Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky vo Windowse, môžete v programe PowerPoint 2016 pridávať do prezentácií programu PowerPoint 2016 poznámky lektora a čítať ich. Pomocou poznámok lektora môžete pridať pripomenutia alebo kľúčové body pre prezentujúceho. Ak je v zobrazení otvorená tabla Poznámky alebo tabla Komentáre, čítačka obrazovky môže prečítať poznámky a komentáre.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora slúžia na spomenutie tých bodov vo vašej prezentácii, ktoré nie obsiahnuté na snímke. Poznámky lektora môžete použiť aj ako súkromné pripomenutia obsahu snímky.

 1. Ak chcete zobraziť tablu Poznámky, v normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt + O, Á.

 2. Na snímke, na ktorú chcete pridať poznámky lektora, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „Slide notes pane or Slide notes.“ (Tabla Poznámky k snímke alebo Poznámky k snímke.)

 3. Zadajte poznámky.

 4. Ak chcete opustiť tablu Poznámky, stlačte kláves F6.

Čítanie poznámok lektora

 1. Ak si chcete vypočuť, či snímka obsahuje poznámky, v normálnom zobrazení stlačte kláves F6 a kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nebudete počuť nadpis alebo číslo snímky a jej pozíciu v zozname snímok. Ak sú na snímke poznámky lektora, ozve sa: „Has notes.” (Obsahuje poznámky.)

  Tip: Zameranie sa vždy nachádza na samotnej snímke. Po každom stlačení klávesu F6 sa zameranie presunie na tablu Komentáre, stavový riadok a tlačidlá na priblíženie, pás s nástrojmi, tablu Poznámky a obrázok miniatúry. Ak chcete prechádzať medzi jednotlivými oblasťami v opačnom smere, použite kombináciu klávesov Shift + F6.

 2. Ak chcete zobraziť tablu Poznámky, v normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt + O, Á.

 3. Ak si chcete vypočuť poznámky, stláčajte kláves F6, kým sa neozve „Notes page pane” (Tabla Strana s poznámkami) alebo „Slide notes” (Poznámky k snímke), a potom stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M.

Pridanie komentára

Komentáre môžete pridávať k snímkam napríklad vtedy, ak hodnotíte prácu niekoho iného.

Ak chcete komentovať určitý text alebo objekt, vyberte ho. Informácie o tom, ako vyberať v programe PowerPoint 2016 pomocou klávesových skratiek, nájdete v téme Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie.

 1. Ak sa na snímke v normálnom zobrazení ozve tá časť textu alebo objektu, ktorú chcete komentovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + L, Ý. Otvorí sa tabla Komentáre.

 2. Zadajte komentár.

 3. Ak chcete rýchlo pridať nový komentár, na table Komentáre stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „New comment button“ (Tlačidlo Nový komentár), potom stlačte medzerník. Zadajte nový komentár.

 4. Ak chcete opustiť tablu Komentáre, stlačte kláves Esc.

 5. Ak chcete zatvoriť tablu Komentáre, stlačte kombináciu klávesov Alt + L, B.

Čítanie komentárov

 1. Ak si chcete vypočuť, či snímka obsahuje komentáre, v normálnom zobrazení stlačte kláves F6 a kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nebudete počuť nadpis alebo číslo snímky a jej pozíciu v zozname snímok. Ak sú na snímke poznámky, ozve sa: „Has comments.” (Obsahuje komentáre.)

 2. Ak chcete otvoriť tablu Komentáre stlačte kombináciu klávesov Alt + L, B, T. Ozve sa: „New comment button.” (Tlačidlo Nový komentár.)

  Ak je tabla Komentáre už otvorená, stláčajte kláves F6 alebo kombináciu klávesov Shift + F6, kým sa neozve: „New comment button.“ (Tlačidlo Nový komentár.)

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Next button“ (Tlačidlo Ďalej).

 4. Ak chcete prejsť na prvý komentár a vypočuť si ho, stlačte medzerník. Ak chcete prejsť na komentár, vypočuť si ho a odpovedať na tento komentár, stlačte kláves Tab.

 5. Ak jedna snímka obsahuje viacero komentárov, na nasledujúci komentár alebo postupnosť komentárov môžete prejsť stlačením klávesu so šípkou nadol.

