Čítanie strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky.

Čítanie strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky.

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Čítanie OneNote stránok pomocou OneNote pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom, JAWS a NVDA, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. S čítačkou obrazovky môžete jednoducho rozpoznať zoznamov a nadpisy. Môžete tiež skontrolovať popisy grafických v alternatívnom texte (ak je k dispozícii).

Poznámky: 

Obsah tejto témy

Prečítajte si stránku vo OneNote

Čítačka obrazovky nahlas číta prostredníctvom stránky v OneNote oznamujúce obrázky, zoznamy a položky zoznamu, tabuliek a ich obsah, nadpisy a hypertextové prepojenia.

 1. Ak chcete prejsť na režim zobrazenia na celej obrazovke, ktorý umožňuje jednoduchšiu navigáciu, stlačte kláves F11.

 2. Prejdite na stranu, ktorú chcete prečítať. Potom vykonajte niektorý z týchto krokov.

  • S moderátorom, ak nie je počuť: "obsahu blok úpravy" keď otvoríte poznámkový blok, stlačením klávesu šípka nadol, kým vy. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + R. Moderátor spustenia SR + kláves neustále čítať z vašu aktuálnu polohu. Stlačiť klávesy so šípkami na presun do ďalšieho alebo predchádzajúceho riadka, napríklad v názve OneNote stránky.

  • Ak máte JAWS, stlačením kombinácie klávesov Insert + šípka nadol si vypočujete celú stranu. Pomocou klávesov so šípkami tiež môžete postupne prechádzať po prvkoch, ktoré sa dajú čítať. Ďalšie príkazy na čítanie pre JAWS nájdete v téme Príkazy na čítanie pre JAWS.

 3. Ak chcete zastaviť súvislé čítanie, kedykoľvek môžete stlačiť kláves Ctrl alebo dať iný príkaz.

Čítanie alternatívneho textu k obrázkom

Ak má vaša stránka OneNote obrázkov pomocou alternatívny text (alt text) názvov a popisov, Moderátor číta Popis, keď prejdete na obrázok pomocou klávesov so šípkami. V režime čítania nepretržitý Moderátor oznamuje objektu obrázka, ale nie nadpis alebo popis. JAWS oznamuje iba obrázok objektu a položky, ale nedokáže prečítať alternatívny text.

 1. Prejdite na grafický prvok a stlačte kombináciu klávesov Shift + F10. Otvorí sa kontextová ponuka.

 2. V ponuke stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť: "Alternatívny text". Stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Alternatívny Text, vlastného názvu, upravovanie,", za ktorou nasleduje text nadpisu.

  V JAWS, budete počuť: "Odchod menu alternatívny Text", za ktorou nasleduje názov textu a "Názov, úprava."

 3. Ak chcete presunúť Popis alternatívneho textu, stlačením klávesu šípka nadol. Budete počuť popisným textom.

  V JAWS, budete počuť: "Popis, upraviť," nasleduje popis.

 4. Zatvorte okno Alternatívny Text, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Tlačidlo OK". Stlačte kláves Enter.

Používanie režimu skenovania

Ak OneNote nepodporuje príkaz v oblasti zameranej, Moderátor hovorí: "Nie požadovaného textu". V tomto prípade môžete použiť režimu skenovanie moderátora na navigáciu a prečítať text.

Ak chcete zapnúť režim skenovanie, stlačte SR + medzerník. Ďalšie informácie o režime skenovanie odkazovať na Používanie režimu skenovanie.

Úprava úrovne podrobností čítačky obrazovky

Môžete zmeniť úroveň podrobností čítačky obrazovky poskytuje text vlastnosti OneNote stránky.

V Moderátorovi si môžete vybrať zo šiestich rôznych úrovní od čítania len textu až po čítanie podrobných informácií o formátovaní. Ďalšie informácie o úrovniach podrobností Moderátora nájdete v téme Čítame text.

Ak chcete upraviť úroveň moderátora, stlačením SR + kláves V až budete počuť požadovanú úroveň.

