Časová inteligencia v doplnku Power Pivot for Excel

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Jazyk DAX (Data Analysis Expressions) má 35 funkcií určených na agregovanie a porovnávanie údajov za určité časové obdobie. Na rozdiel od funkcií dátumu a času jazyka DAX neexistuje v Exceli nič podobné funkciám časovej inteligencie. Je to preto, že funkcie časovej inteligencie pracujú s údajmi, ktoré sa neustále menia v závislosti od kontextu, ktorý v kontingenčných tabuľkách alebo vo vizualizáciách funkcie Power View vyberiete.

Aby bolo možné pracovať s funkcií časovej inteligencie, musíte mať tabuľky dátumov do dátového modelu. Tabuľky s dátumom musí obsahovať stĺpec s jedným riadkom pre každý deň za jednotlivé roky zahrnuté v údajoch. V tomto stĺpci sa považuje za stĺpca dátum (síce môžete pomenovaný, čo sa vám páči). Mnohé funkcie časovej inteligencie požadujú stĺpec dátumu na vypočítanie podľa dátumov, ktoré vyberiete ako polia v zostave. Napríklad, ak hodnota, ktorá sa vypočíta konečný štvrťroka zostatok použiť funkciu CLOSINGBALANCEQTR v poradí doplnku Power Pivot zistiť, kedy je naozaj na konci štvrťroka, musia odkazovať stĺpca dátum v tabuľke dátumov vedieť, kedy štvrťroku a končí. Ďalšie informácie o tabuľkách dátumov, pozrite si tému pochopiť a vytvorenie tabuľky dátumov v doplnku Power Pivot v Exceli.

Funkcie

Funkcie, ktoré vrátia jeden dátum

Funkcie tejto kategórie vrátia jeden dátum. Výsledok je potom možné použiť ako argument pre ďalšie funkcie.

Prvé dve funkcie tejto kategórie vrátia prvý alebo posledný dátum zo stĺpca Date_Column pre aktuálny kontext. Sú užitočné v prípadoch, keď chcete zistiť prvý alebo posledný dátum, v ktorom bola vykonaná transakcia určitého typu. Tieto funkcie používajú len jeden argument, ktorým je názov stĺpca dátumu vo vašej tabuľke dátumov.

Ďalšie dve funkcie z tejto kategórie vyhľadajú prvý a posledný dátum (alebo akúkoľvek inú hodnotu stĺpca) v prípadoch, kedy výraz obsahuje neprázdnu hodnotu. Toto sa najčastejšie používa v prípadoch, akým sú napríklad zásoby, kedy chcete získať posledný údaj o množstve zásob, no neviete, kedy bola vykonaná posledná inventarizácia.

Ďalšími šiestimi funkciami, ktoré vrátia jeden dátum, sú funkcie vracajúce prvý alebo posledný dátum mesiaca, štvrťroka alebo roka v aktuálnom kontexte výpočtu.

Funkcie, ktoré vrátia tabuľku dátumov

Existuje šestnásť funkcií časovej inteligencie, ktoré vrátia tabuľku dátumov. Tieto funkcie sa najčastejšie použijú ako argument SetFilter pre funkciu CALCULATE. Tak ako všetky funkcie časovej inteligencie v jazyku DAX, použije každá z týchto funkcií stĺpec dátumu ako jeden zo svojich argumentov.

Prvých osem funkcie v tejto kategórii začína stĺpca dátum v aktuálnom kontexte. Napríklad, ak používate opatrenie v kontingenčnej tabuľke, môžu sa vyskytnúť mesiac alebo rok v menovky stĺpcov alebo označenia riadkov. Výsledkom je filtrovania stĺpca dátum tak, aby zahŕňalo len dátumy pre aktuálny kontext. Od tohto aktuálny kontext, tieto funkcie osem potom vypočítať (alebo) predchádzajúci deň, mesiac, štvrťrok alebo rok a vrátiť týchto dátumov vo forme jedného stĺpca tabuľky. "Predchádzajúci" funkcie dozadu fungovať podľa prvého dátumu v aktuálnom kontexte a "ďalej" funkcií pokročiť od posledného dátumu v aktuálnom kontexte.

