovaná fakturácia.

Aké mám možnosti, ak sa blíži uplynutie platnosti môjho predplatného?

Keď je predplatné aktívne, vy a vaši koncoví používatelia máte bežný prístup k svojim údajom, produktom služieb Office 365 (napríklad k e-mailu a službe OneDrive for Business) a aplikáciám balíka Office. Ako správca služieb Office 365 dostanete v čase, keď sa predplatné bude blížiť k dátumu uplynutia platnosti, niekoľko oznámení prostredníctvom e-mailu a Centra spravovania služieb Office 365.

Pred dátumom uplynutia platnosti predplatného máte niekoľko možností:

 • Spravujte opakovanú fakturáciu predplatného.   

  • Ak je možnosť Opakovaná fakturácia už zapnutá, nemusíte vykonať žiadne kroky. Predplatné bude fakturované v deň, ktorý je nastavený v poli Nasledujúca fakturácia a v závislosti od aktuálnej frekvencie platieb sa zaúčtuje suma za ďalší rok alebo mesiac. Ak ste z akéhokoľvek dôvodu možnosť Opakovaná fakturácia vypli, kedykoľvek môžete opakovanú fakturáciu znova zapnúť.

  • Ak ste si kúpili služby Office 365 Business pomocou predplatenej karty, môžete pre svoje predplatné zapnúť možnosť Opakovaná fakturácia.

  • Ak ste zákazníkom s programom Open Volume Licensing s ročným predplatným, kontaktujte partnera a zakúpte si nový kód Product Key. E-mailom dostanete pokyny na aktiváciu kódu v Centre služieb pre multilicencie. Ak chcete zistiť, ako nájsť nového partnera alebo partnera, s ktorým ste naposledy pracovali, pozrite si tému Vyhľadanie partnera alebo predajcu služieb Office 365.

  • Ak máte Office 365 Business, pozrite si tému Obnovenie služieb Office 365 for business.

 • Počkajte na uplynutie platnosti predplatného.   

  • Ak platíte kreditnou kartou alebo prostredníctvom faktúry a nechcete pokračovať s predplatným, vypnite možnosť Opakovaná fakturácia. Platnosť predplatného uplynie dátumom uplynutia platnosti a všetky súvisiace e-mailové oznámenia môžete ignorovať.

  • Ak využívate program Open Volume Licensing prostredníctvom partnera, môžete počkať na uplynutie platnosti predplatného tak, že nevykonáte ďalšiu akciu.

  • Ak ste používateľom plánu Office 365 Small Business Premium, predplatili ste si služby Office 365 a aktivovali ich prostredníctvom kódu Product Key, môžete počkať na uplynutie platnosti predplatného tak, že nevykonáte ďalšiu akciu.

 • Zrušte predplatné pred uplynutím jeho platnosti.      Podrobnosti nájdete v téme Zrušenie služieb Office 365 for business.

Tip: Dátum nastavený v poli Nasledujúca fakturácia pre svoje predplatné si môžete pozrieť na stránke Predplatné na lokalite Centrum spravovania služieb Office 365.

Detailný záber karty predplatného, na ktorej je zapnutá možnosť Opakovaná fakturácia.

Aké mám možnosti, ak sa blíži uplynutie platnosti môjho predplatného?

Keď je predplatné aktívne, vy a vaši koncoví používatelia máte bežný prístup k svojim údajom, produktom služieb Office 365 (napríklad k e-mailu a službe OneDrive for Business) a aplikáciám balíka Office. Ako správca služieb Office 365 dostanete v čase, keď sa predplatné bude blížiť k dátumu uplynutia platnosti, niekoľko oznámení prostredníctvom e-mailu a Centra spravovania služieb Office 365.

Pred dátumom uplynutia platnosti predplatného máte niekoľko možností:

 • Obnovte predplatné.      Ak je možnosť Opakovaná fakturácia už zapnutá, nemusíte vykonať žiadne kroky. Predplatné bude fakturované v deň, ktorý je nastavený v poli Nasledujúca fakturácia a v závislosti od aktuálnej frekvencie platieb sa zaúčtuje suma za ďalší rok alebo mesiac. Ak ste z akéhokoľvek dôvodu možnosť Opakovaná fakturácia vypli, kedykoľvek môžete opakovanú fakturáciu znova zapnúť.

 • Počkajte na uplynutie platnosti predplatného.      Ak platíte kreditnou kartou alebo prostredníctvom faktúry a nechcete s predplatným pokračovať, vypnite možnosť Opakovaná fakturácia. Platnosť predplatného uplynie dátumom uplynutia platnosti a všetky súvisiace e-mailové oznámenia môžete ignorovať.

