Čo je nové v službe Microsoft SharePoint Online

Čo je nové v službe Microsoft SharePoint Online

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nové SharePoint Online, je k dispozícii Office 365 obsahuje širokú škálu vylepšení a nových funkcií. Prečítajte si, ako SharePoint Online pomôže zdieľať svoju prácu, spolupracovať s ostatnými, usporiadať projekty a tímy a Objavte ľudí a informácií.

Aktualizácie na november 2016

Tablety a mobilné aplikácie pre Windows 10

Android a Windows 10 Mobile aplikácie teraz boli pridané do iOS okolo SharePoint podpora mobilných zariadení. S SharePoint mobilnej aplikácie môžete prejsť na tímové lokality sa podľa alebo často navštíviť, prepojenia na dôležitých lokalít v organizácii nakonfigurovaný. Prečítajte najnovšie zmeny súborov v zobrazení aktivity otvoriť a upravovať súbory z knižnice dokumentov a ďalšie.

Snímka obrazovky s Android mobilné aplikácie so zobrazením stránky činnosti, súborov, zoznamov a navigácie
Android s Tímová lokalita so zobrazením aktivity, súborov, zoznamov a navigácie

Ďalšie informácie v téme SharePoint mobilnej aplikácie pre Android.

Windows 10 Mobile so zobrazením aktivity, súborov, zoznamov a navigácie
Windows 10 Mobile Tímová lokalita so zobrazením aktivity, súborov, zoznamov a navigácie

Ďalšie informácie nájdete v téme SharePoint mobilnej aplikácie pre Windows 10 Mobile.

Tím správy v mobilnej aplikácii SharePoint pre iOS

Novinky tímu vám používať funkciu správy v mobilnej aplikácii SharePoint pre iOS prináša najzaujímavejšie príbehy. Na karte správa zobrazuje najnovšie články sledujete alebo navštívte často z tímovej lokality, ako aj lokality navrhol Office Graphu.

Snímka obrazovky s agregovanými tímovými novinkami

Môžete zobraziť titulky správ a zúžite celého článku.

Tímové novinky na snímke obrazovky lokality

Môžete tiež pridať a publikovať články na tímovú lokalitu z mobilného zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Tímu novinky v mobilnej aplikácii služby SharePoint pre iOS.

September 2016 aktualizácie

Moderné tímových lokalít teraz integrovaný so skupinami Office 365

Na tímovej lokalite SharePoint Online pripojí vy a váš tím obsah, informácie a aplikácie sa spoľahnúť na každý deň. Na tímovej lokalite môžete použiť na ukladanie a spolupracovať na súboroch alebo môžete vytvoriť a spravovať zoznamy informácií. Na domovskej stránke tímovej lokality, môžete zobraziť prepojenia na dôležité tímu súborov, aplikácií a webových stránok a zobrazenie posledných lokality a súbor aktivity v informačnom kanáli. Ďalšie informácie nájdete v téme čo je na tímovej lokalite SharePoint?.

Tímová lokalita SharePoint so správou tímu

 • Integrácia služieb Office 365 skupiny

  Keď vytváranie tímových lokalít SharePoint OnlineOffice 365 skupina sa automaticky vytvorí a všetci používatelia pridaní do tímovej lokality sa automaticky pridajú do skupiny Office 365. Podobne, keď Vytvorenie skupiny v OutlookuSharePoint tímovej lokality sa automaticky vytvorí a všetci používatelia pridaní do Office 365 skupiny dostať pridané na tímovej lokalite. Všetci členovia Office 365 skupiny majú prístup na tímovej lokalite a všetkých členov tímovej lokality majú prístup k Office 365 skupiny. Členov môžete pridať knižnice ďalších dokumentov, zoznamov a webové aplikácie podľa potreby a v skupine má prístup. Ďalšie informácie o skupinách nájdete v téme informácie o skupín služieb Office 365.

