Čítanie dokumentov v programe Word

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Bežných nástrojov na čítanie sú zabudované priamo do programu Word: strany v dokumente pridávať komentáre, definovať a preklad slov, a skopírujte alebo zvýraznenie textu, ako aj ďalšie nástroje pohodlné čítanie.

Ak dokument iba čítate a nepíšete doň ani nevykonávate významné úpravy, kliknutím alebo ťuknutím na položky Zobraziť > Režim čítania môžete skryť nástroje a ponuky na písanie a získať tak viac priestoru na samotné strany. Režim čítania automaticky prispôsobí rozloženie strany vášmu zariadeniu, a to pomocou stĺpcov a väčšieho písma. Obe možnosti sa dajú upraviť.

Režim čítania vo Worde

Režim čítania môžete vypnúť kliknutím alebo ťuknutím na položky Zobraziť > Upraviť dokument.

Okrem ovládacie prvky čítania pravidelne používate, môžete zväčšiť alebo zmenšiť na obrázky alebo iné objekty, rozbaliť alebo zbaliť časti alebo si pozrite vloženého videá. Úprava stĺpcov, farba strany a rozloženie. Otvorte navigačnú tablu, ak chcete rýchlo pohyb v dokumente.

Obrázok časti ponuky Zobraziť v režime čítania s vybratou možnosťou Upraviť dokument.

Prečítajte si článok

Na rozloženie v režime čítania môžete prepnúť kliknutím na položky Zobraziť > Režim čítania.

Strany obracajte klikaním alebo ťukaním na šípky na okrajoch obrazovky.

Obrázok pravej šípky na obrátenie strany v režime čítania

 • Dvojitým kliknutím alebo ťuknutím môžete zobrazenie priblížiť a nastaviť zobrazenie tabuliek, grafov a obrázkov na celú obrazovku.

 • Na opätovné vzdialenie zobrazenia a pokračovanie v čítaní kliknite alebo ťuknite mimo objektu.

 • Ak dokument obsahuje komentáre, na okraji sa zobrazí indikátor komentára. Ak si ho chcete prečítať, kliknite naň. Na zobrazenie všetkých komentárov kliknite na položky Zobraziť > Zobraziť komentáre.

 • Ak chcete pridať vlastné komentáre, vyberte obsah, ku ktorému chcete pridať komentár, a kliknite naň pravým tlačidlom myši. Potom kliknite na položku Nový komentár a zadajte text do zobrazenej bubliny komentára.

  Tip :  Ďalšie možnosti v zozname Zobraziť slúžia na otvorenie navigačnej tably, zmenu šírky stĺpca a farby pozadia a prepnutie z rozloženia stĺpcov na tradičné rozloženie.

Obrázok ponuky Zobraziť v režime čítania s vybratou možnosťou Navigačná tabla.

Vyberte text, ktorý chcete kopírovať, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Kopírovať.

Kliknite pravým tlačidlom myši na text, ktorý chcete preložiť alebo definovať, a potom použite jeden z týchto postupov:

 • Vo Worde 2016 kliknite na položku Preložiť alebo Inteligentné vyhľadávanie.

 • V programe Word 2013 kliknite na položku Preložiť alebo Definovať. Informácie o slovníkoch v programe Word 2013 nájdete v téme Kde sa nachádza slovník?

Vyberte text a kliknite naň pravým tlačidlom myši. Potom kliknite na položku Zvýraznenie a vyberte požadovanú farbu.

Časti dokumentu môžete zbaliť alebo rozbaliť jediným kliknutím alebo ťuknutím. Šípky určené na rozbalenie a zbalenie sa zobrazia, keď sa pozastavíte vedľa nadpisu. (V prípade dotykového zariadenia sú viditeľné vždy.)

Obrázok znázorňujúci rozbalenie a zbalenie ovládací prvok šípku vedľa položky nadpis v režime čítania.

Opätovne otvorte dokument a pokračujte v čítaní tam, kde ste prestali. Word si pamätá, kde ste skončili, dokonca aj keď opätovne otvoríte online dokument v inom počítači.

Funkcia Čítanie so zobrazením na celej obrazovke je optimalizovaná na čítanie dokumentov na monitore počítača. V zobrazení na čítanie na celej obrazovke je možnosť prezerať si dokument tak, ako by vyzeral v tlačenej verzii.

 • Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia dokumentu na položku Na celú obrazovku.

  .

Posúvať sa v dokumente po stranách možno využitím niektorej z nasledovných možností:

 • klikaním na šípky v dolných rohoch každej strany,

 • stláčaním klávesov Page Down a Page Up alebo medzerníka a klávesu Backspace na klávesnici,

 • klikaním na navigačné šípky v strede hornej časti obrazovky.

  Tip : Kliknite na položku Zobraziť možnosti a potom kliknite na položku Zobraziť dve strany Vzhľad tlačidla na zobrazenie dvoch stránok alebo obrazovky naraz.