 • Zrušte predplatné pred uplynutím jeho platnosti.      Podrobnosti nájdete v téme Zrušenie služieb Office 365 for business.

Tip: Dátum nastavený v poli Nasledujúca fakturácia pre svoje predplatné si môžete pozrieť na stránke Predplatné na lokalite Centrum spravovania služieb Office 365.

Detailný záber karty predplatného, na ktorej je zapnutá možnosť Opakovaná fakturácia.

Čo sa stane, keď platnosť môjho predplatného uplynie?

Ak počkáte na uplynutie platnosti predplatného, predplatné prejde niekoľkými stavmi a potom sa natrvalo odstráni. Ako správca služieb Office 365 získate čas na opätovnú aktiváciu v prípade, že chcete pokračovať v používaní služby, alebo zálohovanie údajov, ak sa rozhodnete predplatné ďalej nevyužívať.

Nižšie je popísaný stav predplatného v jednotlivých fázach.

Stav:    Možnosť Mierka podľa dokumentu na karte Návrh

Čo môžete očakávať:      Stav ukončenej platnosti trvá v prípade väčšiny predplatných vrátane predplatných zakúpených prostredníctvom programu Microsoft Open vo väčšine krajín a oblastí 30 dní. V prípade multilicenčných produktov okrem programu Microsoft Open stav ukončenej platnosti trvá 90 dní.

Čo môžete očakávať:      Stav ukončenej platnosti trvá v prípade väčšiny predplatných vrátane predplatných zakúpených prostredníctvom programu Microsoft Open vo väčšine krajín a oblastí 30 dní. V prípade multilicenčných produktov okrem programu Microsoft Open stav ukončenej platnosti trvá 90 dní.

Čo môžete očakávať:       Stav ukončenej platnosti trvá v prípade väčšiny predplatných vo väčšine krajín a oblastí 30 dní.

V tomto stave majú používatelia bežný prístup k portálu služieb Office 365, aplikáciám balíka Office a službám ako e-mail a SharePoint Online.

Ako správca máte aj naďalej prístup do Centra spravovania služieb Office 365. Nemusíte mať obavy. Globálny správca alebo správca fakturácie môže predplatné znova aktivovať a pokračovať v používaní služieb Office 365. Ak možnosť opätovnej aktivácie nevyužijete, nezabudnite si zálohovať údaje.

Stav:    Vypnuté

Čo môžete očakávať:      Ak počas stavu ukončenej platnosti predplatné znova neaktivujete, prejde do stavu vypnutia, ktorý v prípade väčšiny predplatných vo väčšine krajín a oblastí trvá 90 dní. V prípade multilicenčných produktov stav vypnutia trvá 30 dní.

Čo môžete očakávať:      Ak počas stavu ukončenej platnosti predplatné znova neaktivujete, prejde do stavu vypnutia, ktorý v prípade väčšiny predplatných vo väčšine krajín a oblastí trvá 90 dní. V prípade multilicenčných produktov stav vypnutia trvá 30 dní.

Čo môžete očakávať:      Ak počas stavu ukončenej platnosti predplatné znova neaktivujete, prejde do stavu vypnutia, ktorý v prípade väčšiny predplatných vo väčšine krajín a oblastí trvá 90 dní.

V tomto stave sa výrazne obmedzí možnosť prístupu. Používatelia sa nemôžu prihlásiť ani používať služby Office 365, ako napríklad e-mail a SharePoint Online. Aplikácie balíka Office prejdú do režimu iba na čítanie s obmedzenou funkčnosťou a budú zobrazovať oznámenie Produkt bez platnej licencie. Môžete sa naďalej prihlásiť a získať prístup do Centra spravovania služieb Office 365, nemôžete však priraďovať licencie používateľom. Údaje o zákazníkoch vrátane všetkých používateľských údajov, e-mailov a súborov na tímových lokalitách sú k dispozícii iba vám a ostatným správcom.

Ako globálny správca alebo správca fakturácie môžete predplatné znova aktivovať a pokračovať v používaní služieb Office 365, pričom všetky údaje o zákazníkoch zostanú zachované. Ak možnosť opätovnej aktivácie nevyužijete, nezabudnite si zálohovať údaje.

Ako globálny správca alebo správca fakturácie môžete predplatné znova aktivovať a pokračovať v používaní služieb Office 365, pričom všetky údaje o zákazníkoch zostanú zachované. Ak možnosť opätovnej aktivácie nevyužijete, nezabudnite si zálohovať údaje.

