Čo je nové v Lyncu 2013

Lync 2013 ponúka nový upravený vzhľad, ktorý urýchľuje a zjednodušuje komunikáciu. Určite si všimnete aj nové funkcie, ako sú napríklad hovorne, zdieľané poznámky a mobilita, ktoré vám umožnia prispôsobiť Lync svojim pracovným postupom, či už sa nachádzate v kancelárii, doma alebo vonku.

Čítajte ďalej a dozviete sa viac o ponuke Rýchla komunikácia cez Lync, skupine Obľúbené položky, konverzáciách na kartách, funkciách videa, ovládacích prvkoch schôdze a ďalších funkciách.

Najdôležitejšie funkcie

Úhľadný vzhľad vďaka ponuke Rýchla komunikácia cez Lync

Lync najnovšie používa ponuku Rýchla komunikácia cez Lync, ktorá zabezpečuje väčší rozsah funkcií a lepšiu prehľadnosť. Ponuka Rýchla komunikácia cez Lync obsahuje tlačidlá, ktoré sa zobrazia, keď myšou ukážete na fotografiu určitého kontaktu. Pomocou jediného kliknutia môžete začať konverzáciu, hovor a videohovor alebo môžete zobraziť kartu kontaktu. Ďalšie možnosti sa zobrazia, keď ukážete myšou na tri bodky na pravej strane.

Ponuka Rýchla komunikácia cez Lync

Trvalé hovorne tlačidlo nahrádzajú informačné kanály aktivity. Stlačením tlačidla Hovorne získate rýchly prístup k svojim hovorniam a tematickým informačným kanálom.

Pomocou novej ikony Na celú obrazovku Tlačidlo Na celú obrazovku môžete okno Lyncu rozbaliť na celú obrazovku.

Tlačidlo Pridať kontakt Pridať kontakt je užitočné pri rýchlom zostavovaní zoznamu kontaktov.

Trvalé hovorne a tematické informačné kanály

Lync 2013 zahŕňa skupinové hovorne, v ktorých môžete na pokračovanie uskutočňovať diskusie s vybratými priateľmi alebo kolegami. Po kliknutí na tlačidlo Hovorňa môžete vyhľadávať hovorne, monitorovať aktivitu v hovorniach a čítať a zverejňovať správy.

Snímka obrazovky s vybratou trvalou hovorňou

Pri vytváraní hovorne môžete úroveň ochrany osobných údajov nastaviť na tieto hodnoty:

  • Otvorená: ľubovoľný používateľ môže hovorňu vyhľadať, čítať v nej správy a zverejňovať ďalšie. Nevyžaduje sa členstvo.

  • Zatvorená: ľubovoľný používateľ môže hovorňu vyhľadať, no správy v nej môžu čítať a zverejňovať iba členovia. (Predvolené nastavenie.)

  • Tajná: hovorňu vidia iba členovia.

Po vstupe do hovorne podľa fotografií v hornej časti zistíte, kto je jej členom a aký je aktuálny stav prítomnosti týchto členov. Takisto môžete zobraziť kartu kontaktu ľubovoľného člena, ak na jeho fotografiu ukážete myšou a kliknete na šípku nadol.

Snímka obrazovky s trvalou konverzáciou šiestich účastníkov

Môžete dokonca vytvoriť tematické informačné kanály, aby ste dostávali oznámenia, ak niekto v jednej z vašich hovorní pridá príspevok obsahujúci určité slová.

Na stránke s možnosťami Trvalá konverzácia môžete nastaviť upozornenia a zvuky, ktoré sa budú používať, ak iní používatelia zverejnia správy vo vašich hovorniach.

Obľúbení ľudia ešte bližšie

Pomocou novej skupiny Obľúbené položky môžete zostaviť zoznam používateľov, s ktorými ste najčastejšie v kontakte. Takáto skupina umožňuje rýchlejší prístup, stačí jednoducho kliknúť pravým tlačidlom myši na kontakt a následne kliknúť na položku Pridať medzi obľúbené položky.

