Čo je nové v Exceli 2013

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Poznámka: SkyDrive má odteraz názov OneDrive a SkyDrive Pro má názov OneDrive for Business. Ďalšie informácie o tejto zmene nájdete v téme Od služby SkyDrive k službe OneDrive.

Prvá vec, ktorú si všimnete po otvorení Excelu, je celkom nový vzhľad. Je čistejší, ale tiež navrhnutý tak, aby vám pomohol rýchlo dosiahnuť profesionálne vyzerajúce výsledky. Spoznáte veľa nových funkcií, ktoré vám umožnia oslobodiť sa od množstva čísel, vytvoriť presvedčivejší obraz vašich údajov a ktoré vás privedú k lepším a dobre premysleným rozhodnutiam.

Tip: Ak sa chcete rýchlo naučiť vytvoriť základný excelový zošit, pozrite si tému Základné úlohy v Exceli.

Najdôležitejšie funkcie

Rýchly úvod

Niektoré zo šablón dostupných v Exceli

Šablóny za vás urobia väčšinu nastavení a práce na návrhu, aby ste sa mohli sústrediť na údaje. Excel 2013 obsahuje nové šablóny rozpočtov, kalendárov, formulárov, zostáv a mnoho iného.

Okamžitá analýza údajov

Nástroj Analýza údajov

Nový nástroj Rýchla analýza umožňuje konvertovať údaje do grafu alebo tabuľky v najviac dvoch krokoch. Môžete zobraziť ukážku údajov pomocou podmieneného formátovania, kriviek alebo grafov a premeniť ukážku na skutočnosť jediným kliknutím. Informácie o použití tento novej funkcie nájdete v téme Okamžitá analýza údajov.

Bleskové vyplnenie celého stĺpca údajmi

Dynamické dopĺňanie

Funkcia Dynamické dopĺňanie funguje ako asistent na prácu s údajmi, ktorý za vás dokončí prácu. Funkcia Dynamické dopĺňanie hneď vloží zvyšok údajov podľa vzorca, ktorý rozpozná v údajoch. Ak chcete zistiť, kedy je táto funkcia užitočná, pozrite si tému Rozdelenie stĺpca údajov podľa toho, čo zadávate.

Vytvorenie grafu vhodného pre dané údaje

Odporúčané grafy

Vďaka funkcii Odporúčané grafy vám Excel odporučí najvhodnejšie grafy podľa typu údajov. Pozrite sa, ako vyzerajú vaše údaje v rôznych grafoch, a potom jednoducho vyberte ten, ktorého spôsob zobrazenia chcete využiť pri prezentácii. Vyskúšajte túto funkciu pri tvorbe prvého grafu od začiatku do konca.

Filtrovanie údajov v tabuľke pomocou rýchlych filtrov

Rýchly filter tabuľky

Rýchle filtre, prvýkrát predstavené v Exceli 2010 ako interaktívny spôsob filtrovania údajov v kontingenčnej tabuľke, môžete teraz použiť aj v excelových tabuľkách, tabuľkách dotazov a iných tabuľkách údajov. Rýchle filtre zobrazujú aktuálny filter, takže presne viete, na aké údaje sa pozeráte. Tiež sa jednoduchšie nastavujú a používajú.

Jeden zošit, jedno okno

Dva zošity, dve okná

V programe Excel 2013 má každý zošit vlastné okno, čo uľahčuje prácu s dvoma zošitmi naraz a uľahčuje život pri práci na dvoch monitoroch.

Nové funkcie Excelu

Nové webové funkcie

Viaceré nové funkcie nájdete v kategóriách ako matematické a trigonometrické funkcie, štatistické funkcie, inžinierstvo, dátum a čas, vyhľadávacie a referenčné, logické a textové funkcie. Nových je tiež niekoľko funkcií webových služieb na vytváranie odkazov na existujúce webové služby podporujúce službu Representational State Transfer (REST). Podrobnosti nájdete v téme Nové funkcie v Exceli 2013.

