Čítania a úprava poznámok pod čiarou a vysvetliviek vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Čítania a úprava poznámok pod čiarou a vysvetliviek vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

V programe Word 2016 môžete použiť klávesnicu a Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, na čítanie a prechod na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumente v aplikácii Word 2016. Môžete tiež pridať nové poznámky pod čiarou a vysvetlivky, ako aj upraviť, konvertovať a odstrániť existujúce. Poznámky pod čiarou sa zvyčajne zobrazujú v dolnej časti stránky a vysvetlivky sa nachádzajú na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Windowse pre Microsoft Word.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Prečítanie poznámky pod čiarou

Pri čítaní alebo navigácii v dokumente sa odkazy na poznámky pod čiarou čítajú automaticky spolu s textom. Môžete tiež rýchlo prejsť na poznámky pod čiarou v dokumente a čítať len tie.

 1. Po otvorení dokumentu, ktorý obsahuje poznámky pod čiarou, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a otvorte kartu referencie.

 2. Vyberte možnosť Ďalšie poznámky pod čiarou, stlačte N prejdite na ďalšie číslo poznámky pod čiarou odkaz v dokumente.

  Tip: Ak chcete prejsť na predchádzajúce referenčné číslo poznámky pod čiarou, stlačte kláves P.

 3. Ak chcete prejsť na text poznámky pod čiarou na konci stránky, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, H. Ak máte poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumente, objaví okno Zobraziť poznámky. Stlačením klávesu Enter prejdete na poznámky pod čiarou.

 4. Do poznámok pod čiarou na čítanie, stlačením klávesu Caps lock + M.

 5. Číslo aktuálnej poznámky pod čiarou odkaz v základnom texte dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, H.

Prečítanie vysvetlivky

Pri čítaní alebo navigácii v dokumente sa odkazy na vysvetlivky čítajú automaticky spolu s textom. Môžete rýchlo prejsť na vysvetlivky v dokumente a čítať len tie.

 1. Po otvorení dokumentu, ktorý obsahuje vysvetlivky, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a otvorte kartu referencie.

 2. Vyberte možnosť Ďalšie poznámky pod čiarou, stlačte X prejdete na ďalšiu značku vysvetlivky v dokumente.

  Tip: Ak chcete prejsť na predchádzajúcu referenčnú značku poznámky pod čiarou, stlačte kláves V.

 3. Ak chcete prejsť na text vysvetlivky na konci dokumentu, stlačte klávesy ALT + S, H. Ak máte poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumente, objaví okno Zobraziť poznámky. Stlačte kláves Shift + Tab + šípka nadol šípku a potom stlačením klávesu Enter prejdete na vysvetlivky.

 4. Do vysvetliviek na čítanie, stlačením klávesu Caps lock + M.

 5. Ak sa chcete vrátiť na aktuálny vysvetlivky značku v základnom texte dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, H.

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku

Pri čítaní dokumentu s Moderátorom sa môžete premiestňovať medzi odkazom na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku a ich textom alebo naspäť.

 1. Po otvorení dokumentu, ktorý obsahuje poznámky pod čiarou alebo vysvetliviek, umiestnite kurzor na poznámku pod čiarou alebo koncovú poznámku. Moderátor oznamuje: "Pod čiarou" alebo "vysvetlivku".

 2. Ak chcete text poznámky pod čiarou odkaz na konci stránky stlačením kombinácie klávesov CAPS LOCK zámok + vložiť. Moderátor oznamuje odkaz na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivky, napríklad "Poznámky pod čiarou 1".

 3. Čítať poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, stlačením klávesov Caps lock + M.

 4. Ak chcete obnoviť pôvodnú značku poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky v základnom texte dokumentu, stlačením klávesu Caps lock + Shift + Insert.

Pridanie poznámky pod čiarou

Word 2016 vloží značku odkazu v základnom texte a pridá odkaz text poznámky pod čiarou v dolnej časti stránky.