  Ponuky skupiny používateľov služieb Office 365, s lokalitou zvýraznená
 • Rozloženie tímovej lokality

  Tímovej lokality sa zobrazí Hlavička lokality, s názvom, logom, a či je lokalita súkromné alebo verejné. Ak máte povolenie, môžete pridať zoznamy, knižnice dokumentov, stránok alebo aplikácií na stránku alebo lokalitu. Na vytvorenie novej strany, kliknite na položku + získať ponuky nové aplikácie častí a položky, ak chcete pridať na stránku, ako napríklad zvýrazneného obsahu máp, obrázkov a videa, správy zoznamov a nadpisy a.

  Stránky tímovej lokality správ s vybratým textom

  Chcete niečo nájsť na lokalite, do vyhľadávacieho poľa na paneli Rýchle spustenie môžete použiť na získanie výsledkov navrhované alebo všetky výsledky môžete zobraziť. Na paneli Rýchle spustenie môžete dostať do knižnice dokumentov lokality, tímový Poznámkový blok programu OneNote, stránky lokality, obsah lokality a Kôš tímovej lokality.

  Navigácia na ľavej strane tímovej lokality

 • Domovská stránka tímu informácie

  Na domovskej stránke získate časti správ a informačný kanál aktivity. V časti správy môžete zobraziť dôležité alebo zaujímavé položky svojmu tímu. Kliknite na tlačidlo + Pridať, vytvorenie príbehu a potom kliknite na položku Publikovať na zobrazenie príbeh v hornej časti domovskej stránky tímovej lokality. Vy alebo vaši používatelia kliknúť titulok na zobrazenie celého článku.

  Webová časť Tímová lokalita Novinky titulky

  Sekcia činnosti umožňuje a ostatní členovia zistiť, čo ľudia sú robí alebo pridanie Stručný prehľad, napríklad keď niekto úpravy dokumentu alebo pridá do zoznamu.

  Informačný kanál aktivity tímovej lokality

  Časť rýchle prepojenia umožňuje pridávať prepojenia na súbory alebo zobrazenie aj na webových stránkach. Kliknite na položku + Pridať a zadajte URL adresu, alebo vyberte zo zoznamu naposledy použitých súborov alebo webové stránky.

  Rýchle prepojenia tímovej lokality SharePoint

Ďalšie informácie o domovskej stránky tímovej lokality nájdete v téme čo je na tímovej lokalite SharePoint?.

Aktualizácie august 2016

Nový limit kolekcie lokalít

Keďže tímy využívajú rozšírené možnosti dostupných v SharePoint Online napríklad Office 365 videa a portálové lokality, sa stali ich požiadavky na ukladanie obsahu. Na riešenie tohto problému SharePoint Online limit ukladacieho priestoru kolekcie lokalít bola zvýšená z 1 TB na 25 TB. Ďalšie informácie nájdete v téme služby SharePoint Online hranice a limity softvéru.

Aktualizácie z júla 2016

Aktualizované SharePoint zoznamov

Zoznam v službe SharePoint Online je kolekcia údajov, ktorá vám a vašim spolupracovníkom poskytuje flexibilný spôsob, ako usporiadať položky, vytvoriť kalendáre, zoznamy úloh a časové osi. Môžete pridávať stĺpce pre rôzne typy údajov, ako je napríklad text, mena alebo viaceré možnosti, vytvárať zobrazenia na efektívne zobrazenie údajov a mnohými spôsobmi zoraďovať a filtrovať údaje.

Zobrazenie zoznamu v SharePointe

Zoznam môže obsahovať texty, prepojenia, zvukové súbory, videá a taktiež aj prílohy. Môžete pridať aj vypočítané stĺpce, ktoré zobrazujú súčty iných stĺpcov, hodnoty stavov alebo agregačné hodnoty. Zoznamy služby SharePoint poskytujú tímom možnosť prístupu, zdieľania a spolupráce na štruktúrovaných údajoch. Zákazníci často prichádzajú do zoznamov služby SharePoint s údajmi z iných systémov na podporu obchodných procesov. Vy môžete importovať alebo exportovať externé údaje do aplikácií, ako napríklad Microsoft CRM alebo rad podnikových aplikácií SAP. Ak chcete sledovať viacero iterácií položky zoznamu, môžete pridať riadenie verzií alebo vytvoriť upozornenia, ktoré vás upozornia, keď sa niečo zmení. Ďalšie informácie o zoznamoch a ich možnostiach nájdete v téme Čo je zoznam v SharePointe Online?