 6. Ak chcete zatvoriť tablu Komentáre, stlačte kombináciu klávesov Alt + L, B.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Uloženie prezentácie použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre Mac OS môžete v programe PowerPoint 2016 pre Mac pridávať do prezentácie poznámky lektora a komentáre a čítať ich.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie poznámok lektora

Pridajte do svojej prezentácie poznámky lektora a poskytnite svojmu publiku príbeh presahujúci obsah snímok. Poznámky lektora tiež možno použiť ako osobné pripomenutia týkajúce sa obsahu snímok. Ak pridávate len krátke poznámky, môžete poznámky lektora pridať v normálnom zobrazení. Ak na snímku plánujete napísať viac textu, môžete ho pridať na strane s poznámkami.

Pridanie poznámok lektora v normálnom zobrazení

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať poznámky lektora, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „ Notes Pane, layout area“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia).

 2. Zadajte poznámky lektora pre danú snímku. Po dokončení tablu Poznámky opustíte stlačením klávesu F6.

Pridanie poznámok lektora na stranu s poznámkami

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať poznámky lektora, stlačte v normálnom zobrazení kombináciu klávesov Command + 3. Ozve sa: „Notes page, layout area“ (Strana s poznámkami, oblasť rozloženia).

 2. Na strane s poznámkami stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Edit text, you're currently on a text area“ (Úprava textu, nachádzate sa v oblasti textu). Zadajte poznámky lektora.

 3. Ak chcete prejsť na poznámky na inej snímke, stláčajte na strane s poznámkami kombináciu klávesov Option + Control + Shift + kláves so šípkou nahor, kým sa neozve: „Notes pane, layout area“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia). Potom stlačte kombináciu klávesov Option + kláves so šípkou vpravo alebo kláves so šípkou vľavo.

 4. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, stlačte kombináciu klávesov Command + 1.

Čítanie poznámok lektora

Môžete počúvať poznámky na náhlavnú súpravu a potom ich slovne odovzdať publiku alebo nechajte VoiceOver poznámky čítať nahlas. Poznámky lektora v normálnom zobrazení alebo stránke programu Notes môžu počúvať pri vytváraní alebo úprave prezentácie. Počas prezentácie, môžete použiť zobrazenie pre prezentujúceho.

Čítanie poznámok lektora v normálnom zobrazení

 1. Keď sa nachádzate na snímke, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „Notes Pane, layout area.“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia.)

 2. Tabla Poznámky, stlačte kláves ovládanie + príkaz + pravý kláves so šípkou. Budete počuť: "Úprava textu, vkladania začiatku textu,", za ktorou nasleduje text poznámky lektora.

 3. Ak chcete odísť z tably Poznámky, stlačte kláves F6.

Čítanie poznámok lektora na strane s poznámkami

 1. Na snímke stlačte kombináciu klávesov Command + 3. Ozve sa: „Notes page, layout area“ (Strana s poznámkami, oblasť rozloženia).

 2. Na stranu s poznámkami, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Upraviť text", za ktorou nasleduje text poznámky.

 3. Ak chcete prejsť na poznámky na inej snímke, stláčajte na strane s poznámkami kombináciu klávesov Option + Control + Shift + kláves so šípkou nahor, kým sa neozve: „Notes pane, layout area“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia). Potom stlačte kombináciu klávesov Option + kláves so šípkou vpravo alebo kláves so šípkou vľavo.

 4. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, stlačte kombináciu klávesov Command + 1.

Prečítanie poznámok lektora v zobrazení pre prezentujúceho

 1. Ak chcete prejsť do zobrazenia pre prezentujúceho, v normálnom zobrazení snímky stlačte kombináciu klávesov Option + Return. Ozve sa: „Presenter view“ (Zobrazenie pre prezentujúceho).

 2. V zobrazení pre prezentujúceho stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Notes Pane, layout area.“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia.)

 3. Čítanie textu poznámok, na table poznámky stlačením ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nadol. Budete počuť: "v úpravy textu," nasleduje text poznámky >. Ak chcete zastaviť čítanie, klávesu so šípkou doľava a doprava v rovnakom čase.

Pridanie komentárov

Ak napríklad spolupracujete s ostatnými na prezentácii alebo revidujete prácu niekoho iného, môžete na snímku pridať komentáre.

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať komentáre, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty pása s nástrojmi. Následne stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Review tab“ (Karta Revízia). Potom tlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Press Review, selected, tab“ (Stlačte kartu Revízia, vybratá, karta).

 2. Na karte Revízia stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „New comment button“ (tlačidlo Nový komentár). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Edit text, you're currently on a text area“ (Úprava textu, nachádzate sa v oblasti textu). Zameranie sa presunie na tablu komentárov na okraji.

 3. Zadajte komentár. Ak chcete po dokončení opustiť tablu komentárov, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov položky alebo prvku, ktoré chcete vybrať.

