Čo je nové v Accesse 2016?

Ako predplatiteľ služieb Office 365 pravidelne dostávate nové a vylepšené funkcie balíka Office 2016. Pozrite sa na to, čo máte momentálne k dispozícii.

Poznámka: Ak ste IT profesionálom zodpovedným za spravovanie procesu aktualizácie služieb Office 365, pozrite si stránku vydaní pre rôzne kanály s informáciami o aktualizáciách, ktoré sú poskytované pre každý kanál.

Poznámka: Čo sa týka Accessu 2016, v rámci tohto vydania neboli vyradené žiadne funkcie existujúce v predchádzajúcich verziách.

Najnovšie aktualizácie pre Access 2016

Pozrite si nové a vylepšené funkcie v aktualizácii funkcií z júna 2017, verzia 1707 (zostava 8326.2058).
Nájsť verziu balíka Office.

Jednoduchšie ovládanie ovládacích prvkov Accessu pomocou novej vlastnosti Názov označenia

K ovládacím prvkom sme pridali novú vlastnosť s názvom Názov označenia, prostredníctvom ktorej môžete ovládací prvok označenia priradiť k inému ovládaciemu prvku. Predtým bolo pri priraďovaní potrebné ovládací prvok označenia vystrihnúť a potom ho prilepiť na iný ovládací prvok. Teraz môžete vďaka novej vlastnosti Názov označenia vykonať priradenie prostredníctvom zadania názvu ovládacieho prvku označenia.

Priradením názvu označenia s ovládacím prvkom sa vylepšuje zjednodušenie ovládania, keďže pomocné technológie teraz dokážu priradenie rozpoznať a označiť.

Vlastnosť Názov označenia zobrazená v hárku vlastností

Jednoduchšie ovládanie pri úprave položiek zoznamu s novými hodnotami

Predstavujeme novú klávesovú skratku, ktorá zjednodušuje otvorenie dialógového okna Úprava položiek zoznamu pri práci s rozbaľovacími poľami zoznamu hodnôt vo formulároch Accessu.

Ak vaše rozbaľovacie pole používa zoznam hodnôt ako zdroj údajov a vy nastavíte vlastnosť Povoliť úpravy zoznamu hodnôt na možnosť Áno, môžete použiť túto novú klávesovú skratku. Ak sa zameranie nachádza v rozbaľovacom poli v zobrazení formulára, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + E otvorte dialógové okno Úprava položiek zoznamu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Dialógové okno Úprava položiek zoznamu vo formulári programu Access

Chcete nové funkcie čo najskôr?

Staňte sa insiderom pre Office, vyskúšajte si nové funkcie ako prví a povedzte nám, čo si myslíte.

PRIDAJTE SA K INSIDEROM PRE OFFICE EŠTE DNES

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ďalšie informácie o vydaniach

Kedy získam nové funkcie?
Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom niekedy sprístupňujú v priebehu určitého časového obdobia.

Pozrite si, ako sa sprístupňujú funkcie

Úplný zoznam všetkých aktualizácií
Získajte informácie o vydaniach pre všetky kanály klientskych aplikácií služieb Office 365.

Najnovšie vydania

Novinky pre používateľov, ktorí nie sú predplatiteľmi
Nie ste predplatiteľom služieb Office 365, ale používate Office 2016? Zistite, čo je k dispozícii vo vašej verzii.

Novinky v Office 2016

Predchádzajúce vydania

Pozrite si nové a vylepšené funkcie v aktualizácii funkcií z marca 2017, verzia 1703 (zostava 7967.2139).

Podpora veľkých čísel (Bigint)

Podpora typov údajov Veľké číslo vznikla na základe požiadaviek našich zákazníkov. Žiadali ste o ňu na našom fóre Access User Voice.

Typ údajov Veľké číslo ukladá nepeňažné číselné hodnoty a je kompatibilný s typom údajov SQL_BIGINT v databáze ODBC. Tento typ údajov dokáže efektívne vypočítať veľké čísla.

Veľké číslo môžete pridať do accessovej tabuľky ako pole. Môžete ho tiež prepojiť s databázami alebo ho importovať z databáz so zodpovedajúcim typom údajov, ako je napríklad typ údajov bigint SQL Servera.

