Úvodné informácie o vytváraní sharepointových aplikácií

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Obsah tohto článku

Úvod

Nástroje a použité technológie

Metodika architektúry a vývoja aplikácií

Implementácia bežných vzorov návrhov

Preddefinované šablóny

Súhrn

Zdroje

Úvod

Windows SharePoint Services 3.0 je technológia systému Windows Server, ktorý ponúka integrované portfólia služieb, spoluprácu a komunikáciu. Je tiež platformy na vývoj aplikácií Web-based business. S využitím túto funkciu, spoločnosť Microsoft vytvorila 40 šablóny aplikácií pre Windows SharePoint Services 3.0 poskytnúť mimo box riešenia potrieb konkrétnych obchodných procesov, ako napríklad koordináciu technickej podpory alebo sledovanie marketingových kampaní, ako je to znázornené v príklade na obrázku 1.

Zobrazenie domovskej stránky integrovanej aplikácie na sledovanie marketingových kampaní
Obrázok 1: Zobrazenie domovskej stránky integrovanej aplikácie na sledovanie marketingových kampaní

Spoločnosť Microsoft vyvinula tieto voľne stiahnuteľné šablóny aplikácií, ktoré je možné použiť okamžite po nasadení. Zákazníci a partneri však môžu tieto šablóny aplikácií použiť aj ako východiskový bod pre riešenia na mieru alebo ako učebné príklady pri vytváraní vlastných prepracovaných Windows SharePoint Services 3.0 aplikácií pomocou Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

V tomto článku slúži na popis ako Microsoft vyvinuté šablóny aplikácie identifikovať najvhodnejšie postupy pri práci s základné možnosti v rámci Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Designer 2007, s cieľom posilnenie zákazníkov a partnerov na vytvorenie vlastných aplikácií. V článku nie je náhradou za Windows SharePoint Services 3.0 SDKani to je primárne vývojár zdroja. Vývojári preň použite SDK vo všeobecnosti princíp predĺženie Windows SharePoint Services 3.0.

Tento článok je určený ako zdroj pre novú generáciu návrhárov lokalít. Vzhľadom na to, že Windows SharePoint Services a Office SharePoint Designer 2007 umožňujú vytvárať veľké množstvo funkcií aplikácií prostredníctvom používateľského rozhrania, na tvorbu komplexných aplikácií nie sú potrebné pokročilé vývojárske schopnosti. Pre istotu sú v tomto článku opísané niektoré implementácie vlastného kódu pre obzvlášť zložité vzory návrhov, ale celková metodika by mala byť zrozumiteľná pre neprofesionálnych vývojárov a je predstavená so zreteľom na túto cieľovú skupinu. Vývojári si môžu rýchlo prečítať úvodné časti o nástrojoch a metodike a venovať viac pozornosti opisu vzorov návrhov a špecifickým príkladom ich implementácie.

Čo sa týka štruktúry článku, v prvej časti, Nástroje a použité technológie, je uvedený prehľad možností v rámci Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Designer 2007, ktoré sa využívajú pri tvorbe aplikácií. V ďalšej časti, Metodika architektúry a vývoja aplikácií, je vo všeobecnosti opísaná metodika, ktorú spoločnosť Microsoft použila v prípade všetkých šablón aplikácií. Metodika je logický prístup, ktorý vedie k skutočnej analýze účelu riešenia, ako a kým bude použité, a technológiám, pomocou ktorých sa dostanete najďalej bez nutnosti napísať vlastný kód. Končí sa procesom určovania oblastí, v ktorých bude potrebný vlastný kód alebo iná vlastná práca.

Ďalšia časť tohto článku, Implementácia bežných vzorov návrhov, sa zameriava na to, ako využiť výhody Windows SharePoint Services a Office SharePoint Designer 2007 na splnenie požiadaviek bežných návrhov aplikácií, napríklad ako vytvoriť vlastné akcie v zozname. Ide o hlavnú časť článku popisujúcu prístupy k vzorom návrhov, ktoré sa opakujú vo všetkých šablónach aplikácií (a takisto akýchkoľvek aplikáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť). V tejto časti sú uvedené príklady pre každý z piatich vzorov návrhov vrátane normatívneho návodu na prácu s používateľským rozhraním aplikácie Windows SharePoint Services alebo s Office SharePoint Designer 2007 a vlastným kódom.

V poslednej časti tohto článku, Tvorba šablón, je popísaný samotný postup vytvorenia súboru šablóny pomocou Office SharePoint Designer 2007. Článok sa venuje aj iným témam, napríklad lokalizácii.

Po prečítaní tohto článku by ste mali úplne rozumieť tomu, ako navrhovať a tvoriť architektúru aplikácie, ako začať vytvorením lokality priamo v Windows SharePoint Services 3.0 vrátane tvorby prepojených zoznamov, vlastných stĺpcov, knižníc, pracovných postupov a podobne, ako následne otvoriť lokalitu v Office SharePoint Designer 2007 na ďalšie úpravy, vytvárať prispôsobené formuláre, pridať vlastný kód na zmenu určitého správania, vytvoriť vlastné pracovné postupy a podobne a nakoniec, ako vytvoriť samotnú šablónu aplikácie a nasadiť ju na použitie.

Na začiatok stránky

Nástroje a použité technológie

Existuje veľa technológií a nástrojov, ktoré je možné spoločne využiť na tvorbu aplikácií, ktorá je jednoduchšia ako kedykoľvek predtým. Čo sa týka technológií, vďaka novým možnostiam, akou je napríklad podpora pracovného postupu, nemusí návrhár lokality napísať kód na to, aby do aplikácie pridal pracovný postup. Čo sa týka nástrojov, pomocou Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Visual Studio 2005 a iných nástrojov je možné používať čoraz menej kódov (často žiadny kód) na uskutočnenie akcií, ktoré bolo kedysi veľmi ťažké dosiahnuť.

Vo všeobecnosti spoločnosť Microsoft zaujala v rámci týchto nástrojov a technológií stratégiu, na základe ktorej sa čoraz viac náročného priraďovania presúva do samotnej infraštruktúry, vďaka čomu sa môžete venovať viac navrhovaniu a menej vyvíjaniu. Inými slovami, väčšinu náročnej práce už vykonala v minulosti spoločnosť Microsoft, takže môžete prostredníctvom používateľského rozhrania jednoducho využiť tieto možnosti intuitívnym spôsobom vo svojich aplikáciách.

Aby ste porozumeli, ako sa rôzne technológie a nástroje spájajú v procese tvorby aplikácií, nasledujúce časti sa venujú Windows SharePoint Services 3.0, Office SharePoint Designer 2007 a ďalším technológiám konkrétne s ohľadom na relevantné nové funkcie a možnosti. Podrobnejší rozbor nájdete v zdrojoch uvedených na konci tohto článku.

Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 3.0 obsahuje niektoré nové výkonné funkcie. Nasledujúce nové možnosti a funkcie sa týkajú najmä tvorby vlastných aplikácií a v ďalších častiach budú mnohé z nich znova spomenuté:

 • Knižnice a zoznamy    Windows SharePoint Services 3.0 obsahujú množstvo nových typov knižníc a zoznamov, ktoré je možné použiť ako základ aplikácií.  Nové typy knižníc zahŕňajú knižnicu snímok, ktorá je špeciálne navrhnutá na ukladanie a spravovanie opakovane použiteľných snímok Microsoft Office PowerPoint 2007, knižnicu pripojení údajov a ďalšie.

 • Typy obsahu    Typy obsahu prestavujú základný koncept používaný v rámci Windows SharePoint Services 3.0. Typy obsahu sú navrhnuté tak, aby používateľom pomáhali zmysluplnejšie usporiadať obsah na lokalitách SharePoint. Typ obsahu je opakovane použiteľná kolekcia nastavení, ktorú je možné použiť pre určité kategórie obsahu. Pomocou typov obsahu môžete centrálne spravovať a opakovane používať metaúdaje a správanie typu dokumentu alebo položky. K určitému typu obsahu môžete napríklad priradiť pracovné postupy a udalosti, namiesto toho, aby ste museli pridávať pracovné postupy a udalosti do viacerých dokumentov alebo knižníc.

 • Stĺpce lokality    Stĺpce lokality poskytujú centrálny, opakovane použiteľný model definície stĺpcov. Pri vytváraní stĺpca lokality má každý zoznam, ktorý využíva daný stĺpec, rovnakú definíciu a nemusíte reprodukovať stĺpec v každom zozname. Stĺpce lokality poskytujú pre koncových používateľov spôsob, ako si vybrať z preddefinovanej množiny stĺpcov, ktorá by mohla byť v ich zozname užitočná. Je možné ich použiť nielen na centrálne definovanie stĺpcov pre známe šablóny zoznamov, ale poskytujú používateľom možnosť využitia špeciálnych stĺpcov, ktoré môžu mať vlastné významy.

 • Pracovný postup     V Windows SharePoint Services 3.0 vám pracovný postup umožňuje pripojiť obchodný proces k položkám v zoznamoch a knižniciach. Pomocou tohto procesu je možné ovládať takmer akýkoľvek aspekt položky vrátane životného cyklu danej položky. Napríklad môžete vytvoriť jednoduchý pracovný postup, ktorý smeruje dokument k radu používateľov na schválenie. Vývojár lokality alebo návrhár zvyčajne vytvorí konkrétne pracovné postupy. Návrhári lokalít môžu použiť Office SharePoint Designer 2007 na vytvorenie pracovných postupov pomocou prostredia sprievodcu návrhárom pracovného postupu a vývojári môžu použiť program Visual Studio 2005 na vytvorenie výkonných a zložitých pracovných postupov.

