Úvodné informácie o zobrazeniach

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Navrhnutím rôznych zobrazení šablóny formulára môžu ponúkať používateľov rôzne možnosti zobrazovania údajov. Napríklad môžete vytvoriť špeciálne zobrazenie, ktoré je optimalizované pre tlač, alebo môžete vytvoriť na vysokej úrovni súhrnného zobrazenia na odstránenie niektorých detailov v zložitej šablóne formulára.

Obsah tohto článku

Dôležité informácie o návrhu

Zobrazenie pracovnej tably

Možnosti používateľa

Možnosti použitia zobrazení

Existuje veľa dôvodov na vytvorenie viacerých zobrazení pre šablónu formulára. Napríklad s viacerými zobrazeniami môžete:

  • Zjednodušte šablóny formulára dlhý a zložitý rozdelením do samostatných zobrazení    Napríklad v šablóne formulára zdĺhavé prieskumu môžete rozdeliť svoje otázky do viacerých zobrazení tak, aby používatelia mohli vyplniť prieskumy sekvenčné, logické chronologicky. V takomto prípade môžete umiestniť každú sekciu prieskumu v samostatnom zobrazení a potom vytvoriť tlačidlá ďalej a Naspäť v šablóne formulára, aby používatelia na sa môžete presúvať z jedného zobrazenia.

  • Zobrazenie iba na čítanie zobrazenia v šablóne formulára    Napríklad, ak chcete zabrániť používateľom meniť údaje vo formulári po odoslaní k webovej službe, môžete navrhnúť zobrazenie iba na čítanie. Keď používateľ klikne na tlačidlo Odoslať, môžete poveriť programu Microsoft Office InfoPath, ak chcete prepnúť zo zobrazenia na čítanie na zobrazenie iba na čítanie.

  • Zobraziť rôzne verzie šablóny formulára rôznym osobám na základe ich úlohu vo vašej organizácii    Napríklad v šablóne formulára, ktorý sa používa na spracovanie poistných udalostí, môžete vytvoriť jedno zobrazenie pre poistencov, druhé zobrazenie pre poistných agentov a tretie zobrazenie pre poistných zariadení. Každé z týchto zobrazení je prispôsobené typu používateľa, ktorý je zadávaní informácií do nej.

  • Vytvorenie tlač zobrazenie formulára    Ak si myslíte, že je pravdepodobné, že používatelia sa vytlačia svojich formulárov, môžete navrhnúť špeciálne zobrazenie, ktoré sa používa len vtedy, keď je formulár vytlačený. V tomto zobrazení sa nazýva vie tlačiťw. Môžete vytvoriť špecializované zobrazenia tlače pre každé zobrazenie v šablóne formulára. Prípadne môžete určiť jeden zobrazenie tlače, ktoré platia pre všetky zobrazenia v šablóne formulára. Napríklad, ak šablóna formulára obsahuje tri zobrazenia, môžete vytvoriť zobrazenie tlače, ktoré zlučuje kľúčové informácie z jednotlivých zobrazení do jednej tlačenej strany.

  • Vytvorenie rôznych zobrazeniach v rôznych prostrediach vypĺňanie formulárov    Napríklad v jednej šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom, môžete vytvoriť jedno zobrazenie pre používateľov, ktorí vyplnenie formulárov v programe InfoPath, a druhé zobrazenie pre používateľov, ktorí vypĺňajú formuláre vo webovom prehliadači. Zobrazenie navrhnuté pre používateľov programu InfoPath môže obsahovať funkcie a ovládacie prvky, ktoré nie sú podporované vo webovom prehliadači.