Ak chcete pri prepájaní alebo importovaní z externých zdrojov použiť podporu pre typ údajov Veľké číslo, musíte najprv možnosť vybrať v dialógovom okne Možnosti prístupu. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Aktuálna databáza. V dolnej časti dialógového okna sa zobrazí časť Možnosti podpory typu údajov. Vyberte možnosť Podpora typu údajov BigInt v prepojených alebo importovaných tabuľkách.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Snímka obrazovky so zoznamom typov údajov v tabuľke Accessu. Vybratá je možnosť Veľké číslo.

Snímka obrazovky s vybratou možnosťou podpory zadávania veľkých čísel pre prepojené alebo importované tabuľky v možnostiach Accessu.

Pozrite si nové a vylepšené funkcie v aktualizácii funkcií z novembra 2016, verzia 1611 (zostava 7571.2072).

Microsoft Access je teraz súčasťou plánov služieb Office 365 Business a Business Premium

Podniky všetkých veľkostí si plne uvedomujú hodnotu analýzy údajov, ktoré sú dôležité pri rozhodovaní, a mnoho z nich tiež zisťuje potrebu databázových riešení, ako je napríklad Microsoft Access. Pomocou týchto riešení je možné zhromažďovať, usporiadať a zdieľať údaje, ako aj vytvárať zostavy, ktoré poskytujú oveľa hodnotnejšie prehľady. Preto vám s radosťou oznamujeme, že je teraz Microsoft Access súčasťou plánov služieb Office 365 Business a Business Premium, ktoré sú navrhnuté pre potreby malých a stredných podnikov.

Čoskoro bude Access k dispozícii predplatiteľom služieb Office 365 Business a Business Premium. Týmto zákazníkom sa Access nainštaluje automaticky ako súčasť ich ďalšej pravidelnej klientskej aktualizácie balíka Office, ktorá bude k dispozícii niekedy medzi 1. decembrom 2016 a 30. januárom 2017. Access bude aj naďalej súčasťou plánov služieb Office 365 ProPlus, E3 a E5.

Ďalšie informácie nájdete v téme Access ako súčasť služieb Office 365 Business a Business Premium.

Poznámka: Zákazníci s aktualizáciami nastavenými na oneskorený kanál získajú túto aktualizáciu v júni 2017. Ďalšie informácie o oneskorenom kanále nájdete v téme Prehľad kanálov aktualizácií pre Office 365 ProPlus.

Pozrite si nové a vylepšené funkcie v aktualizácii funkcií zo septembra 2016, verzia 1609 (zostava 7369.2024).

Nový príkaz Pripomienky v ponuke Súbor

Máte komentár alebo návrh týkajúci sa balíka Microsoft Office? Vaše pripomienky nám pomáhajú zlepšovať produkty. Vo Accesse môžete navrhnúť nové funkcie a povedať nám, čo sa vám páči alebo čo nefunguje, kliknutím na položky Súbor > Pripomienky.

Ak máte komentáre alebo návrhy k Accessu, kliknutím na položky Súbor > Pripomienky o tom dajte vedieť spoločnosti Microsoft

Pozrite si nové a vylepšené funkcie v aktualizácii funkcií z augusta 2016, verzia 1608 (zostava 7341.2032).

Nové školenie pre Access

V Centre vzdelávania pre balík Office nájdete 19 nových videí určených pre Access. Ak ste ešte s Accessom nepracovali, pozrite si tieto videá a získajte informácie o Accesse 2016 vrátane informácií o začiatkoch používania a práci s databázovými objektmi. Pozrite si všetky naše školenia pre Access.

Podpora formátu dBASE je späť.

Jednou z hlavných žiadostí, o ktoré ste na fóre Access User Voice žiadali, bola obnovená podpora formátu dBASE (.dbf), a mnohí z vás (obzvlášť používatelia v komunite Geografický informačný systém (GIS)) ju doslova žiadali.

Preto s radosťou oznamujeme, že zákazníkom služieb Office 365 opäť predstavujeme v Accesse podporu pre formát súboru dBASE (.dbf). Opäť teda môžete vykonávať v Accesse import alebo prepojenie k údajom v súboroch dBASE a tiež údaje do súborov dBASE exportovať.