 • Rozhranie funkcií    Windows SharePoint Services 3.0 obsahuje novú štruktúru nazývanú funkcia. Prvky balíka funkcií Windows SharePoint Services, ktoré používateľovi pomáhajú dosiahnuť určitý cieľ alebo úlohu. Funkcia obsahuje jeden alebo viacero prvkov. Prvok je atomický koncept v rámci Windows SharePoint Services. Funkcie riešenia Windows SharePoint Services 3.0 poskytujú celkové rozhranie, ktoré môžete ako vývojár využívať na poskytovanie vlastných funkcií pre riešenia Windows SharePoint Services. Funkcie takisto poskytujú správcom jednoduchý spôsob na pridávanie alebo odstraňovanie zbalených častí funkcie.

 • Vylepšenie udalostí    Udalosti sa delia na dve hlavné kategórie:

  • Udalosti zoznamu    Základné udalosti vrátane zmien, pridaní a odstránení položiek zoznamu a stĺpcov zoznamu (zmeny schémy)

  • Jednoduché udalosti lokality    Odstránenie lokalít a kolekcií lokalít

   Udalosti sú buď synchrónne udalosti „pred“ označené formátom názvu „XYZ“ alebo asynchrónne udalosti „po“ označené formátom názvu „ABC“.

 • Prístup z mobilného zariadenia   Windows SharePoint Services 3.0 poskytuje nové možnosti, vďaka ktorým je možné správne vykresliť zoznamy v mobilných zariadeniach.  Keď používateľ prejde na lokalitu Windows SharePoint Services 3.0 pomocou mobilného zariadenia, webový prehliadač bude presmerovaný na špecifickú verziu lokality pre mobilné zariadenia, v ktorej sa obsah lokality a zoznamy vykreslia vo formáte, ktorý je pre zariadenie najvhodnejší.

Office SharePoint Designer 2007: Hlavný nástroj na tvorbu aplikácií služby SharePoint

Program Office SharePoint Designer 2007 je špeciálne navrhnutý tak, aby ste mohli vytvárať a prispôsobovať webové lokality a pracovné postupy vytvorené pomocou systému SharePoint Products and Technologies (Windows SharePoint Services 3.0 a Microsoft Office SharePoint Server 2007). Poskytuje nástroje, ktoré IT odborníci a tvorcovia riešení potrebujú na vývoj aplikácií založených na službe SharePoint a riešení pracovných postupov, ktoré vylepšujú organizačnú schopnosť a automatizáciu obchodných procesov. Pri používaní programu Office SharePoint Designer 2007 nemusíte používať tradičné procesné kódovacie jazyky ani techniky na uskutočnenie nasledujúceho:

 • Tvorba zobrazenia údajov a formulárov z rôznych zdrojov údajov – napríklad XML súborov, SQL databáz, ako je napríklad Microsoft SQL Server 2005, a webových služieb.

 • Tvorba sofistikovaných, dynamických, pracovných postupov bez použitia kódu.

 • Vykonávanie rozloženia a návrhu stránok.

 • Tvorba predlôh.

 • Úprava a použitie šablón štýlov (CSS).

 • Tvorba stránok webových častí a pripojenie webových častí na vytvorenie sofistikovaných podnikových aplikácií.

Visual Studio 2005

Program Visual Studio 2005 je možné použiť na pridanie vlastného kódu do aplikácií alebo na tvorbu vlastných pracovných postupov. Program Visual Studio 2005 Designer pre technológiu Windows Workflow Foundation môžete použiť na tvorbu šablón pracovných postupov a vlastných aktivít pracovných postupov. Do pracovného postupu môžete zahrnúť kód, ako aj formuláre návrhu, ktoré sa majú použiť v pracovnom postupe na komunikáciu s používateľmi pracovného postupu počas priraďovania a modulu runtime.

Rozšírenia programu Visual Studio 2005 pre Windows SharePoint Services 3.0 sú k dispozícii na bezplatné stiahnutie a spájajú v sebe súbor nástrojov na vývoj vlastných aplikácií SharePointu pomocou Visual Studia 2005. Zväzok obsahuje projektové šablóny Visual Studia pre webové časti, definície lokalít, definície zoznamov a samostatný obslužný program, SharePoint Solution Generator, ktorý slúži na generovanie projektu definície lokality z existujúcej lokality SharePointu. Program umožňuje vývojárom používať prehliadač a Office SharePoint Designer 2007 na prispôsobenie obsahu svojich lokalít pred vytvorením kódu pomocou Visual Studia 2005.

Rozšírenia Visual Studia 2005 pre Windows SharePoint Services 3.0 sme už vyradili, stále však môžete získať rozšírenia Visual Studia 2008 pre Windows SharePoint Services 3.0, v1.3.

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Access 2007 umožňuje vytvárať aplikácie na sledovanie ponúka bohaté používateľom na zadávanie, spravovanie a vykazovanie údajov v príslušných scenároch. Ďalšie informácie o tom, ako návrh, vytváranie a zdieľanie šablóny programu Access nájdete knihy Racionálne príručka k Microsoft Office Access 2007 šablóny.

Prístupy a všeobecné techniky

V rámci metodiky vývoja popísanej v nasledujúcej časti sú základnými všeobecnými krokmi na vytvorenie aplikácie nasledujúce:

 1. Rozhodnite sa, či budete potrebovať definíciu lokality alebo šablónu lokality.

 2. Vytvorte základnú lokalitu v programe Windows SharePoint Services 3.0 alebo Office SharePoint Server 2007.

 3. Použite program Office SharePoint Designer 2007 na otvorenie lokality, vykonanie zmien a podobne.

 4. V prípade potreby použite Visual Studio 2005 na vytvorenie ďalšieho vlastného kódu, vlastných pracovných postupov a podobne.

Na začiatok stránky

Metodika architektúry a vývoja aplikácií

Rovnako ako pri každom projekte vývoja bude mať architektúra a tvorba aplikácie Windows SharePoint Services väčšiu šancu na úspech, ak budete postupovať podľa osvedčenej metodiky. V tejto časti je opísaná metodika, ktorú spoločnosť Microsoft použila pri navrhovaní všetkých šablón aplikácií na stiahnutie. Tento prístup nie je ničím prekvapivý, najmä pre skúsených vývojárov, ale berie do úvahy niektoré špecifiká prostredia SharePointu a odráža získané skúsenosti spoločnosti Microsoft, takže je v tomto kontexte hodnotný. Je však treba zdôrazniť, že táto časť bude najužitočnejšia pre neprofesionálnych vývojárov, ktorí vedia, ako používať Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Designer 2007.

Stručne povedané, daná metodika stavia na tom, aké funkcie má aplikácia spĺňať, pre koho je určená a podobne. Nasleduje podrobnejšia analýza toho, aký tok údajov je v aplikácii potrebný, kde je potrebné ho uložiť a aké sú medzi jednotlivými rôznymi údajmi vzťahy. Po dôkladnom pochopení dátového modelu a scenárov použitia sa odporúča neváhať a začať vytvárať hrubú verziu aplikácie v programe Windows SharePoint Services 3.0, vytvárať zoznamy, knižnice, pracovné postupy a iné iteračným spôsobom, až kým všetko nebude vyzerať a správať sa tak, ako je všeobecne požadované. Nakoniec je dôležité identifikovať a tvoriť vylepšenia a prispôsobenia, ktoré sú potrebné na to, aby bola aplikácia skutočne vhodná pre potreby vašich obchodných procesov.

Definovanie funkčných požiadaviek pre aplikáciu

Zatiaľ čo pred tvorbou riešenia Windows SharePoint Services nie je potrebné mať mimoriadne detailný dokument s technickými parametrami, je dôležité mať predstavu o tom, ako by mala aplikácia fungovať. Predchádzajúci bod sa môže zdať samozrejmý, ale mnoho vývojárov sa stretlo s nepríjemným nesúladom medzi očakávaniami účastníkov projektu týkajúcimi sa aplikácie a tým, čo reálne potrebujú v obchodnom procese na dosiahnutie úspechu (účastníci projektu na to samozrejme prídu po tom, čo sa oboznámia s takmer hotovou aplikáciou!).

Čo tým chceme povedať, je to, že na začiatku je potrebné zhromaždiť funkčné požiadavky a zamyslieť sa nad tým, čo musí aplikácia spĺňať. Napríklad, ak potrebujete riešenie na sledovanie projektov, budete chcieť identifikovať aspoň tieto aspekty:

 • Akí sú účastníci/roly v obchodnom procese?    V tomto prípade vlastník projektu vytvorí projekt a udržiava informácie o úlohách, problémoch a podobne. Vlastníkom úloh sa priradia problémy a úlohy a musia spolupracovať, aby dokončili svoju prácu. Manažéri potrebujú mať k dispozícii súhrnné informácie o celkovom stave projektu.

 • Aké sú požiadavky na používateľské rozhranie pre jednotlivých účastníkov?    V tomto prípade potrebujú vlastník projektu, vlastníci úloh a manažér rôzne náhľady relevantné pre ich aktivity. Vlastníci úloh by mali byť napríklad schopní vidieť všetky im priradené problémy, zatiaľ čo vlastník projektu by mal byť schopný vidieť všetky problémy, ktoré už mali byť vyriešené.

 • Ako vyzerá obchodný proces?    V tomto prípade vlastník projektu vytvorí projekt, medzníky, úlohy a položky rozpočtu a potom sleduje ich priebeh v čase. Vlastník projektu má častý prístup k všetkým informáciám, zatiaľ čo vlastníci úloh musia pracovať s údajmi, keď sú im priradené.