Uloženie a zdieľanie súborov online

Miesta online, kde môžete uložiť svoj zošit

Excel uľahčuje ukladanie zošitov do vlastného online umiestnenia, napríklad v bezplatnom OneDrive alebo v Office 365 vašej organizácie. Zdieľanie hárkov s ostatnými je tiež jednoduchšie. Každý pracuje s najaktuálnejšou verziou hárka bez ohľadu na zariadenie, ktoré používa, alebo miesto, kde sa nachádza. Dokonca môžete spolupracovať v reálnom čase. Ďalšie informácie nájdete v téme Uloženie zošita na web.

Vkladanie údajov z hárka na webovú stránku

Ak chcete zdieľať časť hárka na webe, môžete ju jednoducho vložiť na webovú stránku. Ostatní používatelia potom môžu pracovať s údajmi v aplikácii Excel Online alebo otvoriť vložené údaje v Exceli.

Zdieľanie excelového hárka pri online schôdzi

Nezáleží na tom, s akým zariadením pracujete – či už je to smartfón, tablet alebo počítač. Ak máte nainštalovaný Lync, môžete sa k zošitu pripojiť a zdieľať ho pri online schôdzi. Ďalšie informácie nájdete v téme Prezentácia zošita online.

Uloženie do nového formátu súboru

Odteraz môžete ukladať a otvárať súbory v novom formáte Strict Open XML Spreadsheet (*.xlsx). Tento formát súboru vám umožní čítať a zapisovať dátumy vo formáte ISO8601, aby bolo možné vyriešiť problém s priestupným rokom v prípade roku 1900. Ďalšie informácie nájdete v téme Uloženie zošita v inom formáte súboru.

Nové funkcie grafov

Zmeny na páse s nástrojmi pre grafy

Karty Návrh a Formát pre možnosť Nástroje pre grafy

Nové tlačidlo Odporúčané grafy na karte Vložiť vám umožní vybrať zo škály grafov vhodných pre vaše údaje. Príbuzné druhy grafov ako grafy závislosti a bublinové grafy sú teraz pod jednou strechou. Nájdete tu aj celkom nové tlačidlo pre rozbaľovací graf, obľúbený graf, ktorý ste si želali. Keď kliknete na graf, zobrazí sa jednoduchší pás s nástrojmi pre grafy. Iba s kartami Návrh a Formát by malo byť vyhľadávanie správnych položiek jednoduchšie.

Rýchle doladenie detailov grafu

Tlačidlá grafu na zmenu prvkov, rozloženia alebo filtrov grafu

Tri nové tlačidlá graf vám umožnia rýchlo vybrať a zobraziť ukážku zmien prvkov grafu (napríklad názvy alebo označenia), písma a štýlu grafu alebo údaje, ktoré sa zobrazujú. Ďalšie informácie o tom, pozrite si tému Formátovanie prvkov grafu.

Bohatšie menovky údajov

Bublinový graf s označeniami údajov

Odteraz môžu označenia údajov obsahovať bohatší text z údajových bodov alebo ľubovoľný iný text s možnosťou aktualizácie. Možno ich tiež vylepšiť formátovaním a ďalším textom s voľným tvarom a zobraziť ich prakticky v ľubovoľnom tvare. Označenia údajov zostávajú na svojom mieste, aj keď zmeníte typ grafu. Môžete ich tiež spojiť s údajovými bodmi pomocou vodiacich čiar v ľubovoľných grafoch, nielen v koláčových. Ak chcete pracovať s bohatšími označeniami údajov, pozrite si tému Zmena formátu označení údajov v grafe.

Zobrazenie animácie v grafoch

Sledujte, ako graf ožije pri zmenách v zdrojových údajoch. Sledovať to je nielen zábavné, pohyb na grafe tiež umožní jasnejšie zobrazenie zmien v údajoch.

Výkonná analýza údajov

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky podľa údajov

Odporúčané kontingenčné tabuľky pre vaše údaje

Vybrať správne polia na zhrnutie údajov v zostave kontingenčnej tabuľky nie je vždy jednoduché. Teraz však prichádza pomoc. Keď vytvoríte kontingenčnú tabuľku, Excel vám odporučí niekoľko spôsobov, ktorými môžete zhrnúť údaje, a zobrazí rýchlu ukážku rozloženia polí. Môžete si tak vybrať spôsob, ktorý vám poskytne požadované informácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov z hárkov.