Ak chcete importovať údaje zo súborov dBASE do Accessu, kliknite v skupine Importovať a prepojiť na položky Externé údaje > Ďalšie > Súbor dBASE.

Ak chcete exportovať údaje z Accessu do súboru dBASE, kliknite v skupine Exportovať na položky Externé údaje > Ďalšie > Súbor dBASE.

Snímka obrazovky Accessu s vybratou možnosťou Súbor dBASE na karte na páse s nástrojmi Externé údaje

Ďalšie informácie o importovaní alebo prepojení k súborom dBASE nájdete v téme Importovanie údajov z formátu dBASE alebo prepojenie údajov s formátom dBASE.

Ďalšie informácie o exportovaní údajov Accessu do súborov dBASE nájdete v téme Exportovanie údajov do formátu dBASE.

Vylepšené pole Chcem zistiť

Pole Povedzte, čo chcete urobiť v hornej časti pása s nástrojmi bolo aktualizované vylepšeným vyhľadávaním, obsahom a odporúčaniami, ktoré zodpovedajú vaše otázky lepšie a rýchlejšie. Keď spustíte vyhľadávanie určitej úlohy, funkcie alebo otázky, zobrazí sa bohatá ponuka možností. Ak ide o rýchlu úlohu, Access sa pokúsi pomôcť vám vybaviť ju priamo z tably Povedzte, čo chcete urobiť. Ak ide o zložitejšiu otázku, zobrazia sa rady, ktoré vo vašom prípade považujeme za najvhodnejšie. Vyskúšajte si to a uvidíte, ako rýchlo dokážete nájsť, čo potrebujete, a vďaka tomu rýchlejšie dokončiť prácu.

Kliknite v Accesse na pole Chcem zistiť a zadajte, čo chcete urobiť. Funkcia Chcem zistiť sa vám s touto úlohou pokúsi pomôcť.

Pozrite si nové a vylepšené funkcie v aktualizácii funkcií z júla 2016, verzia 1607 (zostava 7167.2040).

Logika opätovného pripojenia ODBC

Keď Access stratí pripojenie ODBC k externému zdroju údajov, používatelia musia zavrieť a znovu otvoriť svoju accessovú databázu. Len tak budú môcť pokračovať v práci s objektmi, ktoré používajú údaje z týchto externých zdrojov údajov. Access sa nepokúša znova vytvoriť zrušené pripojenie, a to ani vtedy, keď je pripojenie opäť platné. Používatelia Accessu nevedia nijakým spôsobom Accessu pomôcť, aby sa opätovne pokúsil k externému zdroju údajov pripojiť.

Tento scenár sme vylepšili tak, že ak Access stratí pripojenie ODBC k externému zdroju údajov, pokúsi sa Access o automatické opätovné pripojenie k zdroju údajov. V tomto scenári sa zobrazia nasledujúce možnosti:

 • Ak Access stratí pripojenie ODBC k externému zdroju údajov, ktoré sa pokúšate použiť, zobrazí sa chybové hlásenie o zlyhaní.

 • Pri vykonávaní operácií, ktoré vyžadujú pripojenie k externému zdroju údajov, sa teraz Access pokúsi automaticky znovu pripojiť k zdroju údajov. Ak je opätovný pokus úspešný, môžete pokračovať v práci s údajmi a objektmi databázy bez nutnosti Access zavrieť a znova otvoriť.

 • Ak je opätovný pokus neúspešný, nebudete môcť pracovať s objektmi, ktoré používa zrušený externý zdroj údajov. Naďalej však môžete pracovať s inými oblasťami databázy, ktorých fungovanie nezávisí od nedostupných zdrojov údajov.

 • Ak sa opätovne pokúsite použiť údaje alebo iné objekty, ktoré závisia od pripojení k externým údajom, Access sa opätovne pokúsi vytvoriť pripojenie k externému zdroju údajov.

Pozrite si nové a vylepšené funkcie v aktualizácii funkcií z júna 2016, verzia 1606 (zostava 7070.2022).