Bez ohľadu na to, koľko zobrazení máte v šablóne formulára zdieľajú rovnaké zdroj údajov. Na ilustráciu tento bod, si predstavme, že šablóna formulára má dve zobrazenia. Ak máte e-mailovú adresu textové pole v predvolenom zobrazení, môžete ho skopírovať do ďalšieho zobrazenia. Keď používatelia zadajte e-mailových adresách v jednom zobrazení, táto e-mailová adresa sa automaticky zobrazí v ďalšom zobrazení. Môžete kopírovať medzi zobrazeniami bez toho, aby problémy väzieb ovládacie prvky. Napríklad, ak skopírujete textového poľa e-mailová adresa na prvý pohľad, a potom ho prilepte do ďalšieho zobrazenia, sa nezobrazí Ovládací prvok ukladá duplicitné údaje viazanie správu, ktorá by sa zobrazia, ak ste sa skopírujte a prilepte do textového poľa v rámci toho istého zobrazenia.

Na začiatok stránky

Dôležité informácie o návrhu

Ak navrhujete nové zobrazenie, sa zvyčajne vykonávať tieto úlohy:

  1. Plánovanie zobrazenia    Koľko zobrazení budete potrebovať? Niektoré zobrazenia musia byť iba na čítanie? Pri prvom otvorení formulára, ktorý z nich zobrazení sa má zobraziť? Budú používatelia chcieť vytlačiť formuláre založené na šablóne formulára? Ak áno, chcete navrhnúť špeciálne zobrazenie formulára, ktoré je optimalizované pre tlačenú stranu? Ak ste navrhovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, potrebujete zobrazenia, ktoré umožňuje iba pre program InfoPath funkcie?

  2. Naplniť zobrazení    Keď pridáte nové zobrazenie k šablóne formulára, sa otvorí prázdna. Môžete vložiť ovládacie prvky z existujúcich zobrazení do nového, prázdneho zobrazenia, ak je to potrebné, alebo vložiť ovládacie prvky v zobrazení pomocou pracovné tably Ovládacie prvky alebo Zdroj údajov.

  3. Prispôsobenie vzhľadu zobrazenia    Chcete pridať farbu pozadia alebo obrázka do určitého zobrazenia? Ak používatelia vytlačeniu zobrazenia, zvážte prispôsobenie tlačiareň, papier, alebo nastavenie okrajov alebo Pridanie hlavičky alebo päty.

  4. Prispôsobenie správania zobrazenia    Ako budú používatelia prepínať na iné zobrazenie šablóny formulára? Sú predvolené príkazy ponuky na prepínanie zobrazenia dostatočné, alebo chcete používateľom umožniť prepínanie medzi zobrazeniami pomocou tlačidla alebo iného ovládacieho prvku priamo z formulára? Ak chcete použiť ovládací prvok, musíte vytvoriť pravidlo prepínania zobrazenia v dialógovom okne pravidlá. V zobrazení tlače, ktoré sa má používateľom tlačiť všetky zobrazenia naraz, alebo iba aktívne zobrazenie? Toto správanie v dialógovom okne Tlač viacerých ukážok môžete prispôsobiť.

Na začiatok stránky

Zobrazenie pracovnej tably

Môžete použiť pracovnú tablu zobrazenia na pridanie alebo odstránenie zobrazenia, alebo na prepínanie medzi zobrazeniami.

Časť pracovnej tably Zobrazenia

Na pracovnej table kliknutím na tlačidlo Zobraziť vlastnosti otvorte dialógové okno Vlastnosti zobrazenia, kde môžete upraviť nastavenia a správanie pre vybraté zobrazenie.

Pracovnú tablu zobrazenia môžete použiť aj na vytvorenie a priradenie zobrazenia tlače k existujúcemu zobrazeniu. Po vytvorení zobrazenia tlače, navrhnite tak, aby odrážali tak, že sa má šablóna formulára pri tlači. Zvyčajne tento postup zahŕňa kopírovanie a prilepenie ovládacích prvkov z prvého zobrazenia do zobrazenia tlače. Dialógové okno Vlastností zobrazenia môžete použiť aj na určenie vlastných možností tlače pre zobrazenie tlače, napríklad hlavičky, päty a okrajov strany.