Snímka obrazovky s výberom Pridať medzi obľúbené položky

Nové možnosti zobrazenia

Voľby v zobrazení Kontakty umožňujú množstvo nových možností zobrazenia:

Po kliknutí na položku Skupiny sa zobrazia kontakty a hovorne usporiadané podľa skupín, ktoré ste definovali. Po kliknutí na položku Stav sa zobrazia kontakty usporiadané podľa dostupnosti (Online, Som preč, Nedostupný alebo Neznámy). Po kliknutí na položku Vzťahy sa zobrazia kontakty zoskupené podľa vzťahov na ochranu osobných údajov, ktoré ste pre ne definovali. Taktiež môžete kliknúť na položku Nové, zobrazí sa zoznam ľudí, ktorých ste požiadali, aby sa stali súčasťou vášho zoznamu kontaktov.

Snímka obrazovky zobrazujúca zoraďovanie kontaktov podľa vzťahov

Novú stránku s možnosťami Zoznam kontaktov môžete používať na nastavenie spôsobu usporiadania a zobrazovania kontaktov. Na výber máte rozšírené dvojriadkové zobrazenie vrátane obrázkov kontaktov alebo zúžené jednoriadkové zobrazenie. Kontakty môžete usporadúvať aj abecedne alebo podľa dostupnosti.

Konverzácie na kartách

Pomocou novej funkcie konverzácií na kartách môžete odteraz všetky svoje hovory, okamžité správy a hovorne uchovávať v jednom okne konverzácie. Karty na ľavej strane okna konverzácie umožňujú jednoducho prechádzať medzi všetkými aktívnymi konverzáciami. (Ak však chcete mať každú konverzáciu v samostatnom okne, môžete si vybrať aj túto možnosť na stránke s možnosťami Zoznam kontaktov.)

Snímka obrazovky zobrazujúca konverzáciu na kartách

Tlačidlo kontextového okna Snímka obrazovky s kontextovým tlačidlom môžete použiť na vyčlenenie jednej konverzácie do jej vlastného okna, ktorého veľkosť následne upravíte podľa potreby. Tlačidlo kontextového okna Snímka obrazovky s kontextovým tlačidlom potom môžete použiť aj na vrátenie okna späť do hlavného okna konverzácie. Túto funkciu kontextového okna a spätnej integrácie môžete použiť pri schôdzi, na ktorej sa prezentuje video alebo obsah.

Lync si dokáže stav konverzácie zapamätať aj v prípade, ak sa odhlásite a znovu prihlásite.

Ikony v dolnej časti okna konverzácie umožňujú rýchle pridávanie ďalších používateľov do konverzácie s výmenou okamžitých správ a tiež inováciu konverzácie na zvukový hovor, videohovor alebo prezentáciu so zdieľaním súborov a nástrojmi na uskutočňovanie webových konferencií (tabuľa, poznámky zo schôdze, zdieľané poznámkové bloky a prílohy). Keď ukážete myšou na určitú ikonu, zobrazí sa jej režim komunikácie a dostupné možnosti; kliknutím na danú ikonu sa výmena okamžitých správ skonvertuje do tohto režimu.

Snímka obrazovky s ikonami v dolnej časti okna konverzácie

Nové funkcie videa

Pomocou ponuky Rýchla komunikácia cez Lync môžete jediným kliknutím začať videohovor s určitým kontaktom.

Pred začatím alebo prijatím videohovoru môžete zobraziť ukážku svojho vlastného videa v pozvánke.

Snímka obrazovky s ukážkou videa s vybratou možnosťou Zapnúť kameru

Pomocou nového zobrazenia Galérie môžete automaticky vidieť všetkých účastníkov videokonferencie. Ak video nie je dostupné, zobrazí sa obrázok rečníka. Ovládacie prvky galérie umožňujú zobraziť mená účastníkov a identifikovať aktívnych rečníkov. V galérii sa nepretržite zobrazujú najdôležitejší účastníci schôdze, pričom video dominantného rečníka sa presunie do ťažiskového radu za rečníckym pultom a obrázky menej aktívnych účastníkov sa zobrazia v radoch prísediacich.