 1. Po otvorení dokumentu, umiestnite kurzor miesto, kam chcete vložiť poznámku pod čiarou.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Odkazy, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

 3. Vyberte možnosť Vložiť poznámku pod čiarou, stlačte kláves F. Moderátor oznamuje číslo odkazu alebo značku pridali k textu a vykoná sa prechod na koniec stránky.

 4. Napíšte text poznámky pod čiarou.

 5. Po dokončení s textom odkaz, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, H, ak sa chcete vrátiť na značku odkazu na poznámku pod čiarou kurzora v základnom texte dokumentu.

Pridanie vysvetlivky

Word 2016 vloží značku odkazu v základnom texte a pridá odkaz text vysvetlivky na koniec dokumentu.

 1. Po otvorení dokumentu, umiestnite kurzor miesto, kam chcete vložiť vysvetlivku.

 2. Ak chcete otvoriť kartu Odkazy, stlačte kombináciu klávesov Alt + S.

 3. Vyberte možnosť Vložiť vysvetlivku, stlačte kláves E. Moderátor oznamuje značku odkazu alebo číslo, ktoré sa pridali k textu a vykoná sa prechod na koniec dokumentu.

 4. Napíšte text vysvetlivky.

 5. Po dokončení s textom odkaz, stlačte kombináciu klávesov Alt + S, H, ak sa chcete vrátiť na značku odkazu vysvetlivky kurzor na miesto v texte dokumentu.

Prispôsobenie poznámok pod čiarou a vysvetliviek

Môžete zmeniť spôsob, ako sa poznámky pod čiarou a vysvetlivky zobrazujú v dokumente. Môžete napríklad zmeniť formát čísel alebo miesto, na ktorom sa text k odkazu zobrazí v dokumente.

 1. Po otvorení dokumentu, ktorý obsahuje poznámky pod čiarou alebo vysvetliviek, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a otvorte kartu referencie.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Poznámka pod čiarou a vysvetlivka, stlačte kláves Q.

 3. V dialógovom okne môžete vybrať, napríklad:

  • Kde sa zobrazia v dokumente poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

  • Formát číslovania strán, ak chcete použiť pre každú.

  • Číslo sa má začínať číslom.

  • Či sa majú použiť Priebežné číslovanie pre celý dokument alebo na každú sekciu zvlášť.

  • Či definované zmeny sa použijú na celý dokument alebo len sekciu, ktorej sa nachádzate.

  Na pohyb medzi dialógové okno polí a tlačidlá, stláčaním klávesu Tab. Pomocou klávesov so šípkami na prechod medzi možnosťami v poli a stlačte kláves Enter a vyberte niektorú z možností.

 4. Ak chcete použiť zmeny dokumentu s existujúce poznámky pod čiarou alebo vysvetliviek, stláčaním klávesu Tab opakovane, kým sa Moderátor oznámi na tlačidlo použiť. Ak chcete použiť zmeny dokumentu a zavrite dialógové okno, stlačte medzerník.

  Ak chcete použiť nastavenia dokumentu bez toho, aby sa existujúce poznámky pod čiarou alebo vysvetliviek, stláčaním klávesu Tab opakovane, kým sa Moderátor oznámi tlačidlo Vložiť. Ak chcete vložiť poznámku pod čiarou alebo koncovej poznámky do dokumentu a zavrite dialógové okno, stlačte medzerník.

Konvertovanie všetkých poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Poznámky pod čiarou sa dajú konvertovať na vysvetlivky a naopak.

 1. Po otvorení dokumentu, ktorý obsahuje poznámky pod čiarou alebo vysvetliviek, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a otvorte kartu referencie.

 2. Ak chcete otvoriť dialógové okno Poznámka pod čiarou a vysvetlivka, stlačte kláves Q.

 3. Opakovane stláčajte tabulátor, kým budete počuť Moderátor oznámi Konvertovať tlačidlo, stlačte kláves MEDZERNÍK vyberte. Otvorí sa dialógové okno Konvertovať poznámky.