Ak chcete upraviť úroveň JAWS, stlačením SR kľúčové + V. Stlačením klávesu šípka nadol, ak chcete prejsť protokolov.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Používať OneNote pre Mac s klávesnice a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, aby ste mohli čítať stránky. S čítačkou obrazovky môžete jednoducho rozpoznať zoznamy, hypertextové prepojenia a nadpisy. Môžete tiež skontrolovať popisy grafických a priložené súbory v alternatívny text (ak je k dispozícii).

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

Obsah tohto článku

Čítanie strany

Čítačka obrazovky prečíta nahlas celú stranu vo OneNote pre Mac, pričom informuje o výskyte textov, obrázkov a ich alternatívnych textových popisov (ak sú k dispozícii), tabuliek aj s obsahom, položiek zoznamov, nadpisov a hypertextových prepojení. Tiež si môžete vypočuť, či sú k strane priložené súbory a ich popisný alternatívny text (ak je k dispozícii).

 1. Ak chcete prejsť na režim zobrazenia na celej obrazovke, ktorý umožňuje jednoduchšiu navigáciu, stláčajte kláves F6 dovtedy, kým nebudete počuť: „Undo typing button“ (Tlačidlo vrátenia písania o krok späť). Potom stláčajte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava alebo doľava dovtedy, kým nebudete počuť: „Enter full canvas mode button“ (Prejsť na režim zobrazenia na celej obrazovke) a stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Teraz sú skryté table sekcií a strán.

 2. Podľa pokynov v téme Navigácia v poznámkovom bloku prejdite na stranu, ktorú si chcete prečítať, a vykonajte na nej niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete čítať celú stranu od aktuálneho umiestnenia, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + A.

  • Ak chcete čítať ďalší riadok alebo položku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol.

  • Ak chcete čítať predchádzajúci riadok alebo položku, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou nahor.

  • Ak chcete čítať ďalšie slovo, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doprava.

  • Ak chcete čítať predchádzajúce slovo, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + kláves so šípkou doľava.

   Tip: Ak chcete čítať všetko, čo sa zobrazuje v okne, napríklad všetky prvky a kontajnery, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + W.

 3. Ak chcete zastaviť súvislé čítanie, kedykoľvek môžete stlačiť kláves Control alebo zadať iný príkaz.

Úprava úrovne podrobností čítačky obrazovky

Úroveň podrobností, ktoré čítačka obrazovky poskytuje o vlastnostiach textu na strane vo OneNote pre Mac, je možné upraviť. V aplikácii VoiceOver si môžete vybrať z troch rôznych úrovní, od prečítania čistého textu až po uvedenie podrobných informácií o formátovaní.

Ak chcete upraviť podrobností čítania v aplikácii VoiceOver, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + V. Ozve sa: „Adjust speech verbosity level“ (Upraviť úroveň podrobností čítania). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo šípkou nadol, kým nebudete počuť požadovanú úroveň podrobností čítania. Možnosť vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

Popis možností nastavenia podrobností čítania nájdete v téme Prispôsobenie aplikácie VoiceOver.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Klávesové skratky vo OneNote pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

OneNote pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, čítať OneNote stránky. S čítačkou obrazovky môžete jednoducho rozpoznať zoznamov a nadpisy. Môžete tiež skontrolovať popisy grafických prvkov v alternatívnom texte (ak je k dispozícii).

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Čítanie strany

Čítačka obrazovky prečíta nahlas celú stranu vo OneNote pre iOS, pričom informuje o výskyte obrázkov a prepojení.

 1. Prejdite na stranu, ktorú chcete prečítať. Potiahnite prstom doprava, kým sa neozve „Page title“ (Názov strany) nasledovaný textom nadpisu.

 2. Potiahnutím nadol dvomi prstami sa spustí čítanie celej strany od názvu smerom dopredu.

 3. Čítanie kedykoľvek zastavíte jedným ťuknutím dvomi prstami.

