Úvodné informácie o zobrazeniach

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Navrhnutím rôznych zobrazení šablóny formulára sa používateľom môžu ponúknuť rozličné spôsoby, ako zobraziť údaje. Vytvoriť môžete napríklad špeciálne zobrazenie, ktoré je optimalizované pre tlač, alebo zobrazenie súhrnu na vysokej úrovni, ktoré slúži na potlačenie určitých detailov v zložitej šablóne formulára.

Obsah tohto článku

Poznámky k návrhom

Pracovná tabla Zobrazenia

Skúsenosti používateľa

Možnosti použitia zobrazení

Na vytvorenie viacerých zobrazení pre šablónu formulára je viacero dôvodov. S viacerými zobrazeniami môžete:

  • Zjednodušiť dlhú zložitú šablónu formulára rozdelením do samostatných zobrazení    V príliš dlhej šablóne formulára prieskumu môžete napríklad rozdeliť svoje otázky do viacerých zobrazení, aby používatelia mohli vyplniť prieskumy po častiach, v logickom poradí. V tomto prípade môžete umiestniť každú časť dotazníka do vlastného zobrazenia. Potom môžete v šablóne formulára vytvoriť tlačidlá Naspäť a Ďalej, čím je možné prechádzať z jedného zobrazenia do ďalšieho.

  • Zobraziť v šablóne formulára zobrazenie iba na čítanie    Ak napríklad chcete zabrániť používateľom zmene údajov formulára po odoslaní do webovej služby, môžete navrhnúť zobrazenie iba na čítanie. Kliknutím na tlačidlo Odoslať môžete v programe Microsoft Office InfoPath zadať prepnutie zo zobrazenia na čítanie a zápis na zobrazenie určené iba na čítanie.

  • Zobraziť rôznym ľuďom rôzne verzie šablón formulára, v závislosti od ich postavenia v organizácii    V šablóne formulára, ktorá je používaná na spracovanie poistných udalostí, môžete napríklad vytvoriť jedno zobrazenie pre poistencov, druhé zobrazenie pre poisťovacích agentov a tretie zobrazenie pre poistných odhadcov. Každé z týchto zobrazení je prispôsobené typu používateľa zadávajúceho údaje.

  • Vytvorenie tlač zobrazenie formulára    Ak si myslíte, že je pravdepodobné, že používatelia sa vytlačia svojich formulárov, môžete navrhnúť špeciálne zobrazenie, ktoré sa používa len vtedy, keď je formulár vytlačený. V tomto zobrazení sa nazýva vie tlačiťw. Môžete vytvoriť Vyhradený zobrazenie tlače pre každé zobrazenie v šablóne formulára. Prípadne môžete označiť jedno zobrazenie tlače, ktoré platia pre všetky zobrazenia v šablóne formulára. Napríklad, ak šablóna formulára obsahuje tri zobrazenia, môžete vytvoriť zobrazenie tlače, ktoré zlučuje kľúčové informácie z jednotlivých zobrazení do jednej tlačenej strany.

  • Vytvoriť rozdielne zobrazenia pre rozdielne prostredia vypĺňania formulára    Pre jednu šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, môžete napríklad vytvoriť jedno zobrazenie pre používateľov, ktorí vypĺňajú formuláre v programe InfoPath a druhé zobrazenie pre používateľov, ktorí formuláre vypĺňajú vo webovom prehľadávači. Zobrazenie navrhnuté pre používateľov programu InfoPath môže obsahovať funkcie a ovládacie prvky, ktoré nie sú podporované webovým prehľadávačom.

