Čo je nové v programe PowerPoint 2010?

Pozrite si najnovšie funkcie dostupné v PowerPointe 2010.

Novinky v PowerPointe 2010:

Vytváranie, spravovanie a spolupráca s inými používateľmi

Spravovanie súborov v novom zobrazení Backstage

Vytvorenie prezentácie so spoluautormi

Automatické ukladanie verzií prezentácií

Usporiadanie snímok do sekcií

Zlúčenie a porovnanie prezentácií

Práca so samostatnými súbormi powerpointových prezentácií v rôznych oknách

Práca z ľubovoľného miesta: aplikácie PowerPoint Web App

PowerPoint Mobile 2010 pre Windows Phone 7: úprava a zobrazenie z telefónu

Vylepšenie prezentácií pomocou videa, obrázkov a animácií

Vloženie, úprava a prehrávanie videa v prezentácii

Vystrihnutie zvukového klipu alebo videoklipu

Používanie záložiek vo zvukových klipoch a videoklipoch

Vytvorenie prepojenia na video umiestnené na webovej lokalite

Použitie umeleckých textúr a efektov v obrázkoch

Odstránenie pozadia a neželaných častí obrázka

Orezanie obrázkov s vyššou presnosťou

Nové rozloženia grafických prvkov SmartArt

Použitie prechodov s priestorovými pohyblivými grafickými efektmi

Skopírovanie animovaných efektov z jedného objektu (textu alebo tvaru) a jeho prilepenie na iný objekt

Pridanie snímky obrazovky do snímky

Efektívnejšie prezentovanie a zdieľanie prezentácií

Vytvorenie prenosných prezentácií na zdieľanie

Zmena prezentácie na video

Vysielanie prezentácie

Identifikácia a riešenie problémov s dostupnosťou

Zmena ukazovateľa myši na laserový ukazovateľ

V programe PowerPoint 2010 nájdete nové úžasné nástroje, ktoré slúžia na efektívne vytváranie a spravovanie prezentácií, ako aj na spoluprácu na prezentáciách.

Pomocou nového zobrazenia Microsoft Office Backstage získate rýchly prístup k bežným úlohám, ktoré vykonávate pri spravovaní súborov, ako je napríklad zobrazovanie vlastností dokumentu, nastavovanie povolení, otváranie, ukladanie, tlač alebo zdieľanie prezentácií.

Karta Informácie

Pohľad na kartu Informácie v novom zobrazení Backstage

Ďalšie informácie o zobrazení Backstage nájdete v téme Čo je zobrazenie Backstage a kde sa nachádza? Keďže zobrazenie Backstage nahrádza možnosti, ktoré poskytovalo tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , pozrite si tému Čo sa stalo s tlačidlom Microsoft Office?

Na začiatok stránky

Spoluautorstvo vám a ostatným spolupracovníkom umožňuje meniť prezentáciu naraz namiesto toho, aby ste to robili samostatne. Zabraňuje tiež vo „vymknutí“ používateľa zo súboru, ktorý používa alebo vzal z projektu iný používateľ. So spoluautormi sa už nemusíte striedať pri úpravách prezentácie a potom zlučovať jej rôzne verzie.

"An executive report that used to take us 10 days to deliver,
only takes us seven days with co-authoring in PowerPoint 2010
and SharePoint Server 2010—a 30 percent improvement."
~Mike Flannery, Vice President of Operations for North America, Global Crossing

Pomocou zdieľaného umiestnenia na Microsoft SharePoint serveri sa môžu používatelia spolupodieľať na tvorbe obsahu vtedy, kedy im to vyhovuje, a na ľubovoľnom mieste. Office 2010 zjednodušuje možnosti ďalších pracovných postupov umožnením spoluautorstva prostredníctvom cloudu.

Osoby, ktoré práve upravujete prezentáciu, a ako sa im poslať správu

Zobrazenie mien spoluautorov kliknutím na položku Informácie na karte Súbor

Ďalšie informácie o spolutvorbe prezentácie nájdete v téme Práca na prezentácii zároveň s kolegami.