Ako globálny správca alebo správca fakturácie môžete predplatné znova aktivovať a pokračovať v používaní služieb Office 365, pričom všetky údaje o zákazníkoch zostanú zachované. Ak možnosť opätovnej aktivácie nevyužijete, nezabudnite si zálohovať údaje.

Stav:    Poskytovanie zrušené

Čo môžete očakávať:      Ak predplatné znova neaktivujete počas obdobia odkladu ani fázy vypnutia, prestane sa poskytovať.

Správcovia ani používatelia už nemajú prístup k službám a aplikáciám balíka Office, ktoré sú súčasťou predplatného. Všetky údaje o zákazníkoch (od používateľských údajov až po dokumenty a e-maily) sa natrvalo odstránia a nedajú sa žiadnym spôsobom obnoviť.

V tejto fáze už nie je možné aktivovať predplatné znova. Ako globálny správca alebo správca fakturácie však môžete naďalej používať Centrum spravovania služieb Office 365 na spravovanie iných predplatných alebo budete môcť zakúpiť nové predplatné, ktoré bude spĺňať potreby vášho podniku.

Poznámka: Pridanie nového predplatného rovnakého typu, ktorý sa prestal poskytovať, neobnoví údaje, ktoré súviseli so zrušeným poskytovaním predplatného.

Čo sa stane, ak zruším predplatné?

Upozornenie: V prípade zrušenia pred skončením obdobia sa môžu účtovať poplatky za predčasné zrušenie.

Ak zrušíte predplatné na Office 365 pred koncovým dátumom obdobia, predplatné preskočí stav ukončenej platnosti a prejde priamo do stavu vypnutia, ktorý v prípade väčšiny predplatných vo väčšine krajín a oblastí trvá 90 dní. Pred zrušením sa odporúča zálohovať údaje. Ako správca však máte k údajom svojej organizácie prístup aj naďalej a môžete ich zálohovať aj počas stavu vypnutia. Všetky ponechané informácie o zákazníkoch sa môžu odstrániť po uplynutí 90 dní a odstránia sa najneskôr 180 dní od zrušenia.

Nižšie sa uvádza, aké sú dôsledky zrušenia predplatného pre vás a vašich používateľov.

 • Prístup správcu      Správcovia sa môžu naďalej prihlasovať do Centra spravovania služieb Office 365 a používať ho, prípadne v prípade potreby zakúpiť ďalšie predplatné na služieb Office 365. Ako globálny správca alebo správca fakturácie máte 90 dní na opätovné aktivovanie predplatného, pričom všetky údaje zostanú zachované.

 • Prístup používateľov      Používatelia nebudú môcť používať produkty služieb Office 365, ako je napríklad OneDrive for Business, ani získať prístup k informáciám o zákazníkoch, napríklad k e-mailom či dokumentom na tímových lokalitách. Aplikácie balíka Office, napríklad Word a Excel, prejdú do režimu iba na čítanie s obmedzenou funkčnosťou a budú zobrazovať oznámenie Produkt bez platnej licencie.

Postup pri zrušení nájdete v téme Zrušenie predplatného na Office 365 for business.

Dôležité:    Ak chcete, aby sa údaje z vášho predplatného odstránili ešte pred skončením zvyčajného obdobia vypnutia, môžete požiadať o zrýchlené zrušenie poskytovania. Ak požiadate o zrýchlené zrušenie poskytovania, údaje z vášho predplatného sa odstránia do 3 dní od zrušenia. Ak chcete využiť zrýchlené zrušenie poskytovania, telefonicky kontaktujte oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

Dôležité:    Ak chcete, aby sa údaje z vášho predplatného odstránili ešte pred skončením zvyčajného obdobia vypnutia, môžete požiadať o zrýchlené zrušenie poskytovania. Ak požiadate o zrýchlené zrušenie poskytovania, údaje z vášho predplatného sa odstránia do 3 dní od zrušenia. Ak chcete využiť zrýchlené zrušenie poskytovania, telefonicky kontaktujte oddelenie podpory spoločnosti Microsoft.

Dôležité:    Ak chcete, aby sa údaje z vášho predplatného odstránili ešte pred skončením zvyčajného obdobia vypnutia, môžete požiadať o zrýchlené zrušenie poskytovania. Ak požiadate o zrýchlené zrušenie poskytovania, údaje z vášho predplatného sa odstránia do 3 dní od zrušenia. Ak chcete využiť zrýchlené zrušenie poskytovania, telefonicky kontaktujte oddelenie podpory spoločnosti 21Vianet.