Snímka obrazovky s videokonferenciou cez Lync

Ak má videokonferencia najmenej piatich účastníkov, okná s videami piatich najaktívnejších účastníkov sa zobrazia v prvom rade a obrázky ostatných účastníkov sa zobrazia pod nimi. Takisto môžete vybrať viacerých účastníkov, ktorí sa budú zobrazovať neustále.

Vstavané zjednodušené ovládanie

Lync teraz podporuje vysoké rozlíšenie, vďaka čomu môžete meniť mierku textu a grafických objektov na 125 % a 150 % bodov na palec (DPI). Vďaka podpore vysokého kontrastu je Lync vizuálne zaujímavejší, aj keď ho používate s inými vysokokontrastnými motívmi Windowsu.

Snímka obrazovky so zobrazením nastaveným na mierku 100 %

Snímka obrazovky so zobrazením nastaveným na mierku 150 %

Lync okrem toho ponúka vyše 100 klávesových skratiek pre dôležité funkcie, takže k nim máte priamy prístup aj bez myši. Stlačením kombinácie klávesov ALT + C môžete napríklad prijať hovor a stlačením klávesov ALT + I hovor ignorovať, a to bez použitia kariet a myši. Pomocou klávesnice môžete tiež ukončiť hovor (ALT + Q), spustiť program OneNote (CTRL + N) alebo otvoriť ponuku Nástroje (ALT + T).

Rozsiahla podpora pre čítanie obrazovky v Lyncu 2013 umožňuje, že všetky oznámenia, prichádzajúce požiadavky a okamžité správy sa čítajú nahlas, aby ste boli stále informovaní.

Nové funkcie schôdzí

Pripájanie k schôdzi cez Lync jediným kliknutím

Bez ohľadu na to, či ste na pracovisku alebo na ceste, k schôdzi cez Lync sa môžete pripojiť jediným kliknutím alebo dotykom. Už nie je potrebné, aby ste si zapisovali alebo pamätali telefónne čísla a prístupové kódy. Jednoducho kliknite na položku Pripojiť sa k schôdzi cez Lync v outlookovom pripomenutí schôdze v počítači alebo v kalendári alebo na table schôdze na zariadení s operačným systémom Windows Phone, iOS alebo Android.

Snímka obrazovky zobrazujúca položku Pripojiť sa k schôdzi cez Lync v mobilnom zariadení

Možnosti miesta schôdze

Pri plánovaní schôdze môžete vybrať vlastný vyhradený priestor alebo môžete vytvoriť novú miestnosť na schôdzu s novou identifikáciou a heslom. Týmto spôsobom môžete prispôsobiť možnosti schôdze, aby lepšie vyhovovali vašim požiadavkám, typu schôdze alebo účastníkom. Ak máte napríklad externých účastníkov, špecifických prezentujúcich alebo chcete prediskutovať dôverné informácie, zrejme budete chcieť vytvoriť miesto schôdze s vyššou mierou kontroly.

V závislosti od typu schôdze sa teraz môžete pri plánovaní schôdze rozhodnúť, či chcete stlmiť publikum a povoliť alebo zablokovať zdieľanie videa. Tieto možnosti sú dostupné na stránke Možnosti schôdze a ich použitie sa odporúča pri schôdzi s viac ako 20 účastníkmi.

Snímka obrazovky s možnosťami schôdze

Rozšírené ovládacie prvky schôdzí

Ovládacie prvky v miestnosti na schôdzu, ktoré sa jednoducho používajú, vám umožňujú stlmiť a zrušiť stlmenie vlastného vstupu, meniť zvukové zariadenia a dokonca bez problémov prepojiť hovor na iné číslo.

