Čo je nové: Zmeny v kontingenčných tabuľkách

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nasledujúce vylepšení a nových funkcií vykonajte kontingenčných tabuliek a kontingenčných tabuliek Online Analytical Processing (OLAP) rýchlejšie a jednoduchšie pomocou v Microsoft Excel 2010.

Obsah tohto článku

Nové a vylepšené funkcie v kontingenčných tabuľkách

Vylepšený výkon

Menovky kontingenčnej tabuľky

Vyhľadávanie položiek

Zoraďovanie

Filtrovanie

Funkcia Zobraziť hodnoty ako

Podpora funkcie Späť pre veľké kontingenčné tabuľky

Vylepšenia kontingenčného grafu

Nové a vylepšené funkcie kontingenčných tabuliek OLAP

Pomenované množiny

Podpora spätného zápisu

Nové a vylepšené funkcie kontingenčných tabuliek

Vylepšený výkon

V Excel 2010 viacerých vláken pomáha zvyšovať celkový výkon kontingenčnej tabuľky. Znamená to, že by ste si všimli rýchlejšie výsledky, pri práci na veľké množstvo údajov, napríklad vtedy, keď sú zoraďovania a filtrovania údajov kontingenčnej tabuľky.

Menovky kontingenčnej tabuľky

V Excel 2010, môžete vyplniť nadol označenia v kontingenčnej tabuľke, tak, aby sa ľahšie môžete použiť v kontingenčnej tabuľke. Môžete tiež opakovať menovky v kontingenčných tabuľkách na zobrazenie položky popisy vnorené polia vo všetkých riadkov a stĺpcov. Môžete opakovať menovky pre jednotlivé polia, ale tiež môžete zapnúť možnosť opakovať menovky alebo vypnúť pre všetky polia v kontingenčnej tabuľke v rovnakom čase.

Funkcia opakovania menoviek je užitočná napríklad vtedy, keď pracujete s kontingenčnou tabuľkou, ktorá má polia s hodnotou v stĺpcoch, celkové súčty a medzisúčty vypnuté pre všetky polia v riadkoch.

Vyhľadávanie položiek

Excel 2010 poskytuje položky Hľadať v kontingenčných tabuľkách, aby používatelia mohli pracovať s poľami a stĺpce, ktoré majú veľký počet položiek. Pomocou položky Hľadať používateľov môžete nájsť príslušné položky medzi tisíce alebo dokonca milióny riadkov v kontingenčnej tabuľke. Môžete použiť položky vyhľadávania na vyhľadanie pole kontingenčnej tabuľky OLAP CubeField položky popisov v jedného stĺpca pomocou automatického filtra zapnuté alebo vypnuté.

Zoraďovanie

Excel 2010 poskytuje viacnásobnou postupnosťou zoraďovanie umožniť rýchlejšie zoraďovanie veľkého množstva údajov v tabuľkách kontingenčných tabuliek a Excel. Triedenie na viacnásobnou postupnosťou môžete zapnúť alebo vypnúť.

Filtrovanie

Filtrovanie bol vylepšený analýzu veľkého množstva údajov. V Excel 2010 filtrovanie s viacerými položkami je oveľa rýchlejšie a údaje, ktoré nie je viditeľný (napríklad skryté položky do súčtov) je súčasťou, keď použijete filtre v OLAP a iné - kontingenčných tabuliek typu OLAP. V službách programu Excel, môžete použiť rovnaké zdokonalené funkcie filtrovania.

V Excel 2010, máte možnosť použiť rýchle filtre na filtrovanie údajov. Rýchle filtre poskytujú tlačidlá, ktoré môžete kliknúť, ak chcete filtrovať údaje kontingenčnej tabuľky. Okrem filtrovať rýchlo, rýchle filtre aj označuje aktuálny stav filtrovania, čo uľahčuje pochopiť, čo presne sa zobrazí v filtrovanú zostavu kontingenčnej tabuľky.