 4. V dialógovom okne Konvertovať poznámky pomocou klávesov so šípkami zmeniť výbery, až kým nevyberiete požadovanú možnosť. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves MEDZERNÍK vyberte. Zatvorí dialógové okno Konvertovať poznámky a zamerania vráti do dialógového okna Poznámka pod čiarou a vysvetlivka.

 5. V dialógovom okne sa vyberie tlačidlo Vložiť. Stlačením medzerníka sa vykoná konverzia a zavrie sa dialógové okno.

Odstránenie poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Ak chcete odstrániť poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, odstráňte číslo odkazu alebo značku v základnom texte odkaz text, nie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky na konci stránky, sekcie alebo dokumentu. Ak odstránite odkaz text, číslo odkazu alebo značku zostáva v dokumente. Keď odstránite číslo odkazu alebo značku, v poznámke sa odstráni úplne a zostávajúce referenčného čísla alebo značky zaktualizuje.

 1. Po otvorení dokumentu, ktorý obsahuje poznámky pod čiarou alebo vysvetliviek, stlačte kombináciu klávesov Alt + S a otvorte kartu referencie.

 2. Ak chcete vybrať poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, stlačte kláves O a pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol si prezrite možnosti. Moderátor pri presúvaní oznamuje klávesy pre jednotlivé položky.

 3. Ak chcete vybrať poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, stlačte príslušné tlačidlo, napríklad N pre Ďalšiu poznámku pod čiarou. Teraz je umiestnený kurzor pred značku poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky odkazu v základnom texte.

 4. Ak chcete odstrániť odkaz, dvakrát stlačte kláves Delete (Moderátor oznámi: „Delete“).

  V aplikácii JAWS stlačte kláves Delete (JAWS oznámi: „Selected blank space“ („Vybratá medzera“)), potom znova stlačte kláves Delete. Poznámka pod čiarou alebo vysvetlivka je teraz odstránená.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Pridanie, prečítanie a odstránenie komentárov vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použite Word pre Mac s klávesnicou a funkcie VoiceOver, vstavaný čítačky obrazovky Mac OS, čítať a prejsť na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumente Word. Môžete tiež pridať novú poznámku pod čiarou a vysvetliviek, ako aj upravovať, konvertovať a odstrániť existujúce. Zvyčajne, v dolnej časti stránky sa zobrazia poznámky pod čiarou a vysvetliviek otázky na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde pre Mac.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Pridanie poznámky pod čiarou

 1. V dokumente, presuňte na miesto, kam chcete vložiť poznámku pod čiarou.

 2. Stlačte kláves Command + možnosť + F. Budete počuť: "Poznámky pod čiarou," nasleduje počet poznámok a potom "upraviť text." Vykoná sa prechod do časti poznámky pod čiarou.

 3. Napíšte text poznámky pod čiarou.

Pridanie vysvetlivky

 1. V dokumente, presuňte na miesto, kde chcete pridať vysvetlivku.

 2. Stlačením príkazu + možnosť + E. Budete počuť: "Vysvetlivky", nasleduje počet poznámok a potom "upraviť text." Vykoná sa prechod do časti vysvetlivky.

 3. Napíšte text vysvetlivky.

Prejsť na a prečítajte si poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

Funkcia voiceOver oznamuje poznámok pod čiarou a vysvetlivky počas čítania dokumentu.

 1. Keď funkcia VoiceOver oznamuje poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky číslo, ukončiť režim čítania a stláčaním klávesu šípka doľava, kým nebudete počuť číslo poznámky.

 2. Ak chcete prejsť na text poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, stlačte a podržte kláves CTRL + možnosť + Shift dvakrát rýchlo stlačte medzerník.

  Funkcia voiceOver prečíta text poznámky. Ak funkcia VoiceOver nespustí automaticky čítanie text poznámky, stlačte ovládací prvok + možnosť + A.