Na začiatok stránky

Možnosti používateľa

Na základe predvoleného nastavenia môžu používatelia prepínať medzi zobrazeniami kliknutím na príkazy v ponuke Zobraziť. Názvy príkazov ponuky zhodovať s názvami, ktoré ste vybrali pre zobrazenia pri ich navrhovaní. Zobrazenie aktívne signalizuje začiarknite políčko vedľa položky menu.

Príkazy na prepínanie zobrazení v ponuke Zobrazenie

Ak chcete vykonať dostupnosť viacerých zobrazení viac zrejmé, používatelia, ktorí môžu príkazy ponuky chýbať, môžete pridať tlačidlá do šablóny formulára na prepínanie medzi zobrazeniami. Po vložení tlačidla do šablóny formulára, môžete priradiť pravidlo pomocou tlačidla tak, aby sa prepne zobrazenia, keď používateľ klikne na to. Napríklad v šablóne formulára, môžete vytvoriť otvorenom Zobraziť údaje získania po kliknutí na tlačidlo Zobraziť Zhrnutie. Používateľov môžete v súhrnnom zobrazení, kliknite na položku Zobraziť podrobnosti tlačidlo sa vrátite do podrobnejšie zobrazenia.

Niekedy môžete skryť predvolené ponuky príkazov na prepínanie zobrazení. Toto je užitočný v prípadoch, keď nechcete, aby používatelia umožniť prístup k zobrazeniam než ten, ktorý chcete vyplniť ich. Šablóny formulára, ktorý sa používa na zhromažďovanie pripomienky týkajúce sa uchádzačov môže mať napríklad tri používateľského roly priradené – jeden pre náboru, jeden pre anketárov a druhý pre prijímanie správcovia. Pre každú rolu používateľa môžete navrhnúť málo odlišné zobrazenia šablóny formulára. Chcete zabrániť anketárov z prechod na zamestnávateľ alebo prijímania správca zobrazenia, pri návrhu zamestnávateľ a prijímania správca zobrazenia, môžete otvorte dialógové okno Vlastnosti zobrazenia a zrušte začiarknutie Zobraziť v ponuke Zobraziť pri vypĺňaní formulára začiarkavacie políčko.

Tip: Ak plánujete používateľom viacerých zobrazení vyberať, môžete zvážiť zobrazenie týchto možností ako položiek v rozbaľovacom zozname pole vo formulári. Používatelia môžu kliknite na zobrazenie, ktoré sa majú v zozname.

Použitie pravidiel na prepínanie zobrazení

Zobrazenie často sú navrhnuté na fungovanie s pravidlami. Pravidlá umožňujú automatizáciu určitých úloh v šablóne formulára v závislosti od udalostí alebo akcií spustených osobou vyplnením formulára. Môžete napríklad vložiť tlačidlo v šablóne formulára a potom vytvorte pravidlo, ktoré prepína zobrazenia po kliknutí na tlačidlo. Okrem toho môžete použiť pravidlo na prepnutie zobrazení po otvorení formulára. To môže byť užitočné, ak chcete poskytnúť rozličné zobrazenia pre rôzne kategórie používateľov založené na rolách používateľa.

V dialógovom okne pravidlo môžete použiť na priradenie pravidiel k väčšine ovládacích prvkov v programe InfoPath vrátane tlačidiel. V nasledujúcom príklade návrhár formulára vytvoril pravidlo v dialógovom okne pravidlo, ktoré prepne do súhrnného zobrazenia. Toto pravidlo sa použije vždy po kliknutí na tlačidlo vo formulári.

Časť dialógového okna Pravidlo

Tip: Použitie pravidla na prepínanie zobrazení, keď používateľ klikne na tlačidlo je užitočné, ak chcete používateľom postupne prejdite jedného zobrazenia. V tomto prípade by pridať dve tlačidlá pre každé zobrazenie a použiť menovky, ako < späť a Ďalej >.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×