Použitie jedného zoznamu polí na vytvorenie rôznych typov kontingenčných tabuliek

Pridávanie ďalších tabuliek do zoznamu polí

Vytvorte rozloženie kontingenčnej tabuľky využívajúce jednu tabuľku alebo viac tabuliek pomocou rovnakého zoznamu polí. Zoznam polí upravený tak, aby vyhovoval jednotabuľkovým i viactabuľkovým kontingenčným tabuľkám, uľahčuje hľadanie požadovaných polí v rozložení kontingenčnej tabuľky, prepnutie do nového dátového modelu Excelu pridaním ďalších tabuliek a vyhľadávanie a navigáciu vo všetkých tabuľkách. Ďalšie informácie získate v téme Použitie zoznamu polí na usporiadanie polí v kontingenčnej tabuľke.

Použitie viacerých tabuliek v analýze údajov

Nový dátový model Excelu vám umožní preskúmať výkonné nástroje analýzy, ktoré boli predtým k dispozícii len po inštalácii doplnku PowerPivot. Okrem tvorby tradičných kontingenčných tabuliek môžete odteraz v Exceli vytvárať kontingenčné tabuľky vytvorené na základe viacerých tabuliek. Importom rôznych tabuliek a vytvorením vzťahov medzi nimi budete môcť analyzovať údaje s výsledkami, aké sa z údajov z tradičnej kontingenčnej tabuľky získať nedajú. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie dátového modelu v programe Excel.

Power Query

Ak používate Office 2013 Professional Plus alebo Office 365 Pro Plus, môžete využiť Power Query for Excel. Pomocou doplnku Power Query môžete jednoducho zisťovať údaje z verejných a podnikových zdrojov údajov a pripojiť sa k nim. Patria sem nové možnosti vyhľadávania údajov, ako aj možnosti jednoduchej transformácie a zlučovania údajov z viacerých zdrojov, aby ste mohli pokračovať v analýze údajov v Exceli. Ďalšie informácie nájdete v téme Zisťovanie a kombinovanie pomocou doplnku Power Query for Excel.

Power Map

Power Map

Ak používate Office 365 Pro Plus, Office 2013 alebo Excel 2013, môžete využiť Power Map for Excel. Power Map je nástroj na priestorovú (3D) vizualizáciu údajov, ktorý poskytuje inovatívny pohľad na informácie pomocou geografických a časových údajov. Môžete získať prehľad, ktorý tradičné dvojrozmerné (2D) tabuľky a grafy neumožňujú. Power Map je súčasťou služieb Office 365 Pro Plus, ak ho však chcete použiť s balíkom Office 2013 alebo Excelom 2013, bude potrebné stiahnuť ukážkovú verziu. Podrobnosti o ukážke nájdete v téme Power Map for Excel. Ďalšie informácie o vytvorení vizuálnej 3D prehliadky údajov pomocou doplnku Power Map nájdete v téme Začíname s doplnkom Power Map.

Pripojenie k novým zdrojom údajov

Ak chcete využiť viacero tabuliek v údajovom modeli Excelu, môžete sa pripojiť a importovať údaje ako tabuľky alebo kontingenčné tabuľky z ďalších zdrojov do Excelu. Môžete sa napríklad pripojiť k údajovým informačným kanálom ako OData, Windows Azure DataMarket a údajovým informačným kanálom SharePointu. Môžete sa tiež pripojiť na zdroje údajov ďalších poskytovateľov databázy OLE DB.

Tvorba vzťahov medzi tabuľkami

Ak máte údaje uložené vo viacerých tabuľkách z rôznych zdrojov v dátovom modeli Excelu, tvorba vzťahov medzi týmito tabuľkami uľahčí analýzu údajov aj bez nového usporadúvania do jednej tabuľky. Použitím dotazov MDX môžete ďalej využívať vzťahy medzi tabuľkami v záujme vytvorenia zmysluplných zostáv kontingenčných tabuliek. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie vzťahu medzi dvomi tabuľkami.

