Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Čítanie alebo pridanie poznámok lektora a komentárov v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Na pridanie a prečítajte si poznámky lektora v prezentácii PowerPoint použiť PowerPoint pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Získate informácie o používaní poznámok lektora na pridanie pripomenutí alebo osnovy pre prezentujúceho a Dodajte vaši kolegovia pripomienky týkajúce sa ich prezentácií pomocou komentárov.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora slúžia na spomenutie tých bodov vo vašej prezentácii, ktoré nie obsiahnuté na snímke. Poznámky lektora môžete použiť aj ako súkromné pripomenutia obsahu snímky.

 1. Ak chcete zobraziť tablu Poznámky, v normálnom zobrazení stlačte kombináciu klávesov Alt + O, Á.

 2. Na snímke, kde chcete pridať poznámky, stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť: "Snímky poznámky."

 3. Zadajte poznámky.

 4. Ak chcete opustiť tablu Poznámky, stlačte kláves F6.

Čítanie poznámok lektora

Si môžete vypočuť či snímky poznámky a Vypočujte si poznámky.

 1. V normálnom zobrazení stlačte kláves F6, až kým budete počuť, "Miniatúry."

 2. Stlačením klávesu šípka nahor alebo nadol šípky, kým sa počuť názov alebo číslo snímky a jeho umiestnenie v zozname snímok. Ak sú poznámky lektora na snímky, budete počuť: "Má poznámky."

 3. Ak chcete zobraziť tablu s poznámkami, stlačte klávesy Alt + W, P, N.

 4. Stlačte kláves F6, kým nebudete počuť "Snímky poznámky" a potom stlačte kláves SR klávesu R, ak si chcete vypočuť v poznámke.

Pridanie komentára

Komentáre môžete pridávať k snímkam napríklad vtedy, ak hodnotíte prácu niekoho iného.

Ak chcete komentovať daný text alebo objekt, najprv vyberte. Postup pri výbere v PowerPoint pomocou klávesových skratiek nájdete odkazujú na Použitie klávesových skratiek na vytvorenie prezentácie programu PowerPoint.

 1. Ak sa na snímke v normálnom zobrazení ozve tá časť textu alebo objektu, ktorú chcete komentovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + L, Ý. Otvorí sa tabla Komentáre.

 2. Zadajte svoj komentár a stlačte kláves Enter a uložte ho.

 3. Ak chcete opustiť tablu Komentáre, stlačte kláves Esc.

 4. Ak chcete zatvoriť tablu Komentáre, stlačte kombináciu klávesov Alt + L, B.

Čítanie komentárov

Si môžete vypočuť či snímky obsahuje komentáre a Vypočujte si komentáre.

 1. V normálnom zobrazení stlačte kláves F6, až kým budete počuť, "Miniatúry."

 2. Stlačte kláves F6 a nahor alebo nadol šípky, kým sa počuť názov alebo číslo snímky a jeho umiestnenie v zozname snímok. Ak sú poznámky na snímke, budete počuť: "Obsahuje komentáre."

 3. Ak chcete otvoriť tablu komentáre, stlačte kombináciu klávesov Alt + R, P, P. Budete počuť: "Komentáre na snímke."

  Ak už je otvorená tabla komentáre, stlačením klávesu F6 alebo Shift + F6, až budete počuť: "Komentáre na snímke."

 4. Kláves SR klávesu doprava alebo doľava, šípka umožňujú presuny medzi komentáre. Čítačka obrazovky číta komentáre, ako sa dostanete na ne.

 5. Ak chcete zatvoriť tablu Komentáre, stlačte kombináciu klávesov Alt + L, B.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Uloženie prezentácie použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Použite PowerPoint pre macOS s klávesnicou a VoiceOver vstavané macOS čítačku obrazovky, pridať a čítať poznámky lektora a komentárov v prezentácii.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie poznámok lektora

Pridajte do svojej prezentácie poznámky lektora a poskytnite svojmu publiku príbeh presahujúci obsah snímok. Poznámky lektora tiež možno použiť ako osobné pripomenutia týkajúce sa obsahu snímok. Ak pridávate len krátke poznámky, môžete poznámky lektora pridať v normálnom zobrazení. Ak na snímku plánujete napísať viac textu, môžete ho pridať na strane s poznámkami.

Pridanie poznámok lektora v normálnom zobrazení

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať poznámky lektora, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „ Notes Pane, layout area“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia).