Čítanie alternatívneho textu k obrázkom

Ak strana vo vašom OneNote pre iOS obsahuje obrázky s názvami alebo popismi vo formáte alternatívneho textu (alt text), funkcia VoiceOver prečíta názov a popis a povie „Image“ (Obrázok), ak v režime čítania narazíte na obrázok.

Pozrite tiež

Usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Použite OneNote pre Android so systémom Android, vstavané Android obrazovky, čítať OneNote stránky. S čítačkou obrazovky môžete jednoducho rozpoznať zoznamov a nadpisy. Môžete tiež skontrolovať popisy grafických prvkov v alternatívnom texte (ak je k dispozícii).

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Zapnite funkciu TalkBack ešte pred spustením aplikácie OneNote pre Android.

Obsah tohto článku

Čítanie strany

Čítačka obrazovky prečíta nahlas celú stranu vo OneNote pre Android, pričom informuje o výskyte obrázkov a prepojení.

 1. Prejdite na stranu, ktorú si chcete nechať prečítať, a potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Page title, <title>, edit box“ (Názov strany, <názov>, textové pole). Potom ťahajte prstom doprava, kým nebudete počuť dátum strany.

 2. Ak si chcete vypočuť všetok obsah strany, potiahnite prstom doprava. Funkcia TalkBack začne čítať text alebo prepojenia, ktoré sa vyskytnú na strane.

  • Ak chcete čítať obrázky, potiahnite prstom doprava. Funkcia TalkBack ich v prípade dostupnosti alternatívneho textu oznámi ako „<Alt text>, image“ (<Alternatívny text>, obrázok) a v prípade, že alternatívny text nie je k dispozícii, ako „<File name>, image“ (<Názov súboru>, obrázok).

  • Ak chcete čítanie ukončiť, ťuknite na obrazovku jedným prstom.

Čítanie alternatívneho textu k obrázkom

Ak strana vo vašom OneNote pre Android obsahuje obrázky s názvami alebo popismi vo formáte alternatívneho textu (alt text), funkcia TalkBack prečíta názov a popis a povie „Image“ (Obrázok), ak v režime čítania narazíte na obrázok.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Čítanie OneNote stránok pomocou OneNote pre Windows 10 pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

S čítačkou obrazovky môžete jednoducho rozpoznať zoznamy a položky v OneNote. Tiež sa dozviete, ako zistiť, popisy grafických v alternatívne texty (ak je k dispozícii).

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Čítanie strany

Čítačka obrazovky prečíta nahlas celú stranu vo OneNote pre Windows 10, pričom informuje o výskyte obrázkov, zoznamov a nadpisov.

Poznámka: Ak ste sa po poslednom použití aplikácie OneNote pre Windows 10 neodhlásili, aplikácia sa otvorí bez zobrazenia výzvy na prihlásenie.

 1. Prejdite na stranu, ktorú chcete prečítať. Potom vykonajte niektorý z týchto krokov.

  • S moderátorom, ak nie je počuť: "obsahu blok úpravy" keď otvoríte poznámkový blok, stlačením klávesu šípka nadol, kým vy. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + R. Moderátor spustenia SR + kláves neustále čítať z vašu aktuálnu polohu. Prípadne stlačením klávesu šípka nadol alebo nahor klávesy so šípkami na presun do ďalšieho alebo predchádzajúceho riadka.

   Poznámka: Ak OneNote pre Windows 10 nepodporuje príkaz v oblasti zameranej, Moderátor hovorí: "Nie požadovaného textu". V tomto prípade môžete použiť režimu skenovanie moderátora na navigáciu a prečítať text. Ak chcete zapnúť režim skenovanie, stlačte SR + medzerník.

  • JAWS, stlačením SR kľúč + kláves so šípkou počuť celá strana. Prípadne pomocou klávesov so šípkami prejdite na čitateľné prvky jeden po druhom. Iné JAWS príkazy na čítanie, označovať JAWS príkazy čítania.

