Čo je dedenie povolení?

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Dedenie povolení znamená, že nastavenie povolenia prvku v kolekcii lokalít sa odovzdáva podradeným objektom daného prvku. Takto lokality dedia povolenia z koreňovej lokality kolekcie lokalít, knižnice dedia z lokality obsahujúcej danú knižnicu atď. Dedenie povolení umožňuje priradiť povolenia raz a použiť ich vo všetkých lokalitách, zoznamoch, knižniciach, priečinkoch a položkách dediacich povolenia. Toto správanie môže zjednodušiť správu zabezpečenia a skrátiť čas, ktorý jej venujú správcovia a vlastníci lokality.

Lokality SharePointu predvolene dedia povolenia z nadradenej lokality. Znamená to, že keď priradíte používateľa do skupiny členov, jeho povolenia sa automaticky prenesú na všetky podriadené lokality, zoznamy, knižnice, priečinky a položky, ktoré dedia úroveň povolení.

Obsah tohto článku

Čo znamená výraz nadradený v sharepointových povoleniach?

Ďalšie informácie o dedení povolení

Scenár, v ktorom sa používa predvolené správanie

Scenár, v ktorom je obmedzený prístup na lokalitu a k jej podriadeným objektom

Scenár, v ktorom sa zdieľa prístup do knižnice a k jej dokumentom

Čo znamená výraz nadradený v sharepointových povoleniach?

Výraz nadradený sa v sharepointových povoleniach používa na zvýraznenie dedičnosti. Nadradený objekt posúva svoje nastavenia povolení na všetky svoje podriadené objekty. Predvolene je koreňová lokalita kolekcie lokalít najvyšším nadradeným objektom pre všetky lokality a ďalšie objekty, ktoré sa nachádzajú nižšie v hierarchii lokalít.

Koreňový objekt kolekcie lokalít nie je jediným nadradeným objektom na lokalite. Každý zabezpečiteľný objekt (lokality, knižnice, zoznamy atď.) v kolekcii lokalít môže byť nadradeným objektom. To znamená, že koreňový objekt kolekcie lokalít je nadradeným objektom svojich podlokalít, každá lokalita je nadradeným objektom svojich knižníc a zoznamov a každý zoznam je nadradeným objektom položiek, ktoré obsahuje. V súlade s touto terminológiu sa objekt, ktorý má nad sebou nadradený objekt, označuje ako podriadený objekt. Podlokalita je teda podriadeným objektom svojej nadradenej lokality, položka zoznamu je podriadeným objektom svojho nadradeného zoznamu atď.

Predvolene sa povolenia dedia z nadradeného objektu na podriadený. Ak nezmeníte štruktúru povolení, položka zoznamu zdedí povolenia (cez svoj nadradený zoznam) z lokality najvyššej úrovne v kolekcii. Ak prerušíte dedenie pre zoznam, zoznam zostane nadradeným objektom svojich vlastných položiek zoznamu. Položky zoznamu zdedia jeho povolenia. Ak zmeníte povolenia pre zoznam, položky zoznamu zdedia tieto zmeny.

Keď prvýkrát prerušíte túto reťaz dedenia z nadradeného objektu na podriadený, podriadený objekt bude mať v tej chvíli kópiu povolení nadradeného objektu. Tieto povolenia môžete potom upraviť podľa svojich predstáv. Môžete pridať alebo odstrániť povolenia, vytvoriť špeciálne skupiny atď. Žiadna z týchto zmien neovplyvní pôvodný nadradený objekt. A ak sa ukáže, že prerušiť dedenie nebolo dobré rozhodnutie, dedenie povolení môžete kedykoľvek obnoviť.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o dedení povolení

Dedenie povolení umožňuje správcovi priradiť úrovne povolení raz a použiť ich tým na celú kolekciu lokalít. Povolenia sa posúvajú z nadradeného objektu na podriadený v hierarchii SharePointu, z najvyššej úrovne lokality až na najnižšiu. Dedenie povolení môže najmä pri veľkých a zložitých kolekciách lokalít ušetriť čas správcom lokality.

Niektoré scenáre však môžu mať iné požiadavky. V jednom scenári možno treba obmedziť prístup k lokalite, pretože obsahuje citlivé informácie, ktoré sa musia chrániť. V inom scenári možno chcete rozšíriť prístup a pozvať ďalších používateľov na zdieľanie informácií. Ak chcete, správanie dedenia (zastavenie dedenia povolení) môžete prerušiť na ľubovoľnej úrovni hierarchie.