 2. Zadajte poznámky lektora pre danú snímku. Po dokončení tablu Poznámky opustíte stlačením klávesu F6.

Pridanie poznámok lektora na stranu s poznámkami

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať poznámky lektora, stlačte v normálnom zobrazení kombináciu klávesov Command + 3. Ozve sa: „Notes page, layout area“ (Strana s poznámkami, oblasť rozloženia).

 2. Na strane s poznámkami stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Edit text, you're currently on a text area“ (Úprava textu, nachádzate sa v oblasti textu). Zadajte poznámky lektora.

 3. Ak chcete prejsť na poznámky na inej snímke, stláčajte na strane s poznámkami kombináciu klávesov Option + Control + Shift + kláves so šípkou nahor, kým sa neozve: „Notes pane, layout area“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia). Potom stlačte kombináciu klávesov Option + kláves so šípkou vpravo alebo kláves so šípkou vľavo.

 4. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, stlačte kombináciu klávesov Command + 1.

Čítanie poznámok lektora

Môžete počúvať poznámky na náhlavnú súpravu a potom ich slovne odovzdať publiku alebo nechajte VoiceOver poznámky čítať nahlas. Poznámky lektora v normálnom zobrazení alebo stránke programu Notes môžu počúvať pri vytváraní alebo úprave prezentácie. Počas prezentácie, môžete použiť zobrazenie pre prezentujúceho.

Čítanie poznámok lektora v normálnom zobrazení

 1. Keď sa nachádzate na snímke, stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „Notes Pane, layout area.“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia.)

 2. Tabla Poznámky, stlačte kláves ovládanie + príkaz + pravý kláves so šípkou. Budete počuť: "Úprava textu, vkladania začiatku textu,", za ktorou nasleduje text poznámky lektora.

 3. Ak chcete odísť z tably Poznámky, stlačte kláves F6.

Čítanie poznámok lektora na strane s poznámkami

 1. Na snímke stlačte kombináciu klávesov Command + 3. Ozve sa: „Notes page, layout area“ (Strana s poznámkami, oblasť rozloženia).

 2. Na stranu s poznámkami, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Upraviť text", za ktorou nasleduje text poznámky.

 3. Ak chcete prejsť na poznámky na inej snímke, stláčajte na strane s poznámkami kombináciu klávesov Option + Control + Shift + kláves so šípkou nahor, kým sa neozve: „Notes pane, layout area“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia). Potom stlačte kombináciu klávesov Option + kláves so šípkou vpravo alebo kláves so šípkou vľavo.

 4. Ak sa chcete vrátiť do normálneho zobrazenia, stlačte kombináciu klávesov Command + 1.

Prečítanie poznámok lektora v zobrazení pre prezentujúceho

 1. Ak chcete prejsť do zobrazenia pre prezentujúceho, v normálnom zobrazení snímky stlačte kombináciu klávesov Option + Return. Ozve sa: „Presenter view“ (Zobrazenie pre prezentujúceho).

 2. V zobrazení pre prezentujúceho stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Notes Pane, layout area.“ (Tabla Poznámky, oblasť rozloženia.)

 3. Čítanie textu poznámok, na table poznámky stlačením ovládacieho prvku + možnosť + Shift + šípka nadol. Budete počuť: "v úpravy textu," nasleduje text> poznámky. Ak chcete zastaviť čítanie, klávesu so šípkou doľava a doprava v rovnakom čase.

Pridanie komentárov

Ak napríklad spolupracujete s ostatnými na prezentácii alebo revidujete prácu niekoho iného, môžete na snímku pridať komentáre.

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať komentáre, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty pása s nástrojmi. Následne stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Review tab“ (Karta Revízia). Potom tlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Press Review, selected, tab“ (Stlačte kartu Revízia, vybratá, karta).

 2. Na karte Revízia stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „New comment button“ (tlačidlo Nový komentár). Potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Edit text, you're currently on a text area“ (Úprava textu, nachádzate sa v oblasti textu). Zameranie sa presunie na tablu komentárov na okraji.

 3. Zadajte komentár. Ak chcete po dokončení opustiť tablu komentárov, stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov položky alebo prvku, ktoré chcete vybrať.

Čítanie komentárov

Ak si chcete vypočuť na komentáre ostatných a zistiť, kto má komentáre na prezentácii môžete použiť funkcie VoiceOver a kedy.

 1. V normálnom zobrazení snímky stláčajte kláves F6, kým sa neozve názov aktuálnej karty panela s nástrojmi. Následne stláčajte kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava, kým sa neozve: „Review tab“ (Karta Revízia). Potom tlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník. Ozve sa: „Review tab“ (karta Revízia).

 2. Na karte Revízia stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Show comments menu button“ (Tlačidlo ponuky Zobraziť komentáre).