Posúvanie o jednu obrazovku

 1. Kliknite na položku Zobraziť možnosti a potom kliknite na položku Zobraziť dve strany Vzhľad tlačidla na zobrazenie dvoch stránok alebo obrazovky naraz.

 2. O jednu obrazovku sa posuniete stlačením kombinácie klávesov CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA alebo CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA.

Kliknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia a potom vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Najprv overte, či nie je vybraná možnosť Zobraziť vytlačenú stranu v časti Možnosti zobrazenia. Ak chcete zobraziť väčší text, kliknite na položku Zväčšiť veľkosť písma. Ak chcete na obrazovke zobraziť viac textu, kliknite na položku Zmenšiť veľkosť písma.

 • Ak chcete zobraziť stranu tak, ako bude vyzerať po vytlačení, kliknite na položku Zobraziť vytlačenú stranu.

 • Ak chcete zobraziť dve strany naraz, kliknite na položku Zobraziť dve strany Vzhľad tlačidla .

Prechod na obrazovku

 • Na prvú alebo poslednú obrazovku v dokumente prejdete stlačením klávesu Home alebo End.

 • Na vopred určenú obrazovku prejdete po zadaní čísla obrazovky a stlačení klávesu Enter.

Prechod na určitú sekciu v dokumente

Ak chcete vyhľadať časť dokumentu, do ktorej chcete prejsť, použite kartu Prehľadávať strany v dokumente na table Navigácia.

 1. Ak nie je zobrazená tabla Navigácia, v strede vrchnej časti obrazovky kliknite na položku Strana x z x, kliknite na položku Prejsť na stranu a potom na položku Navigačná tabla.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete prejsť na ľubovoľný nadpis v dokumente, kliknite na kartu Prehľadávať nadpisy v dokumente a potom kliknite na ľubovoľný nadpis. Táto možnosť nie je dostupná, ak v dokumente nie sú zadefinované žiadne nadpisy.

  • Ak sa chcete premiestniť na konkrétnu stranu, kliknite na kartu Prehľadávať strany v dokumente a potom kliknite na miniatúru danej strany.

Na začiatok stránky

 1. V záhlaví okna kliknite na šípku vedľa položky Farba zvýraznenia textu.

 2. Kliknite na požadovanú farbu zvýraznenia.

 3. Vyberte text alebo obrázok, ktorý chcete zvýrazniť.

Poznámka : 

 • Ak chcete vypnúť zvýrazňovanie, kliknite na položku Farba zvýraznenia textu a potom na položku Skončiť zvýrazňovanie alebo stlačte kláves ESC.

 • Ak chcete zmeniť farbu zvýrazňovača, kliknite na šípku vedľa položky Farba zvýraznenia textu a potom kliknite na požadovanú farbu.

 • V záhlaví okna kliknite na položku Vložiť komentár.

Sledovanie zmien v dokumente

 1. Písanie do dokumentu povolíte kliknutím na tlačidlo Možnosti zobrazenia a kliknutím na položku Umožniť písanie.

 2. Znovu kliknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia, ukážte na položku Sledovať zmeny a potom kliknite na položku Sledovať zmeny.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie alebo nahradenie slova alebo výrazu

 1. Kliknite na položku Nástroje a potom na položku Hľadať.

 2. Do poľa Hľadať zadajte hľadaný text rovnakým spôsobom, aký sa používa vo všetkých ostatných zobrazeniach programu Microsoft Word.

 3. Ak chcete text vyhľadaný v dokumente nahradiť iným textom, kliknite na kartu Nahradiť a potom do poľa Nahradiť čím napíšte text, ktorým sa má pôvodný text nahradiť.

  Poznámka : Použitie nahradiť, kliknite na položku Zobraziť možnosti a potom kliknite na položku Povoliť písať.

 1. V dokumente vyberte slovo alebo slovné spojenie.

 2. Kliknite na položku Nástroje a potom na položku Zdroje informácií.

  Poznámka : Ak chcete vybrať konkrétny typ zdroja informácií , ako je napríklad slovník, prekladový slovník, encyklopédia alebo synonymický slovník, vyberte danú službu na pracovnej table Zdroje informácií.

Na začiatok stránky

 • Kliknite na tlačidlo Zatvoriť v pravom hornom rohu obrazovky alebo stlačte kláves Esc.

Na začiatok stránky

Funkcia Čítanie so zobrazením na celej obrazovke je optimalizovaná na čítanie dokumentov na monitore počítača. V zobrazení na čítanie na celej obrazovke je možnosť prezerať si dokument tak, ako by vyzeral v tlačenej verzii.

Čítanie dokumentu

 • Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia dokumentu na položku Na celú obrazovku.

  Vzhľad pása s nástrojmi programu Word

Posúvať sa v dokumente po stranách možno využitím niektorej z nasledovných možností:

 • klikaním na šípky v dolných rohoch každej strany,

 • stláčaním klávesov Page Down a Page Up alebo medzerníka a klávesu Backspace na klávesnici,

 • klikaním na navigačné šípky v strede hornej časti obrazovky.