Zoradenie hárka vlastností

Máte pri hľadaní konkrétnej požadovanej vlastnosti spomedzi veľkého množstva dostupných vlastností v hárku vlastností problémy? Zoradenie hárka vlastností pre formuláre a zostavy je tu. Vyhľadanie konkrétnej vlastnosti v hárku vlastností nebolo nikdy jednoduchšie. Formuláre a zostavy obsahujú desiatky vlastností, ktoré sa nachádzajú na viacerých kartách, čo môže spôsobiť problémy pri vyhľadávaní jednej konkrétnej vlastnosti. Ak poznáte názov konkrétnej požadovanej vlastnosti, zoradenie zoznamu vyhľadávanie uľahčí.

V režime návrhu formulárov a zostáv otvorte hárok vlastností. V pravom hornom rohu sa zobrazí tlačidlo prepínania zoradenia. Podľa predvoleného nastavenia sa nezaradené vlastnosti zobrazia v poradí, v akom ste ich pôvodne videli v Accesse.

Snímka obrazovky hárka vlastností Accessu bez zoradených vlastností

Kliknite na položku Zoradiť a Access usporiada zoznam vlastností podľa abecedy.

Snímka obrazovky hárka vlastností Accessu so zoradenými vlastnosťami podľa abecedy

Kliknite na položku Zoradiť ešte raz, čím prepnete zoraďovanie späť na predvolené nastavenie.

Ďalšie vylepšenia zjednodušenia ovládania

V zjednodušení ovládania v Accesse sme vykonali ďalšie vylepšenia, ktoré sú dostupné všetkým zákazníkom.

 • Ide o vylepšenia formulárov a zostáv, ktoré sa v režime vysokého kontrastu zobrazujú v údajových hárkoch ako hlavičky stĺpcov údajového hárka, ovládacie prvky tlačidla príkazu s motívom a farba textu v bunke zamerania.

 • Vylepšené hovorené komentáre a iné pomocné technológie pre ľudí s postihnutím pri zameraní na ovládací prvok v sekcii formulárov.

Vylepšenia posúvania v navigačnej table

Vypočuli sme si pripomienky používateľov, v ktorých popisujú, že sa pri posúvaní v zozname objektov na navigačnej table v režime zobrazenia vo vysokom rozlíšení vyskytlo neočakávané správanie. Táto oblasť bola vylepšená a teraz by sa vám problémy pri posúvaní na navigačnej table v režimoch zobrazenia vo vysokom rozlíšení nemali zobrazovať.

Jednoduchšia zmena veľkosti objektov v okne Návrh dotazu

Vypočuli sme si pripomienky používateľov, v ktorých popisujú ťažkosti pri zmene veľkosti objektov tabuľky v okne Návrh dotazu. Na základe vašich pripomienok sme oblasti okrajov, na ktoré je možné kliknúť, zjednodušili tak, aby sa dali s myšou ľahšie používať. Teraz máte v rámci okna Návrh dotazu k dispozícii možnosť ľahšieho uchopenia a zmeny veľkosti okrajov tabuľky myšou.

Pozrite si nové a vylepšené funkcie v aktualizácii funkcií z mája 2016, verzia 1605 (zostava 6965.2053).

Ďalšie vylepšenia zjednodušenia ovládania ovládacích prvkov v Accesse

Neprestajne sa snažíme vylepšiť zjednodušenie ovládania v Accesse, ktoré chceme poskytnúť všetkým zákazníkom.

 • Vďaka vylepšeniam kariet dokáže Moderátor a iné pomocné technológie pre ľudí s postihnutím využiť vo formulároch a zostavách viacero oblastí s kartami.

 • Vylepšenia určené pre formuláre a zostavy, ktoré sa zobrazujú v režime vysokého kontrastu.

 • Ďalšie vylepšenia týkajúce sa príloh a začiarkavacích políčok, ktoré sa zobrazujú v údajových hárkoch.

 • Pomocou klávesu F6 a klávesovej skratky Shift + F6 sa teraz môžete presúvať všetkými sekciami vo formulároch s kontextovou ponukou.