 • Jednoduché pridanie zoznamu z domovskej stránky služby    SharePoint Online pomocou tlačidla +Nový na paneli príkazov pre rýchle pridanie zoznamu na stránku. Kliknite na položku Zoznam, pridajte názov, popis a zoznam je vytvorený.

  Vybratá položka Nové prepojenie so zvýraznenou položkou Zoznam

  Ďalšie informácie o vytváraní zoznamov nájdete v téme Vytvorenie zoznamu na lokalite SharePoint.

 • Pridanie stĺpcov a údajov naraz pomocou rýchlych úprav    Po vytvorení zoznamu môžete stĺpce a údaje pridať z obrazovky na rýchle úpravy.

  Zobrazenie zoznamu so zvýraznenou položkou Rýchle úpravy

  Ak chcete pridať nový stĺpec, kliknite na položku + a vyberte si z krátkeho zoznamu obľúbených typov stĺpcov. Môžete tiež vybrať Ďalšie typy stĺpcov a rozšíriť tak svoje možnosti.

  Pridanie ďalšieho stĺpca na obrazovke Rýchle úpravy so zvýraznenou položkou Ďalšie typy stĺpcov

  Môžete vybrať z viac ako desiatky typov, ako napríklad textové polia s jedným alebo viacerými riadkami textu, čísel a meny, voľby, vyhľadávania, polí áno/nie alebo vypočítaných stĺpcov.

  Keď sú stĺpce definované, použite Rýchle úpravy a začnite zadávať údaje v pohodlnom formáte tabuľkového hárka.

  Obrazovka Rýchle úpravy s pridanými stĺpcami a zadanými údajmi

  Postup na pridanie stĺpcov a údajov nájdete v téme Vytvorenie alebo Pridanie stĺpca do služieb Office 365 zoznam alebo knižnicu.

 • Pridanie preddefinovaných aplikácií založených na zozname    Namiesto kliknutia na položku Zoznam v ponuke pridávania vyberte položku Aplikácia a vyberte si z desiatok až stovák aplikácií od spoločnosti Microsoft alebo tretích strán. Vaša spoločnosť môže pridať aj interne vytvorené aplikácie.

  Ponuka Nové na stránke Obsah lokality so zvýraznenou položkou Aplikácia

  Vyberte si z aplikácií založených na zozname, ako napríklad prieskumy, prepojenia, oznámenia, kontakty, kalendáre alebo zoznamy úloh. Väčšina z týchto aplikácií používa preddefinované formáty a typy stĺpcov, takže môžete hneď začať zadávať údaje.

  Obrazovka Pridať aplikácie

  Ďalšie informácie o vytváraní zoznamu na základe aplikácie nájdete v téme Vytvorenie zoznamu na lokalite SharePoint.

  Poznámka : Niektoré aplikácie zoznam na základe sa zobrazí len v klasickom SharePoint režime.

 • Automatizácia pracovných postupov pomocou Microsoftu Flow    Zautomatizujte pracovné postupy s touto novou službou v rámci rôznych aplikácií a služieb typu softvér ako služba (SaaS), na ktoré sa podnikoví používatelia spoliehajú. Pomocou Microsoftu Flow môžete vymieňať údaje medzi službou SharePoint Online a množstvom služieb od spoločnosti Microsoft alebo tretích strán. Potom tieto dáta môžete uložiť a upraviť v službe SharePoint. Na novom paneli príkazov pri zoznamoch v službe SharePoint Online sa nachádza vstupný bod, ktorý umožňuje priamo vytvoriť a spustiť Toky.