Zariadenia

Ponuka Prezentácia poskytuje prístup ku všetkému obsahu, ktorý možno prezentovať, na jednom mieste. Prezentovať možno napr. pracovnú plochu, powerpointové prezentácie, ankety, tabule a údaje z programu OneNote.

Vždy, keď zdieľate obsah, upozorní vás na to dobre viditeľné kontextové okno v schôdzi.

Snímka obrazovky zobrazujúca prezentovanie pracovnej plochy

Ak pri zdieľaní potrebujete pracovať s viacerými programami, môžete ich vybrať.

Odteraz môžete nahrávať prezentácie, ktoré obsahujú videoklipy. Jednoducho nahrajte powerpointovú prezentáciu a ukážte myšou na snímku. Odkryjú sa ovládacie prvky videa na prehrávanie, pozastavenie a nastavenie zvuku.

Zatiaľ čo iný účastník prezentuje balík powerpointových snímok, môžete si snímky prezerať aj sami, vrátiť sa do zobrazenia prezentujúceho alebo prevziať prezentáciu, ak ste spoluprezentujúcim.

Snímka obrazovky so súkromným zobrazením

Ako prezentujúci schôdze môžete povoliť alebo zablokovať odosielanie videí. Nastavením možnosti Vypnúť video účastníkov môžete zdieľanie videa obmedziť iba na prezentujúcich. Táto možnosť je užitočná, ak máte veľkú schôdzu a potrebujete obmedziť prístup iba na prezentujúcich.

Akcie

Pomocou položky Skryť mená môžete skryť mená ľudí pod ich obrázkom alebo video v galérii.

Ak chcete okamžite zmeniť prezentujúcich na účastníkov, kliknite na položku Všetci účastníci.

Výber rozloženia... ľubovoľného

V závislosti od typu schôdze môžete pomocou tlačidla Vybrať rozloženie vybrať konkrétne zobrazenie obsahu, prezentujúceho alebo účastníkov schôdze Vybrať rozloženie .

Snímka obrazovky s dostupnými zobrazeniami schôdze pri vybratom zobrazení galérie

V zobrazení galérie sa zobrazujú fotografie alebo videá všetkých účastníkov. V zobrazení rečníka sa zobrazuje obsah schôdze spolu s videom alebo fotografiou prezentujúceho v pravom dolnom rohu okna schôdze. V zobrazení prezentácie sa zobrazuje iba obsah schôdze. Obsah sa zobrazí v plnom rozsahu, nebudete však vidieť účastníkov. V kompaktnom zobrazení sa zobrazujú iba fotografie účastníkov. Ak chcete zobraziť kontaktné informácie o určitom účastníkovi, jednoducho ukážte myšou na jeho fotografiu.

Pri zázname schôdze sa záznam automaticky uloží vo formáte MP4, ktorý prehráva program Windows Media Player. Záznam môžete uverejniť na zdieľanej lokalite, aby si ho mohli pozrieť aj ostatní.

Jednoduchá spolupráca pomocou zdieľaných poznámok

Program OneNote ponúka nové spôsoby spolupráce počas schôdze. V reálnom čase počas schôdze môžete používať zdieľané poznámkové bloky a podieľať sa na úpravách spolu s ostatnými účastníkmi schôdze alebo po schôdzi si môžete zapísať poznámky pre vlastné použitie. Zdieľanie v programe OneNote zjednodušuje komunikáciu a dodatočné činnosti a súčasne obmedzuje výskyt chýb spôsobených neskorším prepisom.

OneNote

K zdieľaným poznámkam majú prístup všetci členovia tímu, ktorí tak môžu prinášať nové informácie, spoluvytvárať nápady alebo používať strany poznámkového bloku ako virtuálnu tabuľu. Okno OneNotu sa automaticky ukotví do okna schôdze a ľudia sa spolu s obsahom zdieľaným pri schôdzi automaticky pridajú medzi poznámky.