 • Kde sa nachádzajú údaje?     Budete údaje používať len v programe Windows SharePoint Services alebo budete potrebovať prístup k externým údajom (z databázy, prostredníctvom webovej služby, prostredníctvom katalógu pracovných údajov a podobne) a budete potrebovať ukladať údaje mimo programu Windows SharePoint Services?

 • Aké sú vzťahy medzi údajmi?    V tomto prípade potrebujeme položku projektu, položku medzníka a položky úloh a problémov. Všetky tieto položky majú logickú hierarchiu. Používatelia sú takisto údajovými bodmi, rovnako ako rozpočet, počet dní a podobne.

Ak chcete nájsť odpovede na väčšinu týchto otázok, odporúčame nakresliť obrázky na tabuľu a použiť pri tom opakovanú iteráciu obchodného procesu s niekoľkými variantmi (vytvorenie niekoľkých projektov, priradenie úloh dvom alebo trom osobám v rámci projektu a podobne). Z hľadiska konceptu má aplikácia na sledovanie projektov naozaj veľmi jednoduchý návrh a požiadavky sú v tomto bode celkom jasné.

Overenie dátového modelu

Hoci o dátovom modele sa už hovorilo, je taký dôležitý, že si vyžaduje hlbšiu analýzu. V prípade nepochopenia dátového modelu budete neskôr musieť vykonať dramatické zmeny v rámci celého systému, preto je dôležité mať v ňom jasno.

Je dôležité porozumieť tomu, že existuje množstvo súvisiacich informácií, ako aj množstvo metainformácií, ktoré popisujú a definujú, kde v obchodnom procese sa daná informácia nachádza. V prípade sledovania projektov potrebujeme vedieť viac než len to, že existuje projekt, medzník, úlohy a problémy. Potrebujeme vedieť, že projekt je položkou na najvyššej úrovni a že môže obsahovať viacero medzníkov. Projekty takisto môžu obsahovať viacero úloh a problémov.

Určenie súčastí a ich vzájomných vzťahov

V tomto bode máme k dispozícii dobrý funkčný popis aplikácie. Ďalším krokom je plánovanie architektúry a rozhodnutie, ako využiť rôzne technológie a možnosti, ktoré poskytujú programy Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Designer 2007. Všetky aplikácie budú zahŕňať kombináciu funkcií a možností popísaných v predchádzajúcej časti Nástroje a použité technológie vrátane:

 • zoznamov a vyhľadávania,

 • zobrazení vlastných zoznamov (zoskupenie, triedenie, filtrovanie atď., prostredníctvom používateľského rozhrania Windows SharePoint Services),

 • pracovného postupu,

 • vlastných stránok a vlastných zobrazení údajov v programe Office SharePoint Designer 2007.

Zoznamy a vyhľadávanie skutočne implementujú dátový model. V kontexte aplikácie na sledovanie projektov by ste teda použili jeden zoznam na projekty, ďalší zoznam (s vyhľadávacím poľom pre zoznam projektov) pre medzníky, ďalší zoznam s vyhľadávacím poľom pre zoznam projektov pre problémy a podobne. V prípade zobrazení vlastných stránok môžete jednoducho nastaviť predvolené zobrazenie skupiny podľa stavu a na základe toho vykonať triedenie.

K dispozícii je tréning použitím tabule, pri ktorom jednoducho vytvoríte náčrt aplikácie a identifikujete použité technológie v každej časti.

Začiatok tvorby súčastí aplikácie

Opäť nie je ani v tomto bode potrebné mať veľmi presný dokument s technickými parametrami. Za predpokladu, že dobre zvládate základný tok údajov a požiadavky používateľského rozhrania, môžete jednoducho začať tvoriť.

Doslovne ide o vytvorenie novej lokality pomocou jednej z inovatívnych šablón v programe Windows SharePoint Services 3.0 alebo vytvorenie vlastnej šablóny lokality vopred a tvorba novej lokality na jej základe. Pre mnohé aplikácie pravdepodobne použijete ako základ šablónu tímovej lokality alebo prázdnej lokality.

To, čo treba urobiť ako prvé v prípade aplikácie na sledovanie projektov, je vytvoriť štyri zoznamy (zoznam projektov, úlohy projektov, problémy projektov a medzníky projektov). Potom vytvorte vlastné stĺpce pre každý z týchto zoznamov. V programe Windows SharePoint Services 3.0 môžete vytvárať množstvo rôznych typov stĺpcov vrátane stĺpcov výber, číslo, osoba alebo skupina a vyhľadávanie (informácie už prítomné na tejto lokalite). Zoznam s názvom Zoznam projektov v šablóne aplikácie na sledovanie projektov spoločnosti Microsoft využíva mnohé z nich, ako je znázornené na obrázku 2.

Obrázok ikony
Obrázok 2: Vlastné stĺpce v zozname

Stĺpec Stav je založený na type stĺpca Výber, stĺpec Rozpočet na stĺpci Číslo (prostredníctvom meny) a tak ďalej.

V zozname Medzníky projektu sa používa stĺpec Vyhľadávanie tak, aby bolo možné medzník priradiť k projektu na základe vzťahu podradená – nadradená položka. Vytvorenie stĺpca vyhľadávania sa skladá jednoducho z výberu stĺpca, v ktorom chcete vyhľadávať, a následného výberu stĺpca z tohto zoznamu (Windows SharePoint Services naplní rozbaľovací zoznam automaticky), ako je to znázornené na obrázku 3.

Definovanie stĺpca Vyhľadávanie na stiahnutie informácií z iného zoznamu
Obrázok 3: Definovanie stĺpca Vyhľadávanie na prevzatie informácií z iného zoznamu

V tomto bode by ste mohli pracovať pomocou jednej z aplikačných logík a vytvoriť jednoduchý pracovný postup na upozornenie členov pri vytvorení nových projektov. Môžete tiež začať vytvárať vlastné zobrazenia v rámci zoznamov pomocou používateľského rozhrania programu Windows SharePoint Services na zoradenie a filtrovanie vašich potrieb.

Určenie potrebných prispôsobení v aplikácii

Z funkčného hľadiska je veľká časť aplikácie na sledovanie projektov implementovaná len s používateľským rozhraním programu Windows SharePoint Services. V tejto chvíli je už možné vidieť, aké veci fungujú, stále však nie je jasné, aké veci nemožno vykonať prostredníctvom používateľského rozhrania programu Windows SharePoint Services a tak ďalej. Niektoré oblasti, v ktorých budeme chcieť využiť výhody programu Office SharePoint Designer 2007, sú:

 • Aplikačná logika v pracovnom postupe    V pracovných postupoch, ktoré môžete použiť okamžite v programoch Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Server 2007, musí byť špecifikovaný buď používateľ, alebo skupina, ktorým chcete priradiť úlohu. Pre našu aplikáciu na sledovanie projektov potrebujeme zistiť spôsob dynamického určovania príjemcu akcie pracovného postupu na základe vlastnosti vlastníka problému alebo úlohy. Môžeme použiť program Office SharePoint Designer 2007 na vytvorenie dynamického pracovného postupu bez použitia kódu pre toto riešenie.

 • Tabuľa a manažérske zobrazenie    Potrebujeme spôsob na zobrazenie kombinovaného náhľadu všetkých projektov, všetkých rozpočtov a podobne. Môžeme jednoducho vytvoriť zobrazenia údajov bez použitia kódu na zobrazenie prepojených a kombinovaných informácií tabule.

 • Vzťah nadradená – podradená položka    Pri tvorbe úloh existuje niekoľko problémov s jednoduchým používaním. Možno budeme chcieť predvolenú úlohu pre konkrétny projekt v závislosti od toho, na akej stránke sa nachádzame. Môžeme použiť program Office SharePoint Designer 2007 na pridanie logiky na automatické prepojenie jednej položky s druhou.

Spoločnosť Microsoft využila rovnaký iteračný prístup pri tvorbe štyridsiatich šablón aplikácie a bol vyvinutý súbor konzistentných prístupov s konzistentnými osvedčenými postupmi, rozhodovacími stromami a podobne na optimalizáciu toho, čo by malo prebiehať natívne v programe Windows SharePoint Services 3.0 a čo je potrebné urobiť pomocou programu Office SharePoint Designer 2007 a iných nástrojov. V ďalšej časti tohto článku sú popísané tieto prístupy a identifikovaných je päť návrhových vzorov a spôsoby, akými by mali byť implementované. Zároveň sú uvedené príklady z mnohých šablón aplikácie. Zvyšok tohto dokumentu je podrobnejší a technickejšie zameraný ako časť o metodike.

Na začiatok stránky

Implementácia bežných vzorov návrhov

V tejto časti opíšeme päť základných návrhových vzorov v kontexte toho, ako ich spoločnosť Microsoft vlastne použila. Budeme sa preto venovať mnohým rôznym príkladom týkajúcim sa šablón vrátane vzorových kódov a niektorých podrobných pokynov v prípade, že to bude potrebné. Pre vývojárov bude najviac užitočná táto časť a časti venované spôsobom vytvorenia šablóny aplikácie. Je však písaná tak, aby bola pochopiteľná aj pre ľudí, ktorí nie sú vývojármi.

Na začiatok uvedieme návrhové vzory:

 • Vlastné formuláre    Vytváranie vlastného vzhľadu a správania, podľa ktorých sa riadi akcia v určitých bodoch obchodného procesu (týka sa to iba odhalenia príslušných vlastnosti, ktoré je možné upravovať alebo sú v danom štádiu relevantné).

 • Tok akcií    Vytváranie kvalitne definovaných akcií, ktoré vedú na správne miesto pre správneho účastníka (na toto potrebujeme dobré ovládanie navigácie, ktoré je citlivé na vykonávanú akciu a účastníka vykonávajúceho akciu).