Čítanie komentárov

Ak si chcete vypočuť na komentáre ostatných a zistiť, kto má komentáre na prezentácii môžete použiť funkcie VoiceOver a kedy.

 1. V normálnom zobrazení snímky stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty panela s nástrojmi. Následne stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Review tab“ (Karta Revízia). Potom tlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Review tab“ (karta Revízia).

 2. Na karte Revízia stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Show comments menu button“ (Tlačidlo ponuky Zobraziť komentáre).

 3. Ak chcete rozbaliť zoznam ponuky Zobraziť komentáre, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M.

 4. V zozname ponúk stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve „Check mark, Comment pane“ (Znak začiarknutia, tabla Komentáre) alebo „Comment pane“ (tabla Komentáre). Ak sa ozve „Check mark, Comment pane“ (Znak začiarknutia, tabla Komentáre), stlačte kláves Esc a pokračujte ďalším krokom. Ak sa ozve „Comment pane“ (tabla Komentáre), stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Na snímke stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „Comments tab, you're currently on ta tab inside of a task pane“ (Tabla Komentáre, nachádzate sa na karte pracovnej tably).

 6. Na karte komentáre stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Komentár vlákna." Teraz sa zameriava na prvú komentár vlákna. Čítanie komentár, stláčaním klávesu Tab. Funkcia voiceOver oznamuje čas, kedy bol pridaný komentár a kto je autorom.

  Ak chcete prejsť na nasledujúcu postupnosť komentárov, stlačte kombináciu klávesov Option + Control + Shift + kláves so šípkou nahor. Ozve sa: „Out of comment thread“ (Mimo vlákna komentárov). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nebudete počuť ďalšiu postupnosť.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Uloženie prezentácie použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe 2016 pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Pomocou vstavanej čítačky obrazovky VoiceOver pre iOS môžete v programe PowerPoint 2016 pre iOS pridávať do prezentácie poznámky lektora a čítať ich.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v programe PowerPoint 2016 pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre iPhone.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Čítanie poznámok lektora

Ak otvoríte prezentáciu v aplikácii PowerPoint, otvorí sa v normálnom zobrazení, v ktorom VoiceOver môže poznámky lektora prečítať.

 1. Ak chcete zistiť, či snímka obsahuje poznámky lektora, potiahnite prstom doprava, kým sa neprejdete na tablu miniatúr snímok. Keď prejdete na tablu miniatúry a snímka obsahuje poznámky lektora, VoiceOver oznámi, napríklad: „Slide 1 of 8, <title of the slide>, has notes.“ („Snímka 1 z 8, <nadpis snímky> obsahuje poznámky.")

 2. Ak chcete otvoriť textové pole Poznámky, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Notes button.“ (Tlačidlo Poznámky) Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa textové pole Poznámky. Ak si chcete prečítať poznámky, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Slide notes, text box, <speaker notes for the slide>.“ (Poznámky k snímke, textové pole, <poznámky lektora k snímke>.)

 4. Ak chcete zavrieť pole Poznámky, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora môžete používať ako pripomenutia iba pre vás, čo máte povedať počas prezentácie vašich snímok publiku.

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať poznámky lektora, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Notes, button.“ (Tlačidlo Poznámky.) Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa textové pole Poznámky.

  Poznámka: Ak sa ozve „Notes“ (Poznámky) namiesto „Notes button,“ (Tlačidlo poznámky), textové pole Poznámky je už p programe PowerPoint otvorené.

 2. Ak chcete prejsť do textového poľa, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Slide notes, text box, text field.“ (Poznámky k snímke, textové pole, textové pole.)

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku a začnite pridávať svoje poznámky. Poznámky zadávajte pomocou klávesnice na obrazovke. Ak chcete prejsť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Q.“

  Tip: Klávesnicu môžete tiež vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. VoiceOver zahlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak ste hotoví, zatvorte klávesnicu potiahnutím prstom doprava, kým sa neozve: „Hide keyboard.“ (Skryť klávesnicu.) Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na pridávanie a čítanie poznámok lektora a komentárov v prezentácii v aplikácii PowerPoint pre Android môžete použiť funkciu TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky pre Android. Pomocou poznámok lektora môžete pridať pripomenutia alebo kľúčové body pre prezentujúceho. Pomocou komentárov sa môžete vyjadriť k prezentáciám svojich kolegov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora môžete používať ako pripomenutia iba pre vás, čo máte povedať počas prezentácie vašich snímok publiku.

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať poznámky lektora, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Notes, button.“ (Tlačidlo Poznámky.) Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa textové pole Poznámky.

 2. Ak chcete prejsť do textového poľa, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Slide notes“ (Poznámky k snímke).