Prechádzať poznámok pod čiarou alebo vysvetlivky

Z poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky môžete jednoducho premiestniť do inej.

 1. Stlačte kláves F6, až kým nebudete počuť aktuálne vybratú kartu, napríklad "domov vybratá karta."

 2. Stlačte kláves ovládanie + možnosť + šípka doľava alebo šípka doprava, kým sa "Odkazy, karta," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Ďalšiu poznámku pod čiarou, tlačidlo ponuky" a potom stlačením klávesu šípka nadol, kým budete počuť možnosť, a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Vykoná sa prechod vybratej poznámky. Funkcia voiceOver prečíta text poznámky.

 4. Pokračujte ďalšiu alebo predchádzajúcu poznámku, stlačte ovládací prvok + možnosť + Shift + M a potom stlačením klávesu šípka nadol, kým budete počuť možnosť, a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Konvertovanie všetkých poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Poznámky pod čiarou sa dajú konvertovať na vysvetlivky a naopak.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Menu bar, Apple“ (Panel s ponukami, Apple).

 2. Stlačte kláves šípka ovládacieho prvku + možnosť + vpravo, kým sa počuť "Vložiť", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 3. Stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Poznámky pod čiarou, tri bodky," a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Budete počuť: "Poznámky pod čiarou a vysvetlivka umiestnenie."

 4. Stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo Konvertovať", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník. Budete počuť: "konvertovať poznámky, dialógové okno."

 5. Stlačte kláves šípka ovládacieho prvku + možnosť + vpravo, kým nebudete počuť na požadovanú možnosť.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Tlačidlo OK", a potom stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. V texte, prejsť na poznámky pod čiarou alebo koncovú poznámku, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stlačte kláves Backspace, kým nebudete počuť: "Pod čiarou" alebo "Vysvetlivky, výberu odstránené." Poznámka: značku v základnom texte a text sa odstránia.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Word pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, čítať a prejsť na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumente Word. Môžete tiež pridať novú poznámku pod čiarou a vysvetliviek alebo odstrániť existujúce. Zvyčajne, v dolnej časti stránky sa zobrazia poznámky pod čiarou a vysvetliviek otázky na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre iOS nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Word pre iPhone

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

 • Dokumenty odporúčame čítať a upravovať v zobrazení Rozloženie pri tlači. V iných režimoch zobrazenia funkcia VoiceOver nemusí spoľahlivo fungovať.

Obsah tohto článku

Pridanie poznámky pod čiarou

 1. V dokumente, prejdite na umiestnenie, kam chcete vložiť poznámku pod čiarou a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Zobraziť pás s nástrojmi", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť aktuálne vybratú kartu, napríklad "domov, karta."

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. V ponuke karty rozbalí.

 4. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Karta, vložiť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Vložiť poznámku pod čiarou, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia voiceOver oznamuje číslo poznámky pod čiarou a vykoná sa prechod do textového poľa Poznámky pod čiarou v tele dokumentu.

 6. Posunutím prsta pozdĺž pravej časti obrazovky, kým nebudete počuť "skryť pás s nástrojmi, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, dolnej časti obrazovky.

 7. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte text poznámky pod čiarou.

Pridanie vysvetlivky

 1. V dokumente, prejdite na umiestnenie, kam chcete pridať vysvetlivku, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Zobraziť pás s nástrojmi", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť aktuálne vybratú kartu, napríklad "domov, karta."

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. V ponuke karty rozbalí.

 4. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Karta, vložiť" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "vložiť vysvetlivku, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Funkcia voiceOver oznamuje číslo vysvetlivky a vykoná sa prechod do textového poľa vysvetlivka v tele dokumentu.

 6. Posunutím prsta pozdĺž pravej časti obrazovky, kým nebudete počuť "skryť pás s nástrojmi, tlačidlo," a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, dolnej časti obrazovky.

 7. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte text vysvetlivky.