 3. Ak chcete rozbaliť zoznam ponuky Zobraziť komentáre, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + M.

 4. V zozname ponúk stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve „Check mark, Comment pane“ (Znak začiarknutia, tabla Komentáre) alebo „Comment pane“ (tabla Komentáre). Ak sa ozve „Check mark, Comment pane“ (Znak začiarknutia, tabla Komentáre), stlačte kláves Esc a pokračujte ďalším krokom. Ak sa ozve „Comment pane“ (tabla Komentáre), stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 5. Na snímke stláčajte kláves F6, kým sa neozve: „Comments tab, you're currently on ta tab inside of a task pane“ (Tabla Komentáre, nachádzate sa na karte pracovnej tably).

 6. Na karte komentáre stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Komentár vlákna." Teraz sa zameriava na prvú komentár vlákna. Čítanie komentár, stláčaním klávesu Tab. Funkcia voiceOver oznamuje čas, kedy bol pridaný komentár a kto je autorom.

  Ak chcete prejsť na nasledujúcu postupnosť komentárov, stlačte kombináciu klávesov Option + Control + Shift + kláves so šípkou nahor. Ozve sa: „Out of comment thread“ (Mimo vlákna komentárov). Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým nebudete počuť ďalšiu postupnosť.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Uloženie prezentácie použitím čítačky obrazovky v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

PowerPoint pomocou funkcie VoiceOver, čítačka obrazovky vstavané pre iOS, pridať a čítať poznámky lektora v prezentácii.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Čítanie poznámok lektora

Ak otvoríte prezentáciu v aplikácii PowerPoint, otvorí sa v normálnom zobrazení, v ktorom VoiceOver môže poznámky lektora prečítať.

 1. Ak chcete zistiť, či snímka obsahuje poznámky lektora, potiahnite prstom doprava, kým sa neprejdete na tablu miniatúr snímok. Keď prejdete na tablu miniatúry a snímka obsahuje poznámky lektora, VoiceOver oznámi, napríklad: „Slide 1 of 8, <title of the slide>, has notes.“ („Snímka 1 z 8, <nadpis snímky> obsahuje poznámky.")

 2. Ak chcete otvoriť textové pole Poznámky, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Notes button.“ (Tlačidlo Poznámky) Dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Otvorí sa textové pole Poznámky. Ak si chcete prečítať poznámky, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Slide notes, text box, <speaker notes for the slide>.“ (Poznámky k snímke, textové pole, <poznámky lektora k snímke>.)

 4. Ak chcete zavrieť pole Poznámky, potiahnite prstom doľava, kým sa neozve: „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora môžete používať ako pripomenutia iba pre vás, čo máte povedať počas prezentácie vašich snímok publiku.

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať poznámky lektora, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Notes, button.“ (Tlačidlo Poznámky.) Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa textové pole Poznámky.

  Poznámka: Ak sa ozve „Notes“ (Poznámky) namiesto „Notes button,“ (Tlačidlo poznámky), textové pole Poznámky je už p programe PowerPoint otvorené.

 2. Ak chcete prejsť do textového poľa, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Slide notes, text box, text field.“ (Poznámky k snímke, textové pole, textové pole.)

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku a začnite pridávať svoje poznámky. Poznámky zadávajte pomocou klávesnice na obrazovke. Ak chcete prejsť na klávesnicu, potiahnite prstom doprava, kým sa neozve: „Q.“

  Tip: Klávesnicu môžete tiež vyhľadať medzi položkami na obrazovke. Ak chcete vyhľadávať, opíšte prstom kruh na obrazovke. VoiceOver zahlási tie položky, ktoré vyznačíte. Ak chcete položku vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Ak ste hotoví, zatvorte klávesnicu potiahnutím prstom doprava, kým sa neozve: „Hide keyboard.“ (Skryť klávesnicu.) Potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Prezentovanie pomocou čítačky obrazovky v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Na pridávanie a čítanie poznámok lektora a komentárov v prezentácii v aplikácii PowerPoint pre Android môžete použiť funkciu TalkBack, vstavanú čítačku obrazovky pre Android. Pomocou poznámok lektora môžete pridať pripomenutia alebo kľúčové body pre prezentujúceho. Pomocou komentárov sa môžete vyjadriť k prezentáciám svojich kolegov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora môžete používať ako pripomenutia iba pre vás, čo máte povedať počas prezentácie vašich snímok publiku.

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať poznámky lektora, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „Notes, button.“ (Tlačidlo Poznámky.) Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa textové pole Poznámky.