Nasledujúce štyri funkcie tejto kategórie sú podobné, no namiesto vypočítavania predchádzajúceho (alebo nasledujúceho) obdobia vypočítajú množinu dátumov predstavujúcu obdobie „od začiatku mesiaca“ (od začiatku štvrťroka, od začiatku roka alebo pre rovnaké obdobie predchádzajúceho roka). Všetky tieto funkcie vykonávajú svoje výpočty pomocou posledného dátumu v aktuálnom kontexte. Funkcia SAMEPERIODLASTYEAR vyžaduje, aby aktuálny kontext obsahoval množinu dátumov nasledujúcich za sebou. Ak aktuálny kontext nepredstavuje množinu dátumov nasledujúcich za sebou, funkcia SAMEPERIODLASTYEAR vráti chybu.

Posledné štyri funkcie z tejto kategórie sú o niečo komplexnejšie a tiež o niečo výkonnejšie. Používajú sa na{b> <b}posun od množiny dátumov aktuálneho kontextu k novej množine dátumov.

 • DATEADD (Date_Column, Number_of_Intervals, Interval)

 • DATESBETWEEN (Date_Column počiatočný_dátum, Koncový_dátum)

 • DATESINPERIOD (Date_Column počiatočný_dátum, Number_of_Intervals Interval)

Funkcia DATESBETWEEN vypočíta množinu dátumov medzi zadaným počiatočným dátumom a dátumom ukončenia. Ostatné tri funkcie vykonajú posun o niekoľko časových intervalov od{b> <b}aktuálneho kontextu. Intervalom môže byť deň, mesiac, štvrťrok alebo rok. Tieto funkcie umožňujú jednoduchý posun o časový interval a výpočet posunu o jednu z nasledujúcich časových možností:

 • návrat o dva roky späť,

 • návrat o mesiac späť,

 • posun o tri štvrťroky dopredu,

 • návrat o 14 dní späť,

 • posun o 28 dní dopredu.

V každom z týchto prípadov je potrebné určiť len to, ktorý interval použiť a koľko intervalov sa posunúť. Kladný interval vás v čase posunie vpred, zatiaľ čo záporný interval vás vráti späť v čase. Samotný interval je špecifikovaný kľúčovým slovom DAY, MONTH, QUARTER alebo YEAR. Tieto kľúčové slová nie sú reťazcami, preto by sa nemali uvádzať v úvodzovkách.

Funkcie, ktoré vyhodnocujú výrazy za časové obdobie

Táto kategória funkcií vyhodnocuje výraz v priebehu zadaného časového obdobia. To isté môžete dosiahnuť pomocou funkcie CALCULATE a ďalších funkcií časovej inteligencie. Napríklad funkcia

= TOTALMTD (Expression, Date_Column [, SetFilter])

je úplne rovnaká ako funkcia

= CALCULATE (Expression, DATESMTD (Date_Column)[, SetFilter]).

Je však jednoduchšie použiť nasledujúce funkcie časovej inteligencie, ak sa hodia na riešenie problému:

 • TOTALMTD (Výraz, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALQTD (Výraz, Date_Column [, SetFilter])

 • TOTALYTD (Výraz, Date_Column [, SetFilter] [, YE_Date]) *

V tejto kategórii je aj skupina funkcií, ktoré počítajú počiatočný a konečný zostatok. Existuje niekoľko konceptov, ktorým by ste v rámci týchto konkrétnych funkcií mali porozumieť. Ako je pravdepodobne zrejmé, počiatočný zostatok pre jedno obdobie je konečným zostatkom predchádzajúceho obdobia. Konečný zostatok zahŕňa všetky dátumy do konca daného obdobia, zatiaľ čo počiatočný zostatok nezahŕňa žiadny dátum aktuálneho obdobia.

Tieto funkcie vždy vrátia hodnotu výrazu vyhodnoteného pre konkrétny časový bod. Časový bod, ktorý nás zaujíma, je vždy posledná možná dátumová hodnota v kalendárnom období. Počiatočný zostatok vychádza z posledného dátumu predchádzajúceho obdobia, zatiaľ čo konečný zostatok vychádza z posledného dátumu aktuálneho obdobia. Aktuálne obdobie je vždy určené posledným dátumom v aktuálnom kontexte dátumov.

Ďalšie zdroje informácií

Články: pochopiť a vytvorenie tabuľky dátumov v doplnku Power Pivot v Exceli

Odkaz: Prehľad funkcií jazyka DAXna lokalite Office.com

Príklady: Profit and Loss Data Modeling and a Analysis with Microsoft PowerPivot v Exceli

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×