Ponuku Spravovať prezentovaný obsah možno používať na zmenu povolení a na premenovanie alebo odstránenie obsahu.

Keď Lync zistí, že prezentujete, automaticky vám priradí stav prítomnosti Nerušiť - Prezentujúci. Toto nastavenie zablokuje zobrazovanie okamžitých správ a ďalšej rušivej komunikácie.

Lync Web App

Webová aplikácia Lync Web App umožňuje používateľom počítačov typu PC a Mac, aby sa pripojili k schôdzi cez Lync z webového prehliadača, a odteraz ponúka kompletný rozsah funkcií schôdze cez Lync vrátane týchto:

  • Video s vysokým rozlíšením, ktoré do Lyncu prináša živý výraz, používatelia tak môžu novým spôsobom vnímať aj jemné nuansy vášho prejavu.

  • Protokol Voice over IP (VoIP), aby ste sa mohli k schôdzi pripojiť z ľubovoľného miesta bez toho, aby vás prekvapili poplatky podľa miesta, z ktorého uskutočňujete hovor.

  • Výmena okamžitých správ, vďaka ktorej môžete v prípade potreby komunikovať bez použitia zvuku, napríklad keď ste v kaviarni alebo vo vlaku.

  • Zdieľanie pracovnej plochy, aplikácií a powerpointových súborov, aby sa váš obsah zobrazoval ostatným účastníkom schôdze, a mohli tak s vami pokračovať v spolupráci a pritom nič nezmeškali.

Lync Web App

Prístup z ľubovoľného miesta

Lync zabezpečuje jednoduchú komunikáciu z ľubovoľného miesta, na ktorom máte prístup k internetu alebo mobilnému telefónu, a umožňuje, aby ste boli zastihnuteľní podľa mena bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Môžete ľubovoľne prepínať medzi zariadeniami a taktiež si môžete byť istí, že budete pracovať v dobre známom a konzistentnom prostredí, či už pracujete na počítači, telefóne, v prehliadači alebo na tablete.

Lync pre mobilných klientov

Lync pre mobilných klientov vám umožňuje zachovať svoju prítomnosť bez ohľadu na to, či k Lyncu pristupujete cez zariadenie so systémom Windows Phone alebo cez zariadenia iPhone, iPadči Android. Máte kontrolu nad svojou dostupnosťou, aby ste boli nepretržite dostupní a vyhli sa prerušeniam. Môžete odosielať a prijímať e-maily, okamžité správy, hovory a dokonca sa jediným kliknutím pripojiť k zvukovej konferencii.

Lync pre mobilných klientov

Lync pre mobilných klientov vám poskytuje maximálnu produktivitu bez ohľadu na to, aké zariadenie používate. Môžete si v reálnom čase prezerať prítomnosť kolegov a vybrať najlepší možný spôsob spojenia − okamžitú správu, e-mail alebo hovor. Keď uskutočňujete hovor, Lync používa číslo služby Enterprise Voice, aby ste mohli komunikovať s použitím jednej konzistentnej totožnosti a vyhli sa poplatkom podľa miesta, z ktorého hovor uskutočňujete.

Snímka obrazovky zobrazujúca telefónne číslo prichádzajúceho hovoru a tlačidlo prijatia hovoru pre mobilných klientov Lyncu

Možnosti pripojenia sú k dispozícii cez sieť vašej spoločnosti, ako aj cez dátový kanál vášho mobilného operátora bez toho, aby bola potrebná virtuálna súkromná sieť (VPN). K zvukovej konferencii sa môžete pripojiť jediným dotykom, pričom si nemusíte pamätať prístupové kódy ani kódy PIN.

Snímka obrazovky zobrazujúca žiadosť na pripojenie sa k schôdzi cez Lync v prípade mobilných mobilných klientov

Lync pre mobilných klientov vám taktiež umožňuje vyhľadávať kontakty vo firemnom adresári a pripájať sa k externým kontaktom v iných sieťach.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×