 2. Ak chcete prejsť do textového poľa, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve: „Slide notes“ (Poznámky k snímke).

 3. Ak chcete začať s pridávaním poznámok, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Svoje poznámky napíšte pomocou klávesnice na obrazovke.

 5. Po dokončení zatvorte textové pole potiahnutím prstom nadol a potom doľava.

Čítanie poznámok lektora

Keď sa budete nachádzať v zozname snímok v zobrazení Miniatúra, TalkBack vám oznámi, či snímka obsahuje poznámky. Budete počuť číslo a názov snímky a tiež „has notes“ (obsahuje poznámky). Ak si chcete prečítať poznámky, budete musieť snímku otvoriť v zobrazení na úpravy. Počas prezentovania máte možnosť využiť zobrazenie pre prezentujúceho a prečítať si poznámky.

Čítanie poznámok lektora v zobrazení na úpravy

 1. Ak chcete otvoriť snímku s komentármi v zobrazení na úpravy, keď budete na danej snímke, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy.

 3. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Notes button“ (Tlačidlo Poznámky), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Otvorí sa textové pole Poznámky. Ak si chcete prečítať poznámky, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Slide notes“ (Poznámky k snímke), potom budú nasledovať poznámky lektora k snímke.

 5. Ak chcete zavrieť pole Poznámky, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Čítanie poznámok lektora počas prezentovania

 1. V zobrazení miniatúr alebo na úpravy ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Present button“ (Tlačidlo Prezentovať), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná snímka, potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Ak si chcete prečítať poznámky, ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Slide notes“ (Poznámky k snímke), potom budú nasledovať poznámky k snímke.

Pridanie komentárov

Ak napríklad spolupracujete s ostatnými na prezentácii alebo revidujete prácu niekoho iného, môžete na snímku pridať komentáre.

 1. Na snímke, na ktorú chcete pridať komentáre, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve: „New comment, button.“ (Tlačidlo Nový komentár). Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa textové pole Komentáre.

 2. Svoje poznámky napíšte pomocou klávesnice na obrazovke.

 3. Po dokončení zatvorte textové pole potiahnutím prstom nadol a potom doľava.

Čítanie komentárov

Keď sa nachádzate v zozname snímok v zobrazení Miniatúra, TalkBack vám oznámi, či snímka obsahuje komentáre. Ozve sa číslo a názov snímky, potom zaznie „has comments“ (obsahuje komentáre). Ak si chcete prečítať komentáre, budete musieť snímku otvoriť v zobrazení na úpravy.

 1. Ak chcete otvoriť snímku s komentármi v zobrazení na úpravy, keď budete na danej snímke, dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa: „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť).

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Snímka sa otvorí v zobrazení na úpravy.

 3. Ťahajte prstom doľava, kým sa neozve „Not checked, More options switch“ (Nie je začiarknuté, prepínač Ďalšie možnosti), potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Tab menu“ (Ponuka kariet) a aktuálne vybratá karta.

 4. Ak chcete otvoriť ponuku kariet, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Review tab“ (Karta Revízia), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Previous button“ (Tlačidlo Naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa tabla Komentáre.

 7. Ďalej ťahajte prstom doprava, aby ste si postupne prečítali všetky komentáre na snímke.

 8. Ak chcete zavrieť tablu Komentáre, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Použite PowerPoint Mobile s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky systému Windows, pridajte a prečítajte si poznámky lektora v prezentácii vo formáte pripomenutia alebo osnovy pre prezentujúceho. Môžete si tiež prečítať komentáre vaši kolegovia dali o prezentácii.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora môžete používať ako pripomenutia iba pre vás, čo máte povedať počas prezentácie vašich snímok publiku.

 1. Pri úprave snímky v PowerPoint Mobile, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Poznámky" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa tabla poznámky.

 2. Ak chcete presunúť na tablu s poznámkami, potiahnite prstom doľava, kým sa "Snímky poznámky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Svoje poznámky napíšte pomocou klávesnice na obrazovke.

 4. Zavrite tablu s poznámkami, keď ste hotoví, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Zavrieť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Čítanie poznámok lektora

Si môžete vypočuť na poznámky, ktoré boli pridané do snímky.

 1. Pri úprave snímky v PowerPoint Mobile, potiahnite prstom doprava, kým budete počuť: "Poznámky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa tabla poznámky.

 2. Ak chcete presunúť na tablu s poznámkami, potiahnite prstom doľava, kým sa "Snímky poznámky", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Prečítajte si poznámky, potiahnutím prstom nadol tromi prstami.