  Ponuka tokov v zozname so zvýraznenou položkou Pridať tok

  Ak chcete zobraziť krátky zoznam šablón tokov, z ktorých si môžete vybrať, kliknite na položku Pridať tok. Ak sa nezobrazí požadovaná šablóna, posuňte sa nadol a kliknite na položku Zobraziť viac tokov, pomocou ktorej sa presuniete na stránku Tokov, kde si môžete vybrať z mnohých ďalších šablón Tokov. Ďalšie informácie o službe Microsoft Flow nájdete v téme Začíname s Microsoftom Flow.

  Panel s nástrojmi Pridanie nového toku
 • Pripojenie zoznamov a knižníc SharePointu ako zdroja údajov v PowerApps    PowerApps je nová podniková služba, ktorá vášmu tímu vo všetkých zariadeniach umožňuje rýchlo pripojiť, vytvoriť a zdieľať podnikové aplikácie. Zoznamy alebo knižnice služby SharePoint majú tlačidlo PowerApps integrované v príkazovom riadku, takže môžete SharePoint použiť ako zdroj údajov a priamo vytvoriť PowerApp.

  Položka PowerApp v ponuke na paneli príkazov so zvýraznenou aplikáciou Vytvoriť PowerApp

  Ďalšie informácie o používaní PowerApps nájdete v téme Začíname s PowerApps.

Aktualizácie z júna 2016

Moderné knižnice dokumentov SharePointu Online

Moderná knižnica dokumentov v službe SharePoint Online poskytuje bezpečné cloudové miesto na ukladanie dokumentov a súborov, kde ich vy a vaši spolupracovníci môžete jednoducho vyhľadať, spoločne na nich pracovať a kedykoľvek k nim pristupovať z ľubovoľného zariadenia. Pridávanie súborov a ich premiestňovanie v rámci priečinkov je rovnako jednoduché ako ich presúvanie myšou z jedného umiestnenia na druhé.

Ponuka dokumentov a priečinkov v službách Office 365 Knižnica dokumentov s obrázkami v modernom režime
 • Využitie sily SharePointu so službou OneDrive for Business v knižniciach dokumentov    Aktualizované používateľské rozhranie v knižniciach dokumentov služby SharePoint Online teraz ponúka prostredie podobné OneDrivu for Business. Vytváranie nových priečinkov a nahrávanie súborov z prehliadača je ešte intuitívnejšie. Klasický pás s nástrojmi sme nahradili úzkym panelom príkazov, s ktorým máte relevantné úlohy vždy nablízku.

  Hlavná ponuka knižnice dokumentov v službách Office 365

  Ak si vaša organizácia pás s nástrojmi prispôsobila tlačidlami, ktoré sú priradené dôležitým funkciám podniku, tieto tlačidlá sa zobrazia aj na paneli príkazov. Každá nová skupina služieb Office 365 dostane úplnú novú knižnicu dokumentov, ktorá nahradí predchádzajúcu stránku Súbory. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je knižnica dokumentov?

 • Kopírovanie a premiestňovanie súborov z panela príkazov    Kopírovanie súborov do nových priečinkov nie je nové, ale príkazy kopírovať a presunúť inteligentne zobrazia architektúru informácií, a tak môžete okamžite vytvoriť nový cieľový priečinok.

  Tlačidlo Kopírovať do v hlavnej ponuke

  Vyberte súbor alebo súbory a kliknite na položku Kopírovať do alebo Presunúť do, ktorá sa nachádza na paneli príkazov alebo použite ponuku s tromi bodkami (...). V dialógovom okne Cieľ vyberte nové umiestnenie súborov alebo zadajte názov nového priečinka. Pozrite si tému Premiestnenie alebo kopírovanie priečinka, súboru alebo prepojenia v knižnici dokumentov

  Dialógové okno Presunúť súbor do so zadaným novým názvom priečinka
 • Importovanie súborov z iných knižníc pomocou prepojení    Teraz môžete namiesto vytvárania viacerých kópií obľúbených súborov v rôznych knižniciach pridať do knižnice prepojenie. Knižnice dokumentov vedia, kde sa vaše ostatné súbory v službe SharePoint Online nachádzajú, takže namiesto kopírovania súboru do inej knižnice stačí vložiť prepojenie na súbor, čím obmedzíte vytváranie duplicitných súborov vo viacerých knižniciach alebo lokalitách. Stále sa budú zobrazovať miniatúry a metaúdaje natívnych súborov a SharePoint Online zobrazí zoznam naposledy použitých dokumentov. Namiesto vystrihovania a prilepenia dokumentov stačí vybrať prepojenie. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie prepojenia do knižnice dokumentov.

