Čo môžete robiť s Diagnostika v Exceli pre Windows

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Povedzme, že chcete porovnať verzie zošita, analýza zošita pre problémy alebo nezrovnalosti alebo zobrazenie prepojení medzi zošitov a hárkov. Ak Office Professional Plus 2013 alebo neskôr je nainštalovaný v počítači, diagnostika doplnok je k dispozícii v programe Excel.

Príkazy na karte Inquire môžete použiť na všetky tieto aj ďalšie úlohy. Karta Inquire na páse s nástrojmi v Exceli obsahuje tlačidlá pre príkazy, ktoré sú uvedené nižšie.

Karta Diagnostika v Exceli

Ak sa karta Inquire na páse s nástrojmi v Exceli nezobrazuje, prečítajte si časť Zapnutie doplnku Inquire.

Porovnanie dvoch zošitov

Príkaz Porovnanie súborov umožňuje zobraziť rozdiely medzi jednotlivými bunkami v dvoch zošitoch. Možno ho spustiť, ak sú v Exceli otvorené dva zošity súčasne.

Výsledky sú farebne rozlíšené podľa typu obsahu, ako sú napríklad zadané hodnoty, vzorce, pomenované rozsahy a formáty. V jednom okne sú dokonca riadok po riadku zobrazené zmeny kódu VBA. Rozdiely medzi bunkami sú zobrazené v ľahko čitateľnom rozložení v mriežke.

Výsledky porovnania

Príkaz Porovnanie súborov používa aplikáciu Porovnanie tabuliek od Microsoftu na porovnanie dvoch súborov.

  • Vo Windowse 10 môžete spustiť Porovnanie tabuliek mimo Excelu kliknutím na tlačidlo Štart, zadaním výrazu Porovnanie tabuliek a následným kliknutím na položku Porovnanie tabuliek.

  • Vo Windowse 8 kliknite na položku Porovnanie tabuliek na obrazovke Aplikácie.

  • Vo Windowse 7 kliknite na tlačidlo Štart systému Windows, kliknite na položky Všetky programy, Microsoft Office 2013, Nástroje balíka Office 2013 a potom kliknite na položku Spreadsheet Compare 2013.

Ďalšie informácie o programe Porovnanie tabuliek a porovnávaní súborov nájdete v téme Porovnanie dvoch verzií zošita.

Analýza zošita

Príkaz Analýza zošita vytvára interaktívnu zostavu s podrobnými informáciami o zošite a jeho štruktúre, vzorcoch, bunkách, rozsahoch a upozorneniach. Nasledujúci obrázok znázorňuje veľmi jednoduchý zošit s dvoma vzorcami a údajovými prepojeniami na accessovú databázu a textový súbor.

Zostava analýzy zošita

Ďalšie informácie nájdete v časti Analýza zošita.

Na začiatok stránky

Zobrazenie prepojení zošitov

Zošity prepojené s inými zošitmi prostredníctvom odkazov na bunky môžu pôsobiť mätúco. Diagram vzťahov zošita sa používa na vytvorenie interaktívnej grafickej mapy závislostí zošita, ktoré sú vytvárané väzbami (prepojeniami) medzi súbormi. Typy prepojení v diagrame môžu zahŕňať ďalšie zošity, accessové databázy, textové súbory, HTML stránky, databázy servera SQL Server a ďalšie zdroje údajov. V tomto diagrame vzťahov môžete vyberať prvky, vyhľadávať o nich ďalšie informácie a presúvaním čiar väzieb meniť tvar diagramu.

Tento diagram znázorňuje aktuálny zošit na ľavej strane a väzby medzi ním a ďalšími zošitmi a zdrojmi údajov. Zobrazuje aj ďalšie úrovne väzieb zošita a poskytuje prehľad o pôvode údajov v zošite.

Diagram vzťahov zošita

Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie prepojení medzi zošitmi.

Zobrazenie prepojení hárkov

Máte veľa hárkov, ktoré spolu navzájom súvisia? Pomocou príkazu Diagram vzťahov hárka môžete vytvoriť interaktívnu grafickú mapu väzieb (prepojení) medzi hárkami v tom istom zošite aj v iných zošitoch. Získate tak lepší prehľad o možných závislostiach svojich údajov od buniek v iných umiestneniach.

Tento diagram znázorňuje vzťahy medzi hárkami v štyroch rozličných zošitoch a zobrazuje závislosti medzi hárkami v tom istom zošite, ako aj prepojenia medzi hárkami v rozličných zošitoch. Keď ukazovateľ umiestnite nad určitý uzol v diagrame, napríklad hárok s názvom Západ v diagrame, zobrazí sa bublina s informáciami.

Diagram vzťahov hárka

Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie prepojení medzi hárkami.

Zobrazenie vzťahov buniek

Ak chcete získať podrobný interaktívny diagram všetkých prepojení z vybratej bunky smerujúce k bunkám v iných hárkoch alebo dokonca iných zošitoch, môžete použiť nástroj Vzťah bunky. Vzťahy s inými bunkami môžu existovať ako vzorce alebo odkazy na pomenované rozsahy. Diagram presahuje hranice hárkov a zošitov.

V tomto diagrame sú znázornené dve úrovne vzťahov buniek pre bunku A10 na hárku s názvom Hárok5 v zošite s názvom Zošit1.xlsx. Táto bunka je závislá od bunky C6 v hárku Hárok1 v inom zošite s názvom Zošit2.xlsx. Táto bunka je predchodcom niekoľkých buniek v iných hárkoch toho istého súboru.

Diagram vzťahov bunky

Ďalšie informácie o zobrazovaní vzťahov buniek nájdete v téme Zobrazenie prepojení medzi bunkami.

Na začiatok stránky

Vyčistenie nadbytočného formátovania buniek

Už sa vám stalo, že ste otvorili zošit a zistili, že sa načítava pomaly alebo je veľmi veľký? V takomto zošite môže byť v riadkoch alebo stĺpcoch použité formátovanie, o ktorom neviete. Pomocou príkazu Vyčistiť nadbytočné fomátovanie buniek môžete odstrániť nadbytočné formátovanie a výrazne tak zmenšiť veľkosť súboru, čím zabránite „nafúknutiu tabuliek" a zrýchlite Excel.

Dôležité: Pred vyčistením nadbytočného formátovania buniek pravdepodobne budete chcieť vytvoriť záložnú kópiu súboru, pretože v určitých prípadoch môže tento proces spôsobiť zväčšenie veľkosti súboru, pričom túto zmenu nie je možné vrátiť späť.

Ďalšie informácie nájdete v časti Vyčistenie nadbytočného formátovania buniek v hárku.

Správa hesiel

Ak pomocou funkcií doplnku Inquire analyzujete alebo porovnávate zošity chránené heslom, treba do zoznamu hesiel pridať heslo zošita, aby sa pomocou doplnku Inquire dala otvoriť uložená kópia zošita. Heslá pridáte pomocou príkazu Heslá zošitov na karte Inquire a potom sa uložia vo vašom počítači. Tieto heslá sú šifrované a sú prístupné iba vám.

Ďalšie informácie o používaní hesiel pri analýze zošitov nájdete v téme Správa hesiel používaných na otvorenie súborov na účely analýzy a porovnania.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×