Čo je chránené zobrazenie?

Súbory z internetu a z iných potenciálne nebezpečných umiestnení môžu obsahovať vírusy, červy a iné druhy škodlivého softvéru, ktorý môže poškodiť počítač. S cieľom chrániť počítač sa súbory z potenciálne nebezpečných umiestnení otvárajú iba na čítanie alebo v chránenom zobrazení. Použitím chráneného zobrazenia môžete súbor čítať, prezerať si jeho obsah a povoliť úpravy, pričom zároveň obmedzíte riziká.

Obsah tohto článku

Prečo sa súbor otvára v chránenom zobrazení?

Ako sa dá ukončiť chránené zobrazenie tak, aby bolo možné upravovať, ukladať alebo tlačiť?

Prečo nie je možné ukončiť chránené zobrazenie?

Zistil sa problém so súborom

Potrebujem zmeniť nastavenia chráneného zobrazenia

Vysvetlenie nastavení chráneného zobrazenia v Centre dôveryhodnosti

Čo sa stane s doplnkami v chránenom zobrazení?

Čo sa stane s cloudovými písmami v chránenom zobrazení?

Prečo sa súbor otvára v chránenom zobrazení?

Chránené zobrazenie je režim iba na čítanie, v rámci ktorého je zakázaná väčšina funkcií úprav. Existuje niekoľko dôvodov otvorenia súboru v chránenom zobrazení:

 • Súbor bol otvorený z internetového umiestnenia     Keď sa v chránenom zobrazení zobrazí hlásenie Tento súbor pochádza z internetového umiestnenia a môže byť nebezpečný. Viac informácií získate kliknutím sem., súbor sa otvára z internetu. Súbory z internetu môžu obsahovať vírusy a iný škodlivý obsah. Odporúčame, aby ste upravovali iba také dokumenty, ktorých obsahu dôverujete.

  Chránené zobrazenie pre internetové umiestnenia

 • Súbor bol prijatý ako príloha programu Outlook a na základe politiky počítača je odosielateľ považovaný za nebezpečného.     Keď sa v chránenom zobrazení zobrazí hlásenie Tento súbor pochádza z prílohy e-mailu a môže byť nebezpečný. Viac informácií získate kliknutím sem, súbor bol prijatý od potenciálne nebezpečného odosielateľa.

  Chránené zobrazenie pre e-mailové prílohy

 • Súbor bol otvorený z nebezpečného umiestnenia     Keď sa v chránenom zobrazení zobrazí hlásenie Tento súbor bol otvorený z potenciálne nebezpečného umiestnenia. Ďalšie informácie získate po kliknutí sem., súbor bol otvorený z priečinka, ktorý je nebezpečný. Príkladom nebezpečného umiestnenia je priečinok Dočasné internetové súbory.

  Chránené zobrazenie na základe nebezpečného umiestnenia

 • Súbor je blokovaný funkciou Blokovanie súborov.    Nasledujúce obrázky slúžia ako príklady. Ďalšie informácie o funkcii Blokovanie súborov

  Chránené zobrazenie na základe blokovania súborov, používateľ nemôže upravovať súbor

  Úpravy nie sú povolené.

  Chránené zobrazenie na základe blokovania súborov, používateľ môže upravovať súbor

  Úpravy sú povolené.

 • Zlyhanie overenia súboru    Keď sa v chránenom zobrazení zobrazí hlásenie Balík Office zistil problém s týmto súborom. Jeho úprava môže poškodiť počítač. Ďalšie informácie získate po kliknutí sem, súbor neprešiel overením súboru.

  Chránené zobrazenie na základe zlyhania overenia súboru

 • Súbor sa otvoril v chránenom zobrazení použitím možnosti Otvoriť v chránenom zobrazení.     Keď sa v chránenom zobrazení zobrazí hlásenie Tento súbor bol otvorený v chránenom zobrazení. Ďalšie informácie získate po kliknutí sem., rozhodli ste sa otvoriť súbor v chránenom zobrazení. Môžete to vykonať pomocou možnosti Otvoriť v chránenom zobrazení:

  1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť.