 3. Ak chcete začať s pridávaním poznámok, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Svoje poznámky napíšte pomocou klávesnice na obrazovke.

 5. Po dokončení zatvorte textové pole potiahnutím prstom nadol a potom doľava.

Čítanie poznámok lektora

Keď sa budete nachádzať v zozname snímok v zobrazení Miniatúra, TalkBack vám oznámi, či snímka obsahuje poznámky. Budete počuť číslo a názov snímky a tiež „has notes“ (obsahuje poznámky). Ak si chcete prečítať poznámky, budete musieť snímku otvoriť v zobrazení na úpravy. Počas prezentovania máte možnosť využiť zobrazenie pre prezentujúceho a prečítať si poznámky.

Čítanie poznámok lektora v zobrazení na úpravy

 1. Ak chcete otvoriť snímku s komentármi v zobrazení na úpravy, keď budete na danej snímke, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Notes button“ (Tlačidlo Poznámky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa textové pole Poznámky. Ak si chcete prečítať poznámky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Slide notes“ (Poznámky k snímke), potom budú nasledovať poznámky lektora k snímke.

 5. Ak chcete zavrieť pole Poznámky, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Čítanie poznámok lektora počas prezentovania

 1. V zobrazení miniatúr alebo na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Present button“ (Tlačidlo Prezentovať), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná snímka, potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak si chcete prečítať poznámky, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Slide notes“ (Poznámky k snímke), potom budú nasledovať poznámky k snímke.

Pridanie komentárov

Ak napríklad spolupracujete s ostatnými na prezentácii alebo revidujete prácu niekoho iného, môžete na snímku pridať komentáre.

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať komentáre, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „New comment, button.“ (Tlačidlo Nový komentár). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa textové pole Komentáre.

 2. Svoje poznámky napíšte pomocou klávesnice na obrazovke.

 3. Po dokončení zatvorte textové pole potiahnutím prstom nadol a potom doľava.

Čítanie komentárov

Keď sa nachádzate v zozname snímok v zobrazení Miniatúra, TalkBack vám oznámi, či snímka obsahuje komentáre. Ozve sa číslo a názov snímky, potom zaznie „has comments“ (obsahuje komentáre). Ak si chcete prečítať komentáre, budete musieť snímku otvoriť v zobrazení na úpravy.

 1. Ak chcete otvoriť snímku s komentármi v zobrazení na úpravy, keď budete na danej snímke, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy.

 3. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Not checked, More options switch“ (Nie je začiarknuté, prepínač Ďalšie možnosti), potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Tab menu“ (Ponuka kariet) a aktuálne vybratá karta.

 4. Ak chcete otvoriť ponuku kariet, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Review tab“ (Karta Revízia), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Previous button“ (Tlačidlo Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa tabla Komentáre.

 7. Ďalej ťahajte prstom doprava, aby ste si postupne prečítali všetky komentáre na snímke.

 8. Ak chcete zavrieť tablu Komentáre, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na pridávanie a čítanie poznámok lektora a komentárov v prezentácii v aplikácii PowerPoint Mobile môžete použiť funkciu Moderátor, vstavanú čítačku obrazovky pre Windows. Pomocou poznámok lektora môžete pridať pripomenutia alebo kľúčové body pre prezentujúceho. Pomocou komentárov sa môžete vyjadriť k prezentáciám svojich kolegov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint Mobile nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu Mobile pre Windows 10.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora môžete používať ako pripomenutia iba pre vás, čo máte povedať počas prezentácie vašich snímok publiku.

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať poznámky lektora, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Notes, button.“ (Tlačidlo Poznámky.) Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa textové pole Poznámky.

 2. Ak chcete prejsť do textového poľa, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Slide notes“ (Poznámky k snímke).

 3. Ak chcete začať s pridávaním poznámok, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Slide notes, pane“ (Poznámky k snímkam, tabla).

 4. Svoje poznámky napíšte pomocou klávesnice na obrazovke.

 5. Ak chcete po dokončení zavrieť textové pole, prechádzajte jedným prstom v pravom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Čítanie poznámok lektora

Ak chcete zistiť, či snímka obsahuje poznámky, a potom si ich chcete prečítať, budete musieť otvoriť snímku v zobrazení na úpravy.

 1. Ak chcete prejsť do zobrazenia na úpravy, keď budete v zobrazení miniatúr na danej snímke, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Context menu, pop up, Edit button“ (Kontextová ponuka, automaticky otvárané okno, tlačidlo Upraviť).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Notes button“ (Tlačidlo Poznámky), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa tabla s poznámkami. Ak chcete na tablu prejsť, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve: „Slide notes, double-tap to place text in insertion point“ (Poznámky k snímke, dvojitým ťuknutím umiestnite text na zamerané miesto).