Prejsť na a prečítajte si poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. V tele dokumentu, potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver oznamuje poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky. Budete počuť, napríklad "Poznámky pod čiarou odkaz", za ktorou nasleduje číslo poznámky pod čiarou.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod do textového poľa Poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky a VoiceOver prečíta poznámku.

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. V tele dokumentu, potiahnite prstom doprava, kým funkcia VoiceOver oznamuje poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky. Budete počuť, napríklad "Poznámky pod čiarou odkaz", za ktorou nasleduje číslo poznámky pod čiarou.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod do textového poľa Poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

 3. Použitie klávesnice na obrazovke text odstránite z poľa Poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Pomocou Word pre Android TalkBack, vstavané Android obrazovky, čítať a prejsť na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumente Word. Môžete tiež pridať novú poznámku pod čiarou a vysvetliviek, ako aj formát a odstrániť existujúce. Zvyčajne, v dolnej časti stránky sa zobrazia poznámky pod čiarou a vysvetliviek otázky na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Worde pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Pridanie poznámky pod čiarou

 1. V dokumente, prejdite na umiestnenie, kam chcete vložiť poznámku pod čiarou a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť "kartu,"nasleduje aktuálne vybratej karte, napríklad "domov, nedostanete."

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Insert tab“ (Karta Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Poznámka pod čiarou tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod do textového poľa Poznámky pod čiarou a na obrazovke sa zobrazí klávesnica, dolnej časti obrazovky.

 6. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte text poznámky pod čiarou.

Pridanie vysvetlivky

 1. V dokumente, prejdite na umiestnenie, kam chcete pridať vysvetlivku, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 2. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť "nie je začiarknuté, ďalšie možnosti prepnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť "kartu,"nasleduje aktuálne vybratej karte, napríklad "domov, nedostanete."

 3. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa ponuka kariet.

 4. Ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Insert tab“ (Karta Vložiť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod do textového poľa vysvetlivky a na obrazovke sa zobrazí klávesnica, dolnej časti obrazovky.

 6. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte text vysvetlivky.

Prejsť na a prečítajte si poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. TalkBack oznamuje poznámok pod čiarou a vysvetlivky počas čítania dokumentu. Budete počuť, napríklad "Pod čiarou," nasleduje číslo poznámky. Ak chcete prejsť na text poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, dvakrát ťuknite na obrazovku.

  TalkBack prečíta poznámky automaticky.

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. Presun na značku odkazu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, ktorý chcete odstrániť.

 2. Otvorte ponuku miestneho kontextu, potiahnite prstom nahor potom doprava. Budete počuť: "upozorniť lokálnej kontextovej ponuky."

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Akcie", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Upozornenie, akcie."

 4. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Spustenie kontextová ponuka", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým sa "Tlačidlo Vystrihnúť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Odkaz na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivky a text sa odstránia.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Použite Word Mobile s moderátorom vstavanej čítačky obrazovky Windows, čítať a prejsť na poznámky pod čiarou a vysvetliviek v dokumentoch programu Word. Môžete tiež pridať novú poznámku pod čiarou a vysvetliviek aj ako odstrániť existujúce. Zvyčajne, v dolnej časti stránky sa zobrazia poznámky pod čiarou a vysvetliviek otázky na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre Windows Phone 10 nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie Wordu Mobile pre Windows 10.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

 • Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku

 • Pridanie poznámky pod čiarou

 • Pridanie vysvetlivky

 • Odstránenie poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku

 1. Počas čítania dokumentu programu Word, potiahnite prstom nahor alebo nadol jedným prstom až budete počuť: "Položky".

 2. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Pod čiarou" alebo "Vysvetlivky," nasleduje číslo poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky a dvojitým ťuknutím na obrazovku nastavenie kurzora na začiatok poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

Pridanie poznámky pod čiarou

Word Mobile vloží značku odkazu v základnom texte a pridá odkaz text poznámky pod čiarou v dolnej časti stránky.