  2. V dialógovom okne Otvoriť kliknite na šípku vedľa tlačidla Otvoriť.

  3. V zozname vyberte možnosť Otvoriť v chránenom zobrazení.

Chránené zobrazenie vybraté používateľom

Dôležité : Správcovia môžu do zoznamu potenciálne nebezpečných umiestnení zahrnúť ďalšie priečinky, ktoré sa nepovažujú za bezpečné.

Na začiatok stránky

Ako sa dá ukončiť chránené zobrazenie tak, aby bolo možné upravovať, ukladať alebo tlačiť?

Ak si súbor potrebujete prečítať, ale nemusíte ho upravovať, môžete zostať v chránenom zobrazení. Ak viete, že súbor pochádza z dôveryhodného zdroja, a chcete ho upravovať, uložiť alebo tlačiť, môžete chránené zobrazenie ukončiť. Po ukončení chráneného zobrazenia už súbor nebude v režime iba na čítanie a stane sa dôveryhodným dokumentom.

Ukončenie chráneného zobrazenia a úpravy po zobrazení žltého panela hlásení

 • Na paneli hlásení kliknite na položku Povoliť úpravy.

Ukončenie chráneného zobrazenia a úpravy po zobrazení červeného panela hlásení

 1. Kliknite na položky Súbor > Upraviť napriek tomu.

Dôležité : Odporúčame postupovať obozretne a overiť, či je zdroj súboru spoľahlivý a pre vás známy.

Na začiatok stránky

Prečo nie je možné ukončiť chránené zobrazenie?

Ak nemôžete ukončiť chránené zobrazenie, je možné, že správca vytvoril pravidlá, ktoré zabraňujú ukončeniu chráneného zobrazenia. Informácie o týchto pravidlách získate od svojho správcu.

Na začiatok stránky

Zistil sa problém so súborom

Office zistil problém so súborom, čo môže znamenať riziko pre zabezpečenie. Otvorenie súboru v chránenom zobrazení chráni počítač. Odporúča sa, aby ste súbor upravovali iba v prípade, ak dôverujete odosielateľovi a súbor nevyzerá podozrivo.

Prečo sa zobrazuje toto hlásenie?

Toto hlásenie sa môže zobraziť v prípade škodlivého súboru, ktorý vytvoril haker s cieľom infikovať počítač vírusom alebo ukradnúť dôležité informácie. Toto hlásenie znamená, že úprava súboru by mohla byť nebezpečná. Niekedy sa toto hlásenie zobrazí v prípade poškodených súborov, napríklad:

 • Disk, na ktorom je súbor uložený, môže byť opotrebovaný alebo poškodený.

 • Súbor bol vytvorený alebo upravovaný pomocou programu, v ktorom sa vyskytol problém.

 • Počas kopírovania súboru do počítača sa vyskytla neočakávaná chyba, ktorá môže byť spôsobená pripojením na internet.

 • Mohol sa vyskytnúť problém so spôsobom, akým Office vyhľadáva problémy v súboroch. Snažíme sa o zlepšenie týchto postupov, nie vždy sú však bezchybné.

Môžem upraviť súbor?

Ak súbor pochádza od niekoho, koho poznáte a dôverujete mu, môžete sa rozhodnúť súbor upraviť. Odporúčame však, aby ste neupravovali súbor, ktorý je podozrivý. Príklady:

 • Súbor, ktorý pochádza od niekoho, koho nepoznáte alebo mu nedôverujete.

 • Neočakávali ste, že tento súbor dostanete.

 • Obsah súboru sa zdá byť neobvyklý, napríklad ide o účet za niečo, čo ste si nikdy nekúpili, alebo daný súbor spôsobuje zobrazovanie chýb v počítači.

Ak je súbor podozrivý, zavrite ho a odstráňte ho z počítača. Odporúčame, aby ste súbor neupravovali. Ak chcete odvrátiť podozrenie, môžete zatelefonovať odosielateľovi alebo mu odoslať e-mail.

Nasledujúci obrázok je príkladom tlačidla Upraviť napriek tomu v zobrazení Office Backstage.