Na začiatok stránky

Pomocou funkcie Automatické ukladanie verzií dokumentov v systéme Office môžete automaticky ukladať rôzne predbežné verzie prezentácií, takže môžete obnoviť niektoré alebo všetky staršie verzie. Je to užitočné v prípadoch, ak ste zabudnete na manuálne uloženie, ak iný autor prepíše váš obsah, ak neúmyselne uložíte zmeny alebo ak len chcete prejsť k staršej verzii prezentácie. Ak chcete využívať túto možnosť, je potrebné zmeniť nastavenie pre funkciu automatického obnovenia alebo automatického ukladania.

Nastavenie funkcie automatického obnovenia alebo automatického ukladania

Snímka nastavení, ktoré možno nastaviť na zapnutie alebo vypnutie funkcie Automatické ukladanie verzií dokumentov

Informácie o automatickom ukladaní verzií prezentácií sa nachádzajú v téme Práca v núdzových režimoch programov balíka Office..

Na začiatok stránky

Rozsiahle prezentácie s mnohými snímkami môžete pomocou sekcií usporiadať tak, aby sa zjednodušila správa a navigácia v snímkach, a pri vytváraní prezentácie môžete spolupracovať s ostatnými tak, že snímky označíte a zoskupíte do sekcií. Každý spolupracovník môže napríklad zodpovedať za prípravu snímok pre samostatnú sekciu.

Sekciu môžete pomenovať, vytlačiť a na celú sekciu môžete použiť efekty.

Nová úloha

Návody na spravovanie snímok pomocou sekcií sa nachádzajú v téme Usporiadanie snímok do sekcií.

Na začiatok stránky

Aktuálnu prezentáciu môžete porovnať s inou prezentáciou a môžete ich okamžite zlúčiť pomocou funkcie Zlúčiť a porovnať v programe PowerPoint 2010. Táto funkcia je užitočná pri spolupráci na prezentáciách s ostatnými, ako aj pri používaní e-mailu a zdieľaných miest v sieti na komunikáciu o zmenách.

Táto funkcia je užitočná, ak chcete porovnať dve prezentácie na zistenie existujúcich rozdielov, bez možnosti uloženia zlúčenej prezentácie.

Zmeny alebo úpravy, ktoré chcete použiť vo finálnej verzii prezentácie, sa dajú spravovať a vybrať. Funkcia Zlúčiť a porovnať výrazne skracuje čas potrebný na vykonanie synchronizácie viacerých verzií rovnakej prezentácie.

Porovnanie a zlúčenie

Zlúčenie a porovnanie prezentácií upravených dvoma alebo viacerými osobami

Ďalšie informácie o zlučovaní a porovnávaní prezentácie sa nachádzajú v téme Práca na prezentácii zároveň s kolegami.

Na začiatok stránky

Na jednom monitore možno spustiť aj viacero prezentácií vedľa seba. Prezentácie už nie sú obmedzované hlavným alebo podriadeným oknom, takže teraz si môžete jednoducho pozrieť prezentáciu počas práce na inej prezentácii.

Na súčasné zobrazenie dvoch prezentácií v samostatných oknách môžete použiť aj nové zobrazenie na čítanie s úplnou podporou efektov animácie a médií.

Nová úloha

Na začiatok stránky

Pracujte na svojej prezentácii, aj keď nemáte k dispozícii PowerPoint. Uložte prezentáciu na webovom serveri, kde sú hosťované aplikácie Microsoft Office Web Apps. Pomocou aplikácie PowerPoint Online potom môžete otvoriť prezentáciu v prehliadači, kde ju môžete zobraziť a vykonať v nej zmeny. Office Web Apps sú k dispozícii pomocou prihlásenia do služby Windows Live alebo na lokalite vašej organizácieMicrosoft SharePoint Foundation 2010, kde sú tieto aplikácie nainštalované.

PowerPoint Web App

PowerPoint Web App

Ďalšie informácie aplikácii PowerPoint Web App nájdete v témach:

Na začiatok stránky

Mobile 2010 pre Windows Phone 7: úprava a zobrazenie z telefónu

Ak máte Windows Phone 7, môžete používať Microsoft Office Mobile 2010 na prácu so súbormi z ľubovoľného miesta – v práci, doma alebo na cestách. PowerPoint Mobile 2010 je súčasťou balíka Office Mobile a je už v telefóne v centre Office, preto nie je potrebné nič sťahovať ani inštalovať, ak ju chcete začať používať.