Bez ohľadu na to, koľko zobrazení máte v šablóne formulára zdieľajú rovnaké zdroj údajov. Na ilustráciu tohto bodu, si Predstavme, že šablóna formulára má dve zobrazenia. Ak máte e-mailovú adresu textové pole v predvolenom zobrazení, môžete ho skopírovať do ďalšieho zobrazenia. Keď používateľov zadajte svoju e-mailovú adresu v jednom zobrazení, táto e-mailová adresa sa automaticky zobrazí v ďalšom zobrazení. Môžete skopírovať ovládacie prvky medzi zobrazeniami bez toho, aby viazanie problémy. Napríklad, ak skopírujete textového poľa e-mailová adresa na prvý pohľad, a potom ich prilepte do ďalšieho zobrazenia, nebudú zobrazovať Ovládací prvok ukladá duplicitné údaje viazanie správu, ktorá sa zobrazí, ak ste na kopírovanie a prilepenie textového poľa v rámci toho istého zobrazenia.

Na začiatok stránky

Poznámky k návrhom

Ak navrhujete nové zobrazenie, obvykle budete vykonávať nasledujúce úlohy:

  1. Plánovanie zobrazenia    Koľko zobrazení budete potrebovať? Má byť jedno zo zobrazení iba na čítanie? Ktoré zo zobrazení sa má zobraziť pri prvom otvorení formulára? Budú používatelia chcieť formuláre založené na vašej šablóne formulára tlačiť? Ak áno, chcete navrhnúť špeciálne zobrazenie formulára, ktoré je optimalizované pre tlačenú stranu? Ak navrhujete šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, je potrebné zobrazenie, ktoré umožní iba funkcie programu InfoPath?

  2. Zaplnenie zobrazenia    Nové zobrazenie pridané do šablóny formulára sa otvorí prázdne. Do nového prázdneho zobrazenia môžete v prípade potreby vložiť ovládacie prvky z existujúcich zobrazení, alebo ovládacie prvky vložiť do zobrazenia pomocou pracovnej tably Ovládacie prvky alebo Zdroj údajov.

  3. Prispôsobenie vzhľadu zobrazenia    Chcete do konkrétneho zobrazenia pridať farbu pozadia alebo obrázok? Ak používatelia dávajú prednosť vytlačeniu zobrazenia, zvážte prispôsobenie nastavení tlačiarne, papiera, okrajov alebo pridanie hlavičiek alebo piat.

  4. Prispôsobenie správania zobrazenia    Ako budú používatelia prepínať v šablóne formulára do iného zobrazenia? Sú predvolené príkazy ponuky na prepínanie zobrazenia dostatočné, alebo chcete, aby mohli používatelia prepínať medzi zobrazeniami použitím tlačidla alebo iného ovládacieho prvku priamo z formulára? Ak chcete použiť ovládací prvok, v dialógovom okne Pravidlá je potrebné vytvoriť pravidlo prepínania zobrazenia. Chcete, aby používatelia mohli v zobrazení tlače tlačiť všetky zobrazenia naraz, alebo iba aktívne zobrazenie? Toto správanie môžete prispôsobiť v dialógovom okne Tlač viacerých ukážok.

Na začiatok stránky

Pracovná tabla Zobrazenia

Pracovnú tablu Zobrazenia môžete použiť na pridanie alebo odstránenie zobrazení alebo na prepínanie medzi zobrazeniami.

Časť pracovnej tably zobrazenia

V pracovnej table kliknutím na tlačidlo Zobraziť vlastnosti otvorte dialógové okno Zobrazenie - vlastnosti, kde môžete prispôsobiť nastavenie a správanie pre vybraté zobrazenie.

Pracovnú tablu Zobrazenia môžete použiť aj na priradenie zobrazenia tlače k existujúcemu zobrazeniu. Po vytvorení zobrazenia tlače ho navrhnite tak, aby vyjadrovalo spôsob, akým sa má šablóna formulára pri tlači zobraziť. Obvykle sa to týka kopírovania a prilepenia ovládacích prvkov z prvého zobrazenia do zobrazenia tlače. Na určenie vlastných možností tlače pre zobrazenie tlače, napríklad hlavičiek, piat alebo okrajov strany môžete použiť aj dialógové okno Zobrazenie - vlastnosti.