  Ponuka Pridať nové so zvýraznenou položkou Prepojenie

Prispôsobovanie

 • Nové zjednodušené vlastné zobrazenia    Nové knižnice dokumentov umožňujú zoskupovať súbory priamo na hlavnej stránke bez toho, aby ste museli kliknúť do samostatnej obrazovky správcu. Kliknutím a potiahnutím stĺpcov môžete zmeniť ich veľkosť a zoradiť, filtrovať alebo zoskupiť ľubovoľné hlavičky stĺpcov. Ak chcete uložiť zobrazenie pre seba alebo pre všetkých ostatných používateľov knižnice, kliknite na položku Uložiť zobrazenie. Môžete ho uložiť do aktuálneho zobrazenia alebo zadať názov nového zobrazenia. Ďalšie informácie o vlastných zobrazeniach nájdete v téme Úprava vlastného zobrazenia knižnice dokumentov.

  Ponuka zoradenia stĺpcov a filtrovania zobrazenia
 • Využite dôvtipný a prístupný návrh    Prehliadače pre mobilné zariadenia a stolné počítače disponujú rovnakými funkciami, čím SharePoint Online zvyšuje produktivitu každého používateľa, bez ohľadu na to, či používa myš, klávesnicu, dotykové ovládanie alebo čítačku obrazovky. Ďalšie informácie o zjednodušení ovládania v službe SharePoint Online nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v SharePointe Online.

Jednoduchšie zobrazenie a úprava podrobností a metaúdajov

Upravte metaúdaje dokumentu prostredníctvom informačného panela priamo z hlavného zobrazenia. Ak chcete zobraziť a upraviť metaúdaje dokumentu bez toho, aby ste pre aktualizáciu museli klikať na množstvo obrazoviek, kliknite na položku Otvoriť tablu s podrobnosťami Tlačidlo Informácie alebo tlačidlo Otvoriť tablu s podrobnosťami . Ak chcete aktualizovať podrobnosti v zobrazení, ktoré zoskupuje súbory na základe metaúdajov, myšou presuňte súbory medzi skupinami. Ak nezadáte niečo povinné, zobrazí sa pripomenutie, aby ste zadali údaje, ak je to možné.

Úprava všetkých vlastností súboru v knižnici dokumentov

Pomocou integrácie balíka Office môžete prechádzať celú ukážku dokumentu v hornej časti informačného panela. Panel ponúka metaúdaje vrátane histórie, poslednej aktivity, aktualizácií súboru, a osôb, s ktorými je súbor zdieľaný. Taktiež môžete pridať viac používateľov alebo okamžite ukončiť zdieľanie. Nakoniec sa zobrazia všetky ostatné vlastnosti súboru v prípade, že ešte neboli zahrnuté inde.

Panel s metaúdajmi dokumentu v službách Office 365

Ďalšie informácie o zobrazení a úprave metaúdajov a informácií o súbore nájdete v téme Zobrazenie a úprava informácií o súbore, priečinku alebo prepojení v knižnici dokumentov.

Pripnutie prepojenia, súboru alebo priečinka pre rýchly prístup    Ak máte súbory, prepojenia alebo priečinky, ktoré stále používate, pripnite ich do hornej časti knižnice a nebudete sa musieť vždy posúvať cez knižnicu dokumentov.

Dokumenty pripnuté v knižnici dokumentov

Môžete kliknúť pravým tlačidlom myši a potom vybrať položku Pripnúť na začiatok pri ľubovoľnom priečinku, súbore alebo prepojení, ktoré sa potom v hornej časti knižnice zobrazí ako dlaždica, pripravená kedykoľvek ju budete potrebovať. Môžete pripnúť až tri súbory, prepojenia alebo priečinky.