Jednoduchšia zmena objektov v okne Vzťahy a vo formulároch s kontextovou ponukou

Vypočuli sme si pripomienky používateľov, v ktorých popisujú ťažkosti pri zmene veľkosti objektov tabuľky v okne Vzťah. Vypočuli sme si aj pripomienky používateľov, v ktorých popisujú ťažkosti v Accesse pri uchopení a zmene veľkosti formulárov s kontextovou ponukou pomocou myši. Na základe vašich pripomienok sme oblasti okrajov, na ktoré je možné kliknúť, zjednodušili tak, aby sa dali s myšou ľahšie používať. Teraz máte v rámci okna Vzťahy k dispozícii možnosť ľahšieho uchopenia a zmeny veľkosti okrajov tabuľky myšou, rovnako ako aj premiestňovania formulárov s kontextovou ponukou.

Pozrite si nové a vylepšené funkcie v aktualizácii funkcií z apríla 2016, verzia 1604 (zostava 6868.2062).

Vylepšenia zjednodušenia ovládania ovládacích prvkov

Vylepšili sme zjednodušenie ovládania príloh a začiarkavacích políčok vo formulároch a zostavách Accessu. Zákazníci, ktorí používajú Moderátora a iné pomocné technológie pre ľudí s postihnutím, môžu teraz napríklad pri používaní príloh a začiarkavacích políčok využívať oveľa viac ovládacích prvkov.

Zjednodušenie ovládania sme vylepšili aj v prípade tabuliek, dotazov a údajových hárkov formulára. Moderátor a iné pomocné technológie pre ľudí s postihnutím jednoduchšie čítajú názvy stĺpcov, ktoré sa zobrazia v údajových hárkoch.

Vylepšenie stability návrhára makier

Vypočuli sme si vaše pripomienky a opravili sme problém, ktorý sa vyskytoval pri presúvaní objektov pomocou myši z navigačnej tably do okna s návrhom makra. Opravili sme aj podobný problém vyskytujúci sa pri presúvaní akcie myšou z katalógu akcií.

V tomto počiatočnom vydaní boli po prvýkrát k dispozícii aplikácie balíka Office 2016: Verzia 1509 (zostava 4229.1024). Ak nie je uvedené inak, používatelia s predplatným služieb Office 365, ako aj tí, ktorí si balík Office 2016 zakúpili jednorazovo, získajú v Accesse 2016 nasledujúce nové funkcie.

Inovácia z Accessu 2013

Pri inovácii z Accessu 2013 na Access 2016 budete mať aj naďalej všetky funkcie, na ktoré ste zvyknutí, a nájdete aj niekoľko nových. Prvé, čo zbadáte po otvorení Accessu 2016, je jeho podoba s verziou 2013, no s farebnejším orámovaním.

Zrýchlenie práce s funkciou Chcem zistiť

Na páse s nástrojmi Accessu 2016 sa nachádza textové pole s textom Prezraďte, čo chcete robiť. Do tohto textového poľa možno zadať slová alebo slovné spojenia týkajúce sa ďalších činností, ktoré chcete vykonať, a rýchlo sa dostať k funkciám, ktoré chcete použiť, alebo akciám, ktoré chcete vykonať. Takisto máte možnosť získať pomoc týkajúcu sa hľadaných výrazov.

Neviete nájsť tlačidlo? Kliknite do poľa Prezraďte, čo chcete robiť (pole so žiarovkou uvedené v hornej časti). Zadajte názov tlačidla alebo príkazu, napríklad „filter“, a zobrazí sa zoznam možností súvisiacich s filtrovaním.

Zobrazí sa vyhľadávacie pole Chcem zistiť na páse s nástrojmi v Accesse

Zobrazuje sa dotaz zadávaný do poľa Chcem zistiť na páse s nástrojmi v Accesse

Poznámka: Pole Prezraďte, čo chcete robiť nie je na páse s nástrojmi k dispozícii pri navrhovaní webových aplikácií Accessu.

Nové motívy pre Access

Access teraz umožňuje využiť dva nové motívy balíka Office: Farebný a Biely. Ak chcete tieto motívy používať, prejdite na položky Súbor > Možnosti > Všeobecné a kliknite na rozbaľovaciu ponuku nachádzajúcu sa vedľa časti Motív balíka Office.