 • Vzťah nadradená – podradená položka    Vytvorenie vzťahu medzi dvoma alebo viacerými zoznamami lokality SharePoint na vyhľadávanie a referenciu.

 • Pracovné postupy    Používanie programu Office SharePoint Designer 2007 na vytvorenie obchodného procesu na základe technológie Windows Workflow Foundation.

 • Tabule    Používanie webových častí na vytvorenie jednotného zobrazenia roztrúsených informácií v rámci lokality na jednom mieste.

Používanie vlastných formulárov

Vlastné formuláre zohrávajú dôležitú úlohu pri prispôsobovaní používateľského rozhrania vstupných údajov v programe Windows SharePoint Services. Rovnako ako sú zobrazenia vlastných zoznamov používané na prezentovanie údajov zoznamu rôznymi spôsobmi, vlastné formuláre sa používajú na prezentovanie rôznych metód zachytenia vstupu používateľa. Vytvorenie takýchto vlastných formulárov môže mať rôzne príčiny v závislosti od potrieb podnikania.

Prispôsobenie na základe úloh

Obchodné procesy vyžadujú, aby používatelia vykonávali veľmi špecifické akcie, ktoré majú vplyv na obchodné údaje v rôznych bodoch procesu. Kvalitné riešenie obchodného procesu uľahčuje používateľom prácu prostredníctvom odhalenia správnych informácií v každej etape procesu.

Program Windows SharePoint Services predvolene obsahuje formulár úprav pre každý zoznam. V tomto formulári sa však nemusí zobrazovať najlepší súbor polí pre konkrétnu etapu obchodného procesu a tieto polia nebudú usporiadané tak, aby bola požadovaná akcia jasná. Ak chcete zabezpečiť, že používatelia budú môcť jednoducho upraviť správne informácie pri vykonávaní akcie, môžete vytvoriť vlastný formulár pre každú akciu.

Riešenie sledovania chýb využíva vlastné formuláre úprav tak, aby bolo v každej etape procesu sledovania chýb jasné, aké informácie je treba zadať pre položku chyby. Každá akcia v procese sledovania chýb má svoj vlastný formulár. Napríklad keď sa používateľ rozhodne vyriešiť chybu, bude presmerovaný na stránku rozlíšenia (Resolve.aspx). Na tejto stránke je možné zadať rozlíšenie chyby a meno osoby, ktorá ju vyriešila. Používateľ odošle svoje úpravy kliknutím na tlačidlo Vyriešiť. Vznikne tak tok akcií, ktorý sa ľahko používa a pomáha odstrániť chyby alebo chýbajúce informácie.

Vytvorenie vlastných formulárov úprav je pomerne jednoduché pomocou programu Office SharePoint Designer 2007:

 1. Vytvorte kópiu predvolenej stránky EditForm.aspx a premenujte ju.

  Dôležité : Je dôležité, aby ste ako prvý krok tohto procesu vytvorili kópiu predvolenej stránky EditForm.aspx a premenovali ju. Ak vykonáte krok 2 na pôvodnej stránke EditForm.aspx, nenávratne poškodíte zoznam.

 2. Vo svojom novom formulári úprav odstráňte webovú časť formulára zoznamu.

 3. Vložte zobrazenie údajov, ktoré obsahuje údaje, ktoré sa majú zobrazovať (v ponuke Vložiť kliknite na položku Ovládacie prvky lokality SharePoint a potom kliknite na položku Formulár vlastného zoznamu).

 4. Pomocou metódy Vložiť sa v programe Office SharePoint Designer 2007 automaticky vytvorí tlačidlo Uložiť pre formulár. Kód nižšie uvádza príklad vlastného kódu HTML pre tlačidlo Uložiť.

<input type="button" value="Save" name="btnSave" onclick="javascript: {ddwrt:GenFireServerEvent('__commit;__redirectsource')}"/>

Navigácia

Po vytvorení stránok zodpovedajúcich vašim rolám musíte ešte používateľom poskytnúť spôsob na získanie rýchleho prístupu k relevantnej tabuli. V riešení plánovania udalostí sme to urobili použitím šablóny XSL na vytvorenie prepojenia so správnou tabuľou pre aktuálneho používateľa na základe jeho role.

Jedným z obmedzení tejto techniky je, že ak pridáte viacero rolí k riešeniu, na poskytovanie vlastných tabúľ k týmto rolám bude potrebné vytvoriť ďalšie stránky .aspx.

Je treba poznamenať, že táto technika nepridáva žiadne ďalšie možnosti kontroly toho, kto má prístup k informáciám na lokalite. Každý používateľ môže stále teoreticky zobraziť všetky informácie riešenia.

Priradenie rolí používateľom

Existuje množstvo spôsobov na vytvorenie rolí a ich priradenie používateľom. Najlepšie riešenie tohto problému sa značne líši podľa požiadaviek konkrétnej aplikácie alebo organizácie. V programe Windows SharePoint Services nie je k dispozícii spôsob na okamžité priraďovanie rolí. V niektorých prípadoch môže byť dostatočné zriadenie rolí po nasadení lokality alebo umožnenie používateľom priradiť roly sebe podľa potreby.

V riešení Plánovanie úloh sa môžu používatelia zaregistrovať do roly, ktorá im najlepšie vyhovuje. Funguje to prostredníctvom vlastnej webovej časti na prednej stránke pracovného postupu Plánovanie udalostí.

Ďalšie príklady tohto vzoru návrhu

Ďalší príklad správcu servera používania vlastné formuláre, nájdete v časti Šablóna verejná knižnica aplikácie Windows SharePoint Services 3.0.

Napríklad správca lokality, pozrite si tému šablónu riadenie procesu výroby aplikácia pre Windows SharePoint Services 3.0.

Riadenie toku akcií

Skutočná webová aplikácia, ktorá je vytvorená podľa obchodného procesu, sa zriedkavo nachádza na jednej webovej stránke alebo webovej časti. Namiesto toho zahŕňa viacero takýchto súčastí, z ktorých každá je zodpovedná za odlišný krok obchodného procesu. Z toho dôvodu sa hladká a jednoduchá navigácia medzi súčasťami aplikácie stáva kľúčovým aspektom návrhu aplikácie. Jedným z kľúčových vzorov návrhu je teda riadiť tok akcií prepojením obchodného procesu s navigáciou tak, aby pri vykonaní konkrétnej akcie používateľ prešiel na príslušnú ďalšiu stránku alebo akciu.

Jednou z metód riadenia toku akcií je použitie možnosti vlastnej akcie v programe Windows SharePoint Services 3.0, pomocou ktorej môžete pridávať vlastné akcie vloženému kontextovému tlačidlu pre položky v knižnici. Jedným z obmedzení tejto možnosti je to, že akcie musia byť naprogramované a nesmú byť parametrizované podľa názvu položky alebo inej dynamickej hodnoty.

Inou metódou, ktorá vám umožňuje zahrnúť dynamické akcie do svojho obchodného procesu, je vytvorenie vlastných zoznamov lokality SharePoint a používanie vypočítaných polí. Šablóna aplikácie na sledovanie chýb používa vlastný zoznam chýb na sledovanie stavu chýb a informácií. Pomocou vypočítaných polí bola spoločnosť Microsoft schopná začleniť vlastné prepojenia do zobrazenia zoznamu tak, aby používateľ mohol reagovať na chyby, napríklad prostredníctvom možností „Aktivovať“ alebo „Vyriešiť“. Každá z týchto akcií má navigáciu, prostredníctvom ktorej používateľ prejde na správny vlastný formulár (pozrite si predchádzajúci vzor návrhu) na vykonanie potrebných činností na aktiváciu alebo vyriešenie chyby.

Vypočítané polia sú funkciou programu Windows SharePoint Services 3.0, ktorá vám umožňuje používať vlastný vzor vykresľovania ako stĺpec v zozname lokality SharePoint. Akcia obchodného procesu (aktivácia chyby) je teda zobrazená ako tlačidlo v stĺpci, pomocou ktorého používateľ prejde na správny vlastný formulár na vykonanie danej obchodnej akcie.

Vypočítané pole podporuje podmienenú logiku na výber toho, či sa akcia zobrazí. Napríklad, ak je už chyba aktivovaná, nebude sa zobrazovať tlačidlo Aktivovať. Vypočítané pole sa pridá do zoznamu lokality SharePoint pridaním súčasti Pole do súboru schémy XML, ktorý definuje zoznam. <Field ID="{EA1D0509-767B-4576-ABEF-FC66647037B9}" Name="ActivateBug" Group="_Hidden" Type="Computed" Sortable="FALSE" Filterable="FALSE" DisplayName="$Resources:tsa,Activate_DispName;" ClassInfo="Icon" AuthoringInfo="$Resources:core,Linked_Item;"> <FieldRefs> <FieldRef ID="{94f89715-e097-4e8b-ba79-ea02aa8b7adb}" Name="FileRef"/> <FieldRef ID="{3f277a5c-c7ae-4bbe-9d44-0456fb548f94}" Name="Status"/> <FieldRef Name="ID" /> </FieldRefs> <DisplayPattern> <IfEqual> <Expr1>$Resources:core,Status_Active;</Expr1> <Expr2> <Field Name="Status"/> </Expr2> <Then> </Then> <Else> <HTML><![CDATA[<a href="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/Activate.aspx?ID=]]></HTML> <Column HTMLEncode="TRUE" Name="ID"> </Column> <HTML><![CDATA[" onclick="GoToLink(this);return false;" target="_self">]]></HTML> <HTML><![CDATA[<img border="0" alt="]]></HTML> <HTML>$Resources:tsa,Activate_DispName;</HTML> <HTML><![CDATA[" src="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/IMNBUSY.GIF">]]></HTML> <HTML><![CDATA[</a>]]></HTML> </Else> </IfEqual> </DisplayPattern> </Field>

Tento kód zobrazuje XML pre vypočítané pole Aktivovať. V tomto poli sa zobrazuje oranžové prepojenie stavu, na ktoré sa dá kliknúť, ak chyba nebola aktivovaná. Používateľ môže kliknúť na prepojenie a prejsť na formulár aktivácie pre túto chybu.