Tlačidlo Pripnúť hore zvýraznené na ponuke s tromi bodkami

Ďalšie informácie o pripínaní súborov v knižniciach dokumentov nájdete v téme Zvýraznenie priečinka, súboru alebo prepojenia v knižnici dokumentov.

Prepínanie medzi moderným a klasickým režimom

Ako moderné knižnice sa do výroby, môžeme realizovať, nie možno budete chcieť urobiť skok na moderný vzhľad, alebo sa vyskytli niektoré úlohy, ktoré je ešte potrebné klasické používateľského rozhrania. V dolnej časti panela Rýchle spustenie v knižnici dokumentov môžete prepnite späť na klasické SharePoint, ak potrebujete. Tým sa otvorí späť stuhy a starších vzhľad a funkcií. Keď skončíte, zavrite všetky okná prehliadača a reštartujte služieb Office 365 a SharePoint Online. Ďalšie informácie o nastavení predvolený režim v téme prepínanie predvolenú knižnicu nové alebo klasické .

Mobilná aplikácia SharePoint pre iOS

Na cestách môžete pristupovať k obsahu, lokalitám, portálom a ľuďom na intranete pomocou mobilného zariadenia. Nová mobilná aplikácia SharePoint vám zabezpečí neustály kontakt s vašimi údajmi a organizáciou.

Pripojte sa k vašim tímovým lokalitám, portálom organizácie a ľuďom, s ktorými potrebujete pracovať. Dodáva sa s inteligenciou Microsoftu Graph, ktorý vás pomocou strojového učenia použitého na činnosť v Office 365 spája s relevantnými dokumentami a ľuďmi okolo vás. Mobilná aplikácia SharePoint funguje so službou SharePoint Online v Office 365 a v lokálnom a hybridnom prostredí SharePoint Servera (2013 and 2016). Ak chcete získať prístup v iPhone, prihláste sa do aplikácie vašimi povereniami SharePoint a ľahko môžete prepínať medzi používateľmi.

Animácia znázorňujúca hlavné obrazovky aplikácie
 • Ak chcete zobraziť zoznam lokalít, ktoré často navštevujete, a zoznam vami sledovaných lokalít, použite kartu Lokality   . Kliknite na lokalitu, ak chcete zobraziť poslednú aktivitu, naposledy otvorené súbory a materiály lokality (dokumenty, zoznamy, podlokality, stránky a ďalšie). Lokalitu môžete aj zdieľať. Na ďalšie aplikácie balíka Office sa môžete prepojiť aj z naposledy otvorených súborov alebo z knižnice dokumentov SharePoint Online.

 • Ak chcete prejsť na lokality a portály, ktoré sú naprogramované tak, aby ich mohol zobraziť každý vo vašej spoločnosti, použite kartu Prepojenia   . Tieto prepojenia nastavuje váš správca (správcovia) služby SharePoint Online.

 • Ak chcete získať lepší prehľad o tom, na čom vaši spolupracovníci pracujú, použite kartu Ľudia   . Kolegov môžete vyhľadať a prehľadávať v sieti. Ťuknite na jednotlivcov, ak chcete zobraziť ich kartu kontaktu alebo zistiť, na čom a s kým pracujú.

 • Ak chcete prehľadávať vašu lokalitu a intranet a filtrovať ich podľa stránok, súborov a ľudí, použite mobilnú aplikáciu SharePoint   . Mobilné vyhľadávanie v službe SharePoint je prepojené cez úplné vyhľadávanie v podnikových službách, takže môžete nájsť obsah a ľudí v rámci vášho intranetu.

Ďalšie informácie o mobilnej aplikácii SharePoint nájdete v téme Začíname s mobilnou aplikáciou SharePoint.