Na začiatok stránky

Skúsenosti používateľa

Predvolene môžu používatelia prepínať medzi zobrazeniami kliknutím na príkazy v ponuke Zobraziť. Názvy príkazov ponuky sa zhodujú s názvami vybratými pre zobrazenia pri ich navrhovaní. Aktívne zobrazenie je označené znakom začiarknutia pri položke ponuky.

Príkazy v ponuke Zobraziť na prepínanie zobrazení

Ak chcete používateľom, ktorým môžu príkazy ponuky chýbať, jasnejšie sprístupniť zobrazenia, môžete do svojej šablóny formulára pridať tlačidlá na prepínanie medzi zobrazeniami. Po vložení tlačidla do šablóny formulára môžete tlačidlu priradiť pravidlo, ktoré po kliknutí na tlačidlo prepne zobrazenia. V šablóne formulára poistnej udalosti môžete napríklad vytvoriť tlačidlo Zobraziť zhrnutie, ktoré po kliknutí otvorí zobrazenie vyššej úrovne údajov poistnej udalosti. V súhrnnom zobrazení môže používateľ kliknúť na tlačidlo Zobraziť podrobnosti, ktoré vráti podrobnejšie zobrazenie.

Niekedy môžete skryť predvolené ponuky príkazov na prepínanie zobrazení. Toto je vhodné v prípadoch, keď nechcete, aby používatelia umožniť prístup k zobrazeniam než ten, ktorý chcete vyplniť ich. Šablóny formulára, ktorý sa používa na zhromažďovanie pripomienky týkajúce sa uchádzačov môže mať napríklad tri odlišné používateľské roly priradené – jeden pre náboru, jeden pre anketárov a jeden pre prijímanie správcovia. Pre každú rolu používateľa môžete navrhnúť málo odlišné zobrazenia šablóny formulára. Zabrániť anketárov prechod na zamestnávateľ alebo najímanie správca zobrazenia, pri návrhu zamestnávateľ a najímanie správca zobrazenia môžete otvorte dialógové okno Vlastnosti zobrazenia a zrušte začiarknutie políčka Zobraziť v ponuke Zobraziť pri vypĺňaní formulára.

Tip : Ak plánujete ponúknuť používateľom možnosť výberu viacerých zobrazení, môžete zvážiť zobrazenie týchto možností ako položiek v rozbaľovacom zozname vo formulári. Používatelia potom môžu kliknúť v zozname na požadované zobrazenie.

Použitie pravidiel na prepínanie zobrazení

Zobrazenia sú často navrhované na prácu s pravidlami. Pravidlá umožňujú automatizáciu určitých úloh v šablóne formulára v závislosti od udalostí alebo akcií spustených osobou, ktorá vypĺňa formulár. Do šablóny formulára môžete napríklad vložiť tlačidlo a vytvoriť pravidlo, ktoré po kliknutí na tlačidlo prepne zobrazenia. Okrem toho môžete použiť pravidlo na prepnutie zobrazení po otvorení formulára. Môže to byť užitočné, ak chcete poskytnúť rozličné zobrazenia pre rozličné kategórie používateľov založené na pridelených rolách používateľa.

Na priradenie pravidiel k väčšine ovládacích prvkov v programe InfoPath vrátane tlačidiel, môžete použiť dialógové okno Pravidlá. V nasledujúcom príklade návrhár formulára vytvoril pravidlo v dialógovom okne Pravidlá, ktoré prepne do súhrnného zobrazenia. Pravidlo sa spúšťa vždy, keď používatelia kliknú vo formulári na tlačidlo.

Časť dialógového okna Pravidlo

Tip : Používanie pravidla na prepnutie zobrazení pri kliknutí na tlačidlo je užitočné vtedy, keď používatelia prechádzajú postupne z jedného zobrazenia do druhého. V tomto prípade môžete pridať dve tlačidlá pre každé zobrazenie a použiť menovky, ako napríklad < Naspäť a Ďalej >.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×