Súčasť FieldRefs obsahuje odkaz poľa na pole stavu v zozname chýb. Tento odkaz nám umožňuje uskutočniť vlastné vykreslenie tohto vypočítaného poľa na základe stavu chyby.

Pole DisplayPattern vypočítaného stĺpca obsahuje výpočty a vykresľovanie vzoru stĺpca. V tomto príklade používame príkaz ak – tak – inak na určenie toho, či je stav chyby aktívny. Ak je chyba aktívna, v poli Aktivovať nezobrazíme nič. Ak chyba nie je aktívna, zobrazí sa HTML v súčasti Inak. Tento kód HTML je obrázok a prepojenie, na ktoré môže používateľ kliknúť a aktivovať chybu.

Ďalšie príklady tohto vzoru návrhu

Ďalší príklad správcu servera ovládanie akcie toku, nájdete v časti Šablóna verejná knižnica aplikácie Windows SharePoint Services 3.0.

Správca v tvare, v téme Šablóna zamestnanca aktivity v rámci lokality aplikácie Microsoft Windows SharePoint Services 3.0.

Používanie vzťahov nadradená – podradená položka

V prípade obchodných riešení sú často potrebné zobrazenie a používanie údajov v kontexte vzťahu s inými údajmi. Napríklad, ako sme videli v prípade aplikácie na sledovanie projektov, projekty, úlohy, problémy a medzníky sú uložené vo vlastnom zozname lokality SharePoint. Každá úloha, problém a medzník sú priradené k položke v zozname projektov. Zachovanie vzťahu medzi zoznamom a podradenou informáciou obsiahnutou v iných zoznamoch môže predstavovať problém.

Vytvorenie predvoleného prepojenia medzi novou položkou zoznamu a existujúcou položkou

K jednému z bežných problémov dochádza, keď chce používateľ vytvoriť položku zoznamu, ktorá súvisí s položkou v nadradenom zozname. V riešení sledovania viacerých projektov sa to stáva, keď sa používateľ pokúsi vytvoriť úlohu, ktorá súvisí s existujúcim projektom. V programe Windows SharePoint Services 3.0 neexistuje okamžitý mechanizmus na vytvorenie vzťahu medzi položkou zoznamu, ktorej tvorba prebieha, a existujúcou položkou.

Na stránke podrobností projektu (DispForm.aspx) v rámci šablóny aplikácie na sledovanie viacerých projektov môže používateľ vytvárať nové úlohy v rámci daného projektu. Stránka vytvorenia novej úlohy (NewForm.aspx) obsahuje rozbaľovaciu ponuku, z ktorej môže používateľ vybrať nadradený projekt pre túto úlohu. Ak chcete, aby bola táto rozbaľovacia ponuka predvolená pre nadradený projekt zobrazený na stránke, z ktorej bol používateľ presmerovaný, presuňte ID nadradeného projektu na stránku NewForm.aspx v reťazci dotazu. Ďalej pomocou jazyka JavaScript analyzujeme hodnotu ID projektu a vyberieme relevantný projekt z rozbaľovacieho poľa. <a href="../ProjectTasks/NewForm.aspx?ProjectID={$ProjectID}" onclick="javascript:this.href = unescapeProperly(escape(this.href)); GoToLink(this); return false;" target="_self">Create a new Task...</a>

Tento kód zobrazuje prepojenie zo stránky DispForm.aspx. Všimnite si, že ID projektu je zahrnuté v reťazci dotazu.

Po načítaní stránky NewForm.aspx jazyk JavaScript analyzuje ID projektu z reťazca dotazu a zmení rozbaľovanie projektu tak, aby sa vybral správny projekt.

Jazyk JavaScript je obsiahnutý vo webovej časti Editor obsahu na stránke NewForm.aspx. Webová časť je nastavená tak, aby nemala žiadne rozhranie, vďaka čomu sa na stránke nezobrazí, pokiaľ stránka nie je v režime úprav. Jazyk JavaScript je umiestnený v rámci oblasti editora obsahu. <script type="text/javascript"> _spBodyOnLoadFunctionNames.push("fillDefaultValues"); function fillDefaultValues() { var qs = location.search.substring(1, location.search.length); var args = qs.split("&"); var vals = new Object(); for (var i=0; i < args.length; i++) { var nameVal = args[i].split("="); var temp = unescape(nameVal[1]).split('+'); nameVal[1] = temp.join(' '); vals[nameVal[0]] = nameVal[1]; } setLookupFromFieldName("Project", vals["ProjectID"]); setLookupFromFieldName("Milestone", vals["MilestoneID"]); } function setLookupFromFieldName(fieldName, value) { if (value == undefined) return; var theSelect = getTagFromIdentifierAndTitle("select","Lookup",fieldName); if (theSelect == null) { var theInput = getTagFromIdentifierAndTitle("input","",fieldName); ShowDropdown(theInput.id); var opt=document.getElementById(theInput.opt); setSelectedOption(opt, value); OptLoseFocus(opt); } else { setSelectedOption(theSelect, value); } } function setSelectedOption(select, value) { var opts = select.options; var l = opts.length; if (select == null) return; for (var i=0; i < l; i++) { if (opts[i].value == value) { select.selectedIndex = i; return true; } } return false; } function getTagFromIdentifierAndTitle(tagName, identifier, title) { var len = identifier.length; var tags = document.getElementsByTagName(tagName); for (var i=0; i < tags.length; i++) { var tempString = tags[i].id; if (tags[i].title == title && (identifier == "" || tempString.indexOf(identifier) == tempString.length - len)) { return tags[i]; } } return null; } </script>

Prostredníctvom príkazu _spBodyOnLoadFunctionNames.push sa pridá funkcia fillDefaultValues do zoznamu skriptov, ktoré sa spúšťajú v čase načítania.

Funkcia fillDefaultValues zaznamenáva ID projektu alebo medzníka z reťazca dotazu a odošle ho funkcii setSelectedOptions. Funkcia setSelectedOptions nastaví hodnotu rozbaľovacej ponuky na ID nadradeného projektu.

Ďalšie príklady tohto vzoru návrhu

Ďalší príklad správcu servera používania typu nadradený-podradený zobrazení, nájdete v článku Sledovanie zásob Šablóna aplikácie Windows SharePoint Services 3.0.

Napríklad správca lokality, pozrite si tému Otvorenie nového obchodu Šablóna aplikácie Windows SharePoint Services 3.0.

Používanie pracovného postupu

Program Windows SharePoint Services 3.0 hosťuje technológiu Windows Workflow Foundation na umožnenie pridávania logiky pracovného postupu do aplikácie. Program Office SharePoint Designer 2007 obsahuje výkonný nástroj návrhov založený na pravidlách, ktorý slúži na prispôsobenie a pridávanie podmienenej logiky v prostredí okamžitých pracovných postupov. Môžete tiež vytvoriť zložitejšie a prispôsobené pracovné postupy s kódom pomocou programu Visual Studio 2005 s rozšíreniami programu Visual Studio 2005 pre technológiu Windows Workflow Foundation. V každom prípade existuje niekoľko pravidiel, kedy a ako použiť pracovný postup, ktoré sú opísané ďalej.

Pravidlá na používanie pracovných postupov

Pracovný postup je vhodným riešením pre asynchrónne operácie. V riešení výpožičky z knižnice sa pracovný postup používa, keď používateľ navrhne nový majetok knižnice. Jedným z dôvodov toho, že pracovný postup je v takomto prípade dobrou voľbou je to, že proces medzi navrhovateľom a schvaľovateľom nie je synchrónny.

Pracovný postup je vhodný aj pre naplánované udalosti. V riešení výpožičky z knižnice sa pracovný postup používa na spracovanie výpožičiek a pripomienok termínu vrátania položiek. Po vypožičaní položky pracovný postup automaticky odošle pripomienku termínu vrátenia položky, keď tento termín nastane.

Pracovný postup možno použiť ako prostriedok zjednodušiť inak zložité programovacie úlohy na serveri. Časový výkaz správy aplikácie šablónu pre Windows SharePoint Services 3.0 je príklad. Táto aplikácia sleduje trvanie zamestnanca práce na konkrétnu úlohu výpočtom časový rozdiel medzi úder a punč z časových pečiatok. Vo všeobecnosti, sledovanie toho časových pečiatok vyžadujú zapisovania do denníka v týchto dvoch činností na serveri (pravdepodobne na databázy) – výrazné vývoj úsilie. Namiesto toho túto aplikáciu závisí od jednoduchej pracovného postupu krok. Keď používateľ napriek cene, pracovný postup vytvorí položku v zozname čas denníka a nastaví na hodnotu počiatočný čas aktuálnej časovej pečiatky. Podobne, keď používateľ napriek cene, pracovný postup aktualizuje priradený riadok v rovnakom zozname a nastaví hodnotu konečný čas. Trvania práce používateľa je jednoducho rozdiel medzi koniec a hodnoty počiatočný čas, ktorý sa zobrazí vo vypočítanom stĺpci označené ako hodiny.