 5. Ak si chcete prečítať poznámky, tromi prstami potiahnite nadol. Otvorí sa textové pole Poznámky a Moderátor prečíta poznámky.

 6. Ak chcete zavrieť textové pole, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie komentárov

Ak napríklad spolupracujete s ostatnými na prezentácii alebo revidujete prácu niekoho iného, môžete na snímku pridať komentáre.

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať komentáre, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New comment, button“ (Tlačidlo Nový komentár), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Comments, Editable text“ (Komentáre, upraviteľný text), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Svoje poznámky napíšte pomocou klávesnice na obrazovke.

 4. Ak chcete po dokončení zavrieť textové pole, prechádzajte jedným prstom v pravom hornom rohu obrazovky, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Čítanie komentárov

Ak si chcete prečítať komentáre, budete musieť snímku otvoriť v zobrazení na úpravy.

 1. Ak chcete prejsť do zobrazenia na úpravy, keď budete v zobrazení miniatúr na danej snímke, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Context menu, pop up, Edit button“ (Kontextová ponuka, automaticky otvárané okno, tlačidlo Upraviť).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy.

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „New comment button“ (Tlačidlo Nový komentár), potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa tabla Komentáre.

 4. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava si postupne prečítajte všetky komentáre na vybratej snímke začínajúc od najnovšieho komentára.

 5. Ak chcete zavrieť tablu Komentáre, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Na pridanie a čítanie poznámok lektora alebo komentárov v prezentácii v aplikácii PowerPoint Online môžete použiť klávesnicu a čítačku obrazovky, ako je napríklad JAWS alebo Moderátor, vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse. Pomocou poznámok lektora môžete pridať pripomenutia alebo kľúčové body pre prezentujúceho. Pomocou komentárov sa môžete vyjadriť k prezentáciám svojich kolegov.

Ak je v zobrazení otvorená tabla Poznámky alebo Komentáre, vaša čítačka obrazovky môže prečítať poznámky a komentáre.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v PowerPointe Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate aplikáciu JAWS. Informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

Obsah tohto článku

Pridanie poznámok lektora

Prezentácie môžete upravovať iba v zobrazení na úpravy. Pokyny nájdete v časti Otvorenie prezentácie.

 1. V programe PowerPoint Online stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: „Slide note, main landmark“ (Poznámka k snímke, hlavný orientačný bod). Ak sa neozve „Slide note, main landmark“ (Poznámka k snímke, hlavný orientačný bod), tablu Poznámky otvorte stlačením klávesov Alt + klávesu s logom Windows + W, P, N.

 2. Zadajte poznámky lektora k aktuálnej snímke.

Čítanie poznámok lektora

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve číslo a názov aktuálnej snímky. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve číslo požadovanej snímky. Ak snímka obsahuje poznámky, ozve sa: „Has notes” (Obsahuje poznámky).

 2. Po otvorení tably Poznámky stláčajte klávesy Ctrl + F6, kým sa neozve: „Slide note, main landmark“ (Poznámka k snímke, hlavný orientačný bod).

 3. Stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + M. Čítačka obrazovky prečíta poznámku.

 4. Ak chcete súvislé čítanie zastaviť, stlačte kláves Ctrl.

Pridanie komentárov

Prezentácie môžete upravovať iba v zobrazení na úpravy. Pokyny nájdete v časti Otvorenie prezentácie.

 1. V programe PowerPoint Online stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve: „Insert comment button“ (Tlačidlo Vložiť komentár). Ak sa neozve „Insert comment button" (Tlačidlo Vložiť komentár), tablu Komentáre otvorte stlačením kombinácie klávesov Alt + klávesu s logom Windowsu + W, S, P, P.

 2. Stlačte kláves Enter. Ozve sa: „New, editing“ (Nový, úpravy).

 3. Zadajte komentár k aktuálnej snímke a potom stlačte kláves Enter.

Čítanie komentárov

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve číslo a názov aktuálnej snímky. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve číslo požadovanej snímky. Ak snímka obsahuje komentáre, ozve sa: „Has comments” (Obsahuje komentáre).

 2. Po otvorení tably Komentáre stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Insert comment, button“ (Vložiť komentár, tlačidlo).

 3. Stláčaním klávesu Tab prejdite k prvému komentáru. Čítačka obrazovky prečíta komentár. Stláčaním klávesu Tab sa presúvajte medzi komentármi a počúvajte ich.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×