 2. Ak chcete zastaviť súvislé čítanie, kedykoľvek môžete stlačiť kláves Ctrl alebo dať iný príkaz.

Čítanie alternatívneho textu k obrázkom

Ak máte na strane vo OneNote pre Windows 10 obrázky s alternatívnym textom obsahujúcim názov a popis, Moderátor prečíta názov a popis v prípade, keď pomocou klávesov so šípkami prejdete na príslušný obrázok, alebo keď použijete režim súvislého čítania.

JAWS prečíta názov a popis keď prejdete k obrázku, ale v režime súvislého čítania obrázky preskočí.

Úprava úrovne podrobností čítačky obrazovky

Môžete zmeniť úroveň podrobností, ktoré čítačka obrazovky poskytuje o vlastnostiach textu na strane vo OneNote pre Windows 10.

V Moderátorovi si môžete vybrať zo šiestich rôznych úrovní od čítania len textu až po čítanie podrobných informácií o formátovaní. Ďalšie informácie o úrovniach podrobností Moderátora nájdete v téme Čítame text.

Ak chcete upraviť úroveň moderátora, stlačením SR + kláves V až budete počuť požadovanú úroveň.

Ak chcete upraviť úroveň JAWS, stlačením SR kľúčové + V. Stlačte kláves so šípkou nadol, kým nebudete počuť: "Používateľa úroveň", za ktorou nasleduje aktuálnej úrovne a stlačte kláves MEDZERNÍK až budete počuť požadovanú úroveň. Stlačením klávesu Enter zavrite ponuku Rýchle nastavenia.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Strany v aplikácii OneNote Online si môžete prečítať pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows. Prostredníctvom čítačky obrazovky jednoducho rozpoznáte zoznamy a nadpisy. Okrem toho môžete skontrolovať popisy grafických prvkov uvedené v alternatívnych textoch (ak sú dostupné).

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate OneNote Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže OneNote Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na OneNote Online.

Obsah tohto článku

Čítanie strany

Čítačka obrazovky prečíta nahlas celú stranu vo OneNote Online, pričom informuje o výskyte obrázkov, zoznamov a nadpisov.

 1. Prejdite na stranu, ktorú chcete prečítať. Keď otvoríte stranu, budete počuť názov poznámkového bloku, po ktorom nasleduje „Editing area, editing, main landmark, title“ (Oblasť úpravy, úpravy, hlavný medzník, nadpis). Znamená to, že sa čítačka práve zameriava na oblasť nadpisu.

 2. Stlačením klávesu Tab na prechod na prvú blokovania obsahu. Moderátor číta prvý riadok textu.

 3. Stlačte kláves SR + kláves Ctrl + R Moderátor môže začať čítať priebežne od vašu aktuálnu polohu. Prípadne stlačením klávesu šípka nadol alebo nahor klávesy so šípkami na presun do ďalšieho alebo predchádzajúceho riadka.

 4. Ak chcete zastaviť súvislé čítanie, kedykoľvek môžete stlačiť kláves Ctrl alebo dať iný príkaz.

Čítanie alternatívneho textu k obrázkom

Ak máte na strane vo OneNote Online obrázky s popisom vo formáte alternatívneho textu (alt text), Moderátor prečíta popis a oznámi „Image“ (Obrázok), keď pomocou klávesov so šípkami prejdete na príslušný obrázok alebo keď použijete režim súvislého čítania.

Poznámka: V OneNote a OneNote pre Windows 10 môžete pridať dva typy alternatívneho textu k obrázku: názov a popis. Alternatívny text môžete pridať OneNote Online bude vždy Popis. Moderátor môže čítať alternatívny text každá v OneNote Online.

Čítanie zoznamov a záhlavia

Ak strana vo vašom OneNote Online obsahuje zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy alebo nadpisy, Moderátor oznámi úroveň zoznamu alebo nadpisu, keď prejdete na položku zoznamu alebo nadpis pomocou klávesov so šípkami. Nadpisy bude čítať aj pri používaní režimu súvislého čítania.

Pozrite tiež

Priblíženie a vzdialenie poznámok vo OneNote Online

Klávesové skratky vo OneNote Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×