Pracovné postupy sa vykonávajú asynchrónne. Ak vytvárate riešenie, v ktorom je potrebné okamžite dokončiť výsledky akcie pred prechodom na ďalšiu stránku, pracovný postup nemusí byť najlepším riešením. Napríklad v riešení sledovania chýb sa pracovný postup nepoužíva na spracovanie aktivácie a rozlíšenia chýb. Jedným z dôvodov na výber návrhu je to, že zmeny stavu chýb sa musia prejaviť v používateľskom rozhraní ihneď po tom, čo používateľ vykoná akciu týkajúcu sa chyby.

Používanie programu Office SharePoint Designer 2007 na tvorbu vlastného pracovného postupu

Na vytvorenie pracovného postupu pomocou programu Office SharePoint Designer 2007 nie je potrebné použitie kódu. Keď je lokalita otvorená, stačí jednoducho kliknúť na ponuku Súbor, ukázať na položku Nové, kliknúť na položku Pracovný postup a potom použiť návrhára pracovného postupu. Pomocou návrhára pracovného postupu môžete vytvárať sofistikované pravidlá a akcie. Je integrovaný do zoznamov a knižníc SharePointu, takže môžete používať polia a hodnoty priamo z položiek zoznamov a knižníc a vytvoriť tak logiku pracovného postupu.

Predpokladajme napríklad, že chcete vytvoriť akciu pracovného postupu, v ktorej sa odošle e-mail vlastníkovi úlohy vždy, keď sa vytvorí nová úloha alebo problém. V šablóne na sledovanie projektov je vlastníkom vlastný stĺpec v zozname lokality SharePoint, takže v rámci pracovného postupu je možné použiť hodnotu tohto stĺpca a potom dynamicky určiť skutočnú e-mailovú adresu v čase spustenia.

Ďalšie informácie o pracovných postupoch v programe Office SharePoint Designer 2007 nájdete v témeÚvod do programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Ďalšie príklady tohto vzoru návrhu

Ďalší príklad správcu servera o používaní pracovných postupov, v téme spravovanie požiadaviek pracovných miest a šablónu rozhovore správy aplikácie Windows SharePoint Services 3.0.

Napríklad správca lokality, pozrite si tému klinických skúšobnú verziu spúšťanie a riadenie šablóny aplikácie Windows SharePoint Services 3.0.

Používanie tabúľ

Jednou z mnohých výhod infraštruktúry webových častí v programe Windows SharePoint Services 3.0 je možnosť zobraziť informácie roztrúsené v rámci lokality SharePoint alebo externe na súhrnnej stránke, ktorá sa nazýva tabuľa. Jednou z bežných obchodných potrieb v zdieľaných prostrediach sú tabule na základe rolí, ktoré dokážu poskytnúť prehľad relevantných informácií pre rolu alebo osobu. Takéto tabule môžu využívať výkonné vstavané možnosti, napríklad filtrovanie webových častí a zameranie cieľovej skupiny na zobrazenie informácií založených na tom, kto si prezerá stránku.

Môžete zájsť ešte ďalej a vytvoriť samostatné stránky pre jednotlivé roly, aby ste mohli skutočne prispôsobiť nielen prezentované informácie, ale aj rozloženie a ďalšie vlastnosti stránky. Takéto prispôsobené stránky na základe rolí sa často používajú prostredníctvom šablón aplikácií a môžu samozrejme obsahovať aj filtrovanie a zameranie na cieľovú skupinu.

Napríklad aplikácia výpožičiek z knižnice využíva tabule na základe rolí na prezentovanie informácií, ktoré sú v závislosti od roly používateľa pre neho najdôležitejšie. Hlavná stránka lokality má dve dostupné stránky: jednu zameranú na používateľa knižnice (predvolená stránka) a jednu pre knihovníka.

Podobne, aplikácia technickej podpory má tri zobrazenia tabule na hlavnej stránke: domovská stránka servisného zástupcu, domovská stránka vedomostného manažéra a domovská stránka manažéra servisných zástupcov. Používateľ si vyberie hypertextové prepojenie, ktoré sa najviac týka jeho roly. V zobrazení webovej časti na tabuli sa navyše filtruje relevantný obsah, ktorý sa má zobraziť používateľovi. Prebieha to použitím filtra na zobrazenie. Nasledujúce kroky znázorňujú, ako sa takýto filter používa na existujúce zobrazenie zoznamu.

 1. Prejdite na stránku zobrazenia zoznamu v prehliadači.

 2. Vyhľadajte rozbaľovací ovládací prvok na paneli nástrojov zoznamu a vyberte zobrazenie, ktoré chcete upraviť, ak už nie je vybraté.

 3. Prejdite späť na rozbaľovací ovládací prvok a vyberte položku Upraviť toto zobrazenie.

 4. Na stránke Úprava zobrazenia prejdite nadol do časti filtra. Nastavte hodnotu filtra nasledujúcim spôsobom:

  Zobraziť položky, keď sa stĺpec Autor rovná [ja] alebo keď sa stĺpec Zákazník rovná [ja].

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Domovská stránka manažéra zástupcov servisu v aplikácii technickej podpory, ktorá je znázornená na obrázku 4, obsahuje dve webové časti tabule, na ktorých sú zhrnuté servisné požiadavky podľa stavu a priority vo forme stĺpcového grafu.

Stránka tabule
Obrázok 4: Stránka tabule

Ide o webové časti zobrazenia údajov, ktoré odzrkadľujú údaje obsiahnuté v zozname s názvom Servisné požiadavky, ktorý je takisto súčasťou lokality riešenia technickej podpory. Na ideálne pochopenie toho, ako boli tieto webové časti vytvorené, otvorte lokalitu v programe Office SharePoint Designer 2007 a načítajte stránku HelpDeskManager.aspx, ktorá obsahuje tieto webové časti. Zobrazte stránku v rozdelenom zobrazení a uvidíte, že kód webových častí je kombinácia značkovacích jazykov XLST, HTML a CSS.

Pozrime sa, ako boli vytvorené stĺpce stĺpcového grafu vo webovej časti. Ako príklad použijeme webovú časť priority celkovej servisnej požiadavky. V programe Office SharePoint Designer 2007 v ponuke Vložiť kliknite na položku Ovládacie prvky lokality SharePoint a potom kliknutím na položku Zobrazenie údajov otvorte tablu úloh Knižnica zdrojov údajov. V tejto table úloh môžeme prehliadať rôzne zdroje údajov, ktoré sú momentálne dostupné pre lokalitu, vrátane zoznamov, ktoré sa už nachádzajú na lokalite. V našom prípade rozbalíme časť označenú ako Zoznamy lokality SharePoint a klikneme na názov zoznamu Servisné požiadavky, aby sme označili, že tento zoznam bude zdroj našich údajov. V kontextovej ponuke, ktorá sa objaví, klikneme na položku Zobraziť údaje. V table úloh sa otvorí nový panel s názvom Podrobnosti zdroja údajov, v ktorom sa zobrazia všetky polia a vzorové údaje uložené v zozname Servisné požiadavky. V tomto paneli vyberieme požadované názvy polí, ktoré chceme zobraziť vo webovej časti – v našom prípade pole Priority – a vyberieme položku Vložiť vybraté pole ako zobrazenie jednej položky (pozrite si obrázok 5).

Všimnite si, že naším cieľom je zobrazenie súhrnného počtu všetkých úloh zoskupených podľa priority. Znamená to, že potrebujeme vytvoriť zoznam dostupných možností v poli Priority iba raz a potom zobraziť počet jednotlivých hodnôt priorít vo vedľajšom zozname. Preto si vyberieme zobrazenie hodnôt priorít ako Zobrazenie jednej položky ako východiskový bod nášho prispôsobovania. Ak by sme namiesto toho vybrali položku Zobrazenie viacerých položiek, zobrazili by sa všetky riadky v zozname.

Vytvorenie stránky tabule v SharePoint Designeri
Obrázok 5: Vytvorenie stránky tabule v programe Office SharePoint Designer 2007

Vloží sa táto webová časť zobrazenia údajov na stránke na mieste kurzora. Webová časť však zobrazuje len jeden riadok údajov a nie stĺpcový graf zhrňujúci servisné požiadavky podľa priority. Našťastie, keďže je webová časť vykreslená pomocou kódov HTML a XSL, môžeme upraviť kód podľa našich potrieb. V nasledujúcej časti sú opísané niektoré kľúčové oblasti tohto prispôsobenia na konvertovanie webovej časti na stĺpcový graf.

