Čo sú tiesňové umiestnenia, adresy pre tiesňové prípady a smerovanie hovorov?

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri konfigurácii volanie plány v službách Office 365, je to nutné, aby záchranné prideliť adresu každé telefónne číslo keď buď dostanete telefónne číslo alebo jeho priradené používateľovi na podporu núdzové volanie. Pred nasadením núdzové adresa na telefónne číslo, musíte byť núdzové adresa vytvorené a overiť. Overovanie zabezpečuje, aby záchranné adresu je rozpoznaný, či je v správnom formáte, používaných núdzových službách. Môžete tiež umiestnenia v rámci záchranné adresu môžete pridať poskytnúť určité umiestnenie pre používateľa. Napríklad záchranné umiestnenie môže byť floor, krídlo alebo office, ktorý je prepojený na konkrétnu záchranné adresu. Hoci núdzové adresa sa overujú, nie sú umiestnení.

Čo sú adresy pre tiesňové prípady?

Adresa pre tiesňové prípady sa vyžaduje pre aktívne telefónne čísla, no závisí to od vašej krajiny, resp. oblasti. V USA sa adresa pre tiesňové prípady vyžaduje, keď je číslo priradené používateľovi. V ostatných krajinách, napr. v Európe, na Strednom východe a v Afrike (EMEA), sa adresa pre tiesňové prípady vyžaduje, keď dostanete telefónne číslo zo služby Office 365 alebo keď je prenesené od iného poskytovateľa služieb alebo operátora.

Adresa pre tiesňové prípady sa môže často označovať aj pojmom poštová adresa alebo fyzická adresa. Ide o poštovú alebo fyzickú adresu, na ktorej vaša organizácia podniká. Príklad: Severná 123, Banská Bystrica, 974 00. Táto adresa sa používa na smerovanie tiesňových hovorov príslušným dispečerom a zjednodušuje vyhľadanie osoby, ktorá uskutočňuje tiesňový hovor. Ak sa váš podnik fyzicky nachádza na viacerých miestach, zrejme budete potrebovať viac než jednu adresu pre tiesňové prípady.

V rámci overovania adresy pre tiesňové prípady sa kontroluje, či je skutočná a má správny formát pre záchranné služby. Aj keď je možné vytvoriť a uložiť aj neoverenú adresu pre tiesňové prípady, neoverenú adresu nie je možné priradiť k používateľovi. Adresa pre tiesňové prípady sa dá používateľovi priradiť až po overení a uložení. Ak potrebujete zmeniť uloženú overenú adresu pre tiesňové prípady, treba vytvoriť novú.

Čo je tiesňové umiestnenie?

Tiesňové umiestnenia sú priradené k adrese pre tiesňové prípady a presnejšie určujú umiestnenie v budove. Tiesňovým umiestnením je zvyčajne poschodie, krídlo budovy alebo číslo kancelárie, kde sa nachádza používateľ. K adrese pre tiesňové prípady môžete mať priradený neobmedzený počet umiestnení.

Keď používateľovi priradíte adresu pre tiesňové prípady, ide v skutočnosti o ID miesta, na ktoré sa odkazuje pri priraďovaní adresy. ID miesta zahŕňa adresu pre tiesňové prípady (poštovú alebo fyzickú adresu). Adresa pre tiesňové prípady zahŕňa predvolené miesto pre tiesňové prípady pre prípad, že miesta v rámci budovy nie sú potrebné. Vybraté miesto pre tiesňové prípady možno priradiť rôznemu počtu používateľov.

Čo je smerovanie tiesňových hovorov?

Adresy a miesta pre tiesňové prípady sa používajú v procese smerovania tiesňových hovorov príslušnému dispečerskému stredisku pri vysielaní záchranných služieb. Keď používateľ Skypu for Business vytočí číslo pre tiesňové prípady, spôsob smerovania strediska tiesňových volaní sa bude líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. V niektorých krajinách, napríklad v USA a Veľkej Británii, sa hovory najprv skontrolujú, aby sa určila aktuálna poloha používateľa pred tým, ako sa hovor prepojí príslušnému dispečerskému stredisku. V iných krajinách alebo oblastiach sa hovory presmerujú priamo dispečerskému centru, ktoré má na starosti telefónne číslo priradené k volajúcemu.

Vytvorenie, pridanie a priradenie tiesňového umiestnenia a adresy pre tiesňové prípady používateľom

  1. Naplánovanie tiesňových umiestnení Ďalším krokom je naplánovať tiesňové umiestnenia. Treba získať všetky fyzické adresy. Potom treba určiť, či sú umiestnenia v rámci adries pre tiesňové prípady potrebné, a ak áno, aké sú. Ak má firma napríklad 3 budovy, pričom každá má 4 poschodia, odporúča sa mať 3 adresy pre tiesňové prípady. Pre každú adresu by mali byť ako miesta pre tiesňové prípady uvedené poschodia 1 – 4.

  2. Vytvorenie a overenie tiesňových umiestnení Ďalším krokom je vytvorenie a overenie adries pre tiesňové prípady. Adresu pre tiesňové prípady môžete po vytvorení overiť. Ak potrebujete vytvoriť adresu pre tiesňové prípady, pozrite si tému Pridanie alebo odstránenie adresy pre tiesňové prípady pre organizáciu.

    Dôležité : V rámci overovania fyzickej adresy sa kontroluje, či je skutočná a má správny formát. Je možné, že sa úspešne overí aj čiastočne správna adresa pre tiesňové prípady (napríklad s nesprávne zadaným mestom). V rámci overovania sa na základe všetkých častí adresy určí, či adresa obsahuje dostatok informácií na smerovanie hovoru príslušnému tiesňovému dispečerskému stredisku. Ak áno, vráti sa ako overená a následne ju možno priradiť telefónnemu číslu.

  3. Získanie telefónnych čísel Ďalším krokom je získanie telefónnych čísel pre používateľov. Môžete to urobiť tým, že sa nové telefónne čísla zo služieb Office 365 alebo "prenos" alebo prenos svoje existujúce telefónne čísla nad do služieb Office 365. Dokončením krokov nájdete prenos telefónne čísla do služieb Office 365.

  4. Priradenie telefónnych čísel Posledným krokom je umožniť používateľom uskutočňovať a prijímať telefonáty. Na to je potrebné priradiť každému používateľovi telefónne číslo. Ak chcete priradiť telefónne číslo, pozrite si tému Priradenie, zmena alebo odstránenie telefónneho čísla pre používateľa.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Skype for Business Online: núdzové volanie odvolanie označenie

Núdzové volania podmienkami a požiadavkami

Skype for Business Online PSTN služby používať výrazy

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×