Aktualizácie – máj 2016

Vynovený SharePoint Online

Nová domovská stránka služby SharePoint Online vám umožní jednoducho zobraziť, vyhľadať, a prejsť na lokality a portály, o ktoré máte vy a váš tím záujem. Pomocou tlačidla Spustiť v Office 365 teraz kliknite namiesto bývalej dlaždice Lokality na dlaždicu SharePoint.

Dlaždica Lokality na prístup k lokalitám SharePointu v službách Office 365 for business.

Na domovskej stránke služby SharePoint Online sa zobrazujú často navštevované lokality spolu s ich najnovšou aktivitou, stránky, ktoré sledujete, a na základe technológie Office Graph aj odporúčané lokality. Väčšina spoločností má lokality, o ktorých máte vedieť, napríklad lokality správ alebo blogov, takže si môžete zobraziť aj dôležité celopodnikové lokality.

Domovská stránka SharePointu Online v modernom režime

Na domovskej stránke služby SharePoint Online kliknite na položku + Vytvoriť lokalitu, zadajte názov a popis a už ste na ceste k vytvoreniu novej lokality. Moderným návrhom sa prudko zvýšil výkon pri vytváraní nových lokalít.

Prvé dialógové okno vytvorenia lokality v modernom režime

Vylepšená stránka SharePointu Obsah lokality

Stránka služby SharePoint Online Obsah lokality bola vylepšená, aby umožnila vlastníkom, členom a návštevníkom lokality okamžitý prehľad o návštevách lokality a najpopulárnejšom obsahu lokality. Získate prehľadnejší prístup k pridávaniu zoznamov, knižníc dokumentov, podlokalít a aplikácií a všetky funkcie, na ktoré ste boli na stránke Obsah lokality zvyknutí.

Stránka Obsah lokality
 • Zobrazenie návštev lokality a najpopulárnejšieho obsahu Jednoducho si zobrazte počet návštev za posledných 7 dní a najpopulárnejší obsah za posledné dva týždne. Ak chcete prejsť na detaily, kliknite na položku Zobraziť zostavy v časti Návštevy lokality alebo v časti Sekcia najpopulárnejších. Získate podrobnejšie informácie o počte zobrazení, pridaných položkách a o tom, ako sa vášmu obsahu darí. Ďalšie informácie nájdete v téme Stránka Sharepointu Obsah lokality.

  Polia Návštevy a Najpopulárnejšie na stránke Obsah lokality
 • Dajte si poradiť a príďte na nové nápady Niekedy potrebujeme na začiatok trochu pomôcť. Ak chcete získať informácie, ako nastaviť a prispôsobiť lokalitu, urobiť si vo všetkom poriadok alebo publikovať a zdieľať obsah, začiarknite políčko Tipy.

  Pole Tipy na stránke Obsah lokality
 • Rýchle nastavenie nových zoznamov, knižníc, podlokalít, stránok a aplikácií    Ak chcete rýchlo pridať nový zoznam, dokument, knižnicu, podlokalitu alebo stránku, kliknite na položku + Nové. Ak potrebujete niečo ako kalendár alebo zoznam kontaktov, kliknite na položku Aplikácia a zobrazí sa vám množstvo aplikácií, ktoré môžete pridať.

  Vybratá položka Nové prepojenie so zvýraznenou položkou Zoznam
 • Zobrazenie a práca s celým obsahom a podlokalitami    Ak chcete prejsť na všetky vaše dokumenty, zoznamy, stránky a ďalšie, kliknite na položku Obsah. Ak chcete zobraziť možnosti ako zobrazenie podrobností, nastavenia alebo chcete položku odstrániť, kliknite na tri bodky (...).

  Časť Obsah na stránke Obsah lokality

  Ak chcete zobraziť zoznam podlokalít a počet zobrazení stránky, kliknite na položku Podlokality. Ak chcete prejsť priamo na podlokalitu, kliknite na tri bodky (...) a vyberte položku Obsah lokality alebo stačí dvakrát kliknúť na názov lokality.