Upozornenie zabezpečenia, Upraviť napriek tomu

Ktoré typy súborov balíka Office môžu spôsobiť chyby overovania súborov?

 • Súbory programu Word 97-2003 (.doc, .dot)

 • Súbory programu Excel 97-2003 (.xls, .xla, .xlt, .xlm, .xlb, .xlt)

 • Súbory programu PowerPoint 97-2003 (.ppt, .pot., pps, .ppa)

Na začiatok stránky

Potrebujem zmeniť nastavenia chráneného zobrazenia

Pred zmenou nastavení chráneného zobrazenia odporúčame, aby ste sa poradili so správcom.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. Kliknite na položky Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti > Chránené zobrazenie.

 3. Vyberte požadované možnosti.

Oblasť Chránené zobrazenie v Centre dôveryhodnosti

Na začiatok stránky

Vysvetlenie nastavení chráneného zobrazenia v Centre dôveryhodnosti

 • Povoliť chránené zobrazenie pre súbory, ktoré zlyhajú pri overovaní.    Funkcia overovania súborov zisťuje problémy so zabezpečením súboru, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku zmien štruktúry súboru. Zrušením začiarknutia tohto políčka sa overovanie súborov nevypne. Namiesto toho sa pre súbory, ktoré neprejdú procesom overenia, zobrazí chybové hlásenie.

 • Povoliť chránené zobrazenie pre súbory pochádzajúce z internetu.    V dôsledku rozsiahlych možností úmyselného škodenia sa internet nepovažuje za bezpečnú lokalitu.

 • Povoliť chránené zobrazenie pre súbory umiestnené v potenciálne nebezpečných umiestneniach.    V tomto prípade ide o priečinky v počítači alebo v sieti, ktoré sa nepovažujú za bezpečné, ako napríklad priečinok Dočasné internetové súbory alebo iné priečinky označené správcom.

 • Povoliť chránené zobrazenie pre prílohy programu Outlook.    Prílohy v e-mailových správach môžu pochádzať z neznámych alebo nedôveryhodných zdrojov.

 • Povoliť režim ochrany pred spúšťaním údajov.     Ďalšie informácie získate v téme Prečo doplnok nefunguje?.

Na začiatok stránky

Čo sa stane s doplnkami v chránenom zobrazení?

Ak sa súbor otvorí v chránenom zobrazení, doplnky sa môžu spustiť, ale nemusia fungovať podľa očakávaní. Ak doplnky nefungujú správe, obráťte sa na autora doplnku. Možno bude potrebné použiť aktualizovanú verziu, ktorá je kompatibilná s chráneným zobrazením. Ďalšie informácie o doplnkoch nájdete v téme Prečo doplnok nefunguje?

Na začiatok stránky

Čo sa stane s cloudovými písmami v chránenom zobrazení?

Je možné, že odosielateľ dokumentu použil cloudové písmo. Takéto písmo nie je súčasťou systému Windows ani balíka Office a pri prvom použití ho treba stiahnuť z internetu. Ak ide o tento prípad, pri práci v chránenom zobrazení sa toto písmo nestiahne ani v prípade, že ho ešte nemáte nainštalované. Word sa ho pokúsi nahradiť iným písmom, ktoré vyzerá podobne. Ak máte istotu, že dokument je bezpečný, a chcete ho zobraziť v podobe, v akej ho autor vytvoril, musíte najskôr povoliť úpravy, aby Word mohol stiahnuť a nainštalovať správne písmo.

Poznámka : Ak Word nenájde žiadne kompatibilné písma, ktoré by mohli dané písmo nahradiť, namiesto textu sa môžu zobraziť čierne štvorce. Povolením úprav umožníte stiahnutie správneho písma, čím by sa mal problém vyriešiť.

Na začiatok stránky

Súvisiace informácie

Otvorenie dokumentu po chybe poškodenia súboru

Kontrola kompatibility súboru so staršími verziami

Pridanie alebo odstránenie ochrany dokumentu, zošita alebo prezentácie

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×