PowerPoint Mobile 2010 pre Windows Phone 7: úprava a zobrazenie z telefónu

PowerPoint Mobile 2010 môžete používať na zobrazenie a úpravu dokumentov uložených v telefóne vrátane poznámok prezentujúceho, prijatých ako prílohy e-mailov alebo hosťovaných na lokalite SharePoint 2010 prostredníctvom programu SharePoint Workspace Mobile 2010. Po úprave prezentácie prostredníctvom programu SharePoint Workspace Mobile môžete zmeny uložiť naspäť na lokalitu SharePoint, keď budete online.

Prostredníctvom aplikácie PowerPoint Mobile môžete zobrazovať alebo upravovať prezentácie pomocou rovnakých nástrojov, ktoré už poznáte z počítačovej verzie PowerPointu:

  • prispôsobenie prezentácie pridaním a úpravou poznámok alebo úpravou textu na snímke,

  • zobrazenie grafických prvkov SmartArt a iných objektov vo formáte RTF, ako napríklad tabuliek alebo grafov, v presnejšom zobrazení,

  • zobrazenie prezentácií v režime na celú obrazovku s bohatou grafikou a efektmi animácie,

  • otvorenie a zobrazenie vlastných prezentácií (vlastné prezentácie umožňujú prispôsobiť jednu prezentáciu pre rôzne cieľové skupiny),

  • zúčastňovanie sa schôdzí na diaľku sledovaním vysielaných prezentácií v telefóne.

Ďalšie informácie o balíku Office Mobile 2010 pre Windows Phone 7..

Ak máte Windows Phone 7, získajte podrobného Pomocníka pri práci s telefónom.

PowerPoint 2010 prináša množstvo vylepšení a nových možností na úpravu videa a fotografií. Prechody a animácie majú svoju vlastnú kartu a sú plynulejšie a efektnejšie než doposiaľ. Grafické prvky SmartArt sú teraz bohatšie o niekoľko fotodoplnkov, ktoré vás určite prekvapia.

Ak v programe PowerPoint 2010 vložíte videá do prezentácie, stanú sa súčasťou súboru prezentácie. Súbory s videom vám tak už v prezentácii nebudú nikdy chýbať.

Nová úloha

Videá môžete strihať, môžete do nich pridať synchronizovaný prekrývajúci sa text, rámy, záložky a postupné prechody. Rovnako ako pri práci s obrázkami môžete na videá použiť orámovania, tieňovanie, odrazy, efekty žiare, jemné okraje, priestorové otáčania, skosenia a ďalšie efekty. Všetky tieto efekty sa prehrajú pri prehrávaní videa.

Ďalšie videá s postupmi, ako aj informácie o používaní videa v prezentáciách, sa nachádzajú v témach:

Na začiatok stránky

Časti videoklipu a zvukového klipu, ktoré sa netýkajú témy, môžete vystrihnúť a skrátiť tak príslušný klip.

Nová úloha

Postup na vystrihnutie videoklipov a zvukových klipov nájdete v témach:

Na začiatok stránky

Pridaním záložiek môžete vo videoklipe alebo zvukovom klipe vyznačiť miesta, ktoré vás zaujímajú. Použite záložky na spustenie animácií alebo na preskočenie na určité miesto videa.

Nová úloha

Pri predvádzaní prezentácie sú užitočné záložky, pomocou ktorých môžete vyhľadať konkrétne miesta vo zvukovom klipe alebo videoklipe.

Pridanie záložky

Použitie záložky na vyznačenie zaujímavých časových bodov vo zvukovom klipe alebo videoklipe

Ďalšie informácie o používaní záložiek vo videoklipoch a zvukových klipoch nájdete v téme Pridanie alebo odstránenie záložky pre zvukové klipy a videoklipy.

Na začiatok stránky

Do snímok teraz môžete vkladať videá zo webových lokalít sociálnych médií, ako sú napríklad YouTube alebo Hulu a mnohé ďalšie. Na každej webovej lokalite sa zvyčajne nachádza vkladací kód, ktorý slúži na vloženie videa do prezentácie.