Vieme, že náš zdroj údajov zoznamu má tri možné hodnoty priority: (1) vysoká, (2) normálna a (3) nízka. Preto zadáme premennú XLST pre každú hodnotu nasledujúcim spôsobom: <xsl:variable name="High" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(1) High'])" /> <xsl:variable name="Normal" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(2) Normal'])" /> <xsl:variable name="Low" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(3) Low'])" /> <xsl:variable name="AllTasks" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row)" />

Všimnite si, že parameter XSL @Priorita sa vzťahuje na názov poľa zdroja údajov. Keďže je kód na vytvorenie grafu všetkých troch hodnôt priority podobný, zameriame sa len na vytvorenie grafu pre prvú hodnotu priority. Na získanie percentuálnej hodnoty zadefinujeme novú premennú, percetHigh, aby sme vypočítali percentuálnu hodnotu požiadaviek s vysokou prioritou: <xsl:variable name="percentHigh" select="$High div $AllTasks" />

Kód, ktorý vytvorí samotný stĺpec, je šablóna XSL, ako je zobrazené ďalej: <xsl:template name="ChartRow"> <xsl:param name="RowName"></xsl:param> <xsl:param name="Value"></xsl:param> <xsl:param name="PercentValue"></xsl:param> <tr> <td class="ms-formbody" width="125px" style="vertical-align:middle"> <xsl:value-of select="$RowName"/>: <xsl:value-of select="$Value" /> <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes"> &amp;nbsp; </xsl:text>( <xsl:call-template name="percentformat"> <xsl:with-param name="percent" select="$PercentValue"/> </xsl:call-template>) </td> <td> <table width="100%" > <tr> <td width="{round($PercentValue*100)+1}%" height="15px" class="ms-selected"><xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> <td width="100%" > <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> </tr> </table> </td> </tr> </xsl:template>

Všimnite si, že stĺpec je tabuľka s dvoma bunkami. Šírka prvej bunky, ktorá predstavuje šírku stĺpca v grafe, je určená premennou PercentValue, ktorá je v kóde zapísaná ako: td width="{round($PercentValue*100)+1}%"

V tejto bunke je takisto použitá trieda štýlu CSS pomocou funkcie ms-select. Táto trieda štýlu je definovaná v súbore šablóny so štýlmi core.css nasledujúcim spôsobom: .ms-selected { background-position:left top; color:#000000; background-image:url("/_layouts/images/filedialogselected.gif"); background-color:#FFE499; border-top:1px solid #FFE499; border-bottom:1px solid #FFE499; background-repeat:repeat-x; }

Vďaka obrázku na pozadí, filedialogselected.gif, je bunka (teda stĺpec) žltá.

Ďalšie príklady tohto vzoru návrhu

Ďalší príklad správcu servera pomocou tabúľ (dashboard), nájdete v časti šablóny telefonické centrum aplikácie Windows SharePoint Services 3.0.

Napríklad správca lokality, pozrite si tému Business výkon Reporting Šablóna aplikácie Windows SharePoint Services 3.0.

Na začiatok stránky

Preddefinované šablóny

V programe Windows SharePoint Services sú k dispozícii dva typy šablón aplikácií: definície lokality a šablóny lokality. Kombináciou týchto dvoch šablón vzniklo štyridsať šablón aplikácií. Používateľ môže oba typy šablón vybrať na stránke Nová lokalita SharePoint a obe fungujú z pohľadu koncového používateľa veľmi podobne. Spôsob vytvárania týchto šablón a ich sprístupnenie na použitie pri vytváraní lokality je však veľmi odlišný.

Definície lokality

V tom najzákladnejšom zmysle je definícia lokality kolekcia súborov XML, zostáv a stránok .aspx určujúcich, ako bude lokalita na nich uložená štruktúrovaná a akú funkciu bude základná aplikácia na lokalite spĺňať. Keďže základné súbory XML a .aspx sú dostupné prostredníctvom systému súborov, je možné ich jednoducho naklonovať a upraviť na opätovné vytvorenie nových definícií lokality, čím sa definície lokality stanú do veľkej miery prispôsobiteľnými.

Po zriadení lokality (vytvorení) z definície lokality, môžu byť zmeny vykonané v súboroch definície lokality v systéme súborov aj naďalej rozšírené na zriadenú lokalitu. Zmena súborov definície lokality po tom, čo boli lokality zriadené, však nie je podporovaná spoločnosťou Microsoft. V prípade úpravy niektorej zo stránok na zriadenej lokalite pomocou externého editora, ako je napríklad program Office SharePoint Designer 2007, stránky stratia spojenie s definíciou lokality v systéme súborov. Namiesto toho sa stránka uloží do databázového systému Windows SharePoint Services a bude označená ako prispôsobená alebo vlastnoručná stránka.

Ak je potrebné prispôsobiť existujúcu definíciu lokality, váš prístup bude začínať premenované kópiu definície lokality, namiesto upraviť existujúcu. Na vykonanie zmien na existujúcu definíciu lokality po lokality už bol zriadený formulára, musíte vytvoriť a nasadiť balík inovácie riešenie definície lokality. Podrobné informácie o tom, ako to urobiť, nájdete v príslušných článkoch Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

Šablóny lokality

Šablóna lokality je lokalita SharePoint zbalená do jedného súboru, ktorú je možné rozbaliť a vytvoriť nové lokality s podobnou štruktúrou a obsahom. Znamená to, že na účel vytvorenia šablóny lokality potrebujeme mať k dispozícii existujúcu lokalitu SharePoint ako východiskový bod. V šablóne je možné zachytiť akékoľvek prispôsobenie lokality – rozloženia stránok, šablóny so štýlmi, obrázky, predlohy, dokumenty, zoznamy, obsah zoznamov.

Proces zaznamenávania existujúcej lokality do šablóny sa môže udiať priamo prostredníctvom správcovských úloh lokality (v časti Nastavenia lokality) alebo z Office SharePoint Designer 2007. Po vytvorení sa šablóna lokality uloží v galérii šablón lokality aktuálnej kolekcie lokalít. Súbor má príponu .stp. Tento súbor je možné stiahnuť z galérie šablón lokality a migrovať do inej kolekcie lokalít alebo iného prostredia servera. Nasledujúca časť tejto sekcie sa venuje podrobnostiam vytvárania a používania šablóny lokality.

Používanie definície lokality verzus šablón lokality

Ako už bolo povedané, šablóny lokalít sú vlastne odvodené z definícií lokalít. Keď sa rozhodujete medzi vytvorením novej definície lokality alebo šablóny lokality, zvážte nasledovné:

 • Zložitosť aplikácie    Ak sú vaše potreby z veľkej miery kozmetické úpravy, ako sú napríklad zmeny rozloženia a manipulácie s obrázkami na existujúcej lokalite, vhodné sú šablóny lokalít. Na druhej strane, ak chcete pridať nové definície webovej časti alebo chcete použiť vlastný kód alebo vypočítané polia, mali by ste vytvoriť vlastnú definíciu lokality.

 • Úroveň prístupu na serveri    Máte prístup k celému webovému serveru? Alebo len ku konkrétnej kolekcii lokalít? Vytváranie a nasadenie definície lokality vyžaduje prístup k systému súborov servera. Ak tento prístup nemáte, máte obmedzenia pri vytváraní šablóny lokality na úrovni kolekcie lokalít, ku ktorým máte prístup. Nezabudnite, že táto požiadavka na prístup sa nevzťahuje na správcov lokalít – po nasadení bude mať každý, kto vlastní práva na vytvorenie novej lokality, prístup ku každému typu šablóny aplikácie.

 • Frekvencia budúcich aktualizácií/zmien    Zmena šablóny lokality nemá vplyv na lokality, ktoré sú už z nej vytvorené – týka sa len novších lokalít vytvorených po vykonaní zmien. Nasadenie balíka riešení inovácie definície lokality má vplyv na všetky lokality, ktoré sú z nej vytvorené.

Pokyny na vytváranie šablón lokalít a definícií lokalít

Vytváranie šablón lokalít a definícií lokalít zahŕňa rôzne úrovne zložitosti. V ďalších častiach sú popísané základné techniky.

Vytvorenie šablóny lokality

Ako bolo uvedené, šablóna lokality je vlastne lokalita SharePoint, ktorá je zbalená na opätovné použitie. Tento zbalený súbor existuje v galérii šablón lokalít na úrovni kolekcie lokalít. Šablóny lokalít v galérii sú k dispozícii na vytváranie nových lokalít na všetkých úrovniach podriadených lokalít kolekcie lokalít. Pomocou nasledujúcich krokov môžete vytvoriť novú šablónu lokality z existujúcej lokality:

 1. Otvorte existujúcu lokalitu v programe Office SharePoint Designer 2007 a skontrolujte, či rozloženie a obsah lokality zodpovedajú vašim predstavám.

 2. V ponuke Súbor ukážte na položku Exportovať a potom kliknite na položku Šablóna lokality SharePoint. Prejdete na webovú stránku nastavení lokality.

 3. Zadajte názov súboru, nadpis a popis šablóny.

 4. Prípadne môžete vybrať možnosť Zahrnúť obsah, ak chcete, aby boli v šablóne zahrnuté údaje zo zoznamov a knižníc dokumentov. Túto možnosť by ste mali vybrať aj vtedy, ak chcete zahrnúť pracovné postupy, pretože pracovné postupy sú vlastne obsah uložený v knižnici dokumentov.

 5. Kliknite na tlačidlo OK. Z lokality sa vytvorí súbor šablóny s príponou .stp a súbor sa umiestni do galérie šablón lokality nadradenej lokality.

V galérii šablón lokality môžete kliknúť na názov šablóny a stiahnuť súbor .stp lokálne na disk. Odtiaľto môžete nahrať súbor do inej galérie šablón lokality.

Vytvorenie definície lokality

Na rozdiel od šablón lokality, definície lokality sú uložené v systéme súborov. Každá definícia lokality sa nachádza vo vlastnom priečinku na serveri v:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ SiteTemplates

Priečinok šablón lokality obsahuje rôzne prvky lokality, napríklad súbory .aspx a .html, ako aj súvisiace zdroje, ako sú napríklad obrázky a súbory JavaScript. ONET. XML je hlavný súbor definície lokality, ktorý určuje rôzne konfigurácie a moduly pre definíciu lokality. ONET. XML je uložený v podpriečinku s názvom XML.

Definície lokality sú registrované s Windows SharePoint Services a sprístupnené prostredníctvom súborov WEBTEMP XML. Všetky súbory WEBTEMP XML sa nachádzajú v

% CommonProgramFiles % \ \Microsoft Shared\Web servera extensions\12\TEMPLATE\ < LCID > \XML

<LCID> je identifikácia umiestnenia, ako napríklad 1033. Skutočný názov súboru XML obsahuje predponu WEBTEMP (napríklad WEBTEMPBT.XML).