 1. V dokumente, vyberte umiestnenie, kam chcete vložiť poznámku pod čiarou.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Domov tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Hlavná ponuka je teraz rozšírený.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Vložiť", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým sa "Poznámka pod čiarou tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte text poznámky pod čiarou odkaz.

Pridanie vysvetlivky

Word Mobile vloží značku odkazu v základnom texte a pridá odkaz text vysvetlivky na koniec dokumentu.

 1. V dokumente, vyberte umiestnenie, kam chcete vložiť vysvetlivku.

 2. Potiahnite prstom nahor alebo nadol jedným prstom, kým nebudete počuť: "Položky".

 3. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „More options button“ (Tlačidlo Ďalšie možnosti), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 4. Potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Domov tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku. Hlavná ponuka je teraz rozšírený.

 5. Potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Vložiť", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidla", a dvakrát ťuknite na obrazovku.

 7. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte text odkaz vysvetlivky.

Odstránenie poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek

Ak chcete odstrániť poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, odstráňte číslo odkazu alebo značku v základnom texte odkaz text, nie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky na konci stránky, sekcie alebo dokumentu. Ak odstránite odkaz text, číslo odkazu alebo značku zostáva v dokumente. Keď odstránite číslo odkazu alebo značku, v poznámke sa odstráni úplne a zostávajúce referenčného čísla alebo značky zaktualizuje.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu dokumentu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Používajte Word Online pomocou klávesnice a moderátora, vstavaná čítačka obrazovky systému Windows, na čítanie a prejsť na poznámky pod čiarou a vysvetlivky v dokumente Word. Môžete tiež pridať novú poznámku pod čiarou a vysvetliviek, ako aj formát a odstrániť existujúce. Zvyčajne, v dolnej časti stránky sa zobrazia poznámky pod čiarou a vysvetliviek otázky na konci dokumentu alebo sekcie.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Word Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Word Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Word Online.

Obsah tohto článku

Prečítajte si poznámky pod čiarou

 1. V dokumente, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves N, S, F. Budete počuť: "Úpravy poznámky pod čiarou."

 2. Stlačte kombináciu klávesov Caps lock + M čítať všetok obsah na table poznámky pod čiarou.

 3. Prechádzať medzi poznámky pod čiarou v dokumente, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa buď "predchádzajúce poznámky pod čiarou, tlačidlo" alebo "Ďalej Poznámka pod čiarou, tlačidlo," a potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete ukončiť tablu poznámky pod čiarou, stlačte kláves Esc.

Prečítajte si vysvetlivky.

 1. V dokumente, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves N, S, E. Budete počuť: "Úpravy vysvetlivku."

 2. Stlačením klávesov Caps lock + M čítať všetok obsah na table vysvetlivky.

 3. Prechádzať medzi vysvetlivky v dokumente, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa buď "predchádzajúcim vysvetlivky, tlačidlo" alebo "ďalšiu vysvetlivku, tlačidlo," a potom stlačte kláves Enter.

 4. Na table vysvetlivky ukončíte stlačením klávesu Esc.

Prechod na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku

Moderátor oznamuje poznámok pod čiarou a vysvetlivky počas čítania dokumentu.

 1. Pri Moderátor oznamuje poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky číslo, ukončenie režimu čítania a stláčaním klávesu šípka doľava, kým nebudete počuť číslo poznámky, za ktorou nasleduje "Skupina, poznámky pod čiarou," alebo "Skupina, vysvetlivky," a potom Poznámka číslo znova.

 2. Ak chcete prejsť na tablu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F8.

Pridanie poznámky pod čiarou

 1. V dokumente, presuňte na miesto, kam chcete vložiť poznámku pod čiarou.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves N, R, F. Budete počuť: "Úpravy poznámky pod čiarou."