Pozrime sa na príklady v týchto rôznych scenároch.

Povedzme, že máte knižnú distribučnú spoločnosť s názvom Litware a že máte predplatené služby Office 365. Môžete vytvoriť lokalitu SharePointu Online s názvom www.litware.com. Toto je koreňový objekt kolekcie lokalít. Tu môžete nastaviť sharepointové skupiny, priradiť úrovne povolení a pridať používateľov do skupín.

Dajme tomu, že vytvoríte podlokality, napríklad www.Litware.com/KnizneCeny a www.litware.com/Bestsellery, a tieto podlokality obsahujú ďalšie podlokality.

Scenár, v ktorom sa používa predvolené správanie

Tento obrázok zobrazuje predvolené správanie, kedy povolenia prechádzajú priamo na podlokality. To znamená, že skupiny a úrovne povolení, ktoré ste priradili ku koreňovému objektu kolekcie lokalít, prechádzajú automaticky nadol a opätovne sa používajú na podlokalite.

Diagram znázorňujúci kolekciu lokalít s dvomi podlokalitami dediacimi povolenia z koreňovej lokality.

Scenár, v ktorom je obmedzený prístup na lokalitu a k jej podriadeným objektom

Možno sa vám to zíde, keď budete chcieť obmedziť prístup na oddelenú lokalitu a k jej podriadeným objektom.

Povedzme napríklad, že vaša spoločnosť Litware podporuje aktívne propagačné príležitosti a zľavy na bestsellery. Tieto zľavy sú tajné, k informáciám o autoroch bestsellerov a zľavám môžu mať preto prístup iba určití ľudia v spoločnosti. Preto sa správcovia rozhodnú oddeliť lokalitu Bestsellery a prerušiť dedenie.

Na tomto obrázku má lokalita www.Litware.com/Bestsellery prerušené dedenie z nadradeného objektu www.litware.com. Vlastníci lokality Bestsellery zmenia povolenia tejto lokality, odstránia niektoré skupiny a vytvoria iné. Podlokality Autori a Zľavy lokality Bestsellery teraz zdedia povolenia iba z podlokality Bestsellery. K zoznamom a knižniciam s citlivými informáciami majú prístup iba skupiny a používatelia lokality Bestsellery.

Diagram znázorňujúci kolekciu lokalít s prerušeným dedením povolení.

Ak chcete, aby bola údržba jednoduchá, odporúčame použiť na obmedzenie prístupu podobný postup. To znamená usporiadať lokalitu tak, aby sa všetky citlivé materiály nachádzali na jednom mieste. Ak lokalitu usporiadate takto, dedenie stačí pre danú lokalitu alebo knižnicu prerušiť len raz. Je to omnoho praktickejšie a jednoduchšie, ako vytvárať oddelené štruktúry povolení v mnohých umiestneniach pre jednotlivé podlokality a knižnice.

Na začiatok stránky

Scenár, v ktorom sa zdieľa prístup do knižnice a k jej dokumentom

V tomto scenári predpokladajme, že je Petra editorkou v divízii Miestne knihy. Petra spolupracuje s autorom na histórii pracovného hnutia. Vytvorila dokument s prieskumom, ktorý chce zdieľať s autorom. Jej prieskum bude pre ich spoluprácu veľmi užitočný. Autor ale nepracuje pre spoločnosť Litware a nemá prístup k informáciám na lokalite spoločnosti Litware.

Petra to môže vyriešiť jednoducho. Dokument môže zdieľať s autorom kliknutím na príkaz na páse s nástrojmi. SharePoint preruší dedenie samotného dokumentu, čím automaticky vyrieši všetky podrobnosti ohľadom povolení a prístupu. Teraz môže miestny autor prejsť na umiestnenie dokumentu na lokalite a získať k dokumentu prístup. Nebude však mať prístup k ostatným informáciám na lokalite ani ich nebude môcť zobrazovať.

Ďalšie informácie o pozývaní externých používateľov, aby mohli používať informácie na lokalite, nájdete v téme Zdieľanie lokalít a dokumentov s používateľmi mimo organizácie.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×