Rozbaľovacia ponuka Motív Office, možnosti motívov Farebný a Biely

Exportovanie informácií o prepojenom zdroji údajov do Excelu

Potrebovali ste už niekedy načítať zoznam všetkých prepojených zdrojov údajov z databázovej aplikácie Access, aby ste ich mohli použiť v Exceli? Ak pracujete na zložitej accessovej aplikácii, napríklad aplikácii zahŕňajúcej prepojenia na mnoho odlišných zdrojov údajov, môže byť užitočné mať prehľadný zoznam všetkých zdrojov údajov a ich typov. Takýto exportovaný zoznam vám pomôže najmä vtedy, ak pracujete na accessovej aplikácii, ktorú ste pôvodne nenavrhovali. S Accessom 2016 a jeho novou funkciou integrovanou do dialógového okna Správca prepojenej tabuľky bude pre vás táto úloha omnoho jednoduchšia.

Dialógové okno Správca prepojenej tabuľky otvoríte kliknutím na položky Externé údaje > Správca prepojenej tabuľky. Vyberte prepojený zdroj údajov, ktorý má byť uvedený v zozname, a potom kliknite na položku Exportovať do Excelu.

Dialógové okno Správca prepojenej tabuľky v Accesse s vybratým tlačidlom Exportovať do Excelu.

Access zobrazí výzvu na výber umiestnenia, do ktorého sa má excelový zošit uložiť. Po výbere umiestnenia zobrazí Access informácie o prepojených zdrojoch údajov v novom zošite. Zobrazí sa názov prepojeného zdroja údajov, informácie o zdroji a typ zdroja údajov.

Excelový zošit zobrazujúci informácie o prepojenej tabuľke z Accessu

Poznámka: Dialógové okno Správca prepojenej tabuľky nie je k dispozícii pri navrhovaní webových aplikácií Accessu.

Vzhľad a prostredie šablón je modernejšie

Ak chcete pomocou Accessu usporiadať a spravovať údaje, no na začiatku by ste potrebovali trochu pomôcť s navrhovaním databázy, skúste použiť šablónu počítačovej databázy. Päť najobľúbenejších šablón databáz bolo v Accesse 2016 prepracovaných a ich vzhľad a prostredie sa zmodernizovali. Ak si tieto šablóny chcete vyskúšať, prejdite na položky Súbor > Nové a vyhľadajte možnosti Sledovanie majetku, Kontakty, Spravovanie udalostí, Študenti alebo Spravovanie úloh.

Môžete si tiež pozrieť nasledujúce videá, ktoré demonštrujú použitie týchto upravených vzorových šablón.

Každá z týchto šablón zahŕňa nový formulár Začíname s prepojeniami na články, videá a iné zdroje informácií z komunity.

Formulár Začíname v šablóne databázy Accessu

Tu je stručný prehľad formulárov na zadávanie prvých údajov v týchto revidovaných šablónach:

Formulár Zoznam aktív v šablóne databázy Access Aktíva

Formulár Zoznam kontaktov v šablóne databázy Access Kontakty

Formulár Zoznam udalostí v šablóne databázy Access Udalosti

Formulár Zoznam študentov v šablóne databázy Access Študenti

Formulár Zoznam úloh v šablóne databázy Access Úlohy

Ďalšie informácie o počítačových šablónach Accesu nájdete v téme Vytvorenie accessovej počítačovej databázy zo šablóny.

Väčšie dialógové okno Zobrazenie tabuľky

Vypočuli sme pripomienky používateľov týkajúce sa dialógového okna Zobrazenie tabuľky. V Accesse 2016 je predvolená výška dialógového okna Zobrazenie tabuľky väčšia, aby sa zobrazovalo viac názvov tabuliek a dotazov z databázy.

Ak chcete dialógové okno Zobrazenie tabuľky otvoriť v rámci nástrojov pre dotazy, kliknite na položky Vytvoriť > Návrh dotazu. Predvolene sa otvorí dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Dialógové okno Zobrazenie tabuľky môžete v rámci nástrojov pre dotazy otvoriť aj kliknutím na položky Návrh > Zobraziť tabuľku. Ak chcete dialógové okno Zobrazenie tabuľky zobraziť v okne Vzťahy, kliknite na položky Databázové nástroje > Vzťahy. Predvolene sa otvorí dialógové okno Zobrazenie tabuľky. Toto dialógové okno možno v okne Vzťahy otvoriť aj kliknutím na položky Návrh > Zobraziť tabuľku.