Vyhľadanie a skopírovanie vkladacieho kódu

Vyhľadanie a skopírovanie vkladacieho kódu a jeho prilepenie do PowerPointu

Informácie o vytvorení prepojenia na video umiestnené na webovej lokalite sa nachádzajú v téme Vloženie videa v prezentácii v časti Vytvorenie prepojenia na súbor s videom na webovej lokalite.

Na začiatok stránky

V programe PowerPoint 2010 môžete v obrázkoch použiť rôzne umelecké efekty, ktoré z nich spravia skicu, maľbu alebo kresbu. Medzi novými efektmi nájdete efekty Skica ceruzkou, Kreslenie čiar, Skica kriedou, Špongia s vodovou farbou, Mozaikové bubliny, Sklenené zobrazenie, Cement, Jemný pastel, Plastový obal, Žiarivé okraje, Fotokópia a Ťah štetcom.

Umelecké efekty

Príklad štyroch umeleckých efektov (zhora vľavo smerom nadol vpravo): Kreslenie čiar, Sklenené zobrazenie, Cement, Fotokópia

Informácie o používaní umeleckých efektov v obrázkoch nájdete v téme Použitie umeleckého efektu na obrázok.

Na začiatok stránky

Jednou z ďalších rozšírených možností na upravovanie obrázkov v programe PowerPoint 2010 je automatické odstránenie neželaných častí obrázka, ako sú napríklad pozadia. Zvýrazní sa tak téma obrázka alebo odstráni rušivý detail.

Odstránenie pozadia

Obrázok s pozadím a obrázok bez pozadia

Ak chcete odstrániť pozadie obrázka alebo iné neželané časti obrázka, pozrite si tému Odstránenie pozadia obrázka.

Na začiatok stránky

Na zostrihanie a efektívne odstránenie neželaných častí obrázkov môžete použiť vylepšené nástroje a dosiahnuť tak požadovaný vzhľad a zatraktívniť svoj dokument.

Orezanie fotografie v PowerPointe 2010

Orezanie neželanej časti obrázka

Informácie o používaní nástrojov na orezávanie obrázkov nájdete v téme Orezanie obrázka.

Na začiatok stránky

V tejto novej verzii PowerPointu sú pridané nové rozloženia grafických prvkov SmartArt, pomocou ktorých môžete doplniť svoju prezentáciu. K dispozícii sú aj ďalšie nové rozloženia grafických prvkov SmartArt. A čo je ešte lepšie, ak máte na snímke obrázky, môžete ich rýchlo skonvertovať na grafický prvok SmartArt (rovnako ako text).

Používanie tohto rozloženia na vytvorenie grafického prvku SmartArt je jednoduché:

  • Vložte rozloženie grafického prvku SmartArt.

  • Pridajte fotografie.

  • Zadajte opisný text.

Môžete si vybrať z niekoľkých rôznych rozložení obrázkov.

Rozloženie obrázkov SmartArt

Príklad rozloženia grafických prvkov SmartArt

Postupy a ďalšie informácie o používaní grafických prvkov SmartArt nájdete v témach:

Na začiatok stránky

S programom PowerPoint 2010 upútate publikum novými plynulými prechodmi medzi snímkami, ktoré sa pohybujú a rotujú v skutočnom trojrozmernom priestore.

Nová úloha

Ďalšie informácie o používaní prechodov medzi snímkami nájdete v témach:

Na začiatok stránky

Funkcia Kopírovať animáciu programu PowerPoint 2010 umožňuje kopírovanie animácií podobným spôsobom, ako pri funkcii Kopírovať formát na kopírovanie formátu textu. Pomocou funkcie Kopírovať animáciu môžete kopírovať efekty animácie z jedného objektu a prilepiť ich do iného objektu.

Nová úloha

Ďalšie informácie o funkcii Kopírovať animácie sa nachádzajú v téme Duplikácia animácií pomocou kopírovania animácií.

Na začiatok stránky

Do prezentácie programu PowerPoint 2010 môžete rýchlo pridávať snímky obrazovky, pričom nemusíte zatvoriť PowerPoint. Po pridaní snímky obrazovky môžete na úpravu a zlepšenie obrázka použiť nástroje karty Nástroje obrázkov.