Použitie časovej osi na zobrazenie údajov z rôznych období

Časová os uľahčuje porovnávanie údajov v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe v rámci rôznych časových úsekov. Namiesto zoskupovania podľa dátumov môžete odteraz filtrovať dátumy interaktívne alebo prechádzať údajmi v postupných časových úsekoch, napríklad prezerať výkon po mesiacoch. To všetko len jediným kliknutím. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie časovej osi kontingenčnej tabuľky na filtrovanie údajov.

Získanie rozličných úrovní podrobností prechodom na vyššiu alebo nižšiu úroveň

Prechod na rozličné úrovne detailov v komplikovanej množine údajov nie je jednoduché. Vlastné množiny sú praktické, ale nájsť ich vo veľkom množstve polí v zozname polí trvá dlho. V novom dátovom modeli Excelu budete môcť prechádzať medzi jednotlivými úrovňami jednoduchšie. Použite funkciu Prejsť na detaily hierarchie kontingenčnej tabuľky či kontingenčného grafu a zobrazia sa jednotlivé úrovne podrobností. Použite funkciu Prejsť na súhrn, ak chcete prejsť na vyššiu úroveň a posudzovať údaje z „globálneho pohľadu“. Ďalšie informácie nájdete v téme Prechod na detaily údajov kontingenčnej tabuľky.

Použitie vypočítaných členov a mier OLAP

Vyskúšajte výkonné samoobslužné analytické nástroje (BI) a pridajte výpočty založené na viacrozmerných výrazoch (MDX) do údajov kontingenčnej tabuľky pripojenej na kocku OLAP. Nie je potrebné použiť objektový model Excelu. Teraz môžete vytvoriť a spravovať vypočítavané členy a miery priamo v Exceli.

Vytvorenie samostatného kontingenčného grafu

Kontingenčný graf už nemusí byť priradený ku kontingenčnej tabuľke. Samostatný alebo oddelený kontingenčný graf vám umožní vyskúšať nové spôsoby prechodu na podrobnosti údajov použitím nových funkcií Prejsť na detaily a Prejsť na súhrn. Kopírovanie alebo premiestnenie oddeleného kontingenčného grafu je tiež omnoho jednoduchšie. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie kontingenčného grafu.

Funkcia Power View

Funkcia Power View

Ak používate balík Office Professional Plus, môžete využiť funkciu Power View. Jednoducho kliknite na tlačidlo Power View na páse s nástrojmi a získajte informácie o svojich údajoch s vysoko interaktívnym a výkonným prehľadávaním údajov, vizualizáciou a prezentačnými funkciami, ktoré sa jednoducho používajú. Funkcia Power View vám umožní vytvárať grafy, rýchle filtre a iné vizualizácie údajov a pracovať s nimi v jednom hárku. Ďalšie informácie nájdete v téme Power View v Exceli 2013.

Nové a vylepšené doplnky a konvertory

Doplnok PowerPivot pre Excel

Ak používate Office 2013 Professional Plus alebo Office 365 Pro Plus, doplnok PowerPivot je v Exceli predinštalovaný. Nástroj na analýzu údajov PowerPivot je odteraz vstavaný do Excelu, aby ste mohli vytvárať jednoduché dátové modely priamo v Exceli. Doplnok PowerPivot poskytuje prostredie na tvorbu sofistikovanejších modelov. Použite ho na odfiltrovanie údajov pri importe, definovanie vlastných hierarchií, výpočtových polí a kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI) a jazyk DAX (Data Analysis Expressions) použite na tvorbu pokročilých výrazov. Získajte si ďalšie informácie o doplnku Power Pivot v Exceli 2013.

Doplnok Inquire

Ak používate balík Office 2013 Professional Plus alebo služby Office 365 Pro Plus, doplnok Inquire je v Exceli predinštalovaný. Pomôže vám s analýzou a revíziami zošitov, aby ste lepšie porozumeli ich návrhu, funkcii a údajovým závislostiam a odhalili rozličné problémy, ako napríklad chyby vo vzorcoch alebo nekonzistencie, nefungujúce prepojenia a podobne. Z doplnku Inquire môžete spustiť nový nástroj balíka Microsoft Office nazývaný Porovnanie tabuliek a porovnať dve verzie zošita s jasne označenými výskytmi zmien. Počas auditu sú úplne viditeľné zmeny v zošitoch.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×