 4. Zavrite tablu s poznámkami, keď ste hotoví, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Zavrieť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Čítanie komentárov

Prečítajte si poznámky, ktoré iní opustili pre vás v prezentácii. Na pridanie komentárov k prezentácii, prepnite na úplnú počítačovú verziu PowerPoint alebo použite PowerPoint Online.

 1. Počas upravovania snímky potiahnutím prstom doprava, kým sa počuť "Ďalšie možnosti", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Ak potiahnete prstom doľava, kým nebudete počuť "Selektor tabulátora," nasleduje aktuálne vybratej karte, napríklad "Domov".

 3. Otvorte ponuku karty, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Revízia", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Ďalej", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnutím prstom doľava čítať všetky komentáre v vybratú snímku jeden po druhom, začínajúc od najnovších komentár.

 7. Zavrite tablu poznámky, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "Zavrieť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie a úpravu obrázkov a tabuliek v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Na pridanie a čítať poznámky lektora alebo komentárov v prezentácii použiť PowerPoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník. Získate informácie o používaní poznámok lektora na pridanie pripomenutí alebo osnovy pre prezentujúceho a Dodajte vaši kolegovia pripomienky týkajúce sa ich prezentácií pomocou komentárov.

Poznámky: 

 • Ak vo Windowse 10 Fall Creators Update používate Moderátora, musíte pred úpravou dokumentov, tabuľkových hárkov alebo prezentácií v Office Online vypnúť režim skenovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie virtuálneho režimu alebo režimu prehľadávania v čítačkách obrazovky vo Windowse 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

Obsah tohto článku

Pridanie poznámok lektora

Poznámky lektora slúžia na spomenutie tých bodov vo vašej prezentácii, ktoré nie obsiahnuté na snímke. Poznámky lektora môžete použiť aj ako súkromné pripomenutia obsahu snímky.

 1. Ak chcete zobraziť tablu s poznámkami v normálnom zobrazení, stlačte kláves s logom Alt + Windows, W, P, N.

 2. Na snímke, kde chcete pridať poznámky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť: "Snímky poznámky."

 3. Zadajte poznámky.

 4. Ak chcete ukončiť tablu s poznámkami, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6.

Čítanie poznámok lektora

Si môžete vypočuť či snímky poznámky a Vypočujte si poznámky.

 1. V normálnom zobrazení, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť číslo snímky a jeho umiestnenie v zozname snímok.

 2. Stlačením klávesu šípka nahor alebo nadol kláves so šípkou a Prezrite si zoznam snímok. Ak sú poznámky lektora na snímky, budete počuť: "Má poznámky."

 3. Ak chcete zobraziť tablu s poznámkami, stlačte kláves s logom Alt + Windows, W, P, N.

 4. Stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť "Snímky poznámky" a potom stlačte kláves SR klávesu R, ak si chcete vypočuť v poznámke.

Pridávanie komentárov

Komentáre môžete pridávať k snímkam napríklad vtedy, ak hodnotíte prácu niekoho iného.

 1. Na snímke v normálnom zobrazení, keď budete počuť informáciu text alebo objekt, ktorý chcete komentovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + kláves s logom Windows, R, C1. Otvorí sa tabla komentáre. Budete počuť: "@mention alebo začať konverzáciu."

 2. Zadajte svoj komentár. Môžete stlačením klávesu Enter začnite nový riadok.

 3. Ak chcete uložiť komentár, stláčajte kláves Tab, kým budete počuť "Príspevkom" a potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete ukončiť tabla komentáre, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6.

 5. Zatvorenie tably komentáre, stlačte kláves s logom Alt + Windows, R, P, P.

Čítanie komentárov

Si môžete vypočuť či snímky obsahuje komentáre a Vypočujte si komentáre.

 1. V normálnom zobrazení, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až kým budete počuť číslo snímky a jeho umiestnenie v zozname snímok.

 2. Stlačením klávesu šípka nahor alebo nadol kláves so šípkou a Prezrite si zoznam snímok. Ak sú poznámky lektora na snímky, budete počuť: "Obsahuje komentáre."

 3. Ak chcete otvoriť tablu komentáre, stlačte kláves s logom Alt + Windows, R, P, P. Budete počuť: "Tablu poznámky."

  Ak už je otvorená tabla komentáre, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 alebo Ctrl + Shift + F6, až budete počuť: "Tablu poznámky."

 4. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Komentár karta". Pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami na pohyb medzi komentár karty a ľavej a pravej klávesy so šípkami umožňujú presuny medzi komentáre v rámci každej karty. Čítačka obrazovky číta komentáre, ako sa dostanete na ne.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v PowerPointe

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×