 3. Zadajte text poznámky pod čiarou.

 4. Ak chcete ukončiť tablu poznámky pod čiarou, stlačte kláves Esc.

Pridanie vysvetlivky

 1. V dokumente, presuňte na miesto, kde chcete pridať vysvetlivku.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves N, R, E. Budete počuť: "Úpravy vysvetlivku."

 3. Napíšte text vysvetlivky.

 4. Na table vysvetlivky ukončíte stlačením klávesu Esc.

Formát poznámok pod čiarou

Môžete zmeniť typ písma a veľkosť odsadenia poznámky pod čiarou. Zmeny môžete použiť na jednu alebo všetky poznámky pod čiarou.

 1. V dokumente, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves N, S, F. Budete počuť: "Úpravy poznámky pod čiarou."

 2. Stlačením klávesov Caps lock + šípka vpravo, kým sa "formát poznámky pod čiarou, tlačidlo," a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Dialógové okno, možnosti formátu." Zameranie je v ponuke typ písma.

 3. Ak chcete zmeniť typ písma, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol šípku. Rozbalí ponuka typ písma. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa typ písma má, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť písma, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Veľkosť písma" a stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol kláves so šípkou. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa veľkosť písma má, a potom stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete zmeniť odsadenie, stláčaním klávesu Tab, kým sa na požadovanú možnosť zarážku. Moderátor tiež oznamuje, ak je možnosť zapnuté alebo vypnuté. Ak chcete vybrať, stlačte kláves Enter.

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť zmeny aktuálnej poznámky pod čiarou iba, stláčaním klávesu Tab, kým sa "Použiť tlačidlo", a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete použiť zmeny na všetky poznámky pod čiarou, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Použitie na tlačidlo všetky,", a potom stlačte kláves Enter.

 7. Ak sa chcete vrátiť do základného textu, stlačte kláves Esc.

Formátovať vysvetlivky

Môžete zmeniť typ písma a veľkosť odsadenia vysvetlivky. Zmeny môžete použiť na jednu alebo viaceré vysvetlivky.

 1. V dokumente, stlačte kombináciu klávesov Alt + logom systému Windows + kláves N, S, E. Budete počuť: "Úpravy vysvetlivku."

 2. Stlačením klávesov Caps lock + šípka vpravo, kým počuť "Formát vysvetlivky", a potom stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Dialógové okno, možnosti formátu." Zameranie je v ponuke typ písma.

 3. Ak chcete zmeniť typ písma, stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol šípku. Rozbalí ponuka typ písma. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa typ písma má, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Ak chcete zmeniť veľkosť písma, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Veľkosť písma" a stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol kláves so šípkou. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa veľkosť písma má, a potom stlačte kláves Enter.

 5. Ak chcete zmeniť odsadenie, stláčaním klávesu Tab, kým sa na požadovanú možnosť zarážku. Moderátor tiež oznamuje, ak je možnosť zapnuté alebo vypnuté. Ak chcete vybrať, stlačte kláves Enter.

 6. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete použiť zmeny len aktuálne vysvetlivky, stláčaním klávesu Tab, až kým nebudete počuť "Použiť tlačidlo", a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete použiť zmeny na všetky vysvetlivky, stláčaním klávesu Tab, kým sa počuť "Použitie na tlačidlo všetky,", a potom stlačte kláves Enter.

 7. Ak sa chcete vrátiť do základného textu, stlačte kláves Esc.

Odstránenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky

 1. Prejdite na poznámku pod čiarou alebo koncovú poznámku, ktorú chcete odstrániť.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F8 prejdete na tablu poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

 3. Odstráňte text poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky.

 4. Stlačením klávesu Esc sa vrátite do referenčného čísla poznámky pod čiarou alebo koncovú poznámku v texte.

 5. Stlačte kláves šípka doprava alebo Shift + šípka doľava, vyberte číslo v texte, a potom stlačte kláves Delete.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Použitie čítačky obrazovky na vkladanie obrázka vo Worde

Klávesové skratky vo Worde Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×