Vytvorenie novej definície lokality v podstate pozostáva z dvoch hlavných krokov: (1) vytvorenie priečinka definície lokality a (2) vytvorenie súboru WEBTEMP.XML, prostredníctvom ktorého sa definícia lokality zaregistruje v Windows SharePoint Services. Prvý krok je možné vykonať naklonovaním existujúceho priečinka definície lokality a zmenou jeho obsahu tak, aby vyhovoval obchodným požiadavkám. Súbor ONET.XML obsahuje prvky, ktoré určujú, ako budú zriadené rôzne časti stránok lokality, napríklad navigačný panel, šablóny dokumentov a šablóny zoznamov. Prvok Konfigurácie určuje zoznamy a moduly, ktoré sú vytvorené predvolene, keď je vytvorená inštancia definície lokality. Nasledujúci výňatok pochádza ONET.XML definície lokality na sledovanie chýb a zobrazuje časť prvku Konfigurácie: <Configurations> <Configuration ID="0" Name="Default"> <SiteFeatures> <!-- BasicWebParts Feature --> <Feature ID="00BFEA71-1C5E-4A24-B310-BA51C3EB7A57" /> <!-- Three-state Workflow Feature --> <Feature ID="FDE5D850-671E-4143-950A-87B473922DC7" /> <!-- TSA Fields and Content Types --> <Feature ID="75A0FEA7-CD50-401e-AF0E-782F3662A299" /> </SiteFeatures> <WebFeatures> <!-- TeamCollab Feature --> <Feature ID="00BFEA71-4EA5-48D4-A4AD-7EA5C011ABE5" /> <!-- MobilityRedirect --> <Feature ID="F41CC668-37E5-4743-B4A8-74D1DB3FD8A4" /> <!-- Bug Tracking Categories List --> <Feature ID="75A0FEA7-42E8-4527-8313-F63C4C49A7E6" /> <!-- Bug Tracking Bugs List --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8E" /> <!-- Bug Tracking Bugs List Instance --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8F" /> ... ... <!-- Post Provisioning Event Handler --> <Feature ID="75A0FEA7-B0EF-434e-90D6-CE997D970564"> <Properties> <Property Key="ZonedWebPartsUrlList" Value="$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Resolve.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Activate.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Close.aspx"/> </Properties> </Feature> </WebFeatures> </Configuration> </Configurations>

Všimnite si, že táto definícia lokality používa mnohé funkcie, ako napríklad zoznamy chýb, kategórie chýb, presmerovanie mobility atď. Takéto funkcie sú uvedené v prvkoch SiteFeatures a WebFeatures so súvisiacimi identifikátormi GUID. Identifikátory GUID sa nachádzajú v prvku Funkcia v rámci príslušného súboru Feature.XML umiestneného v tomto priečinku:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\FEATURES

Pozrite si Windows SharePoint Services 3.0 SDK podrobnejšie informácie o prispôsobení jeden t. XML.

Druhým krokom na vytvorenie vlastnej definície lokality je vytvorenie súboru WEBTEMP*.XML v tomto priečinku:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ < LCID > \XML

Prvok Šablóny tohto súboru určuje konfigurácie, ktoré možno použiť na vytvorenie inštancie lokalít vytvorených z definície lokality. Nasledujúci výňatok popisuje formát súboru WEBTEMPbt.XML, ktorý je konfiguračným súborom používaným definíciou lokality na sledovanie chýb: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Templates xmlns:ows="Microsoft SharePoint"> <Template Name="BT" ID="75801"> <Configuration ID="0" Title="Bug Database" Hidden="FALSE" ImageUrl="/_layouts/images/stsprev.png" Description="A site for teams to track bugs in their shared software projects." DisplayCategory="Application Templates" > </Configuration> </Template> </Templates>

Všimnite si, že atribút Názov uzla šablóny sa musí zhodovať s „*“ v názve súboru, WEBTEMP*.XML. Okrem toho si všimnite, že atribút DisplayCategory prvku Konfigurácie určuje, na ktorej karte sa bude konfigurácia nachádzať v časti Výber šablóny na webovej stránke Vytvoriť lokalitu. Môžete vytvoriť vlastné karty vložením vlastných hodnôt do tohto atribútu.

Po súbory definície lokality boli vytvorené a umiestni do príslušných priečinkov v systéme súborov, reštartujte službu IIS. Nové definície lokality bude k dispozícii na výber v časti Výber šablóny na stránke Nová lokalita SharePoint v Windows SharePoint Services. Súbory definície lokality môžete tiež balí ako súbor riešenia pre jednoduchú migráciu do iného prostredia SharePoint alebo v rovnakom prostredí. Riešenie súbor je na skrinka so. Rozšírenie WSP (pre balíka webových riešení). Obsahuje funkcie, webových častí, zostáv, trieda zdroje, atď používané v definícii lokality. Môžete použiť nástroj makecab.exe vytvoriť. Súbor WSP. Pozrite si Windows SharePoint Services 3.0 SDK o tom, ako vytvoriť súbor riešenia.

Lokalizácia definície lokality

Lokalizáciu definície lokality je možné uskutočniť použitím zdrojových súborov a zisťovania kultúry. Zatiaľ čo typická lokalizácia aplikácie ASP.NET 2.0 sa uskutočňuje počas kompilovania, lokalizácia lokality SharePoint sa vykonáva počas zriaďovania lokality. Zo šablón aplikácií bolo všetkých 20 šablón definícií lokality lokalizovaných do 10 jazykov. Samotné definície lokalít sú vytvorené jazykovo neutrálnym spôsobom, zatiaľ čo znakové reťazce sú uložené v zdrojových súboroch (.resx). Ak chcete pridať lokalizáciu do svojej vlastnej definície lokality alebo pridať podporu pre nový jazyk k existujúcej definícii lokality, môžete tak urobiť vytvorením nového zdrojového súboru. Súbor bude umiestnený v adresári zdrojov v:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\Resources

Tento súbor je v podstate súbor XML, ktorý je možné upravovať v ľubovoľnom textovom editore. V nasledujúcich krokoch je opísané, ako môžete vytvoriť nový súbor lokalizácie na použitie v definícii lokality:

 1. Prejdite do adresára zdrojov uvedeného vyššie a vyhľadajte existujúci súbor .resx, ktorý chcete lokalizovať do nového jazyka.

 2. Naklonujte súbor a pomenujte ho rovnako, okrem názvu jazyka – kultúry (napríklad tsa-en-us.resx na tsa-es-es.resx).

 3. Otvorte naklonovaný súbor v textovom editore.

 4. Nastavte kód lcid v druhom riadku súboru, ktorý reprezentuje jazyk. Napríklad nasledujúci kód nastaví jazyk na španielčinu:

<!-- _lcid="3082" _version="12.0.5006.3000" _dal="1" ––>

 1. Posuňte sa nadol do časti, kde sa zobrazujú prvky údajov a prvky hodnôt v pároch. Tu spárujte názov zdroja s lokalizovanou hodnotou reťazca. Upravte hodnoty reťazca v prvku hodnota pre svoje miestne nastavenia. V nasledujúcom príklade kódu je zobrazený reťazec zdroja pre akciu Vytvoriť nového zákazníka v španielčine:

  <data name="Action_NewCustomer">
  <value>Crear un Nuevo cliente</value>
  </data>
 2. Uložte súbor do priečinka zdrojov s názvom podobným ako myCustomResource.es-es.resx (skutočný názov závisí od názvu jazyka – kultúry, pre ktorý je zdrojový súbor určený). Tento súbor je pripravený na to, aby bolo na neho možné odkazovať súbormi definície lokality vo vašej aplikácii.

Aby sa lokalizovaná definícia lokality zobrazovala ako dostupná šablóna na stránke Nová lokalita SharePoint pre daný jazyk, pridajte súbor WEBTEMP do príslušného adresára <LCID>. Postup pridania nového súboru WEBTEMP nájdete v predchádzajúcej časti „Vytvorenie definície lokality“.

Lokalizované referencie zdrojov fungujú inak v súboroch .aspx ako v súboroch XML. Napríklad referencie v súboroch .aspx sa vyhodnocujú v režime runtime, zatiaľ čo referencie súborov XML sa vyhodnocujú, keď je vytvorená inštancia webovej lokality. Na prístup k prvkom XML v zdrojovom súbore v súbore definície lokality sa používa nasledujúca syntax: $Resources:myCustomResource, DataName. Napríklad na použitie reťazca zdroja zo súboru .aspx by označenie vyzeralo približne takto: <div> <asp:Label runat="server" Text="<%Resources:myCustomResource, Action_NewCustomer %>" /> </div>

Na začiatok stránky

Súhrn

Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Designer 2007 poskytujú spoločne výkonné nástroje, ktoré potrebujete na vytvorenie a prispôsobenie interaktívnych aplikácií s podporou pracovných postupov. V tomto článku je opísaná osvedčená metodika a najvhodnejšie postupy, ktoré môžu na dosiahnutie úspechu použiť aj neprofesionálni vývojári, či už na prispôsobenie jednej zo štyridsiatich stiahnuteľných šablón aplikácií alebo vytvorenie vlastnej šablóny.

Ak ste tak ešte neurobili, ako ďalší krok stiahnite šablóny aplikácií, začnite ich používať a otvorte ich v programe Office SharePoint Designer 2007. Potom použite zdroje v nasledujúcej časti „Zdroje“, ktoré vám pomôžu pri vytváraní vlastnej aplikácie.

Na začiatok stránky

Zdroje

Ďalšie informácie o Windows SharePoint Services 3.0 a Office SharePoint Designer 2007 nájdete v týchto zdrojoch:

Ďalšie zdroje určené pre vývojárov nájdete tu:

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×