Čo sa stane s mojím predplatným, ak neuhradím jednu platbu?

Ak platíte šekom alebo elektronickým prevodom finančných prostriedkov a neuhradíte platbu, predplatné prejde rovno do stavu uplynutej platnosti a na stránke Predplatné sa zobrazí text Platnosť uplynula z dôvodu neuhradenia platby. Okrem toho sa v časti Moja faktúra zobrazí hlásenie Platba nebola prijatá.

Ak platíte šekom alebo elektronickým prevodom finančných prostriedkov a neuhradíte platbu, predplatné prejde rovno do stavu uplynutej platnosti a na stránke Predplatné sa zobrazí text Platnosť uplynula z dôvodu neuhradenia platby. Okrem toho sa v časti Moja faktúra zobrazí hlásenie Platba nebola prijatá.

Ak platíte šekom alebo elektronickým prevodom finančných prostriedkov a neuhradíte platbu, predplatné prejde rovno do stavu uplynutej platnosti a na stránke Predplatné sa zobrazí text Platnosť uplynula z dôvodu neuhradenia platby. Okrem toho sa v časti Moja faktúra zobrazí hlásenie Platba nebola prijatá.

Ak do 30 dní (vo väčšine krajín a oblastí) neprijmeme žiadnu platbu, vaše predplatné sa vypne a používatelia stratia prístup k službám Office 365, ako napríklad k e-mailu a službe SharePoint Online. Aplikácie balíka Office prejdú do režimu iba na čítanie s obmedzenou funkčnosťou a budú zobrazovať oznámenie Produkt bez platnej licencie.

Ak sa chcete vyhnúť prerušeniu poskytovania služby, dodržiavajte platobné pokyny na faktúre. Po prijatí platby sa vaše predplatné vráti do aktívneho stavu.

Poznámka    Ak od vašej úhrady uplynulo už 5 dní a stále sa zobrazuje hlásenie Platnosť uplynula z dôvodu neuhradenia platby, obráťte sa na oddelenie podpory.

Poznámka    Ak od vašej úhrady uplynulo už 5 dní a stále sa zobrazuje hlásenie Platnosť uplynula z dôvodu neuhradenia platby, obráťte sa na oddelenie podpory.

Poznámka    Ak od vašej úhrady uplynulo už 5 dní a stále sa zobrazuje hlásenie Platnosť uplynula z dôvodu neuhradenia platby, obráťte sa na oddelenie podpory spoločnosti 21Vianet.

Čo sa stane, keď sa mi skončí skúšobná verzia?

Po skončení skúšobnej verzie na Office 365 for business nebudete môcť ďalej používať Office 365 bezplatne. K dispozícii máte niekoľko možností:

 • Zakúpte si Office 365.      Po uplynutí platnosti skúšobnej verzie sa začne čas odkladu a vy získate ďalších 30 dní (v prípade väčšiny skúšobných verzií vo väčšine krajín a oblastí) na zakúpenie služieb Office 365.

  Ak chcete získať informácie o konverzii skúšobnej verzie na platené predplatné, pozrite si tému Zakúpenie skúšobnej verzie služieb Office 365 for business.

  Ak chcete získať informácie o konverzii skúšobnej verzie na platené predplatné, pozrite si tému Zakúpenie skúšobnej verzie služieb Office 365 for business.

  Ak chcete získať informácie o konverzii skúšobnej verzie na platené predplatné, pozrite si tému Zakúpenie alebo vyskúšanie predplatného služieb Office 365 prevádzkovaných spoločnosťou 21Vianet.

 • Predĺžte si skúšobnú verziu.      Potrebujete viac času na vyskúšanie služieb Office 365? V niektorých prípadoch je k dispozícii možnosť predĺženia skúšobnej verzie.

 • Zrušte skúšobnú verziu alebo počkajte na uplynutie jej platnosti.      Ak si Office 365 nechcete kúpiť, môžete počkať na uplynutie platnosti skúšobnej verzie alebo ju zrušiť. Nezabudnite zálohovať všetky údaje, ktoré si chcete ponechať. Krátko po skončení 30-dňového odobia odkladu sa informácie a údaje vášho skúšobného konta natrvalo vymažú.

Poznámka: Na informácie na tejto stránke sa vzťahuje vyhlásenie o politike spoločnosti Microsoft a upozornenie na zmeny. Na tejto lokalite pravidelne kontrolujte priebežné zmeny.

Získanie technickej podpory

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Pozrite tiež

Fakturácia v službách Office 365 for business – Pomocník pre správcov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×