  Časť Podlokality na stránke Obsah lokality

Vylepšenia SharePointu and OneDrivu for Business balíka Office 365

 • Prednosť má cloud a mobilné zariadenia    Teraz môžete jednoduchšie zdieľať súbory a spolupracovať z ľubovoľného zariadenia. OneDrive pre iPhone a iPad bezproblémovo umožňuje offline zdieľať, upravovať a pracovať so súbormi, ktoré sú uložené v knižniciach dokumentov služby SharePoint, v skupinách Office 365 a v OneDrive for Business.

 • Teraz môžete zobraziť informácie aj vo webovej aplikácii OneDrivu aj v aplikácii pre Android    Pomáha súborom nájsť si vás využitím odporúčaní Office Graphu. Office Graph poskytuje prispôsobenie a inteligenciu na základe obsahu, toho, čo robíte a kam chodíte na to, aby vám umožnil rýchlejšie pristupovať k lokalitám, obsahu a osobám, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.

  Zobrazenie webových a mobilných aplikácií

Aktualizácie – marec 2016

Nahratie a spravovanie videí pomocou balíka Office 365 Video

Videá sú teraz obľúbené. Často je jednoduchšie namiesto rozprávania niekomu niečo ukázať alebo nahrať schôdzu pre tých, ktorí sa jej nemohli zúčastniť. Office 365 Video poskytuje knižnicu založenú na kanáloch, ktorá podporuje zdieľanie, titulkovanie a umožňuje vám pridať videá do Officu 365 a do služby SharePoint Online. Office 365 Video vám umožňuje priradiť vlastné miniatúry, vlastníka videa a osoby, ktorých sa video týka.

 • Nahratie a zdieľanie videí    Office 365 Video poskytuje miesto a úložisko pre vaše videá, aby ste ich mohli zdieľať s vaším tímom a verejnosťou. Kliknite na položku Nahrať a vyberte existujúci kanál alebo kategóriu, ktorú chcete použiť, alebo si vytvorte vlastnú. Potom videá, ktoré chcete nahrať, presuňte myšou alebo prehľadávajte disk. Počas nahrávania videa zadajte názov, popis a počkajte, kým sa nahrávanie dokončí. Ďalšie informácie o vytváraní kanálov a nahrávaní videí na portál Office 365 Video nájdete v téme Vytvorenie a spravovanie kanála na portáli Office 365 Video.

  Panel príkazov portálu Office 365 Video so zvýraznenou položkou Nahrať
 • Pridanie titulkov alebo špeciálnych titulkov na portáli Office 365 Video    Office 365 Video podporuje bežný formát skrytého titulkovania webvtt, takže môžete pre každé video vytvoriť viacjazyčné titulky. Vyberte požadovaný jazyk a nahrajte súbor špeciálnych titulkov. Ak majú používatelia zapnuté titulky, môžu prepínať medzi titulkami v rámci prehrávača Office 365 Video. Ďalšie informácie o titulkoch a špeciálnych titulkoch nájdete v téme Pridanie titulkov alebo špeciálnych titulkov k videu na portáli Office 365 Video.

  Používateľské rozhranie nahrávania súborov webvtt
 • Použitie videí v Office 365 a SharePointe Online    V rámci Officu 365 a služby SharePoint Online môžete vložiť videá priamo do kontextu, kde ľudia pracujú na projektoch. Toto je možné na tímových lokalitách služby SharePoint Online, na portáloch spoločnosti, interných blogoch, stránkach wiki a ďalších. Používanie portálu Office 365 Video je také ľahké ako kopírovanie, vloženie a publikovanie. Vloženie videa z portálu Office 365 Video.

  Vloženie videa služieb Office 365 na lokalitu
 • Odstránenie videa alebo obnovenie odstránených videí z kanála    Ak chcete uvoľniť miesto, môžete odstrániť staré videá, ktoré už nepotrebujete alebo sú neaktuálne. Ak z kanála odstránite súbor omylom alebo ho potrebujete späť, nezúfajte. Ak chcete obnoviť odstránené video do 90 dní od jeho odstránenia, použite kôš kanála. Ďalšie informácie o odstránení a obnovení videí nájdete v téme Odstránenie a obnovenie videa.

  Kôš portálu Office 365 Video

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×