Vloženie snímky obrazovky

Jednoduché zaznamenanie a pridanie snímky obrazovky na snímky

Ďalšie informácie o pridávaní snímok obrazovky sa nachádzajú v téme Vloženie snímky obrazovky alebo výrezu obrazovky.

Na začiatok stránky

Na distribúciu a prezentovanie prezentácie sú k dispozícii nasledujúce nové funkcie.

Vložením zvukových súborov a súborov s videami priamo do prezentácie ju budete môcť prenášať a zdieľať. Pri použití vložených súborov nie je nutné odosielať viaceré súbory a máte istotu, že sa vaša multimediálna prezentácia s animáciami a hovoreným komentárom prehrá bez akýchkoľvek problémov.

Komprimovaním mediálnych súborov ušetríte miesto na disku a zlepšíte výkon počas prehrávania.

Okrem toho môžete prezentáciu uložiť na disk a každý používateľ, ktorý má prehrávač diskov DVD alebo CD, si môže prezentáciu zobraziť.

Komprimovanie mediálnych súborov

Skomprimovanie prezentácie a jej následné zdieľanie

Informácie o vytvorení prenosných prezentácií nájdete v témach:

Na začiatok stránky

Zmena prezentácie na video predstavuje nový spôsob na jej distribúciu a prezentovanie. Ak chcete kolegom alebo zákazníkom poskytnúť vernú verziu prezentácie (ako prílohu e-mailu, na disku CD alebo DVD alebo publikovanú na webe), uložte ju ako súbor s videom.

Môžete tak kontrolovať veľkosť multimediálneho súboru a kvalitu videa.

Vytvorenie videa

Vytvorenie videa s využitím obsahu prezentácie

Informácie o vytvorení videa z prezentácie nájdete v téme Zmena prezentácie na video.

Na začiatok stránky

Prezentáciu môžete priamo odvysielať vzdialenému publiku prostredníctvom svojho konta Windows Live alebo vysielacej služby, ktorú poskytuje vaša organizácia.

Prezentáciu teraz môžete vysielať a vaše publikum potrebuje iba prehliadač a telefón. Ako prezentujúci potrebujete PowerPoint. Budete mať úplnú kontrolu nad prechádzaním zo snímky na snímku a publikum bude jednoducho sledovať dianie vo svojich prehliadačoch.

Vysielanie prezentácie vzdialenému publiku

Ďalšie informácie o používaní funkcie vysielania nájdete v téme Vysielanie prezentácie vzdialeným divákom.

Na začiatok stránky

Funkcia Kontrola zjednodušenia ovládania slúži na identifikáciu a riešenie problémov s so zjednodušením ovládania v súboroch PowerPointu. Môžete vyriešiť problémy, ktoré bránia iným používateľom v získaní prístupu k vášmu obsahu. Ak majú súbory PowerPointu potenciálne problémy so zjednodušením ovládania, v zobrazení Microsoft Office Backstage sa zobrazí upozornenie, pomocou ktorého môžete tieto problémy skontrolovať a opraviť. Ak chcete zobraziť toto upozornenie, kliknite na kartu Súbor. V časti Pripraviť na zdieľanie, kliknite na položku Overiť výskyt problémov a potom kliknite na položku Skontrolovať dostupnosť.

Nová úloha

Ďalšie informácie o používaní funkcie kontroly zjednodušenia ovládania nájdete v téme Kontrola zjednodušenia ovládania.

Na začiatok stránky

Ak chcete na snímke niečo zdôrazniť, môžete zmeniť ukazovateľ myši na laserový ukazovateľ.

Počas prezentácie jednoducho stlačte a podržte kláves CTRL, kliknite ľavým tlačidlom myši a môžete začať ukazovať.

Nastavenie farby pre laserový ukazovateľ

Nastavenie požadovanej farby pre laserový ukazovateľ

Ďalšie informácie o používaní laserového ukazovateľa sa nachádzajú v témach Zmena ukazovateľa myši na laserový ukazovateľ alebo Nepretržité zobrazovanie ukazovateľa počas prezentácie.

Na začiatok stránky

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×