  Tip : Kliknite na položku Zobraziť možnosti a potom kliknite na položku Zobraziť dve strany Vzhľad tlačidla zobrazenie dvojstranového alebo obrazovkách môžete naraz.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na položku Zobraziť možnosti a potom kliknite na položku Zobraziť dve strany Vzhľad tlačidla zobrazenie dvojstranového alebo obrazovkách môžete naraz.

 2. O jednu obrazovku sa posuniete stlačením kombinácie klávesov CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA alebo CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA.

Na začiatok stránky

Kliknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia a potom vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Ak chcete zväčšiť zobrazenie textu, kliknite na tlačidlo Zväčšiť veľkosť písma.

 • Ak chcete na obrazovke zobraziť väčšiu časť textu, kliknite na tlačidlo Zmenšiť veľkosť písma.

 • Ak chcete zobraziť stránku tak, ako bude vyzerať v tlačenej podobe, kliknite na tlačidlo Zobraziť vytlačenú stranu.

 • Ak chcete zobraziť dve strany naraz, kliknite na položku Zobraziť dve strany Vzhľad tlačidla .

Na začiatok stránky

 • Na prvú alebo poslednú obrazovku v dokumente prejdete stlačením klávesu Home alebo End.

 • Na vopred určenú obrazovku prejdete po zadaní čísla obrazovky a stlačení klávesu Enter.

Na začiatok stránky

Na nájdenie sekcie, na ktorú chcete v dokumente prejsť, môžete použiť štruktúru dokumentu alebo časť okna s miniatúrami.

 1. Ak sa nezobrazuje štruktúra dokumentu ani časť okna s miniatúrami, kliknite na príkaz Prejsť na stránku alebo sekciu v dokumente v strede hornej časti obrazovky a potom kliknite na možnosť Štruktúra dokumentu alebo Miniatúry.

 2. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete prejsť na ľubovoľný nadpis v dokumente, kliknite na daný nadpis na table Štruktúra dokumentu.

  • Ak chcete prejsť na konkrétnu stranu, kliknite na obrázok miniatúry danej stránky.

Na začiatok stránky

V zobrazení na čítanie na celej obrazovke možno zvýrazniť obsah, sledovať zmeny, pridávať komentáre a kontrolovať zmeny.

Zvýraznite obsah, ktorý si chcete zapamätať

 1. Kliknite na tlačidlo Nástroje čítania a potom kliknite na položku Farba zvýraznenia textu.

 2. Vyberte text alebo obrázok, ktorý chcete zvýrazniť.

Poznámka : 

 • Zvýrazňovanie možno vypnúť kliknutím na tlačidlo Nástroje čítania, kliknutím na položku Farba zvýraznenia textu a kliknutím na položku Skončiť zvýrazňovanie alebo stlačením klávesu Esc.

 • Farbu zvýraznenia možno zmeniť kliknutím na tlačidlo Nástroje čítania, následným kliknutím na šípku vedľa položky Farba zvýraznenia textu a kliknutím na požadovanú farbu.

Sledovanie zmien v dokumente

 1. Písanie do dokumentu povolíte kliknutím na tlačidlo Možnosti zobrazenia a kliknutím na položku Umožniť písanie.

 2. Znovu kliknite na tlačidlo Možnosti zobrazenia, ukážte na položku Sledovať zmeny a potom kliknite na položku Sledovať zmeny.

 3. Vykonajte požadované zmeny.

Pridávanie komentárov

 • Umiestnite kurzor na miesto, kam chcete pridať komentár, kliknite na tlačidlo Nástroje čítania a potom kliknite na položku Nový komentár.

Na začiatok stránky

 1. Kliknite na tlačidlo Nástroje čítania a potom kliknite na tlačidlo Hľadať.

 2. Do poľa Hľadať zadajte hľadaný text rovnakým spôsobom, aký sa používa vo všetkých ostatných zobrazeniach programu Word balíka Microsoft Office.

 3. Ak chcete text vyhľadaný v dokumente nahradiť iným textom, kliknite na kartu Nahradiť a potom do poľa Nahradiť čím napíšte text, ktorým sa má pôvodný text nahradiť.

Na začiatok stránky

 1. V dokumente vyberte slovo alebo slovné spojenie.

 2. Kliknite na tlačidlo Nástroje čítania a potom kliknite na tlačidlo Zdroje informácií.

  Poznámka : Ak chcete vybrať konkrétny typ zdroja informácií , ako je napríklad slovník, prekladový slovník, encyklopédia alebo synonymický slovník, vyberte danú službu na pracovnej table Zdroje informácií.

Na začiatok stránky

 • Kliknite na tlačidlo Zatvoriť v pravom hornom rohu obrazovky alebo stlačte kláves Esc.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×