Funkcia Zobraziť hodnoty ako

V Excel 2010 funkcie Zobraziť hodnoty ako je jednoduchšie nájsť a používať a jeho funkčnosť bolo vylepšené v OLAP a iné - kontingenčných tabuliek typu OLAP. Funkcie Zobraziť hodnoty ako obsahuje ďalšie výpočty, napríklad % súčtu nadradeného riadka, % súčtu nadradeného stĺpca% súčtu nadradenej položky, % celkový, Poradie od najmenšieho po najväčšie a najväčšie poradie Najmenšie. Je jednoduchšie určiť pole alebo položku pri výpočte na. Rovnako ako v iných ako - kontingenčných tabuliek typu OLAP, môžete teraz pridať to isté viackrát do oblasti hodnoty v kontingenčných tabuliek typu OLAP tak, aby ste mohli zobraziť hodnotu a výpočet na základe hodnoty v rovnakom čase.

Podpora funkcie Späť pre veľké kontingenčné tabuľky

Vrátenie operácie, pridať viacero položiek k návratu zásobníka (napríklad operácie obnovovania) môže výrazne spomaliť výkon vo veľkých kontingenčných tabuliek. Chcete zvýšiť výkon vo veľkých kontingenčných tabuliek, implementovali príkazu späť na podporu väčších komíny späť. Tiež znižuje výkon pri prispôsobiť a štýlov filtrov v rovnakom čase zostavy kontingenčnej tabuľky sa aktualizujú alebo obnoviť. Ak chcete vyriešiť tento problém v Excel 2010, môžete zrušiť prispôsobiť a štýly stlačením klávesu ESC. Vypnutie tieto možnosti môžete zvýšiť výkon, keď obnoviť a aktualizovať údaje v kontingenčnej tabuľke veľké.

Vylepšenia kontingenčného grafu

V Excel 2010 je jednoduchšie pracovať so zostavami kontingenčného grafu. Konkrétne, je jednoduchšie na filtrovanie údajov priamo v kontingenčnom grafe a usporiadať vzhľad kontingenčného grafu pridaním a odstránením polí. Podobne pomocou jediného kliknutia, môžete skryť všetky tlačidlá polí v zostave kontingenčného grafu.

Nové a vylepšené funkcie kontingenčných tabuliek OLAP

Pomenované množiny

V Excel 2010, môžete vytvoriť viaceré hierarchické pomenovaných množín. Pomenovaná množina je multidimenzionálnych výrazov (MDX) výraz, ktorý vráti množinu členov dimenzie. Ak nie ste oboznámení pomocou jazyka MDX, môžete použiť dialógové okno definovanie jednoduché pomenovaných množín. Ak máte skúsenosti s MDX, môžete použiť Editor jazyka MDX na vytvorenie rozšírenejšie pomenovaných množín. Pomenované množiny sú podporované v kontingenčných tabuľkách a vzorce OLAP. S pomenovaných zoskupení, môžete vytvoriť zostavy kontingenčnej tabuľky OLAP, ktoré Zobraziť rôzne metriky pre rôzne oblasti váš podnik.

Podpora spätného zápisu

Spätný zápis je dôležitou funkciou na prácu s údajmi v kockách analytických služieb. Spätný zápis sa často používa v rôznych scenároch, počnúc podrobným plánovaním a tvorbou rozpočtu až po jednoduché zhromažďovanie údajov od viacerých používateľov.

V Excel 2010, môžete zmeniť hodnoty v oblasti hodnôt kontingenčnej tabuľky OLAP a požiadajte napísané späť do kocky služby Analysis Services na serveri OLAP. Môžete použiť funkciu v režime hypotéz a potom vrátiť späť zmeny, keď už nepotrebujete, alebo môžete uložiť zmeny. Môžete použiť funkciu pomocou poskytovateľa OLAP, ktorý podporuje aktualizácii kocky vyhlásenie.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×