Zobrazuje dialógové okno Tabuľka v Accesse s názvami tabuliek

Poznámka: Okno Vzťahy nie je k dispozícii vo webových aplikáciách Accessu.

Funkcie webových aplikácií Accessu, ktoré budú k dispozícii pre zákazníkov využívajúcich lokálne riešenia SharePoint

Vo vydaní SharePointu 2016 nájdu zákazníci používajúci SharePoint 2016 so službami Access Services v rámci svojich organizácií ďalšie funkcie a budú môcť využiť vylepšenia týchto služieb.

Tu je zoznam funkcií webových aplikácií Accessu pre služby Access Services, ktoré sú súčasťou SharePointu 2016:

 • kaskádové ovládacie prvky,

 • vylepšenia filtrovania údajového hárka,

 • vylepšenia ovládacieho prvku súvisiacich položiek,

 • vylepšenia ukladacieho priestoru obrázkov a výkonu,

 • integrácia doplnkov balíka Office s webovými aplikáciami Accessu,

 • ďalšie funkcie na balenie a inovovanie pre balíky webových aplikácií Accessu,

 • akcia makra Pri nasadení pre scenáre inovácie,

 • funkcia uzamykania tabuliek s cieľom zabránenia vykonávaniu úprav,

 • funkcia sťahovania do Excelu pre údajového zobrazenia.

Na začiatok stránky

Najnovšie aktualizácie pre insiderov pre Access 2016

Čítajte ďalej a zistite, čo je nové vo verzii 1708 (zostava 8431.2046) pre úroveň Insider Slow. Potom nám povedzte svoj názor. Včasné pripomienky sú neoceniteľné, preto neváhajte a posielajte nám ich.

Podpora pre importovaní alebo prepájaní údajov z aplikácie Salesforce

Údaje z aplikácie Salesforce, ktorá je cloudovým riešením riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) pre podniky, môžete odteraz prepojiť alebo importovať.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Pripojenie k aplikácii Salesforce z Accessu

Podpora pri importovaní alebo prepájaní údajov zo služby Dynamics 365

Pridali sme tiež možnosť prepojiť alebo importovať údaje zo služby Dynamics 365, ktorá je cloudovým riešením riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) pre podniky.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Pripojenie Accessu k službe Dynamics 365

Poznámka    Možnosť importovať alebo vytvoriť prepojenie na údaje z aplikácie Salesforce a služby Dynamics 365 podporujú iba tieto plány služieb Office 365 Enterprise: Office 365 ProPlus, Office 365 Enterprise E3 a Office 365 Enterprise E5. Ďalšie informácie nájdete v téme Porovnanie plánov služieb Office 365 Enterprise.

Ešte viac funkcií, ešte rýchlejší

Úplne nové funkcie pre insiderov pre Office

Spoznajte všetky nové funkcie vo všetkých aplikáciách balíka Office a informácie o verziách a zostavách.

Pozrite si tému Novinky určené insiderom pre Office.

Chcete nové funkcie rýchlejšie?

Zaregistrujte sa do úrovne Office Insider FAST a získajte ešte skorší prístup k najnovším funkciám.

Pozrite si informácie pre insiderov pre Office o možnostiach prihlásenia

Staňte sa súčasťou komunity

Komunita s odpoveďami – fórum insiderov pre Office

Komunita insiderov pre Office

Spojte sa s ľuďmi, ktorí sa o technológie zaujímajú tak ako vy, a získajte podporu od komunity insiderov pre Office.

Navštíviť komunitu

Twitter pre insiderov pre Office

Sledujte naše konto @OfficeInsider

Staňte sa súčasťou rastúcej komunity expertov a nadšencov, ktorí pomáhajú formovať budúcnosť balíka Office.

Sledujte nás na Twitteri

Kam odoslať pripomienky

Radi by sme počuli od vás o tom, čo funguje, čo nefunguje a čo by sme mohli podľa vás zlepšiť. Ak chcete nahlásiť problémy alebo odoslať pripomienky, kliknite na položky Súbor > Pripomienky v ľubovoľnej aplikácii balíka Office 2016. Môžete sa nám ozvať aj uverejnením príspevku v komunite insiderov pre Office alebo tweetovaním na konto @OfficeInsider.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×